Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos kursiniai darbai

Politologijos kursiniai darbai (100 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politinė lyderystė

  Įvadas. Politinės lyderystės sampratų įvairovė. Politinio lyderio koncepcijos. Politinių lyderių tipologizacija. Politinis lyderis: asmenybė ir elgsenos ypatumai. Politinio lyderio įvaizdžio formavimo psichologiniai aspektai. Politinio lyderio funkcijos. Lyderio ir jo komandos sąveika. Politinio lyderio komunikacijos vadyba. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2005-11-26
 • Politinė lyderystė (2)

  Lyderystės reiškinys. Lyderių tipai. Politinio lyderio fenomenas ir jo psichologija. Politinė lyderystė. Politinio lyderio ir jo komandos sąveika. Kas ir kodėl veržiasi į valdžią? Lyderio kelias į valdžią. Politinis lyderis Lietuvoje. Ką reiškia būti lyderiu Lietuvoje? Europos Sąjungai (ES) po balsavimų Prancūzijoje ir Vokietijoje gresia lyderystės krizė. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-02-21
 • Politinės darbotvarkės formavimas

  Įvadas. Politinės darbotvarkės sąvoka. Darbotvarkių rūšys ir turinys. Problemų apibrėžimas. Problemų patekimo ir nepatekimo į politinę darbotvarkę priežastys. Žiniasklaida ir viešoji nuomonė. Problemos pobūdis. Simbolių naudojimas. Interesų grupės. Nesprendimų priėmimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-28
 • Politinės partijos ir demokratija

  Įvadas. Darbo tikslas - išsamiai supažindinti su politinėmis partijomis plačiąja prasme ir Lietuvoje bei apibūdinti jų demokratiškumo požymius. Politinės partijos. Politinių partijų samprata. Politinių partijų atsiradimas. Politinių partijų struktūra. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Lietuvos politinės partijos. Lietuvos politinių partijų raida. Lietuvos politinių partijų demokratiškumas. Politinių partijų demokratizacija. Politinės partijos ir demokratija pagal M. Diuveržė. Politinių partijų tipai naujose demokratijose. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-05-28
 • Politinių režimų samprata

  Įvadas. Valstybės formos sąvoka. Politinio režimo sąvokos reikšmė apibūdinant valstybę. Valstybės valdymo forma. Valstybės sandaros forma. Valstybė kaip teisės kategorija. Politinio režimo sąvoka. Jo reikšmė apibūdinant valstybę. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu. Teisinio reguliavimo metodo ryšys su vyraujančia teisės samprata ir politiniu režimu. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-11-09
 • Priešraketinis skydas Lenkijoje ir Čekijoje

  Įvadas. Priešraketinio skydo Vidurio Europoje idėjos ištakos. Priešraketinis skydas Lenkijoje ir Čekijoje. Numanomos išorės grėsmės. Priešraketinio skydo efektyvumas. Galimos pasekmės. Alternatyvos. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-03-17
 • Pusiau prezidentinis valdymas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - paanalizuoti Lietuvos valstybės valdymo formą, atsižvelgiant į politikos moksle suformuluotas teorijas bei Konstitucinio Teismo nutarimą šiuo klausimu. Valstybės valdymo formos. Prezidentinis valdymas. Parlamentinis valdymas. Pusiau prezidentinis valdymas. Lietuvos valstybės valdymo forma. De facto parlamentarizmas. Daugpartinis paralyžius. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-10-23
 • Rinkimų sistemos ir jų politinės pasekmės (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - apžvelgti rinkimų sistemų tipų įvairovę, jų taikymą Lietuvos politinėje sistemoje. Rinkimų sistemos samprata ir tipai. Daugumos atstovavimo (mažoritarinė) rinkimų sistema. Santykinės daugumos sistema. Absoliučios daugumos sistema. Proporcingo atstovavimo rinkimų sistema. Proporcijų apskaičiavimo metodai ir formulės. Rinkiminės kvotos metodas. "didžiausių likučių" metodas. "didžiausio vidutinio" metodas. E. Hagenbacho–Bischoffo metodas. Rinkimų sistemų proporcingumas. Mišri rinkimų sistema. Rinkimų sistemų pranašumai ir trūkumai. Daugumos atstovavimo (mažoritarinės) rinkimų sistemos privalumai ir trūkumai. Proporcinės rinkimų sistemos privalumai ir trūkumai. Rinkimų sistemų poveikis. Rinkimai Lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos prezidento rinkimai. Europos parlamento rinkimai. Lietuvos respublikos savivaldybių tarybų rinkimai. Savivaldybių tarybų rinkimų tvarkos keitimas. Tiesioginiai savivaldybių tarybų merų rinkimai. Savivaldybių tarybų rinkimų sistemos keitimas. Lietuvos respublikos seimo rinkimai. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2010-09-24
 • Rusijos (Kaliningrado sritis) kariuomenė: struktūra, ginkluotė, galimybės. Bataliono struktūra, taktiniai ypatumai

  Įvadas. Kaliningrado srities kariuomenės struktūra, ginkluotė, galimybės. Rusijos (Kaliningrado srities) motorizuotų šaulių batalionas: sudėtis, organizacinė struktūra ir ginkluotė. Taktikos ypatumai. Gynyba. Puolimas. Bataliono kovinės galimybės. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(7 puslapiai)
  2006-11-06
 • Socializmas (5)

  Utopinių socialistų vizijos. Nepermaldaujama Karlo Markso (Karl Marx) sistema. Socializmas vienoje šalyje. Žemės ūkis socializmo keliu. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(35 puslapiai)
  2008-03-28
 • Socializmas (6)

  Tikslas: aprašyti marksistinį socializmą ir jo pradininkus. Uždaviniai. Įvadas. Socializmo prigimtis. Socializmo pradininkai. Karlo Markso (Karl Marx) biografijos faktai suformavę jo pažiūras. Frydricho Engelso (Friedrich Engels) biografijos faktai suformavę jo pažiūras. Socializmo esmė. Socializmas kaip politinė doktrina. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-11-04
 • Socializmas ir socialdemokratija

  Įvadas. Socializmo atsiradimas. K. Markso politinės idėjos. Socializmas Rusijoje. Socialdemokratija ir komunizmas. Katalikų bažnyčia ir socializmas. Pastarųjų dienų socializmo gairės. Socializmas pasaulio politiniame žemėlapyje. Socializmo šaknys. Pagrindinės socializmo pakraipos. Socialistiniai internacionalai ir naujasis socializmas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2007-01-16
 • Socializmas ir socialdemokratija (2)

  Įvadas. Socializmo pradžia. Socializmo šaknys. Žymiausi socializmo atstovai. Pagrindinės socializmo srovės. Socialdemokratijos atsiradimas. Socialdemokratijos plitimas. Socialdemokratų ideologija. Socialdemokratija Lietuvoje. Socialdemokratija šiandien. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-21
 • Sovietizacija Vidurio ir Rytų Europoje

  Įvadas. Sovietizacijos įsigalėjimo priežastys. Proceso raida. Žlugimas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2008-01-18
 • Šių dienų etniniai konfliktai - Kosovas

  Įvadas. Kosovo konflikto istoriškumas. Konflikto priežastys. Religinis Kosovo konflikto aspektas. Nacionalizmas ir etniškumas. Kosovo karo kasdienybė. Tarptautinė intervencija. Perspektyvos. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-03-17
 • Šiuolaikinis liberalizmas

  Įvadas. Darbo tikslas - supažindinti visus su šiuolaikiniu liberalizmu, jo ištakomis. Kas yra liberalizmas? Trumpa istorinė liberalizmo apžvalga. Valdžios padalijimo koncepcijos autoriai. Džonas Lokas (1632-1704). Šarlis Luji Monteskjė (1689-1755). Algirdas Degutis bendrai apie liberalizmą. Liberalizmo esmė. Iššūkiai tapatumui. Ar liberalizmo išplitimas - grėsmė jo tapatumui? Liberalizmas ekonomikoje. Nuosavybė. Mokesčiai. Sertifikavimas ir licenzijavimas. Monopolija ir rinka. Išvados. Summary
  Politologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-12-23
 • Švietimo epochos politinė mintis

  Įvadas. Švietimo epocha: istorija ir idėjos. XVIII amžiaus švietėjai. Džonas Lokas. Volteras. Žanas Žakas Ruso. Žanas Meljė. Johanas Gotlybas Fichtė. Imanuelis Kantas. Adamas Smitas. Šarlis Monteskjė. Biografija. "Persų laiškai". "Apie įstatymo dvasią". Politinės mintys. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-03-18
 • Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos (TSRS) reformos

  Įvadas. Ideologiniai ir politiniai pokyčiai Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungoje (TSRS) valdant Nikitai Chruščiovui. Destalinizacija valdant Nikitai Chruščiovui. Slaptoji kalba. Kubos krizė ir "Taikaus sambūvio" doktrina. Ideologinai ir politiniai pokyčiai TSRS valdant Michailui Gorbačiovui. M. Gorbačiovo politika – perestroika. Glasnost. Perestroikos ir Glasnost politikos vertinimas. Ar buvo įmanoma reformuoti TSRS jos nesugriaunant. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-01-11
 • Tarptautinės sutarties absoliutaus negaliojimo priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Tarptautinės sutartys ir jų rūšys. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinės sutarties struktūra. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties taikymas ir galiojimas. Tarptautinės sutarties taikymas. Tarptautinės sutarties galiojimo pagrindai. Tarptautinės sutarties absoliutus negaliojimas. Absoliutaus negaliojimo priežastys. Tarptautinės sutarties absoliutaus negaliojimo pasekmės. Jungtinių Tautų Chartijos vaidmuo tarptautinių sutarčių teisėje. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-03-15
 • Tarptautinis terorizmas, kovos su juo patirtis bei perspektyvos

  Įvadas. Terorizmo samprata. Terorizmo kilmė ir apraiškos istorijoje. Terorizmo apibrėžimas. Terorizmo tipologija. Tarptautinis terorizmas – globalus iššūkis saugumui. Tarptautinio terorizmo pradžia. Tarptautinis terorizmas – "naujasis" terorizmas – kas tai? Tarptautinis terorizmas ir globalizacija. Realijos ir perspektyvos kovoje su tarptautiniu terorizmu. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) antiteroristinė kampanija: invazija į Afganistaną, karas Irake. Kiti kovos su terorizmu aspektai. NATO ir Europos Sąjunga (ES) kovoje su tarptautiniu terorizmu. Kova su tarptautiniu terorizmu: vertinimas ir perspektyvos. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-10-05
Puslapyje rodyti po