Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos kursiniai darbai

Politologijos kursiniai darbai (100 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • "Heartlando" teorija H. Mackinderio geopolitinėje koncepcijoje

  Įvadas. Pirmoji geopolitinė koncepcija istorijos ciklų kontekste. Ikikolumbinė epocha. Kolumbinė epocha. Pokolumbinė epocha. Antroji Heartlando koncepcija. Mackinderio teorijos įtaka bei kritika. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(5 puslapiai)
  2006-11-06
 • Afrikos politinių partijų sistemos

  Įvadas. 1 skyrius. Politinės partijos ir jų sistemos. Politinių partijų atsiradimas ir sąvoka. Politinių partijų bruožai ir funkcijos. Politinių partijų klasifikavimas ir politinis spektras. Politinių partijų sistemų įvairovė. 2 skyrius. Afrikos politinių partijų sistemų specifika. Politinio valdymo sistemų įvairovė pasaulyje. Bendrieji Afrikos politinių partijų sistemų bruožai. Afrikos politinių partijų sistemų įvairovė. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2006-12-20
 • Antikinė ir šiuolaikinė demokratija (2)

  Įvadas. "Demokratijos" termino reikšmė. Antikinės demokratijos pagrindiniai bruožai. Šiuolaikinės demokratijos pagrindiniai bruožai. Antikinės ir šiuolaikinės demokratijos palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2007-10-16
 • Argentinos, Brazilijos ir Čilės valstybių geopolitinės padėties lyginamoji analizė

  Įvadas. Argentina, Brazilija, Čilė. Galios nustatymas. Morfologinė galia. Demografinė galia. Ekonominė galia. Karinė galia. Galia išoriniuose santykiuose. Suminiai koeficientai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-01-09
 • Atlantizmo koncepcija

  Atlantizmo koncepcijos kontraversijos. Atlanto idėjos ir Atlanto aljanso genezė. Atlantizmo skilimas. Ar šiandienos tarptautinių santykių praktikoje išlieka "Vakarai"? Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-09-07
 • Baltijos šalių politinių sistemų palyginamoji analizė

  Įvadas. Politinės sistemos. Politinių sistemų samprata. Politinių sistemų tipologija. Baltijos šalys. Trumpai apie Baltijos šalis. Lietuva. Latvija. Estija. Baltijos šalių politinių sistemų palyginimas. Prezidentas. Parlamentai. Vyriausybė. Politinės partijos. Teisminė valdžia. Išvadas.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2007-05-10
 • Baltijos šalių vykdoma tautinė politika po 1990 metų: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje

  Įvadas. Darbo tikslas yra palyginti Baltijos valstybių tautinės politikos raidos panašumus ir skirtumus, aptarti galimas skirtumų priežastis. Kolektyvinių tautinių teisių formavimasis ir Baltijos šalys 1918-1940 m. Vidurio rytų Europa po pirmojo pasaulinio karo ir tautinių mažumų statuso teisinis sureguliavimas. Tautinių mažumų statusas iš bendros nacionalinių judėjimų perspektyvų (A. Smith, K. Deutsch). Tautinių mažumų padėtis Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.). Tautinių mažumų padėtis Latvijoje ir Estijoje (1918-1940 m.). Tautinės politikos ypatumai šiandieninėje Lietuvoje. Etninė situacija nepriklausomybės atkūrimo metu ir pilietybės klausimas. Tautinių mažumų teisę reguliuojantys tarptautiniai dokumentai. Tautinių mažumų apsauga nacionalinės teisės lygmenyje. Tautinių mažumų dalyvavimas šalies politiniame gyvenime. Asmenų be pilietybės klausimas. Žmogaus ir tautinių mažumų teisių užtikrinimo mechanizmai. Tautinės politikos ypatumai šiandieninėje Latvijoje ir Estijoje. Etninės situacijos pokyčiai sovietmečiu ir po 1991 metų. Pilietybės klausimas Asmenų be pilietybės bei kitų ES šalių. piliečių teisės. Tautinių mažumų atstovavimas valstybės valdyme. Kalbinės problemos švietimo sistemoje. Baltijos šalių vykdomos tautinės politikos palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2010-09-23
 • Bendra informacija apie dabartinę Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) kūrimosi istorija. Europos Sąjungos (ES) tikslai ir siekiai. Europos Sąjungos (ES) struktūra. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2006-03-30
 • Biurokratija (4)

  Įvadas. Biurokratijos atsiradimo istorija ir požiūriai apie biurokratiją. Maxo Weberio idealios biurokratijos modelis. Williamo Niskaneno perteklinės pasiūlos modelis. Vykdomosios valdžios institucijų sistema ir jos požymiai. Respublikos Prezidento padėtis vykdomosios valdžios institucijų sistemoje. Vykdomosios valdžios institucijų sistema. Lietuvos Respublikos ministerijos. Ministerijų sistema. Lietuvos Respublikos ministerijų raida 1990 – 2001m. Ministerijų kompetencija ir svarbiausios funkcijos. Ministerijų vidinė organizacija. Demokratinė biurokratijos kontrolė. Biurokratijos kontrolės formos. Išvados. Resume.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-04-25
 • CIA ir KGB įtaka supervalstybių šaltojo karo užsienio politikai

  Įvadas. Rašto darbo tikslas įvertinti CIA (Central Intelligence Agency ) ir KGB (Komitet Gosudarstvenoj Bezopasnosti) tarnybų įtaką supervalstybių užsienio politikai, atsižvelgiant į tai, jog informacija buvo svarbus veiksnys Šaltojo karo užsienio politikos procese. Informacijos ir žvalgybos įtaka užsienio politikai. KGB struktūra, paskirtis ir įtaka užsienio politikai. Pagrindinės KGB funkcijos ir struktūra. KGB žvalgybos užsienyje padalinių funkcijos ir įtaka užsienio politikai. KGB įtaka užsienio politikai. CIA struktūra, paskirtis ir įtaka JAV užsienio politikai. CIA funkcijos ir tikslai. CIA struktūra. CIA kritika. CIA veikla ir įtaka užsienio politikai. KGB ir CIA palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2010-11-30
 • Demokratija ir elitas

  Įvadas. Demokratija – politinio gyvenimo forma. Elitas, elito susiformavimas ir sunaikinimas. Elitizmo atstovai. Valdantysis ir nevaldantysis elitas, valdžių elitas. Elito skirtumai demokratinėje ir autokratinėje sistemose. Socialinis – demografinis elito portretas. Konkurencinė elitinė demokratija. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-05-16
 • Demokratijos koncepcijos ir modeliai

  Įvadas. Demokratinė proceso teorija. Demokratijos proceso teorijos aspektai. Demokratinės santvarkos prielaidos. Demokratinės teorijos netyrinėtos prielaidos. Demokratinio proceso kriterijai. Demokratinės teorijos problemos. Poliarchija. Demokratijos modeliai. Klasikiniai demokratijos modeliai. Klasikinės demokratijos idėja senovės Atėnuose. Respublikoniškoji savivaldžio bendruomenės samprata. Liberaliosios demokratijos raida. Marksistinė tiesioginė demokratija. Dvidešimtojo šimtmečio modeliai. Konkurencinė elitinė demokratija. Pliuralizmas. Teisinė demokratija. Dalyvaujamoji demokratija. Išvados. Priedai (3).
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-03-20
 • Demokratijos pokyčiai Ukrainoje: "Oranžinė revoliucija"

  Įvadas. Revoliucijų samprata. Revoliucijų požymiai. Ar "Oranžinė revoliucija" apskritai yra revoliucija? "Oranžinės revoliucijos" priežastys ir eiga. "Prorusiška" ir "provakarietiška" Ukraina. L. Kučmos valstybės valdymo ypatumai. "Oranžinė revoliucija" – Ukraina pribrendo demokratijai. Ukraina po "Oranžinės revoliucijos". "Oranžinis duetas". Revoliucijos padariniai. Vakarų ir rytų žiniasklaida apie revoliuciją. Ukrainos integracijos į NATO ir Europos Sąjungą (ES) galimybės ir grėsmės. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2008-06-16
 • E-demokratija

  Įvadas. E-demokratija = IT demokratiniuose procesuose. Istorinės prielaidos lėmusios demokratijos atsiradimą ir evoliuciją. Skaitmeninės demokratijos sąvoka. E-demokratijos poveikio modeliai. E-demokratijos formos. Potencialios skaitmeninės demokratijos grėsmės ir prieštaravimai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2006-04-13
 • Elektroninė demokratija

  Įvadas. Elektroninės demokratijos ir elektroninės valdžios samprata ir sąvokos, pagrindinės priemonės bei kryptys. Informacinės technologijos – nauja visuomenės ir valdžios sąveikos priemonė. Elektroninės demokratijos idėjos Europos Sąjungoje (ES). Elektroninės demokratijos plėtros galimybės Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(18 puslapių)
  2009-12-30
 • Enlargement of European Union (EU)

  Darbas anglų kalba. Europos Sąjungos (ES) plėtra. Enlargement process of the European Union (EU) (2004.05), Substantial benefits for the European Union (EU), Benefits for New Member States, The "cost" of enlargement, Reaching progress in political and economical criteria, The Baltic States in the European Union (EU), The trade policy in Baltic States, The integration’s impact to Baltic societies, European Union (EU) enlargement is of highest priority, Implementation of structural funds in the Baltic States, Social consequences.
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2005-03-06
 • Europos institucijų struktūra ir funkcijos

  Įvadas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Europos Sąjungos teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos Viršūnių Taryba. Kitos Europos Sąjungos institucijos. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos ombudsmenas. Europos investicijų bankas. Išvados. Priedai.
  Politologija, kursinis darbas(15 puslapių)
  2005-11-26
 • Europos politinių partijų sistemos

  Įvadas. Politinės partijos. Politinių partijų sąvoka. Partijų atsiradimas. Politinių partijų bruožai ir funkcijos. Europos politinių partijų sistemos. Europos valstybių partinės sistemos. Europos valstybių politinis spektras. Europos valstybių partijų "šeimos". Kalbinis skilimas. Konkrečių Europos valstybių politinių partijų sistemos. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-10-16
 • Europos Sąjungos (ES) ateities vizijos

  Įvadas. Trumpai apie Europos sąjungą. Europos sąjungos įkūrimas. Europos sąjunga dabar. Lietuva ir Europos sąjunga. Europos sąjungos ateities vizijos. "Vientisa ir laisva Europa". Galimi Europos sąjungos ateities scenarijai. Tautinio identiteto klausimas. Europa ir pasaulis. Diskusijos dėl Europos ateities. "Europos ateitis naujajame Europos sąjungos kontekste". Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-12-26
 • Europos Sąjungos (ES) institucijos (4)

  Įžanga. Institucijų būstinė. Europos viršūnių taryba. Europos Parlamentas (EP). Teisės aktų leidyba. Biudžetiniai įgaliojimai. Vykdomosios valdžios institucijų kontrolė. Europos taryba. Europos komisija. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos investicijos bankas. Europos ombudsmenas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-02-21
Puslapyje rodyti po