Šperos.lt > Politologija > Politologijos analizės
Politologijos analizės

(27 darbai)

"Oranžinė revoliucija" arba Ukrainos prezidento rinkimų krizė"Oranžinės revoliucijos" analizė. Ukrainos prezidento rinkimai. Ukrainos krizė. Skaityti daugiau
Aristotelis "Politika" (2)Aristotelio knygos "Politika" ištraukos analizė. Pirma knyga (ištrauka 63–75 psl.). Išanalizuotos Aristotelio mintys. Skaityti daugiau
Government in Lithuania, The UK and The USADarbas anglų kalba apie Lietuvos, Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės valdymo sistemas. Role of Presidents and Monarchs. Role of the Parliaments. Role of the Government. Role of the Supreme Courts. Judicial Branch. Skaityti daugiau
Interesų grupėsInteresų grupių skirstymas, klasifikacijos, profesinės sąjungos, verslo interesų grupės, Smulkaus ir vidutinio verslo interesų atstovavimas, Stambaus verslo (pramonininkų) interesų atstovavimas, viešųjų interesų grupės. Skaityti daugiau
Interesų grupės (5)Įvadas. Interesų grupės: kas tai? Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupės ir valdžios institucijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Interesų grupės ir vyriausybė. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių poveikio būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Kanados ir Australijos administravimo sistemų lyginamoji analizėAustralijos ir Kanados administravimo sistemų lyginamoji analizė. Australija. Vykdomosios valdžios konstitucinis statusas. Vyriausybės darbo tvarka, galių pasiskirstymas vyriausybėje. Tiesioginio vyriausybinio pavaldumo institucijos. Tiesiogiai vyriausybei nepavaldžios vykdomosios valdžios institucijos. Teritorinis valstybės valdymo aparato organizavimas. Administracijos kontrolės institucijos. Kanada. Vykdomosios valdžios konstitucinis statusas. Vyriausybės darbo tvarka, galių pasiskirstymas vyriausybėje. Tiesioginio vyriausybinio pavaldumo institucijos. Tiesiogiai vyriausybei nepavaldžios vykdomosios valdžios institucijos. Teritorinis valstybės valdymo aparato organizavimas. Administracijos kontrolės institucijos. Australijos ir Kanados administravimo sistemų skirtumai. Australijos ir Kanados administravimo sistemų panašumai. Skaityti daugiau
Kipro etnopolitinės situacijos analizėĮvadas. Istorinis etninio konflikto kontekstas. Kipro graikų ir turkų nacionalizmas. Veiksniai, suardę graikų ir turkų bendruomenių koegzistenciją. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva ir Kaliningrado sritis: ar tikrai kebli problema virto Lietuvos privalumu?Įvadas. Problemos susiję su Kaliningrado sritimi. Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimas. Politinis bendradarbiavimas. Ekonominis bendradarbiavimas. Karinis bendradarbiavimas. Ryšiai tarp visuomeninių organizacijų. Europos Sąjungos (ES) politika Kaliningrado srities atžvilgiu. Rusijos pozicija. Lenkijos pozicija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos regioninio identiteto problemaĮvadas. Identiteto samprata. Lietuvos etninis identitetas: primordializmas vs. kontekstualizmas. Lietuvos regioninio identiteto problema. Regioninio identiteto paieškos nepriklausomybės laikotarpiu. Baltiškasis identitetas: trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimas ir integracija. Nordiškasis Lietuvos identitetas: integracija su Šiaurės šalimis. Pietų dimensija: Lietuvos santykiai su Lenkija. Lietuva kaip Baltijos jūros regiono valstybė. Europietiškasis identitetas Europos Sąjungos (ES) plėtros kontekste ir Lietuvos užsienio politika. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatymo analizėLietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatymo analizė. Liberalizmui būdingi šie straipsniai. Konservatizmui būdingi šie straipsniai. Socializmui būdingi šie straipsniai. Socialdemokratijai būdingi šie straipsniai. Išvados. Skaityti daugiau
Nacionalizmo ir rasizmo ideologijų palyginimasNacionalizmas. Tauta. Rasizmas. Rasinė kasta. Rasinis nacionalizmas. Nacionalistinis rasizmas. Skaityti daugiau
Nelegali migracija: prekyba žmonėmisĮžanga. Teorinė dalis. Prekybos žmonėmis schema. Verbavimo procesas. Praktine šio aspekto pusė. Informacija apie prekybos žmonėmis mastus. Pavyzdžiai. Problemos sprendimo galimybės. Vyriausybes programa. NATO kovos su prekyba žmonėmis politika. Visuomeniniai projektai Lietuvoje. Visuomenės nuomonė. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslaiĮžanga. Analizė: Petro Ragausko straipsnis "Piliečių dalyvavimas leidžiant įstatymus"; Vaidučio Laurėno straipsnis "Politinė krizė Lietuvoje 2003-2004 metais"; Ainės Ramonaitės straipsnis "Gerovė ir parama demokratijai Lietuvoje". Straipsnių palyginimas. Skaityti daugiau
Politinės kultūros samprataPolitinė kultūra. Politinės kultūros sampratos formavimas. Politinės kultūros tipai. Skaityti daugiau
Politinės sistemos samprataPolitinė sistema. Politinės sistemos sąvoka. Politinės sistemos funkcijos. Subsistemos. Integracijos problema. Nacionaline integracija. Visuomenės vystymosi tikslų nustatymas. Išvada. Skaityti daugiau
Politiniai aspektai filme "Nineteen eighty – four"Filmo pagal Dž. Orvelo knygą "1984-ieji" analizė. Politinių aspektų atskleidimas filme. Skaityti daugiau
Politinio straipsnio analizėPolitinio straipsnio analizė: Rūta Žiliukaitė "Lietuvos jaunimo socialinės politinės vertybės: savanaudiškumas ir pilietinės veiklos", - Politologija 2008 Nr. 2. Skaityti daugiau
Politinių partijų spektras LietuvojeĮvadas. Lietuvos politinių partijų raida iki 1990 metų . Partijų spektras šiuolaikinėje Lietuvoje . TS (LK). LKD (LKDP+KDS). LiCS (LCS+LLS+MKDS). NS (SL). SD koalicija (LDDP+LSDP). VNDPS (LVP+NDP). LD. Darbo partija. Išvados. Priedai (7). Skaityti daugiau
Politinių straipsnių analizėEgidijaus Kūrio straipsnių analizė. Įvadas. "Konstitucija ir jos aiškinimas" analizė. "Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas" analizė. Išvados. Skaityti daugiau
R. Taras "Making Sense of Matrioshka Nationalism"R. Taras "Making Sense of Matrioshka Nationalism" straipsnio analizė. Metodologiniai svarstymai. Etninė politinė mobilizacija ir SSSR suirimas. Sovietinės etninės mozaikos sąveikų būdai. Posovietiniai etniniai konfliktai ir tarptautinė politika. Skaityti daugiau