Šperos.lt > Politologija > Politologijos pristatymai
Politologijos pristatymai

(79 darbai)

"Tulpių revoliucija" KirgizijojePowerPoint pristatymas. "Tulpių revoliucija" – Askaro Akajevo režimo žlugimas. "Tulpių revoliucija" prasideda. "Tulpių revoliucijos" priežastys. Pokyčiai Kirgizijoje po "Tulpių revoliucijos". Apibendrinant. Skaityti daugiau
2011 metų politinių įvykių apžvalgaPowerPoint pristatymas. M. Chodorkovskio advokatės užpuolimas. Libijos naftos pramonės ministro pabėgimas į Tunisą. Osamos bin Laden’o nužudymas. "Al Qaeda" grupuotė turi nauja lyderį. Karalienės Elizabeth II istorinis vizitas. Buvęs Ruandos kariuomenės vadas už genocidą nuteistas kalėti 30 metų. Sukilimai Libijoje. Sukilimai. Minske metro įvyko sprogimas. Teroro aktas Domodedove. Darbas iliustruotas nuotraukomis (7 skaidrės). Skaityti daugiau
Demokratijos gilinimo perspektyvos (Vidurio ir Rytų Europoje)PowerPoint pristatymas. Bela Greskovits, "Crisis-proof, Poor Democracies". Prognozės. Kokia demokratija? What makes democracies endure? Išvados. Demokratizacijos rekvizitai: postkomunistinė patirtis. M. Steven Fish. Trys demokratizacijos tyrimo prieigos. Postkomunistinių režimų kaitos studijos. Tyrimo limitai. Demokratizacija: matavimo problema. Demokratizacijos rekvizitai (requisities): hipotezės ir matavimo priemonės. Ekonominiai demokratizacijos rekvizitai. Sociokultūriniai demokratizacijos rekvizitai. Duomenų analizė. Išvados. Diskusijos apie tyrimus. Ryšys tarp marketizacijos ir demokratizacijos: postkomunizmas iš lyginamosios perspektyvos. Išvados kitiems tyrimams. Socialiniai pokyčiai Amerikoje. Kas lėmė aktyvų įsitraukimą į bendruomeninę veiklą po II pasaulinio karo? Kas lėmė sumažėjusį dalyvavimą? Amerika 1960-1970 metais. Socialinis paradoksas. Nauja karta atnešė socialinius pokyčius. "Social capital" koncepcija. Kas įeina į socialinio kapitalo sąvoką? Socialinio kapitalo skirstymas. Teigiamos ir neigiamos socialinio kapitalo pasekmės. Išorinė ir vidinė socialinio kapitalo dimensijos. Klausimai. Skaityti daugiau
Elitas ir lyderystė (2)PowerPoint pateiktis. Lyderystės prigimtis. Lyderystės reiškinio sudedamosios dalys. Lyderystės efektyvumo samprata. Lyderystės, valdymo ir vadovavimo samprata. Požiūris į lyderystę būdingųjų lyderio bruožų aspektu. Požiūris į lyderystę įgūdžių arba kompetencijų aspektu. Bihevioristinis/stiliaus požiūris į lyderystę. Situacinis požiūris į lyderystę. Aplinkybių teorijos požiūris į lyderystę. Kelio-tikslo teorija . Lyderio-nario mainų teorija . Etika ir lyderystės efektyvumas. Charizmatinė ir transformacinė lyderystė. Lyderiai ir komandos . Lyderystė ir asmens elgesys. Motyvacija. Lyderystės ugdymo modeliai. M. Stramerio lyderystės piramidė. Elito samprata. Elito sampratos įvairovė. Elito teorijos: Pagrindiniai klasikinių elito teorijų bruožai . Elito teorijos: Meritokratinės elitologijos teorijos . Elito teorijos: Demokratinė elitizmo koncepcija. Elito teorijos: Technokratinė elito koncepcija. Elito teorijos: Elitų pliuralizmo koncepcija. Skaityti daugiau
Europos audito rūmaiPowerPoint pristatymas. Įvadas. Pagrindinės Europos sąjungos (ES) institucijos. Europos Audito Rūmai. Europos Auditų Rūmų Misija. Informavimo politika. Audito Rūmų nariai. Nuo 2006 m. Kovo 1 d. Audito Rūmų pirmininkas – Hubert Weber. Audito Rūmai susideda iš šių audito grupių. Išvada. Skaityti daugiau
Europos Gynybos ir Politinės Bendrijų steigimo nesėkmėPowerPoint pristatymas. Europos gynybos bendrijos ištakos. Pirmasis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bandymas suartėti su Europa. Maršalo planas — antrasis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bandymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tikslai Europoje. Europos valstybių bandymas. 1950 Rene Pleven planas. Prancūzijos pozicija. Didžiosios Britanijos požiūris. Privalumai. Trūkumai. Europos Gynybos Bendrijos (EGB) sutarties žlugimas. Kaltųjų paieškos. Europos politinės bendrijos kelias. Europos Gynybos Bendrijos (EGB) ir Europos Politinės Bendrijos (EPB) žlugimas. Skaityti daugiau
Europos ombudsmenasPowerPoint pristatymas. Sąvoka. Ombudsmeno priklausomybė. Ombudsmenas šiandien . Europos Ombudsmenas tiria. Ombudsmeno nagrinėjami pažeidimai. Ombudsmenas sprendžia skundus. Ombudsmenas negali tirti. Ombudsmenas gali pradėti nagrinėti pažeidimus. Į ombudsmeną galima kreiptis ir ne jo kompetencijos klausimais. Su Europos ombudsmenu susisiekti galima. Europos ombudsmenų tinklas. Skaityti daugiau
Europos Parlamentas (EP)PowerPoint pristatymas. Europos Parlamentas (EP). Būstinė. Funkcijos. Europos Parlamento komitetai. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (21)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) sostinė ir pirmininkai. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos Komisija (EK). Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Europos Sąjungos (ES) reikšmė. Europos Sąjungos (ES) tikslai. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) sutartys. Euras. Žingsnis po žingsnio euro link. Kokia ateitis laukia Europos? Pagrindinės Europos integracijos datos. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (22)PowerPoint pristatymas. Kas yra Europos Sąjunga (ES)? Istorija. Svarbiausios sutartys. Europos Sąjunga šiandien. Vėliava. Himnas. Kalbos. Europos Sąjungos narės. Europos sąjungos institucijos. Europos Sąjungos (ES) veikla. Europos Sąjungos įtaka verslui. Ryšys su Lietuva. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (29)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) šalys. Europos Sąjungos (ES) sąjungos istorija. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir kitos organizacijos. Lietuvos europarlamentarai. Kam reikalinga Europos Sąjunga (ES)? Plėtra. Euras. Ar žinojote, kad... Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (30)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Pagal Mastrichto sutartį, Europos Sąjungos trys sudedamosios dalys (ramsčiai). Sprendimus dėl teisės aktų ir dėl bendros Europos sąjungos politikos priima trys pagrindinės Europos sąjungos institucijos. Finansinės organizacijos. Patariamosios organizacijos. Tarpinstitucinės organizacijos. Decentralizuotos agentūros. Europos Sąjungos Taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos komisija. Eurai kišenėje. Euras Europoje. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (31)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos anglių ir plieno bendrija. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Vadovų Taryba. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (9)Kas yra Europos Sąjunga (ES)? Tikslai. Pagrindiniai Europos Sąjungos principai. Skirtumai nuo kitų tarptautinių organizacijų. Piliečių teisės. Sprendimų priėmimas. Naujų valstybių priėmimas. Europos Sąjungos (ES) šalys kandidatės. Skaityti daugiau
Europos sąjungos institucijos ir valdymasPowerPoint pristatymas. Europos bendrijos. Bendrijų institucijos. Europos parlamentas. Parlamentinė Asamblėja tampa Parlamentu. Parlamento rinkimai. Bendrijos plėtra ir Parlamento kaita. Politinės partijos ir koalicijos. Parlamentinio darbo patirtis. Būstinė. Vadybinės parlamento struktūros. Darbas komitetuose. Plenariniai posėdžiai. Teisės aktų priėmimas. Biudžeto tvirtinimas. Vykdomosios valdžios kontrolė. Parlamentas ir pagrindinės ES politikos. Europos sąjungos taryba (vadovų taryba). Bendra charakteristika ir funkcijos. Sudėtis ir posėdžiai. Generalinis sekretoriatas. Tarybos komitetai ir darbo grupės. Nuolatinių atstovų komitetas – Coreper’as. Ekonomikos ir finansų komitetas. Sprendimų priėmimas. Europos komisija. Bendra charakteristika ir funkcijos. Pirmininkas. Komisijos sudarymas. Generalinis sekretoriatas. Komisijos patariamieji komitetai. Europos sąjungos teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos investicijų bankas. Europos ombudsmenas. Skaityti daugiau
Europos sąjungos "Trijų ramsčių" struktūraPowerPoint pristatymas. 2 pozicijos. Mastrichto sutartis. Trys Europos sąjungos ramsčiai. Šventykla. Pirmasis ramstis. Europos bendrijų institucijos. Antrasis ramstis. Trečiasis ramstis. Europos sąjungos formulė. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) institucijos (13)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) organizacinė struktūra. Europos Sąjungos institucijos ir jų funkcijos. Europos Viršūnių Taryba. Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos konsultacinės institucijos. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) istorija (3)PowerPoint pristatymas. 1945-1959 bendradarbiavimo pradžia. Europos Ekonominės Bendrijos gimimas. 1960-1969 ekonomikos augimo laikotarpis. 1970-1979 plėtros etapas. 1980-1989 metai. Berlyno sienos griūtis. Europos Parlamentas. 1990-1999 metai Europa be sienų. Šiuolaikinė Europa. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos instrumentų taikymas: atvejų analizėPowerPoint pristatymas. Dominuojančia padėtimi gali būti piktnaudžiaujama. Europos susijungimų kontrolė. Microsoft gynėsi teigdama. Komisija nustatė. Paskirtos baudos. Liberalizavimas . Liberalizavimo privalumai. Liberalizavimo teisinė bazė. Pagrindinės liberalizavimo sritys. Komisija prieš Ispaniją/Italiją. Komisija prieš Maltą (2007). Komisija prieš Švediją (2008). Komisija prieš Vengriją (2006). Komisija prieš Prancūziją (2007). Valstybės pagalba. Valstybės pagalbos kontrolė. Valstybės pagalbos teisinis reglamentavimas (1). Valstybės pagalbos teisinis reglamentavimas (2). Pagrindinės valstybės pagalbos kontrolės sritys. Komisija prieš Airiją (2008). Komisija prieš Italiją (2008). Komisija prieš Vengriją (2008). Komisija prieš Slovakiją (2008). Komisija prieš Rumuniją (2008). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) konstituciniai pagrindaiPowerPoint pristatymas. Europos teisės samprata. Europos Sąjungos (ES) konstituciniai pagrindai. Paryžiaus sutartis 1951 metais. Romos sutartys 1957 metais. Vieningos Europos aktas. Mastrichto sutartis. Trijų ramsčių modelis. BUSP tikslai ir principai. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Amsterdamo sutartis. Europos Bendrijos steigimo sutarties struktūra. Teisiniai narystės pagrindai. Narystės sąlygos. Konstitucinės narystės prielaidos. Plėtros į Rytus etapo ypatybės. Skaityti daugiau
...