Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Visuomeninių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveika

  Įvadas. Visuomeninių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikos formos. Visuomeninės organizacijos ir piliečių dalyvavimo viešajame administravime esmė. Visuomenės dalyvavimo įtakos centrinės bei vietinės valdžios institucijų sprendimams ypatybės. Pagrindinės piliečių dalyvavimo prielaidos. Visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus teisinis reguliavimas. Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis. Interesų grupės. Interesų grupių ir valdžios institucijų sąveikos modeliai. Interesų grupių veiklos formos. Nevyriausybinės organizacijos (NVO). NVO ir viešojo administravimo institucijų sąveikos ypatybės. NVO Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2006-01-31
 • Vokietijos valstybės politinė sistema

  Įvadas. Vokietija. Vokietijos pramonė. Vokietijos sąranga. Vokietijos politinė sistema.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-11-22
 • Vokietijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos geopolitinės padėties lyginamoji analizė

  Įvadas. Vokietija, Prancūzija, Didžioji Britanija. Galios nustatymas. Morfologinė galia. Demografinė galia. Ekonominė galia. Karinė galia. Galia išoriniuose santykiuose. Suminiai koeficientai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-11-07
 • Why Realism is the most dominant theory in a World

  Darbas anglų kalba. Realism's key concepts. The Cold War and its importance to realism. Why realism is still the most dominant theory, comparison to liberalism, historical events influence for this dominance.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-10-19
 • XX amžiaus antra pusė – emigracijos laikotarpis: Lietuviškoji krikščioniškoji demokratija išeivijoje: ideologinės-politinės programinės nuostatos, organizacinė būklė bei politinė veikla

  Įvadinis žodis. Glausta krikščionių demokratų išeivijos veiklos istorija ir veiklos užsienyje pradžia. Pirmosios krikščionių demokratų programos ir veiklos apžvalga iki XX amžiaus vidurio. Frontininkų ir krikščionių demokratų raidos skirtumai XX amžiaus viduryje. A. Damušio laiškas Krupavičiui. Krikščionių demokratų išeivijos veikėjai. Prelatas M. Krupavičius: asmenybė, veikla. Kiti žymūs krikščionių demokratų išeiviai (JAV). LKDS Centro komiteto priimta veiklos programa. Ideologinės nuostatos. Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos (LKDS) politinės ir kultūrinės veiklos samprata. Lietuvių uždaviniai išeivijoje. Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos (LKDS) centro komiteto uždaviniai. Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos (LKDS) skyrių valdybos ir įgaliotinių funkcijos. Lietuvos krikščioniškosios demokratijos studijų klubų statutas. Teisės ir pareigos. Veikla. Klubų valdžios aparatas. Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos (LKDS) Centro komiteto konferencijų ir tarybos posėdžių veiklos analizės. Lietuvos krikščionių demokratų sąjungos (LKDS) išeivių veiklos problematika. Finansinės problemos. Rėmimo fondai (Leono XIII Fondas). LKDS ir ALKDS statutų apžvalga. 1956 metų rugsėjo 2 d. statutas (koreguotas 1967 metų birželio 24 d.). Amerikos lietuvių KDS statutas (1984 metų lapkričio 3 d.). Reportažas iš Krikščionių Demokratų Internacionalo Kongreso Gvatemaloje. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-10-16
 • Ž. Ž. Ruso pagrindiniai politinės teisės principai ir bendruomenės samprata

  Žano Žako Ruso (Jean-Jacques Rousseau) pagrindiniai politinės teisės principai ir bendruomenės samprata. Įvadas. Dėstymas. Išvados.
  Politologija, esė(12 puslapių)
  2010-05-27
 • Ž.Ž. Ruso "Apie visuomenės sutartį arba politinės teisės principai"

  Žano Žako Ruso knygos "Apie visuomenės sutartį arba politinės teisės principai" interpretacija, remiantis Mykolo Romerio, L. Dumont, Davido Heldo, Sabine pagalbiniais veikalais.
  Politologija, analizė(5 puslapiai)
  2005-03-01
 • Žemės ūkio investicijų politika

  Žemės ūkio investicijų politikos tikslai ir uždaviniai. Žemės ūkio investicijų esmė ir būtinumas. Investicijų rūšys. Žemės ūkio investicijų politikos reikšmė ir tikslai. Žemės ūkio investicijų Lietuvoje kryptys valstybinės investicijų politikos kontekste. Strateginiai tikslai dėl žemės ūkio. Žemės ūkio investicijų politikos uždaviniai. Kaimo ir žemės ūkio plėtros politika. Žemės ūkio investicijų valstybinės politikos Lietuvoje veiksniai ir jų pokyčiai. Žemės ūkio investicijas sąlygojantys veiksniai Lietuvoje. Valstybės misija. Valstybės investicijų reguliavimas. Valstybės investicijos į žemės ūkį, jų struktūra ir apimtys. Tiesioginės užsienio investicijos, investicijų įgyvendinimas. Investicijų politikos šalies agrariniame sektoriuje prioritetinės kryptys ir vertinimas. Investicijų įgyvendinimas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2008-04-01
 • Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimui ir politikos procesams

  Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti kokią įtaką žiniasklaida daro visuomenės nuomonės formavimui ir politiniams procesams, ir kaip ji reiškiasi. Žiniasklaidos įtaka visuomenės nuomonės formavimui. Žiniasklaidos poreikis visuomenėje. Visuomenės nuomonės tyrimai Lietuvoje. Pasitikėjimas žiniasklaida. Žiniasklaidos skaidrumas (užsakomoji žurnalistika, bulvarinė spauda). Internetinės žiniasklaidos įtaka visuomenei. Žiniasklaidos įtaka politikos procesams. Ryšys tarp žiniasklaidos ir politikos. Žiniasklaida ir politiniai procesai. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2010-02-01
 • Žiniasklaidos vaidmuo Lietuvos politinėje sistemoje (2)

  Įvadas. Žiniasklaidos samprata. Žiniasklaida ir politika. Lietuvos situacija. Žiniasklaida ir visuomenė. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2011-04-20
 • Žiniasklaidos vaidmuo politikoje

  Lietuvos politinės sistemos rašto darbas Nr. 1. Įvadas. Politinis žiniasklaidos poveikis visuomenei. Žiniasklaida demokratinėje santvarkoje. Žiniasklaidos politiniame procese problemos. Lentelės. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2011-04-26
 • Žmogus ir valstybė

  15 klausimų testas pagal Lietuvos respublikos Konstitucijos 2 skirsnį. Teisingi atsakymai.
  Politologija, testas(3 puslapiai)
  2007-07-02
Puslapyje rodyti po