Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Vieno iš politinio proceso aktorių dalyvavimas priimant politinius sprendimus. Rolandas PaksasĮvadas. Kelias į valdžią. Biografija. Rinkimai. Įvaizdis. Rinkiminė programa: pažadai ir realybė. Keli pastebėjimai iš dabartinės situacijos. Reziume. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas ir demokratijaĮvadas. Viešasis administravimas. Demokratija. Viešojo administravimo teorijos pradžia. Viešojo administravimo efektyvumo samprata. Strateginis planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas LietuvojeViešojo administravimo sąvoka, Lietuvos viešojo administravimo sistema, Korupcija Lietuvoje, Valdininkų atranka ir apmokymas Lietuvoje, Valstybės tarnybos reforma. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas. DemokratijaĮvadas. Piliečių dalyvavimas valdymo procese. Demokratinė atskaitomybė. Pasitikėjimas valdžia ir tarnautojų kompetencija. Viešojo administravimo efektyvumas. Decentralizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Viešoji nuomonėĮvadinė dalis. Viešosios nuomonės kilmė ir istorinės apraiškos. Antika. Viduramžiai - XVIII amžiaus pradžia. Nuo XVIII amžiaus iki dabar. Viešosios nuomonės samprata. Viešosios nuomonės apibūdinimas. Viešosios nuomonės sudedamosios dalys. Veiksniai, įtakojantys viešąją nuomonę. Aplinkos veiksniai. Visuomenės informavimo priemonės. Interesų grupės. Nuomonių lyderiai. Sudėtiniai veiksniai. Viešoji nuomonė ir politika. Viešosios nuomonės ir valdžios sąveika. Nuomonių tyrimai ir apklausos. Politinės apklausos. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Viešoji politikaViešosios politikos tyrimų istorinė raida. Politikos analizė. Politikos procesas. Stadijos. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Politikos procesas. Stadijos. Politikos formulavimas. Politikos procesas. Stadijos. Politikos įgyvendinimas. Politikos procesas. Stadijos. Vertinimas. Viešosios politikos dalyviai. Interesų grupės viešojoje politikoje. Lyginamoji politikos analizė. Politinis vadovavimas – lyginamieji aspektai. Biurokratija - lyginamieji aspektai. Skaityti daugiau
Viešoji politika (2)Įvadas į dalyką. Viešosios politikos sąvokos ir struktūra. Viešosios politikos elementai. Viešosios politikos formos. Politikos prioritetai. Politinis procesas: sąvokų vartosena. Sprendimų priėmimas: politinio proceso etapai. Skaityti daugiau
Viešoji politika (3)Pliuralizmo, naujosios dešinės, elitizmo, marksizmo ir neopliuralizmo požiūris į politikos formavimo procesą bei rinkėjų vaidmenį jame. Pliuralizmas. Pliuralistinės socialinių mokslų teorijos skiriamieji bruožai. Interesų grupės. Naujoji dešinė. Elito teorija. Weberio terija. Valdymas ir pavaldumas. Vertybės. Įeigos politika. Partijų konkurencijos ribotumas. Žiniasklaidos konkurencijos ribotumas. Kolektyvinio veiksmo ribotumas. Valstybės organizacija. Politiniu lyderių vaidmuo liberaliojoje demokratijoje. Valstybe ir ekonominė politika. Liberalios demokratinės valstybės įvaizdžiai elito teorijoje. Išvada. Skaityti daugiau
Viešoji politika (4)Viešosios politikos dalyko tikslas, uždaviniai, struktūra. Keturios vyriausybių veiklos sritys. Viešasis sektorius. Materialinių vertybių paskirstymas. Viešosios politikos elementai. Pasiskirstymo problema. Viešosios politikos analizė. Politikos analizės raida. M. Friedmanas nurodo 2 rinkos trūkumus. Valstybės kišimosi į rinkos tvarką raida. Deskriptyvūs ir preskriptyvūs analizės aspektai. Deskriptyvus aiškinimas. Politikos analizės rūšys (tipai). Politikos determinančių analizė. Politikos turinio analizė. Informacija politikai. Analizės ribos. Analizės modeliai. Politinės galios išsidėstymas visuomenėje. 6 koncepcijos ir jų variantai. Pliuralistinė teorija. Pliuralizmas telkia. Marksistinė teorija. Korporatistinė teorija. Viešosios politikos dalyviai. IG įtakos šaltiniai. Politikų galios šaltiniai. Politikų ir biurokratų sąveikos modeliai. Viešosios politikos formavimo veiksniai. Politikos formavimo determinuotumas. Istorinės ir geografinės sąlygos. Socialinė ir ekonominė sankloda. Masių politinė elgsena. Valdymo institucijos. Elito elgsena. Darbotvarkės sudarymas Darbotvarkės sudarymo iniciatoriai ir dirgikliai. Problemos patekimo į darbotvarkę sąlygos. Problemų slopinimo strategijos. Sisteminė darbotvarkė. Institucinė darbotvarkė: senieji ir naujieji klausimai. Politikos įgyvendinimas. Politikos vertinimas. Politikos analizės rūšys. Politinio proceso analizė. Analizė politiniame procese. Metaananalizė. Viešasis interesas. Darbotvarkės sudarymo iniciatoriai, dirgikliai. Problemos pateikimo darbotvarkėn sąlygos. Problemų slopinimo strategijos. Sisteminė darbotvarkė. Institucinė darbotvarkė. Elitistinė teorija. Pliuralistinė teorija. Pliuralizmas telkia. Marksistinė teorija. Korporatistinė teorija. Politikai: politinių preferacijų formavimas ir interesų derinimas. Biurokratai. Vyriausybė. Skaityti daugiau
Viešoji politika ir jos formavimasViešosios politikos samprata ir struktūra. Politinis procesas: sąvokų vartosena. Sprendimų priėmimas: politinio proceso etapai. Viešosios politikos analizė. Skaityti daugiau
Viešojo administravimo teorijos problemų nustatymas ir sprendimasĮvadas. Viešojo administravimo teorijos problemų sisteminimo galimybės. Sisteminio požiūrio į viešąjį administravimą realizavimas. Struktūrinės ir institucinės viešojo administravimo teorijos problemos. Naujasis viešasis valdymas. Integracinės ir adaptacinės viešojo administravimo teorijos problemos. Viešojo administravimo sistemos integracijos į globalines erdves problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Viešojo ir ne pelno sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžiaiĮvadas. Filantropija. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Pelno nesiekiančios organizacijos; Savanorystė Lietuvoje. NVO teisinė aplinka Lietuvoje; NVO ir valdžios bendradarbiavimas. Visuomenės dalyvavimas teisėkūroje. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios nuomonės ir pavienių asmenų įtaka tarptautiniams santykiamsIndividualaus tarptautinių santykių analizės lygmuo. Pavieniai asmenys. Viešoji nuomonė. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Viešosios politikos analizėĮvadas. Viešosios politikos analizės raida. "Politikos analizė". Problemiškai orientuota analizė. Analizė, besidominti politikos formavimo procesu. Politikos analitikai. Politikos analitikų tipai. Analitinės schemos. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios politikos dalyviaiĮvadas. Rinkėjai. Politikai. Biurokratai. Interesų grupės. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios politikos įgyvendinimas: problemos Lietuvos politiniame procese ir Lietuvos narystės Europos sąjungos įtaka viešosios politikos įgyvendinimuiĮvadas. Viešosios politikos įgyvendinimas. Įgyvendinimo samprata. Įgyvendinimo procesų modeliai. Lietuvos narystė Europos sąjungoje ir jos įtaka politikos įgyvendinimui. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema Lietuvoje. Lietuvos integracijos į Europos sąjungos pasekmės: įtaka politikos įgyvendinimui. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vietos savivaldos principai (2)Įžanga. Darbo objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Vietos savivaldos principai. Savivaldybės taryba. Savivaldybės tarybos komitetai. Savivaldybės tarybos komisijos. Savivaldybės tarybos kolegija. Meras, mero pavaduotojas. Išvados. Skaityti daugiau
Vyriausybių stabilumas nepriklausomoje LietuvojeĮvadas. Rinkimų sistemos pasirinkimas. Pasirinkimo padariniai. Partinės sistemos raida ir įtaka vyriausybėms. Partinės sistemos įtaka vyriausybėms Lietuvoje. Dominavimo partinė sistema. Nuosaikusis pliuralizmas Lietuvoje. Koalicinės vyriausybės Lietuvoje: R.Pakso vadovaujama Vienuoliktoji Vyriausybė. Pusiau prezidentinio režimo įtaka Lietuvos vyriausybių stabilumui. Išvados. Skaityti daugiau
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto santykiai su Lietuvos diplomatine tarnybaVyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK). LDT ir VLIK’o santykiai. Skaityti daugiau
Visuomeninė nuomonė ir politinių institucijų kitimas Rusijoje ir VakaruoseVisuomeninės nuomonės vaidmuo politinių institucijų vystyme: problemos formulavimas. Visuomeninė nuomonė ir politinių institutų pasikeitimai Vakaruose. Visuomeninė nuomonė ir naujų politinių institutų kūrimas Rusijoje. Rinkimų procesas JAV kaip politinis institutas: problemos ir evoliucijos charakteris XX amžiaus pabaigoje. Noras ir labdara JAV. Politiniai Prancūzijos institutai visuomeninio-politinio gyvenimo pasikeitimų fone. Pagrindiniai politiniai blokai kovoje ir ieškant kompromisų. Pasikeitimai politinėje sąmonėje ir rinkėjų elgesyje. Naujos politinio dalyvavimo formos. Pagrindinės politinių institutų reformų kryptys. Skaityti daugiau
...