Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tiesioginiai merų rinkimai

  Meras. Argumentai už tiesioginius merų rinkimus. Argumentai prieš tiesioginius merų rinkimus. Išvados. Taryba. Tarybos - mero modelis.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-23
 • Tyrimas: "Atlyginimai vokeliuose"

  Statistinių duomenų analizė apie atlyginimus vokeliuose. Tyrimo tikslas - ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į atlyginimą "vokelyje" ir įvertinti tokios praktikos paplitimo Lietuvoje mastus. Tyrimo duomenų analizė. Kaip Jūs vertinate atlyginimą "vokelyje", kuris nėra apskaitomas buhalterijoje ir nuo kurio yra nesumokami mokesčiai? Kiek, Jūsų žiniomis, yra paplitusi tokia praktika Lietuvoje, kai įmonės gauna atlyginimus "vokeliuose"? Ar Jūs asmeniškai gavote atlyginimą "vokelyje" per paskutinius 12 mėn.? Kiek kartų per paskutinius 12 mėn. Jūs asmeniškai gavote atlyginimą "vokelyje"? Kiek Jums sumokėjo už dirbtus viršvalandžius paskutinį kartą? Išvados.
  Politologija, tyrimas(12 puslapių)
  2009-11-24
 • To what extent it is fair to say that growth of support for the Nazi Party was the main cause for Hitler’s rise to power?

  Referatas anglų kalba. Ar galime teigti, kad išaugusi parama nacistų partijai lėmė Hitlerio iškilimą. Hitlerio iškilimas į valdžią. Plan of investigation. Summary of evidence . Evaluation of sources. Analysis. Conclusion.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-09-29
 • Tolimesnės Europos Sąjungos (ES) plėtros perspektyvos

  Europos integracijos raidos pranešimas. Tolimesnės Europos Sąjungos (ES) plėtros perspektyvos. Temos aktualumas. Tikslas: Aptarti tolimesnes Europos Sąjungos (ES) plėtros perspektyvas. Uždaviniai. Tikroji Europos Sąjungos (ES) plėtros esmė – panaikinti Europos padalijimą ir prisidėti prie taikaus žemyno vienijimo. Plėtros motyvai. Narystės sąlygos. Plėtros mechanizmas. Plėtros etapai. Šalys kandidatės. Kodėl Turkija siekia tapti Europos Sąjungos (ES) nare? Kliūtys, trukdančios Turkijai įstoti į Europos Sąjungą (ES). Kroatija. Kas trukdo Kroatijai tapti Europos Sąjungos (ES) nare? Makedonija. Kas trukdo Makedonijai tapti Europos Sąjungos (ES) nare? Potencialios šalys kandidatės. Albanija. Bosnija ir Hercegovina. Juodkalnija. Serbija. Kosovas. Ukraina ir Gruzija. Kodėl Ukrainai sunku siekti Europos Sąjungos (ES) narystės? Gruzija. Kuo naudinga Europos Sąjungos (ES) plėtra? Kiek gali plėstis Europos Sąjunga (ES)? Geografinės ribos. Administraciniai apribojimai. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-29
 • Tomas Akvinietis (2)

  Tomo Akviniečio politinės mintys. Įvadas. Valdžia. Visuomeninis gyvenimas. Įstatymo sąvoka. Prigimtinė teisė. Bausmė. Pabaiga.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-08
 • Tomas Akvinietis ir jo politinė samprata

  Tomas Akvinietis ir jo politinė samprata. Akviniečio etinė įstatymo samprata. Amžinasis įstatymas. Prigimtinis įstatymas. Dieviškasis įstatymas. Nuodėmės įstatymas. Žmogiškasis įstatymas. Įstatymo paskirtis. Įstatymo keitimas. Įstatymo nesilaikymas. Išvados.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-03-12
 • Totalitarinis ir autoritarinis valdymas (lyginamoji analizė)

  Įvadas. Totalitarinis valdymas. Totalitarinio valdymo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir ideologija. Vadovai ir jų politika. Vladimiras Iljičius Leninas. Josifas Stalinas. Adolfas Hitleris. Ekonomika. Valstybinis ir privatus gyvenimas. Represijos. Autoritarinis valdymas. Autoritarinio valdymo sąvoka, pagrindiniai bruožai ir ideologija. Vadovai ir jų politika. Augustas Pinočetas. Anastasio Somoza. Ekonomika. Valstybinis ir privatus gyvenimas. Represijos. Totalitarinio ir autoritarinio valdymo palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-10-06
 • Totalitarinis režimas

  Įvadas. Politinio režimo samprata. Totalitarizmo samprata. Totalitarinis režimas. Totalitarizmo bruožai. "Totalitarizmo sindromas". Totalitarizmo atsiradimo prielaidos ir valdžios legitimumas. Totalitarizmo ir kitų nedemokratinių politinių režimų skirtumai. Totalitarizmo įtaka valstybės ekonomikai ir socialiniam gyvenimui. Kubos respublika totalitarizmo gniaužtuose. Trumpa Kubos geografinės padėties ir politinės sistemos apžvalga. Nuo Batistos iki Fidelio Kastro. Komunistinė Kuba. Posovietinė Kuba. Valdžia Kuboje. Žmogaus teisių Kuboje apsauga. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2006-05-16
 • Totalitarinis režimas (2)

  Įvadas. Autokratijos samprata. Diktatoriškos valstybės. Totalitarizmo fenomenas. Totalitarizmo raiška Vokietijoje. Valstybės valdymas. Teisinė sritis. Socialinė ir ekonominė sritys. Švietimas. Komunizmas ir demokratija. Kelyje į demokratiją. Santvarkų pasikeitimo stadijos Rytų ir Vidurio Europoje.
  Politologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2006-11-07
 • Totalitarizmas

  Totalitarizmas kaip rėžimas, totalitarinis vadas, Masinės partijos ir valdymo forma, Ideologija, Propaganda, Teroras ir slaptoji policija, Post – totalitarizmas, Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-04-21
 • Totalitarizmas (2)

  Įvadas. Totalitarizmas. Kas tai ? Totalitarinio režimo atsiradimo priežastys. Pagrindiniai totalitarizmo požymiai. Totalitarinio režimo formos. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-12-06
 • Totalitarizmas (3)

  Totalitarizmas. Totalitarizmo požymių formulė. Svarbiausias totalitarinės santvarkos uždavinys. Post-totalitarizmas.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-03-27
 • Totalitarizmas ir jo ideologijos Europoje

  Įžanga. Totalitarizmas. Fašizmo atsiradimo prielaidos ir bruožai. Fašizmas Italijoje ir nacizmas Vokietijoje. Fašizmas Italijoje. Fašizmas (nacizmas) Vokietijoje. Fašizmo ir nacionalsocializmo palyginimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(16 puslapių)
  2006-10-26
 • Totalitarizmo ištakos: H. Arendt interpretacija

  Įvadas. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Totalitarizmo ištakos. Totalitarizmo ištakos: H. Arendt interpretacija. Totalitariniai sąjūdžiai. Masinis teroras. Izoliacija ir vienišumas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-27
 • Totalitarizmo koncepcijos ir jo veikimo mechanizmas

  Įvadas. Totalitarizmo susiformavimo priežastys. Totalitarinės valstybės bruožai. Totalitarizmo veikimo mechanizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-17
 • Totalitarizmo veikimo mechanizmas

  Įvadas. Valdymo formų klasifikacijų problema. Totalitarizmo koncepcija. Totalitarizmo ištakos. Mokslo ir technologinė pažanga. Diktatūra, ideologija, asmenybė. Teisėtvarkos sistema. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-29
 • Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai

  Įvadas. Valstybės požymiai. Valstybės sienos sąvoka. Sausumos teritorija. Valstybės vandenų teritorija. Teisinio rėžimo teritorijos. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Teritorijos įgijimas. Teritorijos perleidimas (cesija). Okupacija. Senatis. Gamtos veikimas. Priteisimas. Užkariavimas. Bendras žmonijos palikimas. Tylus sutikimas, pripažinimas, estopelis. Laikina teisė. Teisiniai ir politiniai argumentai. Antraeilės teisės į teritoriją. Servitutai. Teritorijos suvereniteto pasikeitimo teisinės pasekmės. Sutartys (dėl teisių į teritoriją). "Judančių sutartinių sienų principas". Išvados.
  Politologija, referatas(21 puslapis)
  2006-05-30
 • Tradicinių politinių partijų konfrontacija politinių partijų sistemoje ir valdžioje

  Įvadas. Tradicinės politinės partijos samprata. Tradicinės politinės partijos atsiradimo esmė. Tradicinės politinės partijos turinys. Tradicinių politinių partijų konfrontacija politinėje sistemoje. Partinės saviidentifikacijos reikšmė. Valstybės valdymo formos įtaka partijų veiklai. Tradicinių politinių partijų legitimumo problemos. Tradicinių politinių partijų veiklos krypčių lemiami faktoriai politinėje sistemoje. Tradicinės politinės partijos veiklos aspektai valdžios atžvilgiu. Tradicinių politinių partijų veiklos teisės ir garantijos. Išvados. Santrauka. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2006-04-27
 • Trečiojo pasaulio šalys

  Sąvokos "Trečiojo pasaulio šalys" atsiradimas ir taikymas. Būdingi bruožai. Pavyzdžiai. Afganistanas. Botsvana. Galingųjų valstybių politikos įtaka Trečiojo pasaulio šalims. Pilietinė visuomenė ir nacionalizmas Trečiojo pasaulio šalyse. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2005-11-25
 • Turkija: turkų - kurdų etninis konfliktas

  Įvadas. Turkija. Kurdai. Turkų- kurdų konfliktas. Konflikto sprendimas. Išvados. Priedas (2).
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-30
Puslapyje rodyti po