Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Tarptautinis terorizmas – grėsmė pasaulio bendruomeneiĮvadas. Terorizmo sąvokos apibrėžimas. Tarptautinio terorizmo definicija. Nacionalinio saugumo sąvokos aiškinimas. Realistų ir idealistų nacionalinio saugumo koncepcijos. B. Buzano nacionalinio saugumo samprata. Grėsmės nacionaliniam saugumui. Karinės grėsmės. Politinės grėsmės. Socialinės grėsmės. Ekonominės grėsmės. Ekologinės grėsmės. Tarptautinis terorizmas – grėsmė nacionaliniam saugumui. Valstybės remiamas terorizmas. Terorizmas ir Islamas. Kova prieš tarptautinį terorizmą. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis terorizmas ir jo likvidavimasTerorizmas: priežastis ir vaistai. Žiniasklaida ir terorizmas: Terorizmo racionalizavimas, Terorizmo etiketės klijavimas, Teroristai kaip "vieniši vilkai", Žiniasklaidos "Stokholmo sindromas". Terorizmas ir islamas. Lietuvos ataskaita apie veiklą kovoje su terorizmu. Skaityti daugiau
Tarptautinis terorizmas, kovos su juo patirtis bei perspektyvosĮvadas. Terorizmo samprata. Terorizmo kilmė ir apraiškos istorijoje. Terorizmo apibrėžimas. Terorizmo tipologija. Tarptautinis terorizmas – globalus iššūkis saugumui. Tarptautinio terorizmo pradžia. Tarptautinis terorizmas – "naujasis" terorizmas – kas tai? Tarptautinis terorizmas ir globalizacija. Realijos ir perspektyvos kovoje su tarptautiniu terorizmu. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) antiteroristinė kampanija: invazija į Afganistaną, karas Irake. Kiti kovos su terorizmu aspektai. NATO ir Europos Sąjunga (ES) kovoje su tarptautiniu terorizmu. Kova su tarptautiniu terorizmu: vertinimas ir perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių organizacijų vaidmuo tarptautinėje sistemojeĮvadas. Tarptautinio Raudonojo kryžiaus (TRK) ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) sąlyčio su Karo sanitarijos tarnyba (KST) taškai. LRK draugijos pagalba ir parama KST. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių pokyčiai globalizacijos proceseĮvadas. Globalizacijos įtaka tarptautiniams santykiams. Tarptautinių santykių realizavimas globalinėje erdvėje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių samprataTarptautinių santykių samprata. Tarptautinio konflikto samprata. Terorizmas. Teroristų išpuoliai Rusijoje. Artimųjų Rytų konfliktas. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožaiĮvadas. Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai. Skaityti daugiau
Tautinės mažumos Europos šalyse ir Europos Sąjungos politika jų atžvilgiuĮžanga. Tautinių mažumų sąvoka. Tautinių mažumų istorijos faktai ir rezultatai. Mažumų teisės individualios ar kolektyvinės. Skaityti daugiau
Tautiškumas einant į Europos Sąjungą (ES)Tautiškumas ir Europos sąjunga. Kas bus su lietuvių kalba. Skaityti daugiau
Tautos suvereniteto tapatumas valstybėje, remiantis Ž.Ž. Ruso idėjomisĮvadas. Suvereniteto samprata. Žano Žako Ruso suverenumo paieškų pradžia. Legistų suverenumo paieškos. Suvereniteto teisės ir statuso pakeitimas. Politinės piliečių teisės ir liaudies absoliutizmo demokratija Ruso konstrukcijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tautų sąjunga ir Vilniaus krašto problemaĮvadas. Darbo tikslas - apžvelgti Lietuvos ir Lenkijos santykius tarpukariu, pažymėti Lenkijos siekį tapti didesne valstybe, šių dviejų valstybių derybas, taip pat plačiai išanalizuoti bylą Tautų Sąjungoje, kurioje dalyvavo abi konfliktuojančios pusės. Išnagrinėti Vilniaus krašto problemą, kuri buvo šių valstybių konflikto esmė. Tautų Sąjungos Įkūrimas. Tautų Sąjunga ir Lietuva. Vilniaus krašto problema Tautų Sąjungos dienotvarkėje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės idėja LietuvojeĮvadas. Teisinės valstybės idėjos kilmė. Teisinės valstybės idėjos XVI - XX amžiuje. Lietuvos teisinėje doktrinoje. "Teisingo įstatymo" samprata. Teisinės valstybės idėja Lietuvoje Antrosios Respublikos laikotarpiu. Teisinė valstybė – "organinės valstybės" komponentas. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprataĮvadas. Teisinė valstybė. Teisinės valstybės ypatumai. Konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės samprata (5)Įvadas. Tema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo aktualumas ir naujumas. Darbo struktūra. Teisinės valstybės samprata. Termino "valstybė" reikšmė. Teisinės valstybės idėja ir raida. Pagrindiniai teisinės valstybės požymiai. Valstybės elementas - tauta. Tęstinė tauta. Tautinio suvereniteto idėja. Valstybės suverenitetas. Vidinis suvereniteto aspektas. Išorinis suvereniteto aspektas. Valstybės elementas - teritorija. Valstybės elementas - valdžia. Du teisinės valstybės modeliai. Formalusis modelis. Turiningasis modelis. Socialinis modelis. Dviejų teisinės valstybės modelių palyginimas istorinės raidos požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Teisingumas ir vidaus reikalai Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Laisvė. Erdvė be sienų: Šengeno sutartis. Keliavimas saugiai ir laisvai. Prieglobstis ir imigracija. Situacija šiandien: prieglobstis. Dublino konvencija. Imigracija. Saugumas. Nusikalstamos veiklos pajamų sekimas. Policijos ir muitinės pajėgų bendradarbiavimas. Europolas. Pasaulinis veiksnys. Narkotikai ir Europos Sąjungos (ES). Teisingumas. Bendradarbiavimas. Baudžiamoji teisė. "Eurojust": teismo proceso koordinavimas. Europos Sąjungos plėtra. Naujos sienos. PHARE programos pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
TeledemokratijaĮvadas. Dalyvaujamoji demokratija: elektroninės demokratijos idėjos evoliucija. Teledemokratija. Optimistinis požiūris. Pesimistinis požiūris. Teledemokratijos perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Televizijos reikšmė šiuolaikinėje politikojeLietuvos politinės sistemos referatas. Įvadas. Žiniasklaidos funkcionavimas politiniuose procesuose. Silpnosios žiniasklaidos darbo vietos. Telegeniškai modifikuota politika. Televizijos tarpininkavimo su masėmis lygiai. Televizijos įtaka politikai. Šou principų dėsningumai Lietuvos politiniame gyvenime. Politikos mediatizacija. Tiesioginės transliacijos miražas. Politinis spektaklis. Išvados. Skaityti daugiau
Termino "politologija" kilmė ir reikšmėPolitikos mokslų pagrindai. Termino "politologija" kilmė ir reikšmė. Politikos mokslo ištakos. Čikagos mokykla. Skaityti daugiau
TerorizmasTeroro aktai prieš JAV. Religija ar taika? Islamo kilmė. Per pusmetį po rugsėjo 11-osios O.Bin Ladeno keliama grėsmė nesumažėjo. Nepatikimi sąjungininkai. Afganai pinigų neatsisako. Amerikiečiams pritrūko ryžto. Neslėpė, kad rengiasi kovai. Islamas - ne "blogio religija". Kur yra terorizmo šaknys? Po rugsėjo 11 - tosios. Išvada. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
Terorizmas (10)Terorizmo samprata. Priemonės kovai su terorizmu. Tarptautinis terorizmas. NATO vaidmuo kovojant su terorizmu. Skaityti daugiau
......