Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Politikos teorijaSenovės Graikijos politinės teorijos. Platonas (427 -347). Politinės minties raida nuo senovės graikų ir naujųjų amžių visuotinės bendruomenės teorija. Prigimtinės teisės doktrina. Nacionalinės valstybės teorijos. Makiavelis. Thomas Hobbes. Žanas Ruso. G. Hegelis. Locke. Konservatizmas. Anarchizmas. Revoliucinis anarchizmas. Šiuolaikinis anarchizmas. Liberaliosios demokratijos teorijos. Pliuralizmas. Rinkimai. Partijų konkurencija. Interesų grupių kova. Žiniasklaida. Politinė kultūra. Naujoji dešinė. Neopliuralizmas. Elito teorijos. Požiūris į rinkimus. Požiūris į politines partijas. Žiniasklaidos vaidmuo demokratijoje. Interesų grupių vaidmuo. Skaityti daugiau
Politinė aplinka ir jos įtaka Lietuvos versluiĮvadas. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos raida Lietuvoje. Verslumo ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūraPlatono valstybės teorija. Aristotelis: politiniai idealai ir politinės realijos. Valstybė ir žmogus. Valstybės santvarkos formos. Viduramžių socialinės-politinės teorijos. Tomas Akvinietis: gamta ir visuomenė. N.Makiavelis: konstruktyvios politologijos ištakos. Naujųjų amžių socialinės-politinės teorijos. .Ž.Ž.Ruso visuomenės sutarties teorija. I.Kantas: moralės prigimtis. Psichoanalizė ir neofroidizmas: individo ir visuomenės santykis. Z.Froido psichoanalizė. E.Fromo žmogaus filosofija. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (10)Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti politinę kultūrą. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Lietuvos politinės kultūros užuomazgos. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (11)Įvadas. Politinės kultūros sąvokos turinys. Kultūros sąvokos reikšmė politikos plotmėje. Politinės kultūros sąvokos raida. Politinės kultūros koncepcija pagal S. Verbą ir G. Almondą. Politinės kultūros tipologija pagal S. Verbą ir G. Almondą. Demokratinės politinės kultūros bruožai pagal S. Verbą ir G. Almondą. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (2)Politinės kultūros sąvoka. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Politinių orientacijų tipai. Politinių orientacijų objektai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (3)Platono valstybės teorija. Aristotelis: politiniai idealai ir politinės realijos. Valstybės santvarkos formos. Viduramžių socialinės-politinės teorijos. Tomas Akvinietis: gamta ir visuomenė. N.Makiavelis: konstruktyvios politologijos ištakos. Naujųjų amžių socialinės-politinės teorijos. Ž.Ž.Ruso visuomenės sutarties teorija. I.Kantas: moralės prigimtis. Psichoanalizė ir neofroidizmas: individo ir visuomenės santykis. Z. Froido psichoanalizė. E. Fromo žmogaus filosofija. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (4)Ideologija. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Liberalizmas Vokietijoje. Anglijoje. Prancūzijoje (A. Monkretjienas, P. Lepezanas). Anglija (DŽ. Bentanas, Smitas, D. Rikardas, D. Rikardas, M. Keinzas, D. Rikardas, T.R. Moltusu, Rikardas, DŽ. Milis). Žmogaus vieta visuomenėje. Liberaliai visuomenei svarbi nuomonių įvairovė. Žmonių elgesys tarpusavyje. A. fon Hajekas. Lygybės principas. Liberalioji teisė. Požiūris į įstatymą ir tvarką. Požiūris į valdžią. Socialinis teisingumas. Dž. Rolnzas. Liberalizmo vertybės. Konservatizmas. Socializmas (Karlas Marksas, E. Bernšteinas). Anglijos imperinė doktrina (Bismarko). Rusijos doktrina. Ekstremistinės teorijos: (Ž. Sorelis, Babetas, Godvinas, Prudonas, Kropothinas, Bakuninas). Trockizmas. Naujųjų kairiųjų judėjimas. Ekspansinės teorijos. Komunizmas (Leninas, Trockio požiūris į revoliuciją). Socialdemokratija. Nacionalizmas. Idėjiniai šaltiniai: istorija ir etninė tradicija. Bendrieji nacionalizmo tikslai ir bruožai. Nacionalizmo tipai. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (5)Įvadas. Politinės kultūros ištakos ir raida. Politinės kultūros apibrėžimas. Talcotto Parsonso politinės kultūros apibrėžimas. Gabrielio A. Almondo ir Sidney Verbos politinės kultūros apibrėžimas. Luciano W. Pye politinės kultūros suvokimas. Mary Douglas - sociokultūrinės teorijos pradininkė. Aarono B. Wildavsky indėlis į sociokultūrinės teorijos plėtrą. Sociokultūrinės teorijos kritika. Michelo Foucault politinės kultūros koncepcija, diskurso analizės paradigma. Ronaldo Ingleharto politinės kultūros koncepcija. Politinės kultūros raidos apibendrinimas. Politinės kultūros raida postsovietinėse šalyse. Politinė kultūra Sovietų Sąjungoje. Nepriklausomos Lietuvos politinė kultūra. Nepriklausomos Ukrainos raida. Ukraina po nepriklausomybės atgavimo 1990- taisiais. Ukrainos prezidentas- Leonidas Kučma. "Oranžinė revoliucija". Ukraina renkasi demokratiją. Ukraina po "Oranžinės revoliucijos". "Oranžinis duetas" - Viktoras Juščenka ir Julija Timošenko. "Oranžinės revoliucijos" padariniai. Lietuva ir Ukraina. Skirtumai ir panašumai. Lietuvos ir Ukrainos skirtumai. Lietuvos ir Ukrainos panašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (6)Žmogus ir valstybė. Šiuolaikinės valstybė samprata. Valstybė ir tauta. Suverenitetas. Piliečiai ir vyriausybė. Vyriausybė ir piliečiai. Vyriausybės ir piliečių konfliktai. Demokratija ir diktatūra. Demokratija ir diktatūra. Rinkimai demokratinėje valstybėje. Partijos šiuolaikinėje valstybėje. Valdžios sąranga valstybėje. Valstybės konstitucija. Geografinis valdžios suskirstymas. Valstybės valdymo formos. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Socializmas. Konservatizmas. Komunizmas ir fašizmas. Nacionalizmas (tautiškumas). Feminizmas. Globalizacija. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (7)Įvadas. Politinės kultūros apibrėžimai, samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Istorinės Lietuviškos politinės kultūros šaknys. Lietuvos politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (8)Įvadas. Politinės kultūros apibrėžtis. Apie tipologiją. G. Almond ir B. Powell tipologija. Elito ir masių tipologija. Sociokultūrinė teorija. Lietuvos politinės kultūros tipai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (9)Įžanga. Darbo tikslas: politinės kultūros ir dalyvavimo Lietuvoje apžvalga. Politinė kultūra ir sistema. Politinė sistema ir valstybė. Politinės kultūros formavimasis. Politinė kultūra. Politinė kultūra ir dalyvavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra ir politinė socializacijaPolitinė kultūra. Socialinės psichologijos ir antropologijos. Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) sociologija. Socialiniai tyrimai. Politinės kultūros klasifikacija. Socializacija ir politinė socializacija. Politinės socializacijos funkcijos ir institutai. Skaityti daugiau
Politinė kultūra ir viešasis administravimasĮvadas. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros raida. Politinės kultūros koncepcija. Politinės kultūros struktūra. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Politinės kultūros tipologija. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo koncepcija. Viešasis administravimas ir politika. Etika viešajame administravime. Politinė kultūra viešajame administravime. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra LietuvojePolitinės kultūros apibrėžimas. Politinės sistemos objekto tipai. Politinės kultūros tipai. Politinės kultūros palikimas iš sovietinių laikų. Reformos ir politinė kultūra. Politinės kultūros įtaka reformų sėkmei. Pilietinės visuomenės formavimosi socialiniai varikliai Lietuvoje. Politinės kultūros tipai Lietuvoje. Skaityti daugiau
Politinė kultūra Lietuvoje (2)Politinės kultūros apibrėžimas ir įtakingiausios politinės kultūros sampratos ir jų raidos ypatumai. Politinės sistemos objekto tipai. Politinės kultūros tipai. Politinės kultūros palikimas iš sovietinių laikų. Reformos ir politinė kultūra. Politinės kultūros įtaka reformų sėkmei. Pilietinės visuomenės formavimosi socialiniai varikliai Lietuvoje. Politinės kultūros tipai Lietuvoje. Skaityti daugiau
Politinė kultūra Lietuvoje (3)Įžanga. Politinės kultūros bendra samprata. Gabrielio A. Almondo politinės kultūros samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Politinės kultūros tipologija. Politinės kultūros šaknys Lietuvoje. Lietuvių politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Politinė lyderystėĮvadas. Politinės lyderystės sampratų įvairovė. Politinio lyderio koncepcijos. Politinių lyderių tipologizacija. Politinis lyderis: asmenybė ir elgsenos ypatumai. Politinio lyderio įvaizdžio formavimo psichologiniai aspektai. Politinio lyderio funkcijos. Lyderio ir jo komandos sąveika. Politinio lyderio komunikacijos vadyba. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politinė lyderystė (2)Lyderystės reiškinys. Lyderių tipai. Politinio lyderio fenomenas ir jo psichologija. Politinė lyderystė. Politinio lyderio ir jo komandos sąveika. Kas ir kodėl veržiasi į valdžią? Lyderio kelias į valdžią. Politinis lyderis Lietuvoje. Ką reiškia būti lyderiu Lietuvoje? Europos Sąjungai (ES) po balsavimų Prancūzijoje ir Vokietijoje gresia lyderystės krizė. Išvados. Skaityti daugiau
......