Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politinė rinkodara

  Rinkodara. Rinkodara ir viešieji ryšiai. Politikos ir rinkodaros sąjungos šaknys. Rinkodaros "viešųjų ryšių" taikymas politikoje. Lietuviški pavyzdžiai ir klaidos. Politinės rinkodaros esmė. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-12-09
 • Politinė santvarka (valstybė)

  Įvadas. Dėstymas. Valstybės samprata. Valstybės ir Bažnyčios santykiai. Valstybės ir Bažnyčios santykiai.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-10-17
 • Politinė sistema ir jos samprata

  Politinė sistema ir jos samprata. Politinės partijos samprata. Politinės partijos steigimas ir likvidavimas. Politinės partijos ir daugiapartinė sistema. Politinių partijų funkcijos demokratinėje visuomenėje. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-24
 • Politinės bendruomenės galios augimas ir politinio dalyvavimo racionalizacija

  Įvadas. Politinė bendruomenė. Politinio dalyvavimo teorijos. Elito teorija. Pliuralizmas. Politinis dalyvavimas. Politinės partijos. Interesų grupės. Dalyvavimas rinkimuose. Nedalyvavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2007-01-04
 • Politinės darbotvarkės formavimas

  Įvadas. Politinės darbotvarkės sąvoka. Darbotvarkių rūšys ir turinys. Problemų apibrėžimas. Problemų patekimo ir nepatekimo į politinę darbotvarkę priežastys. Žiniasklaida ir viešoji nuomonė. Problemos pobūdis. Simbolių naudojimas. Interesų grupės. Nesprendimų priėmimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-03-28
 • Politinės ideologijos ir doktrinos

  Liberalizmas. Neoliberalizmas. Konservatizmas. Socializmas ir komunizmas.
  Politologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-21
 • Politinės institucijos

  Politinės institucijos. Institucija. Valstybė. Konstitucija ir politinis procesas. Politinio proceso juridizacija. Konstitucija. Ištakos. Konstitucija – istorinio demokratizacijos vykdymo pasekmė. Pagrindiniai bruožai. Konstitucijos turinio apžvalga. Tipai ir formos. Konstitucijos aiškinimas. Pagrindinės valdžios institucijos ir jų sąveika. Parlamentas. Suvereniteto doktrina. Parlamento apibūdinimas, istorinė raida. Šiuolaikinis parlamentas. Parlamento struktūra. Komisijos. Parlamento personalinė sudėtis, skaitlingumas. Partijų pasiskirstymo formos. Opozicijos rūšys. Principų opozicija. Parlamento funkcijos. Darbo organizavimas. Parlamento veikla ir suvereniteto samprata. Pusiau prezidentinė sistema. Konstituciniai teismai, konstitucijos kontrolė. Konstitucijos kontrolė ir jos raidos etapai. Konstitucijos priežiūros sistema. Institucijos ir jų formavimo principai. Konstitucijos priežiūros formos. KT, jų funkcijos. Partijos. Kilmė. Istorinė raida. Samprata, tyrimo apžvalga. Genezės modeliai. Partijos raidos etapai. Vakarų Europos ir posovietinėse demokratijose partijos turi šiuos esminius skirtumus. Partijos vieta pilietinėje visuomenėje ir valstybėje. Partinė sistema. Apibūdinimas ir sistemos savybės. Raidos etapai (stadijos). Partinės sistemos raida. Rinkimai ir rinkimų sistemos. Apibūdinimas. Istorinė raida. Rinkimų sistemos, jų apžvalga. Biurokratija. Atrankos modeliai (Biurokratijos sudarymas). Teismai. Interesų grupės. Interesų grupių ir vyriausybės sąveika. Interesų grupės ir politinės partijos. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių Lietuvoj apžvalga. Bendrieji teisės principai. Teisinių sistemų tipai. Vakarų teisės tradicijos krizė. Teisinės sistemos vidaus struktūra. Teisėkūros principai. Teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos. Teisėsauga. Teisminės valdžios specifika. Teismų sistemos, jų struktūra ir formos. Lietuvos Respublikos (LR) teismai. Teisminės valdžios savivalda. Teisėtvarka. Ombudsmenas.
  Politologija, konspektas(27 puslapiai)
  2006-05-11
 • Politinės kultūros bruožai Lietuvoje

  Įvadas. Politikos ir kultūros santykis bei jų bendra samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Istorinės Lietuvos politinės kultūros šaknys. Sovietinės santvarkos palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-03
 • Politinės kultūros samprata

  Politinė kultūra. Politinės kultūros sampratos formavimas. Politinės kultūros tipai.
  Politologija, analizė(5 puslapiai)
  2007-09-19
 • Politinės kultūros samprata ir raida

  Įvadas. Politinės kultūros samprata ir raida. Talcotto Parsonso kultūros samprata. Gabrielio A. Almondo ir Sidney Verba politinės kultūros samprata. Luciano W. Pye ir Sidney Verba alternatyvi politinės kultūros samprata. Sociokultūrinė teorija. Politinė kultūra Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-02-27
 • Politinės kultūros tipai

  Įvadas. Politinės kultūros tipai pagal G. Almond. Politinės kultūros tipai pagal G. Almond ir S. Verba. Sociokultūrinės teorijos šalininkų politinės kultūros klasifikacija. Kitos politinės kultūros tipologijos. Lietuvos politinė kultūra.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-07
 • Politinės partijos

  Partija. Partijų reikšmė. Politinių partijų kūrimasis. Veiklos finansavimas. Partinės organizacijos. Partinės sistemos. Koalicijos.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-23
 • Politinės partijos (2)

  Politinių partijų atsiradimas. Politinės partijos samprata. Partinės saviidentifikacijos reikšmė. Partijų tipologija. Partijų tipologija pagal M. Diuže. Alternatyvi partijų tipologija. Lietuvos partijų tipologijos problemos. Partijų tipologija pagal schemą "dešinė – centras – kairė". Politinių partijų funkcijos ir priedermės. Partijų veiklos kryptys. Politinių partijų veiklos teisės ir garantijos.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2005-12-08
 • Politinės partijos (3)

  Politinės partijos ir jų klasifikacija. Partija. Partijai yra būdingi šie bruožai. M. Duvergeris. G. Sartori. Partijų tyrimo parametrai ir klasifikacija. Institucionalizacija. Politinė-idėjinė orientacija. Partijų klasifikavimo pamatas. Partinės sistemos ir jų tipologija. M. Duvergeris. Partinių sistemų klasifikacija. G. Sartori partijų tipologija.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2008-05-09
 • Politinės partijos ir demokratija

  Įvadas. Darbo tikslas - išsamiai supažindinti su politinėmis partijomis plačiąja prasme ir Lietuvoje bei apibūdinti jų demokratiškumo požymius. Politinės partijos. Politinių partijų samprata. Politinių partijų atsiradimas. Politinių partijų struktūra. Politinių partijų funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Lietuvos politinės partijos. Lietuvos politinių partijų raida. Lietuvos politinių partijų demokratiškumas. Politinių partijų demokratizacija. Politinės partijos ir demokratija pagal M. Diuveržė. Politinių partijų tipai naujose demokratijose. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Politologija, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2010-05-28
 • Politinės partijos ir jų funkcijos

  Politinių partijų kilmė. Politinės partijos sąvoka. Politinėms partijoms būdingi bruožai. "Politinių partijų teisė". Politinių partijų funkcijos. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-26
 • Politinės partijos ir jų funkcijos (2)

  Įvadas. Politinės partijos. Politinių partijų funkcijos. Politinės partijos Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2012-03-13
 • Politinės partijos ir jų samprata

  Įvadas. Politinės partijos samprata. Politinės partijos. Politinių partijų struktūra ir funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-10
 • Politinės partijos ir nevalstybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemoje

  Politinės partijos. Demokratinėje politikoje partijoms būdingos 4 pagrindinės funkcijos. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinės partijos savo veikloje vadovaujasi demokratiškumo bei viešumo principais. Finansavimas. Politinių partijų klasifikavimas. Nevalstybinės organizacijos. Visuomeninių organizacijų atliekamos funkcijos.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-03-22
 • Politinės partijos ir partinė sistema

  Politinės partijos samprata. Partinės sistemos samprata. Partinių sistemų tipai, jų išsamūs apibūdinimai, funkcijos. Lietuvos partinės sistemos kaita nepriklausomybės laikotarpiu.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2008-05-20
Puslapyje rodyti po