Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos socialdemokratų partija

  Įvadas. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Lietuvos socialdemokratų programa. Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos miesto skyriaus 2007 metų savivaldybės tarybos rinkimų programa. Klaipėdos miesto socialdemokratų rinkimų sąrašas. Partijų mandatai Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Lietuvos socialdemokratų partija (2)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Įvadas. LSDP siekia. Lietuvos socialdemokratų partija įsitikinusi, kad. Lietuvos socialdemokratų partija pasisako. Savo veikloje LSDP vadovaujasi šiais principais. Klaipėdos miesto socialdemokratai telkia pastangas šiems svarbiems klausimams spręsti. Išvados.
  Politologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-02-26
 • Lietuvos taryba, seimas, konstitucija

  Įvadas. Lietuvos taryba (1917-1920). Steigiamasis seimas. 1922 konstitucija. Seimų rinkimai ir jų politika. 1928 m. konstitucija. 1936 m. seimo rinkimai. 1938 m. konstitucija. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-16
 • Lietuvos valstybė šiandien. Lietuvos politinė santvarka. Lietuvos valdžia

  Įvadas. Lietuvos respublikos įstatymų leidžiamoji valdžia (Seimas). Lietuvos respublikos įstatymų vykdomoji valdžia. Prezidentas. Nuo Smetonos iki Adamkaus. Vyriausybė. Lietuvos respublikos teisminė valdžia. Lietuvos respublikos konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinis teismas. Teismai. Prokuratūra. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-12
 • Lietuvos valstybės skola ir jos valdymas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos valstybės skolos priežastis ir pasekmes, bei valdymą. Lietuvos valstybės skolos. Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Lietuvos valstybės skolinimosi tikslai. Lietuvos vyriausybės skolinimosi poreikis ir skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolinimosi priemonės. Valstybės įsiskolinimo poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skolos valdymo organizavimas. Valstybės skolos valdymo politika. Valstybės skolos valdymo procese dalyvaujančios institucijos. Lietuvos valstybės skolos analizė. Centrinės valdžios skola. Centrinės valdžios vidaus skola. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2009-03-19
 • Lietuvos valstybės valdymas

  Darbas anglų kalba. Pagrindinės Lietuvos valstybės valdymo institucijos ir jų apibūdinimai. The Self-Government. The State Budget. Control of the State. Foreign Policy. The President of the Republic. The Seimas. The Government of the Republic of Lithuania. The Courts.
  Politologija, konspektas(3 puslapiai)
  2005-10-23
 • Lietuvos valstybinė etninių mažumų politika

  Įvadas. Lietuvos visuomenės etninė sudėtis. Lietuvos etninė sudėtis – bendra apžvalga. Problemiškiausi regionai Lietuvoje etninių mažumų atžvilgiu. Problemiškiausios etninės grupės Lietuvoje. Lietuvos etninių mažumų politikos teisinė bazė. Lietuvos respublikos institucijų priimti teisės aktai reglamentuojantys etninių mažumų politiką. Įstatyminio pobūdžio teisės aktai reglamentuojantys etninių mažumų politiką. Poįstatyminiai (vykdomojo pobūdžio) teisės aktai. Tarptautiniai teisės aktai reglamentuojantys tautinių mažumų padėtį. Lietuvos etninių mažumų politiką administruojančios institucijos. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento funkcijos. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento struktūra. Patariamosios institucijos veikiančios prie tautinių mažumų ir išeivijos departamento. Ministerijos ir kitos institucijos dalyvaujančios etninių mažumų politikoje. Valstybinės etninių mažumų politikos įgyvendinimas. Bendra etninių mažumų politikos kryptis ir jos įgyvendinimas. Atskiros etninių mažumų politikos sritys. Švietimo politika. Kultūros politika. Socialinės apsaugos ir darbo politika. Išvados ir rekomendacijos. Priedai.
  Politologija, diplominis darbas(52 puslapiai)
  2006-03-20
 • Lietuvos veikla Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO)

  Jungtinių tautų organizacija (JTO). Jungtinių tautų organizacijos (JTO) tikslai. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) plėtros kryptys. Lietuva ir Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Lietuvos įstojimas į Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO). Lietuvos dalyvavimo Jungtinių tautų organizacijoje (JTO) organizaciniai aspektai. Lietuvos ir Jungtinių Tautų (JT) bendradarbiavimo sritys. Jungtinių Tautų (JT) atstovavimas Lietuvoje. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje (JTVP). Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-03-09
 • Lietuvos vykdomoji valdžia

  Įvadas. Valstybės vadovo samprata. Valstybės vadovo instituto raida Lietuvoje. Respublikos Prezidento rinkimų tvarka. Lietuvos respublikos Prezidento kompetencija. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su Seimu. Lietuvos respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe. Respublikos Prezidentas ir teisminė valdžia. Lietuvos respublikos Prezidento kompetencija krašto apsaugoje ir užsienio politikoje. Malonė. Pilietybė. Valstybiniai apdovanojimai. Lietuvos respublikos Prezidento teisės aktai ir kiti statuto klausimai. Respublikos Prezidento teisės aktai. Prezidento imunitetas, vėliava, antspaudas. Prezidento valstybinis aptarnavimas ir aprūpinimas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos respublikos Vyriausybės instituto raida. Lietuvos respublikos Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės veiklos pasibaigimas. Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetencija. Vyriausybės aktai. Lietuvos respublikos Vyriausybės atsakomybės problema. Vyriausybės veiklos garantijos. Valdymo sistemos raidos perspektyvos.
  Politologija, namų darbas(16 puslapių)
  2006-04-21
 • Lietuvos Vyriausybės struktūra, formavimas ir funkcionavimas

  Įvadas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė ir prezidentas. Išvados. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Lyginamoji analizė: Graikija ir Kinija

  Lentelė: Kinija ir Graikija. Priklausomi kintamieji. Nepriklausomi kintamieji. Socialiniai kintamieji. Lyginamosios politikos metodas.
  Politologija, namų darbas(10 puslapių)
  2006-04-25
 • Lyginamoji analizė: S. Šalkauskio ir V. Gustainio idėjos ir jų aktualumas

  Įvadas. Darbo tikslas - palyginti S. Šalkauskio darbą "Momento reikalai ir principų reikalavimai" su V. Gustainio "Demokratija ir jos vadai" ir atrasti jų idėjų sąsajas, specifiškumą bei aktualumą šiomis dienomis. Krikščionys demokratai tarpukaryje ir S. Šalkauskis. Krikščionių demokratų pozicijos tarpukaryje. Šalkauskio demokratijos savitumas. V. Gustainio demokratijos suvokimas tarpukaryje. Demokratija ir vadai. Parlamentarizmas. S. Šalkauskio ir V. Gustainio idėjų savitumas, panašumas ir skirtumai. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-06
 • Lyginamoji demokratijos tipų analizė

  Visko pradžia - transformacija. Demokratijos tipai. Ryšiai tarp tipų. Tiesioginė demokratija. Klasikinė demokratija. Radikalioji vystymosi demokratija. Tiesioginė demokratija. Dalyvaujamoji demokratija. Atstovaujamoji demokratija. Ginamoji demokratija. Konkurencinė ir elitistinė demokratija. Pliuralizmas. Teisėta demokratija. Tiesioginė vs atstovaujamoji. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2005-06-01
 • Lyginamoji kandidatų į Seimą rinkiminių argumentų analizė

  Įvadas. Rinkimai. Rinkimų samprata. Rinkimų įgyvendinimas Lietuvoje. 2004 m. Rinkiminių programų aptarimas. Rinkimų kandidatai. Rinkiminių argumentų analizė. Politinių rinkiminių argumentų analizė. Ekonominių rinkiminių argumentų analizė. Socialinių rinkiminių argumentų analizė. Populistinių argumentų išryškinimas. Politiniai rinkiminiai argumentai. Ekonominiai rinkiminiai argumentai. Socialiniai rinkiminiai argumentai. Išvados. Išnašos.
  Politologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-02-07
 • Lyginamoji konservatizmo ir liberalizmo analizė. Santykis tarp individo ir valstybės

  Įvadas. Lyginamoji konservatizmo ir liberalizmo analizė. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Lyginamoji Lietuvos ir Latvijos valstybių analizė

  Įvadas. Vidiniai politinės sistemos veiksniai. Politinė kultūra. Partinė sistema. Rinkimų sistema. Prezidento rinkimai. Parlamento rinkimai. Savivaldybių tarybų rinkimai. Ekonominiai faktoriai. Išoriniai faktoriai. Lietuvos ir Latvijos santykiai su kaimynėmis. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2011-02-07
 • Lyginamoji politika

  Lyginamosios politikos objektas – politika, o metodas – lyginimas. Lyginamosios politikos požiūriai. Rinkimo metodai. Palyginimo metodų rūšys. Politiniai režimai. Pasaulio politiniai režimai. Perėjimo į demokratija modelis. Valstybės apsauga. Unitarinės ir federacinės valstybės. Parlamentas. Vykdomoji valdžia valstybėje. Vykdomoji valdžia. Rinkiminės sistemos. Afrikos partinės sistemos. Amerikos kontinentas. Australija ir Okeanija. Azijos partinės sistemos. Europa. Politinis elitas. Elito konfigūracija. Politinė kultūra. Globalizacija. Centras ir periferija.
  Politologija, konspektas(11 puslapių)
  2008-02-08
 • Lyginamoji politika (2)

  Lyginamosios politikos formavimosi istorija. Lyginamosios politikos apibrėžimas ir tikslai. Lyginamosios politikos analizės privalumai. Lyginamosios politikos analizės problemos. Analizės lygiai lyginamojoje politikoje. Lyginamosios politikos tyrimo metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai lyginamosios. politikos analizės metodai. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-07
 • Lygių galimybių politika

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti lygių galimybių politikos veiklą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Lygių galimybių samprata. Lygių galimybių politika Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Nelygybė – tik valdžios problema? Nelygybės paplitimas Lietuvoje. Diskriminacija. Diskriminacijos priežastys. Diskriminacijos rūšys. Lygių galimybių įgyvendinimo priemonės. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Nevyriausybinių organizacijų pagalba mažinant diskriminaciją. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2010-01-20
 • Lithuanian migration to America

  Rašinys anglų kalba. Lietuvių migracijos į Ameriką proceso teoriniai aspektai. Macro level. Goal attainment. Power and prestige. Micro level. Cost – Benefit Model. Value – Expectancy. Messo level. Migration Network.
  Politologija, rašinys(8 puslapiai)
  2007-02-28
Puslapyje rodyti po