Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos integracija į Europos Sajungą (ES) (4)

  Įvadas. Bendrosios prekybos politikos instituciniai rėmai. Bendroji prekybos politika: tarp efektyvumo ir atskaitomybės. Bendroji prekybos politika: tarp supranacionalinių institucijų ir nacionalinių vyriausybių. Europos Komisija versus Ministrų Taryba. Ministrų Taryba ir nacionalinių vyriausybių įtaka. Bendroji prekybos politika ir interesų grupės. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2006-04-03
 • Lietuvos ir Baltarusijos santykiai

  Įžanga. Baltarusijos ir Lietuvos politinės sistemos. Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimas įvairiose srityse. Diplomatiniai santykiai. Bendradarbiavimas kultūros ir švietimo srityje. Euroregionai. Ekonominis bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas transporto srityje. Lietuvos pozicija Baltarusijos Prezidento rinkimuose. Apibendrinimas.
  Politologija, kursinis darbas(10 puslapių)
  2006-03-23
 • Lietuvos ir Estijos švietimo politika

  Įvadas. Tikslas: Palyginti Lietuvos ir Estijos valstybių švietimo politiką. Lietuvos švietimo politika. Lietuvos apibūdinimas. Lietuvos švietimo politikos istorinė raida. Švietimo reformų pradžia. Edukacinė komisija. Pirmas mokyklos reformavimo žingsnis. Estijos švietimo politika. Estijos apibūdinimas. Estijos švietimo strategija. Švietimo reformos ir pokyčiai. Estijos švietimo strategija. Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos panašumai ir skirtumai. Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos panašumai. Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos skirtumai. Išvados.
  Politologija, referatas(26 puslapiai)
  2010-04-07
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai asociacijos su Europos Sąjunga laikotarpiu (1995-2000)

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) politika Vidurio ir Rytų Europos šalių atžvilgiu. Lietuva ir Europos Sąjunga (ES). Europos (asociacijos) sutartis. Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių problemos. Nuo asociacijos iki derybų dėl narystės Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-28
 • Lietuvos ir Latvijos dvišaliai santykiai

  Įvadas. Lietuvos ir Latvijos diplomatiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Sutartys tarp Lietuvos ir Latvijos. Lietuvos ir Latvijos nesutarimai dėl jūrų sienos. Lietuvos ir Latvijos ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas ir importas. Užsienio investicijos. Kultūriniai santykiai tautinių mažumų Lietuvoje ir Latvijoje atžvilgiu. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2012-02-03
 • Lietuvos ir Latvijos politiniai santykiai

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos ir Latvijos valstybiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Tarp Lietuvos ir Latvijos pasirašytos sutartys. Apibendrinimas.
  Politologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-03-15
 • Lietuvos ir Lenkijos santykiai

  Lietuvos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis po nepriklausomybės atgavimo 1918 m. Lietuvos - Lenkijos konfliktai diplomatiniame lygyje pirmaisiais 1918 – 1920 m.m. pradžioje. Lenkijos požiūris į Lietuvą ir Vilniaus kraštą. Lietuvos ir Lenkijos konflikto priežastys. Lenkijos Nacionalinio Komiteto veikla. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai 1919 – 1922 metais. Tiesioginės Lietuvos ir Lenkijos derybos 1921 m. ir Tautų Sąjungos federaciniai projektai. Suvalkų sutartis ir jos reikšmė. Lietuvos – Lenkijos santykių prieškario metais vertinimai.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2007-06-04
 • Lietuvos ir Lenkijos santykiai (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis po nepriklausomybės atgavimo 1918 m. Lietuvos – Lenkijos konfliktai diplomatiniame lygyje pirmaisiais 1918 – 1920 m.m. pradžioje. Lietuvos ir Lenkijos konflikto priežastys. Lietuvos – Lenkijos tarpusavio santykiai 1919 – 1922 metais. Lietuvos - Lenkijos santykių prieškario metais vertinimai.
  Politologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-06-04
 • Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimas

  Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimas. Ryšiai su Lietuva. Prekyba su Lietuva. Lietuvos-Švedijos prekyba 2005 m. Sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Svarbiausi Lietuvos užsienio partneriai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-27
 • Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą (ES) reikšmė

  Įvadas. Užsienio prekyba. Prekių importas iki įsijungimo į Europos Sąjungą. Prekių importo tvarkos reglamentavimas. Muitinės sandėliai. Importo ir eksporto terminalai. Laisvas prekių judėjimas. Prekyba su trečiosiomis šalimis. Netarifinis užsienio prekybos reguliavimas. Muitai. Tranzitas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-08
 • Lietuvos kaimyninių valstybių geopolitinės charakteristikos XX amžiuje

  Įvadas. Lietuvos geopolitinės padėties bruožai. Lietuvos santykiai su Rusijos federacija. Okupacinės kariuomenės padaryta žala. Rusakalbių teisių problema Lietuvoje. Kaliningrado sritis. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai. Lietuva ir Lenkija. Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Lietuva ir Baltijos valstybės. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2011-01-25
 • Lietuvos Konstitucinis Teismas (2)

  Įvadas. Konstitucinio teismo statusas. Konstitucinio teismo funkcijos ir veiklos principai. Konstitucinio teismo sudėtis ir sudarymo tvarka. Lietuvos respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-10-05
 • Lietuvos kultūrinis identitetas ir istorija Europos kontekste (2)

  Įvadas. Identiteto samprata. Europa ir mes. Lietuvos civilizacinės galios praeityje ir dabar. Lietuviškojo identiteto formavimosi ypatybės. Autentiškos vertybės kaip lietuvių kultūros pamatai. Kultūrinio identiteto reikšmė. Krikščionybė Lietuvoje. Lietuvių kalba. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2006-12-12
 • Lietuvos kultūrinis identitetas ir istorija Europos kontekste (3)

  Įvadas. Europos idėja Lietuvoje. Lietuviškasis europietiškumas. Europinis identitetas. Naujas pilietinis europietiškumas. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2009-04-03
 • Lietuvos partinė sistema

  Įvadas. Svarbiausi partinės sistemos formavimosi etapai Lietuvoje. Pradinis partinės sistemos formavimosi etapas Lietuvoje. 1994-1997 m. partinės sistemos formavimosi etapas. 1998-2004 m. Partinės sistemos formavimosi etapas. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-12
 • Lietuvos partinė sistema (2)

  Įvadas. Lietuvos partinė sistema iki nepriklausomybės atkūrimo. Lietuvos partinė sistema po nepriklausomybės atkūrimo. Kairė – dešinė. Lietuvos partinės sistemos (ne)stabilumas. Lietuvos politinių partijų atstovavimas Seime. Partijų populiarumas. Išvados. Summary.
  Politologija, kursinis darbas(11 puslapių)
  2007-12-18
 • Lietuvos partinė sistema (3)

  Įvadas. Politinė sistema. Jos tipologija. Partijos ir Lietuvos partinė sistema. Politinių partijų susikūrimas Lietuvoje. Partijų funkcijos, klasifikacija, tikslai ir partijų šeimos. Rinkimai. Rinkimų programos ir partijų finansavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2007-12-21
 • Lietuvos partinė sistema. "Kairės-dešinės" reikšmė Lietuvoje

  Įvadas. Politinių partijų samprata. Partinė sistema. Lietuvos partinės sistemos raida. Lietuvos partinė sistema šiandien. "Kairė – dešinė". Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-04-24
 • Lietuvos partinės sistemos raida

  Įvadas. Tyrimo tikslas: apžvelgti Lietuvos partinės sistemos raidos etapus. Lietuvos politinės partijos ir partinė sistema 1896–1990 metais. Politinės partijos ir partinė sistema 1988–1992 metais. Partinė sistema ir partijos 1992–2000 metais. Šiuolaikinės Lietuvos partinė sistema 2000–2004 metais. Seimo rinkimai 1922–2000 metais. Vietos valdžios rinkimų sistema. Prezidento rinkimai. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-07-22
 • Lietuvos politinė kultūra

  Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Politinės kultūros tipologija. Politinės kultūros šaknys Lietuvoje. Lietuvių politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-13
Puslapyje rodyti po