Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Korupcija viešajame sektoriuje

  Įvadas. Korupcijos apibrėžimo problemos. Korupcijos priežastys. Skurdas kaip korupcijos priežastis. Korupcija kaip visuomenės kultūros problema. Korupcija kaip viešojo sektoriaus organizavimo pasekmė. Korupcijos pasekmės. Valdininkų etika. Antikorupcinės priemonės. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2005-08-08
 • Korupcijos kontrolė ir prevencijos

  Pateikite 2-3 korupcijos apibrėžimus. Trumpai apibūdinkite korupcijos nagrinėjimo raidą Lietuvoje. Išvardinkite korupcijos rūšis, kurios pagal veikimo sritį pripažįstamos Lietuvoje. Įvardinkite sudedamąsias korupcijos dalis. Trumpai jas apibūdinkite. Į kokias grupes korupciją skirsto Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba (LR STT). Trumpai jas aprašykite. Korupcijos tyrimo metodai. Etinė-kultūrinė korupcijos teorija. Integruota korupcijos teorija. Asmenybės neutralizavimo teorija. Paaiškinkite, kas tai yra "mažoji" ir "didžioji" korupcija. Kuo jos skiriasi? Kokia tarptautinė organizacija Lietuvoje atlieka korupcijos indekso skaičiavimus. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Kyšininkavimo klasifikavimo kategorijos. Trumpai jas apibūdinkite. Apibūdinkite sisteminės korupcijos indeksus. Valstybės tarnyba ir viešasis interesas. Sėkmingos kovos su korupcijos apraiškomis prielaidos (kokiais visuotinais pripažįstamais elementais turi būti pagrįsta ilgalaikė kovos su korupcija programa?) Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo paskirtis. Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinės kovos su korupcija programos tikslas. Korupcijos prevencijos tikslas. Kokios korupcijos prielaidos nurodytos Lietuvos Respublikos (LR) nacionalinės kovos su korupcija programoje? Kokie yra priimti Lietuvoje teisės aktai, priskirtini antikorupciniams? Korupcijos prevencijos priemonės. Svarbiausi kovos su korupcija uždaviniai. Korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos.
  Politologija, konspektas(10 puslapių)
  2009-04-21
 • Korupcijos samprata

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su korupcijos skirtumais autoritarinėse ir demokratinėse visuomenėse. Korupcijos samprata. Korupcijos problema. Ekonominis poveikis. Politinė įtaka. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-10-27
 • Kosovo konfliktas

  Kosovo etninė kompozicija. Konflikto šaknys. Kosovo statuso problema.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-15
 • Kubos valstybės politinė kultūra, sistema, ideologija teorijoje bei praktikoje

  Kuba. Kubos istorija. Kuba politiniu aspektu. Kritika Kubos atžvilgiu. Kubos valdžia. Žmogaus teisės ir jų pažeidimai.
  Politologija, rašinys(10 puslapių)
  2008-12-07
 • Laisvas paslaugų judėjimas

  Įvadas. Darbo tikslas – aprašyti laisvo paslaugų judėjimo sampratą ir jo įgyvendinimą. Laisvas paslaugų judėjimas Europos sąjungos vidaus rinkoje. Laisvas paslaugų judėjimas. Paslaugų reikšmės. Paslaugų klasifikacija, sudėtis bei jų teikimo būdai. Paslaugų teikimo principai. Laisvo paslaugų judėjimo tikslai. Paslaugų teikimo reglamentavimas europiniuose teisės aktuose: chronologija. Finansinių paslaugų veikimo planas. Lisabonos strategija. Vidaus rinkos strategija. Vidaus rinkos strategijos ataskaita. Laisvo paslaugų judėjimo įgyvendinimas. Teisės aktai, reglamentuojantys laisvą paslaugų teikimą. Paslaugų direktyvos tikslas ir priėmimo chronologija. Paslaugų direktyvos įgyvendinimas. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2009-09-14
 • Laisvės, kaip pagrindinės vertybės iškėlimas J.S. Mill politinėje filosofijoje

  Politinės filosofijos namų darbas. Įvadas. Laisvės, kaip pagrindinės vertybės iškėlimas J.S. Mill politinėje filosofijoje. Išvados.
  Politologija, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-06-01
 • LDDP vieta Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. LDDP istorija. LDDP "transformacija". A.Brazausko vadovaujama partija nėra kairioji. LDDP (LSDP) "demokratijos samprata". Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-23
 • LDDP: susikūrimo aplinkybės, ideologija, programos, veiklos bruožai bei įtakos

  Įvadas. LKP virsta LDDP. Dalyvavimas rinkimuose. Susijungimas. Ideologija. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-05
 • Lenkijos ir Lietuvos santykiai

  Įvadas. Lenkijos ir Lietuvos bendra istorija. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą įtvirtinančios sutartys. Lietuvos – Lenkijos ekonominis bendradarbiavimas. Lenkijos investicijos Lietuvoje. Lenkijos – Lietuvos prekyba. Bendri infrastruktūriniai projektai. Lietuvos ir Lenkijos karinis bendradarbiavimas. Lietuvos ir Lenkijos kultūrinis. bendradarbiavimas. Regioninis bendradarbiavimas. Lietuva ir Lenkija Europos Sąjungoje. Išvados.
  Politologija, referatas(19 puslapių)
  2008-11-20
 • Lenkijos respublika

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Pagrindiniai duomenys (1). Pagrindiniai duomenys (2). Administracinis susiskirstymas. Politinė sistema. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Lenkijos Respublikos prezidentas (1). Lenkijos Respublikos prezidentas (2). Ministrų Taryba. Teisminė valdžia. Išvados (1). Išvados (2).
  Politologija, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-11-15
 • Lenkijos vaidmuo euroatlantinėse struktūrose

  Lenkijos vaidmuo euroatlantinėse struktūrose. Lenkijos-Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) santykiai. Lenkijos pozicija tarptautinėje arenoje.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2007-01-30
 • Liberalizmas

  Liberalizmas. Liberalizmo idėjos iki Naujųjų amžių. Naujųjų laikų liberalizmas. Prancūzų liberalizmas XVIII amžiaus antroje pusėje. XIX amžiaus liberalizmas. XX amžiaus liberalizmas.
  Politologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-05-01
 • Liberalizmas (2)

  Įvadas. Liberalizmo esmė. Žymiausi liberalizmo atstovai. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-10-23
 • Liberalizmas (3)

  Liberalizmas. Klasikinis liberalizmas. Liberalizmo ideologijos. Šiuolaikinis liberalizmas. Socialinio liberalizmo idėjos. Išvados.
  Politologija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-12-05
 • Liberalizmas (4)

  Įvadas. Liberalizmo numatymai iki naujųjų laikų. Liberalizmas naujųjų laikų pradžioje. Liberalizmas ir švietimas. Liberalioji epocha. Klasikinis liberalizmas.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-18
 • Liberalizmas (5)

  Liberalizmas. Naujųjų laikų liberalizmas. Prancūzų liberalizmas XVIII amžiaus II pusėje. XIX amžiaus liberalizmas. XX amžiaus liberalizmas.
  Politologija, konspektas(7 puslapiai)
  2005-12-28
 • Liberalizmas (6)

  Įvadas. Liberalizmo politinė ideologija. Liberalizmas Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-03-29
 • Liberalizmas (7)

  Referato tikslas – susipažinti su pagrindiniais liberalizmo atstovais, jų keliamomis idėjomis, jų tarpusavio sąryšiu, klasikų nenuoseklumais, dėl kurių liberalizmas neišsilaikė politinėje filosofijoje kaip pagrindinė doktrina. Johnas Locke'as ir prigimtinės teisės. Adamo Smitho įžvalga. Klasikų nenuoseklumas. Kolektyvistinio utilitarizmo įtaka. Liberalus kolektyvizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-02
 • Liberalizmas (8)

  Įvadas. Liberalizmo samprata. Žymiausi liberalizmo atstovai. Liberalizmo raida. Liberalizmo numatymai iki naujųjų laikų. Liberalizmas naujųjų laikų pradžioje. Liberalizmo epocha. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalizmo tapatumo problema. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-04-03
Puslapyje rodyti po