Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Komunizmas

  Įžanga. K. Marksas ir F. Engelsas apie socializmą. Leninizmas. Stalinizmas. Komunistų partija.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-19
 • Komunizmas (2)

  Ankstyvasis komunizmas. Modernaus komunizmo iškilimas. Eurokomunizmas. Antikomunizmas. Tarybų Sąjungos žlugimas ir komunizmas XX amžiaus pabaigoje. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-28
 • Komunizmo žlugimas Rytų Europoje

  Įvadas. Komunistinio režimo realijos rytų Europoje XX amžiui baigiantis. Michailas Gorbočiovas - komunizmo giljotina? SSRS politinės, socialinės, ekonominės būklės analizė. Vietos savivaldos ir administracijos kaita komunistinėje sistemoje. Komunistinės santvarkos teorinės išlikimo ir sunykimo galimybės. Globalinis komunizmo tinklo irimas XX amžiaus devintame dešimtmetyje. Po komunizmo žlugimo. Postkomunistinis socialinis kismas Rytų Europoje. Postkomunistinės revoliucijos tendencijos. Pilietinės visuomenės reikšmė. Komunizmo raidos pėdsakai Europoje (Lietuvos ir Lenkijos partinės sistemos situacija). Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-11-13
 • Konflikto ir karo samprata

  PowerPoint pristatymas. Sąvoka. Sun Tzu (312 – 220 BC). Thucydides (460-400 BC). Carl von Clausewitz (1780-1831). Mao Dzedun (1893 – 1976). Che Güevara (1928 – 1967). Karų klasifikacija. Konfliktas kaip trijų fazių ciklas. Konfliktų skirstymas. Bendruomeniniai konfliktai. Etniniai konfliktai. Kaip galima spręsti konfliktus. Konflikto reguliavimas. Šiandieniniai Europos konfliktai. Truputis statistikos.
  Politologija, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-05-03
 • Konfucionizmo ir daoizmo lyginamoji analizė

  Politinės minties istorija. Įvadas. Darbo tikslas – išryškinti konfucianizmo ir daoizmo reliacionizmą per valdomųjų, valdovų, valstybės ir visuomenės prizmes. Konfucianizmas ir daoizmas. Konfcianizmo ir daoizmo koncepcijų pradininkai. Konfucianizmo ir daoizmo sampratų suvokimas. Konfucianizmo ir daoizmo santykis. Valdančiojo ir valdomojo ryšys senovės Kinijos politiniuose mokymuose. Konfucianizmo ir daoizmo valstybės valdymo teorijų santykis. Visuomenės sampratos suvokties santykis konfucianizme ir daoizme. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-04-03
 • Konkurencijos politika Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Konkurencingumo samprata. Europos Sąjungos konkurencijos politikos raida. Konkurencijos politikos teisinis reglamentavimas. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos sritys. Įmonių susitarimai ir kiti suderinti veiksmai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Susiliejimų kontrolė. Valstybės pagalba. Europos Sąjungos nesąžiningos konkurencijos politika. Konkurencijos politiką administruojančios Europos Sąjungos institucijos. Išvados.
  Politologija, referatas(28 puslapiai)
  2006-04-06
 • Konkurencijos politika Europos Sąjungoje (ES) (2)

  Įvadas. Konkurencingumo samprata. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos raida. Konkurencijos politikos teisinis reglamentavimas. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos sritys. Įmonių susitarimai ir kiti suderinti veiksmai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Valstybės pagalba. Konkurencijos politiką administruojančios Europos Sąjungos (ES) institucijos. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-20
 • Konsensuso demokratija kaip sprendimų principas ir politinės tolerancijos išraiška

  Europos studijų referatas. Įvadas. Tikslas – kuo išsamiau, remiantis konkrečių valstybių pavyzdžiais, paaiškinti kas yra konsensuso demokratija, kam ji reikalinga bei kaip ji veikia. Demokratijos samprata ir pagrindiniai bruožai. Konsensualinė demokratija. Konsensuso esmė. Vestminsterinio ir konsensualinio demokratijos modelių skirtumai. Parlamentinės sistemos: "konsensualinė tradicija". Šveicarija. Japonija. ES konsensualizmas. Konsensualinė demokratija kaip sprendimų principas. Ir politinės tolerancijos išraiška. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-10-14
 • Konservatizmas

  Konservatizmo atsiradimas, Konservatizmo formavimasis, Konservatizmas kaip liberalizmo ir socializmo atmaina, Konservatizmas Lietuvoje, Neokonservatizmas, Konservatizmo principai, konservatizmo ideologija, konservatizmas ir liberalizmas, Išvados,
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-05-09
 • Konservatizmas (2)

  Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmas ir tradicijos. Konservatizmas ir moters vaidmuo. Konservatizmo principai. Konservatizmas Lietuvoje. Šiandieninė Tėvynės sąjungos veikla. Tėvynės sąjungos jaunimo lygos veikla. Tėvynės sąjungos frakcija Seime.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-17
 • Konservatizmas (3)

  Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo formavimasis. Konservatizmas Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-11
 • Konservatizmas (4)

  Įžanga. Konservatizmas. Pagrindiniai konservatizmo bruožai. Klasikinis konservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-09
 • Konservatizmas (5)

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti konservatizmo politinę ideologiją. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo principai. Moralinis absoliutizmas. Žmogaus netobulumo idėja. Konservatoriai – socialinės lygybės priešininkai. Pagarba valdžiai. Pagarba istorijai, tradicijoms, praeičiai. Religijos bei religinių institucijų vertinimas. Privatinės nuosavybės gynimas. Neokonservatizmas. Lietuvos konservatoriai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2010-04-06
 • Konservatizmo bruožai, principai bei vertybės

  Įvadas. Konservatizmo atsiradimas. Konservatizmo bruožai. Konservatizmo principai. Konservatizmo vertybės. Konservatizmo pranašumai ir trūkumai. Konservatizmo pranašumai. Konservatizmo trūkumai. Konservatizmo srovės ir šakos. Neokonservatizmas.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2011-01-18
 • Konservatizmo perspektyvos

  Įvadas. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo dogmatika. Tradicija. Nuosavybė. Autoritetas ir pagarba valdžiai. Laisvė ir lygybė. Religija ir religinių institucijų vertinimas. Konservatizmo perspektyvos: tradicijos tęstinumo problemos. Išvados. Santrauka.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2006-05-03
 • Konsolidacijos problema demokratizacijos teorijose

  Demokratija ir poliarchija. Demokratijos konsolidacijos traktavimo variantai. Šiuolaikinės konsoliduotos demokratijos. charakteristikos. Demokratijos konsolidacijos dimensijos pagal L. Morlino. Demokratijos konsolidacijos dimensijos pagal Linz ir Stepan. Demokratizacija ir jos prielaidos. Demokratizacijos vystymosi variantai. Prielaidos apibrėžiančios politinę kaitą. Poliarchijai būtinos institucijos. Federalizmas, parlamentinė demokratija. Smurtinės prievartos taikymas ir kontrolė valstybėje. Demokratijos stabilumą veikiantys veiksniai. Elito vaidmuo demokratijoje ir jos įtvirtinime. Europos Sąjungos (ES) įtaka demokratijos gilinimui Lietuvoje. Išnašos.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2008-06-20
 • Konstitucija. Konstitucionalizmo samprata ir vieta politikoje

  Konstitucionalizmas. Konstitucionalizmo kilmė. Šarlio Monteskjė (Montesquieu) teorijos. Konstitucijų veikimas. Konstitucijos. Konstitucijos reikšmė ir funkcijos. Konstitucijų raida ir jų rūšys. Laikinosios Lietuvos Respublikos konstitucijos. Nuolatinės Lietuvos respublikos konstitucijos. Dabartinė Lietuvos respublikos konstitucija. Svarbiausios Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos. Pagrindiniai dabartinio Lietuvos teisės raidos etapo uždaviniai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2009-02-21
 • Konsulinių pareigūnų asmens neliečiamybė ir palyginimas su diplomatų neliečiamybe

  Įvadas. Asmens neliečiamybė. Imunitetas. Privilegijos. Konsulinių pareigūnų neliečiamybė. Diplomatų neliečiamybė. Konsulinių pareigūnų ir diplomatinių agentų neliečiamybės palyginimas. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
 • Kontinentinės politinės kultūros bruožai (pagal G. Almondą ir S. Verbą)

  Įžanga. Politinės kultūros sampratos formavimasis. Politinė kultūra pagal G. Almondą ir S. Verbą. Politinės kultūros šaknys Lietuvoje. Lietuvos politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2007-04-27
 • Korupcija ir jos prevencija

  Įvadas. Korupcijos fenomenas. Korupcija ir jos raiškos švietime ypatumai, paplitimo padariniai. Korupcijos raiškos lygiai švietimo sistemoje. Korupcijos švietime atsiradimo priežastys. Labiausiai paplitusios švietime kyšininkavimo formos. "Paslaugos už paslaugas". Favoritizmas ir protegavimas, remiantis giminystės ryšiais. Korupcijos reiškinio švietimo sistemoje tyrimai. "Spinter tyrimų" korupcijos situacijos įvertinimo aukštosiose mokyklose tyrimo rezultatai. Antikorupciniai projektai Lietuvos švietimo sistemoje. Korupcijos problemos sprendimo būdai. Išvados. Priedai (4).
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2009-04-20
Puslapyje rodyti po