Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Freedom House politinių ir pilietinių teisių apžvalga

  Freedom House politinių ir pilietinių teisių apžvalga (1996 – 1997 metais). Michael McFaul. Pereinamasis laikotarpis be konsolidavimo. Rusija. Žymūs pasiekimai ir pesimizmas. Matuojant valstybės galią ir efektyvumą. Valstybės žlugimas. Interesų derinimas (intermediation) tarp valstybės ir visuomenės. Politinių partijų silpnumas. Pilietinės visuomenės silpnumas. Įstatymo viršenybės nebuvimas. Valstybės galia. Išvados. Aleksander J. Motyl. Sovietinis palikimas, postsovietinė transformacija. Sovietinis palikimas. Valstybės kūrimas ir elitas. Demokratizacija ir pilietinė visuomenė. Ekonominė reforma ir korupcija. Nacijos kūrimas ir etniniai konfliktai. Ateities perspektyvos.
  Politologija, konspektas(8 puslapiai)
  2009-01-31
 • Galia ir vertybės Niccolo Macchiavelli teorijoje

  Įvadas. Galios ir vertybių samprata. Vertybės N. Makiaveli teorijoje. Galia Niccolo Macchiavelli teorijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2009-03-26
 • Galios politikos sugrįžimas - žengiant į XXI amžių

  Globalizacijos problematika. Jungtinių Amrikos Valstijų (JAV) interesai. ABM sutarties peripetijos. ESDI problema. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-13
 • Galios vaidmuo tarptautinėje politikoje: praeitis ir dabartis

  Įvadas. Globalinės galios paradoksas. Prieštaringa misija. Pagrindinės vertybės ir gyvybiniai interesai. Valstybės galios prigimtis. Galimybės. Gyventojų skaičius. Geografija. Ekonomika. Vyriausybė ir karinės struktūros. Psichologiniai-socialiniai elementai. Tarptautinė strateginė padėtis.
  Politologija, referatas(35 puslapiai)
  2006-03-08
 • Geopolitinė situacija šiuolaikiniame pasaulyje

  Įvadas. Globalus pasaulis: vakarų – rytų pasaulio politinė, ekonominė bei socialinė padėtis. Civilizacijų priešprieša (tautinių konfliktų šaknys): S. Huntington pozicija. Gyventojų skaičiaus augimo problema geopolitiniame kontekste. Europos saugumo ir gynybos politika. Europos Sąjungos šalių interesai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos santykiai. NATO specifiškumas demokratiniame pasaulyje. Geopolitinė situacija artimuosiuose rytuose prieš karui Irake prasidedant. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-04-21
 • Globalizacija (10)

  Įvadas. Valstybės sąvoka ir raida. Valstybės funkcijos. Valstybės galia. Globalizacija. Globalizacijos "bruožai". Globalizacijos keliami iššūkiai valstybei. Globalizacijos grėsmė valstybės funkcijoms ir galiai. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2007-11-13
 • Globalizacija (6)

  Globalizacijos reikšmė, raida ir įtaka. Formos. Charakteristikos. Europos Sąjunga ir pasaulio ekonomika. Kam naudinga globalizacija? Globalizacijos teigiamos - neigiamos savybės. Teigiamos pasekmės. Neigiamos pasekmės. Išvados.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-30
 • Globalizacija ir tarptautiniai santykiai

  Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-12-08
 • Globalizacija. Globalizacijos poveikis Lietuvai ir socialinei aplinkai

  Įvadas. Globalizacija. Globalizacijos apibrėžimas ir jos reikšmė. Globalizacijos pobūdis ir tendencijos. Ekonomikos globalizacija. Ekonominės globalizacijos esmė ir tendencijos. Globalizacija ir antreprenerystė. Konvergencijos reikšmė globalizacijoje. Globalizacijos įtaka Lietuvai. Globalizacijos ir posocialistinės transformacijos įtaka Lietuvai. Globalizacijos poveikis Lietuvos ekonomikai. Globalizacijos poveikis Lietuvos pramonės įmonėms. Globalizacijos poveikis Lietuvos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Globalizacijos poveikis Lietuvos žemės ūkiui. Globalizacijos poveikis Lietuvos finansiniam sektoriui. Globalizacijos įtaka užimtumui ir nedarbo lygiui Lietuvoje. Globalizacijos poveikis socialinei aplinkai. Globalizacijos teigiami ir neigiami socialiniai padariniai. Išvados.
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2008-06-11
 • Globalizacijos įtaka socialinei apsaugai

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos įtakos. Globalizacija ir glokalizacija. Globalizacija ir socialinė apsauga. Globalizacija ir socialumas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-24
 • Globalizacijos įtaka valstybių ekonominiam ir politiniam gyvenimui

  Įvadas. Pagrindinė dėstomoji/tiriamoji dalis. Globalizacijos įtaka šalių ekonomikai Teigiami globalizacijos veiksniai šioje sferoje. Neigiami globalizacijos padariniai šioje sferoje. Globalizacijos įtaka prekių kainoms ir kokybei. Globalizacijos įtaka politikai. Apibendrinimas/Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-10-18
 • Globalizacijos proceso įtakos finansinei valstybės politikai apžvalga

  Įvadas. Tikslas ir yra apibūdinti, kaip globalizacijos procesai veikia nacionalinę finansinę politiką, kokie pagrindiniai globaliniai veiksniai įtakoja fiskalinių, monetarinių ir valiutos kurso valdymo sprendimų nacionaliniame lygmenyje priėmimą ir kaip įvairūs autoriai mokslinėje literatūroje vertina tokį poveikį. Pagrindinių finansinę valstybės politiką įtakojančių globalinių veiksnių apžvalga Teigiamų ir neigiamų globalizacijos įtakos valstybės finansinei politikai aspektų analizė. Pagrindinės išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2010-06-29
 • Globalizmas

  Globalizmas. Kuo skiriasi globalizmas nuo universalizmo. Pokario epochoje vyravo trys pasaulinės politikos darbotvarkės.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-27
 • Globalizmas: dominavimas ir priklausomybė

  Globalizmas: dominavimas ir priklausomybė. Globalizmas. Kapitalizmas. Markso teorija. Šiaurė ir Pietūs. "Trečiasis pasaulis". Neokolonializmas.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-06
 • Government in Lithuania, The UK and The USA

  Darbas anglų kalba apie Lietuvos, Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės valdymo sistemas. Role of Presidents and Monarchs. Role of the Parliaments. Role of the Government. Role of the Supreme Courts. Judicial Branch.
  Politologija, analizė(5 puslapiai)
  2006-05-24
 • Gruzijos įvykiai ir tarptautinė teisė

  Gruzijos ir Rusijos konfliktas. Nagrinėjami šie klausimai: Karo kilimo Gruzijoje priežastys. Europos sąjungos šalių pagalba Gruzijai.
  Politologija, esė(4 puslapiai)
  2009-01-05
 • Humanitarinė pagalba trečio pasaulio šalims

  Įvadas. Parama plėtotei. Teisinis veiklos pagrindas. Priemonės. Biudžetas. Tikslai ir priemonės. Lomės konvencijos. Kotonu sutartis. Parama vystymuisi – Europos Sąjungos (ES) prioritetas. Įvairi decentralizuota parama. Sveikatos apsaugai ir švietimui teikiamas pirmumas. Humanitarinė pagalba - Europos Sąjungos (ES) išorinės veiklos vitrina? Euromed - Europos ir Viduržemio jūros regiono partnerystė. Politika besivystančių šalių atžvilgiu. Humanitarinė pagalba echo. Bendrosios politikos aspektai. Humanitarinių operacijų apžvalga. Prognozės ir perspektyvos. Europos sąjunga – pasaulio partnerė. Afrikos, Karibų bei Ramiojo vandenyno baseino valstybės. Lotynų Amerika. Azija. Trečiasis pasaulis. Demografinė problema. Gamtos apsaugos pablogėjimas. Ekonominės ir socialinės raidos sunkumai. Politinis nestabilumas. Trečiasis pasaulis ir vakarai. Trečiojo pasaulio šalys. Azija. Afrika. Pietų Amerika. Okeanija. Lietuvos vaidmuo plėtros ir pagalbos politikoje. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2005-09-17
 • Ideologijų raida XX amžiuje

  Įvadas. XX amžiaus pradžios Europos politinių pokyčių apžvalga. XX amžiaus pradžios Vakarų Europos ideologijos. Jų įtaka Europos raidai. Liberalizmas. Liberalizmo reformos. Nacionalizmas. Nacionalizmo tipologija. Socializmas. Alternatyva demokratijai (Totalitariniai režimai). Fašizmo sukūrimas. Komunizmo sukūrimas. Fašizmo ir komunizmo panašumai. Fašizmo ir komunizmo skirtumai. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-09-20
 • Ideologijų raida XX amžiuje. Liberalioji demokratija, nacionalizmas, fašizmas, komunizmas, fundamentalizmas

  Įvadas. XX amžiaus pradžios Europos politinių pokyčių apžvalga. XX amžiaus Vakarų Europos ideologijos. Liberalizmas. Nacionalizmas. Fašizmas. Komunizmas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-26
 • Imanuelio Kanto amžinosios taikos koncepcija

  Įvadas. Amžinosios taikos koncepcija I. Kanto filosofijoje. Amžinosios taikos sutartis. Ko reikia Taikos būklei įsteigti. Pilietinė santvarka. Respublika. Laisvų valstybių federacija. Pasaulietinės pilietybės teisė. Amžinosios taikos garantija. Taiką garantuoja gamta. Būdai garantuojantys taiką. Politikos ir moralės sutarimas amžinoje taikoje. I. Kanto reikšmė šiuolaikiniam pasauliui. I. Kantas ir NATO. Amžinosios taikos vizija I. Kanto filosofijoje. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) - "išrinktoji" tauta? I. Kanto taikos sąjungos ir NATO panašumai. Profesorius A. Jokubaitis apie I. Kantą. Taika šiandien. Kelias į taiką nėra lengvas. Europa ir Amerika šiandien, pagal R. Kaganą. Pasaulinė taikos diena Popiežius Jonas Paulius II apie taiką. Popiežius Jonas Paulius II apie taiką. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(17 puslapių)
  2007-02-09
Puslapyje rodyti po