Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Europos Sąjungos (ES) vaidmuo tarptautinių konfliktų reguliavimo srityjeĮvadas. Europos Sąjungos (ES) saugumo politika ir jos įgyvendinimas. Vakarų Europos Sąjunga. Europos saugumo ir gynybos politika. Tarptautinių konfliktų reguliavimas: Europos Sąjungos (ES) vaidmuo. Europos Sąjungos (ES) įsitraukimą į konfliktų reguliavimo procesus stabdantys veiksniai. Europos Sąjungos (ES) gynybos potencialo problematika. NATO ir Europos Sąjungos (ES) santykiai: JAV vaidmuo. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) veikla užtikrinant saugumą (BUSP, ESGP)PowerPoint pristatymas. Kaip viskas prasidėjo? Bendrosios užsienio saugumo politikos (BUSP) tikslai. Vakarų Europos Sąjunga (VES). Amsterdamo sutartis. Europos saugumo ir gynybos politika (ESGP). Kam naudinga Europos saugumo ir gynybos politika (ESGP)? Bendrosios užsienio saugumo politikos (BUSP) problemos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) vykdomoji valdžiaVykdomosios valdžios ir delegavimo teorijos. Kodėl valstybės savanoriškai deleguoja politikos inicijavimo, formavimo ir priežiūros galias Europos Sąjungos (ES) institucijoms? Kas paaiškina didėjantį valdžios delegavimą Europos Komisijai (EK) ir didėjantį Europos Komisijos politikos formavimo procese? Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos institucinė sandaraĮvadas. Europos parlamentas. Europos sąjungos taryba. Europos komisija. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos ir valstybių-kandidačių derybos dėl narystėsPowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos sutartis (1992, Maastrichtas). Kopenhagos kriterijai (1993). Madrido kriterijus (1995). Stojimo derybų struktūros ir institucijos. Tarpvyriausybinė konferencija. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Stojimo derybų procedūros. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos pagrindaiĮžanga. Istoriniai pagrindai. Ekonominiai pagrindai. Politiniai pagrindai. Teisiniai pagrindai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos paramos Lietuvos socialinei politikai aspektaiĮvadas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) poveikis socialinei politikai. Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo administravimo sistema. Europos socialinis fondas. Equal programa. Sudėtinės Equal dalys. Europos bendrijų iniciatyvos Equal įgyvendinimas Lietuvoje. Phare 2002 ekonominės ir socialinės sanglaudos programa. Europos socialinio fondo politikos. Regioniniai užimtumo politikos aspektai. Dabartinė padėtis. Problemos ir politika. Tinkamumas darbui. Lygios galimybės ir teisės. Dabartinė padėtis. Problemos ir politika. Europos sąjungos vykdoma darbuotojų ir savarankiškai dirbančiųjų politika. Piliečių galimybės įgyti gebėjimų užsienyje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos plėtra ir jos problemosPowerPoint pristatymas. Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Įvadas. Prancūzijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Vokietijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Italijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Nyderlandų vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Belgijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Liuksemburgo vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Trys "naujokės" iš šiaurės – pirmoji Europos sąjungos plėtra ir plėtros problemos. Jungtinės Karalystės problemos tampant Europos sąjungos nare. Danijos problemos tampant Europos sąjungos nare. "Neutralų prisijungimas" – trečioji Europos sąjungos plėtra ir problemos. Austrijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Švedijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Suomijos problemos tampant Europos sąjungos nare. "Žygis į rytus" – didžiausia Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Lenkijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Čekijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Slovakijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Slovėnijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Lietuvos problemos tampant Europos sąjungos nare. Skaityti daugiau
Europos sąjungos plėtros etapai: motyvai ir naudaPowerPoint pristatymas. Kas yra Europos sąjunga? Kaip susikūrė Europos sąjunga? Įstojimo į Europos sąjungą kriterijai (Kopenhagos kriterijai). Kokie stojimo į Europos sąjungą motyvai? Europos sąjungos plėtros etapai. Europos sąjungos plėtros nauda. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos problemosĮvadas. Europos sąjungos organizacijos pavadinime neatsitiktinai yra žodis "Europos". Europos sąjungos šalių vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Trys "naujokės" iš šiaurės – pirmoji Europos sąjungos plėtra ir plėtros problemos. "Neutralų prisijungimas" – trečioji Europos sąjungos plėtra ir problemos. "Žygis į rytus" – didžiausia Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos regioninės politikos argumentaiĮvadas. Europos sąjungos regioninės politikos skeptikų ir šalininkų pozicijos. Argumentai, remiantys vieningą Europos sąjungos regioninę politiką. "Asmeninio suinteresuotumo" argumentas. Orientuoto finansavimo argumentas. Koordinacijos argumentas. Integracijos efektų argumentas. Kitų Europos Sąjungos (ES) politikų efektų argumentas. Tolesnės integracijos argumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimasSantrauka. Įvadas. Europos sąjungos regioninė politika – kas tai? Europos Sąjungos regioninės politikos atsiradimas. Europos Sąjungos regioninės politikos reikalavimai paramai gauti. Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės. Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimo sistema. Europos Sąjungos bendradarbiavimo sritys. Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimo etapai. Europos Sąjungos regioninės politikos veikla. Europos Sąjungos regioninės politikos instrumentai. Europos Sąjungos regioninės politikos tikslai ir principai. Europos Sąjungos regioninės politikos biudžetas. Europos Sąjungos įvertinimas bei perspektyvos. Europos Sąjungos regioninis komitetas. Europos Sąjungos regioninio komiteto struktūra. Europos Sąjungos regioninio komiteto veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos santykiai su kitais regionais ir šalimisĮvadas. Europos sąjunga pasaulio arenoje. Europos sąjungos tikslai bendradarbiaujant su kitomis užsienio šalimis ir regionais. Europos sąjungos prekyba. Europos sąjungos humanitarinė pagalba. Susitarimų klasifikacija. Dvišalė, regioninė ir tarpregioninė Europos sąjungos prekybos politika. Europos sąjungos preferencinių susitarimų sistema. Europos sąjungos preferencijų piramidė. Daugiašaliai Europos sąjungos prekybiniai santykiai. Europos sąjungos partneriai visame pasaulyje. Regionų šalių grupės. Daugiašaliai Europos sąjungos santykiai. Skaityti daugiau
Europos sąjungos sprendimus priimančios institucijos ir jų paskirtisĮvadas. Sutartys ir sprendimų priėmimas. Europos parlamentas: įmonių balsas. Europos sąjungos taryba: valstybių narių balsas. Europos komisija: bendro intereso skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos sukūrimo priežastysPowerPoint pristatymas. Mastrichto sutartis (1992) - lūžio taškas Europos integracijos istorijoje. Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Ekonominės Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Nuo bendrosios rinkos į ekonominę bei pinigų sąjungą (EPS). Politinės Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Europos bendrijų kelias į politinę sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos šalysĮvadas. Tikslas: pristatyti Europos Sąjungos (ES) raidą, taip pat etapus, kuriuos šios šalys turėjo praeiti, norėdamos patekti į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos istorija. Europos Sąjungos link. Ekonominės politikos tobulinimas. Įstatymų leidybos ir administraciniai pasirengimo darbai. Bendrieji administraciniai gebėjimai. Pažanga priimant ir įgyvendinant Acquis. Klausimai, reikalaujantys didesnių pastangų. Sritys, keliančios rimtą susirūpinimą. Šalys po įstojimo į Europos Sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos veikla užtikrinant saugumąEuropos sąjungos veikla užtikrinant saugumą, bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP, ESGP), Vakarų Europos sąjunga, Petersbergo deklaracija, VES institucijos, Amsterdamo sutartis, Europos sąjungos saugumo strategija: grėsmės, priemonės, tikslai, kaip veikia BUSP, Europos korpusas, Euroforas, ESGP vieta saugomo institucijų sąrangoje, bendrų pajėgų kūrimas, institucinė sąranga, Europos sąjungos saugumo strategija. Skaityti daugiau
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo OrganizacijaPowerPoint pristatymas. Kūrimosi aplinkybės. Vakarų iškeltos sąlygos. Helsinkio konferencija. ESBO plėtra. Veiklos sritys. Veiklos kryptys. Veikiančios misijos. Svarbiausi ESBO darbai. CFE sutartis. Pasitikėjimo stiprinimo sutartis. "Open skys" sutartis. Skaityti daugiau
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO)Įžanga. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) istorinė raida. Organizacijos raida po Šaltojo karo. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencija. ESBO bei Lietuva. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Europos studijosLaisvas paslaugų judėjimas. Italija – Europos Sąjungos valstybė. Impresija "AŠ – LIETUVA- ES". Skaityti daugiau
......