Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Europos bendrijų institucijosĮvadas. Europos parlamentas. Parlamentas vykdo tris svarbiausias funkcijas. Parlamento darbas yra dalijamas į du pagrindinius etapus. Europos Sąjungos Taryba. Iš viso yra devyneriopos Tarybos. Taryba turi šešis svarbiausius įgaliojimus. Europos Komisija. Europos Komisija vykdo keturias svarbiausias funkcijas. Teisingumo Teismas. Teismas nagrinėja ir sprendžia jame iškeltas bylas. Būdingiausi bylų tipai yra šie. Audito rūmai. Skaityti daugiau
Europos Gynybos ir Politinės Bendrijų steigimo nesėkmėPowerPoint pristatymas. Europos gynybos bendrijos ištakos. Pirmasis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bandymas suartėti su Europa. Maršalo planas — antrasis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bandymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tikslai Europoje. Europos valstybių bandymas. 1950 Rene Pleven planas. Prancūzijos pozicija. Didžiosios Britanijos požiūris. Privalumai. Trūkumai. Europos Gynybos Bendrijos (EGB) sutarties žlugimas. Kaltųjų paieškos. Europos politinės bendrijos kelias. Europos Gynybos Bendrijos (EGB) ir Europos Politinės Bendrijos (EPB) žlugimas. Skaityti daugiau
Europos idėjaĮvadas. Europos idėja graikų politinėje filosofijoje. Kanto "Amžinosios taikos" ir "Paneuropos" idėja. Europos sąjungos istorija. Europos Sąjungos sukūrimas. Europos Sąjungos (ES) plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos institucijų struktūra ir funkcijosĮvadas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Sąjungos Taryba. Europos Komisija (EK). Europos Sąjungos teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Sąjungos Viršūnių Taryba. Kitos Europos Sąjungos institucijos. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos ombudsmenas. Europos investicijų bankas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Europos integracijos prielaidos, Europos Bendrijos (EB) susikūrimas ir evoliucija į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Integracijos sąvoka. Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Europos Bendrijų sąvoka. Europos bendrijų susikūrimas, skirstymas, jų veikla, tikslai ir tarpusavio sąveika. Europos bendrijų evoliucija į Europos Sąjungą: tarpvyriausybinės konferencijos, integracijos sutartys, jų tikslai. Vieningos Europos Aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos integracijos prielaidos, Europos Bendrijos (EB) susikūrimas ir evoliucija į Europos Sąjungą (ES) (2)Įžanga. Istorinės Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Europos bendrijų susikūrimas bei jų veiklos ir tarpusavio sąveikos pobūdis. Nesutarimai tarp Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Sumaištis Bendrijoje. Europos Bendrijų (EB) raida devintajame dešimtmetyje. Europos Sąjungos gimimas bei raida. Ekonominės Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Europos integracijos procesaiPaskaitų konspektas. Integracijos esmė, principai, formos. Europos integracija: nuo idėjos iki politinės koncepcijos. Europos sąjungos kūrimas ir plėtotė. Europos sąjungos santykiai su Vidurio ir Rytų Europa. Europos sąjunga ir Lietuva. Europos sąjungos institucijos. Pagrindinės Europos sąjungos institucijos. Kitos institucijos ir organai. Patariamieji sąjungos organai. Europos sąjungos ekonominė integracija. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Europos sąjungos bendroji politika. Europos sąjungos regioninė politika ir struktūriniai fondai. Europos sąjungos socialinė politika. Europos sąjungos bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Bendra užsienio ir saugumo politika. Skaityti daugiau
Europos Komisija (EK)Europos Komisijos funkcijos. Europos Komisijos veikla. Naujų teisės aktų siūlymas. Europos sąjungos politikos ir biudžeto vykdymas. Europos sąjungos teisės įgyvendinimas. Atstovavimas Europos Sąjungos (ES) tarptautinėje arenoje. Kaip organizuojamas komisijos darbas. Bendrijos politikos iniciatorė. Vykdytojo funkcija. Bendrijos sutarčių sergėtoja. 2004 – 2009 metų Europos Komisijos nariai. Skaityti daugiau
Europos Komisija (EK) (3)Įžanga. Europos komisija. Istorinė raida. Pagrindai. Komisijos veikla. Naujų teisės aktų siūlymas. ES politikos ir biudžeto vykdymas. Europos Sąjungos (ES) teisės įgyvendinimas. Atstovavimas tarptautinėje arenoje. Komisijos darbo organizavimas. Administracinė struktūra. Dabartinė komisijos sudėtis. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Europos komisijos galios. Komisijos dydis ateityje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos konventas ir Europos sąjungos konstitucijaĮvadas. Europos konventas. Konvento sukūrimo priežastys. Konvento sudėtis ir struktūra. Konvento tikslai. Sutarties dėl konstitucijos Europos sąjungai projektas. Konstitucinės Sutarties projekto rengimo Konvente procesas. Sutarties dėl Konstitucijos Europai reikšmė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Europos ombudsmenasPowerPoint pristatymas. Sąvoka. Ombudsmeno priklausomybė. Ombudsmenas šiandien . Europos Ombudsmenas tiria. Ombudsmeno nagrinėjami pažeidimai. Ombudsmenas sprendžia skundus. Ombudsmenas negali tirti. Ombudsmenas gali pradėti nagrinėti pažeidimus. Į ombudsmeną galima kreiptis ir ne jo kompetencijos klausimais. Su Europos ombudsmenu susisiekti galima. Europos ombudsmenų tinklas. Skaityti daugiau
Europos Parlamentas (EP)PowerPoint pristatymas. Europos Parlamentas (EP). Būstinė. Funkcijos. Europos Parlamento komitetai. Skaityti daugiau
Europos Parlamentas (EP) (2)Įvadas. Europos parlamentas. Jo rinkimai. Europos parlamento sąvoka. Parlamentinė asamblėja tampa parlamentu. Parlamento rinkimai. Europos parlamento veikla. Europos parlamento funkcijos. Parlamento darbo organizavimas. Plenariniai posėdžiai. Pirmininkavimas, biuras ir pirmininkų konferencija. Politinės frakcijos. Parlamento nuolatiniai komitetai. Didėjanti Europos parlamento politinė įtaka. Bendra užsienio ir saugumo politika. Tarptautiniai susitarimai ir sutartys. Globalizacija. Žmogaus teisių gynimas pasaulyje. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Europos ateities konventas. Ar žinote kad... Išvados. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (3)Per keletą dešimtmečių – kelių amžių kelias. Europarlamentarai. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (4)Europos Parlamento sąvoka. Europos Parlamento kompetencijos, įgaliojimai. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Biudžeto valdžia. Vykdomosios valdžios kontrolė. Europos Parlamento galių augimas. Funkcionavimas ir organizacija. Europos Parlamento komitetai. Europos Parlamento nariai ir politinės frakcijos. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (5)Europos Parlamentas. Europos Parlamento įgaliojimai ir kompetencijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Biudžeto valdžia. Vykdomosios valdžios kontrolė. Europos Parlamento galių augimas. Organizacija ir funkcionavimas. Europos Parlamento komitetai. Pagrindinės politinės grupės. Lietuvos atstovai Europos parlamente. Darbo vieta. Europos Parlamento nariai. Europos Parlamento Prezidentai. Skaityti daugiau
Europos parlamentas ir jo politinis vaidmuoBuveinė ir sudėtis. Europos Parlamento nario vaidmuo. Europos Parlamento vaidmuo. Demokratinė priežiūra. Įstatymų leidžiamoji galia. Pinigų galia. Darbo tvarka. Parlamentas ir jo politinis vaidmuo. Užsienio politika. Globalizacija. Žmogaus teisių gynimas. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija. Skaityti daugiau
Europos parlamentas ir nacionalinių parlamentų integracijaĮvadas. Europos parlamentas: parlamentinės demokratijos sustiprėjimas. Įstatymų leidžiamosios galios suteikimas Europos parlamentui. Nacionaliniai parlamentai: prisitaikymo strategijos. Nacionalinių parlamentų europinimo pradžia. Nacionalinių parlamentų europinimo strategija. Demokratijos deficito sprendimas valstybėse narėse: Danijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos patirtis. Vieša peržiūra. Viešas svarstymas. Neoficialus bendradarbiavimas ir apėjimas. Bendradarbiavimas formalaus mandato šešėlyje. Lietuvos europarlamentarų galimybės Europos Sąjungos (ES) parlamente. Valdžios padalijimo principas Lietuvos Respublikoje (LR). Lietuvos Respublikos (LR) konstitucinis aktas. Europos Sąjungos (ES) reikalų svarstymas ir sprendimas Lietuvos Respublikos Seime. Išvados. Skaityti daugiau
Europos politinės kultūros ypatumaiĮvadas. Kontinentinė politinė kultūra pagal G. Almondą ir S. Verbą. Politinės kultūros struktūra. Interesų grupių veikla kontinentinės Europos šalyse. Postsovieticus: Vidurio ir Rytų Europos politinė kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos politinių partijų sistemosĮvadas. Politinės partijos. Politinių partijų sąvoka. Partijų atsiradimas. Politinių partijų bruožai ir funkcijos. Europos politinių partijų sistemos. Europos valstybių partinės sistemos. Europos valstybių politinis spektras. Europos valstybių partijų "šeimos". Kalbinis skilimas. Konkrečių Europos valstybių politinių partijų sistemos. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
......