Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Valstybės valdymo formos (2)Įvadas. Tikslas: Apžvelgti valstybės valdymo formas, supažindinti su monarchinio bei respublikos valdymo formomis. Valstybės samprata. Valstybės valdymo formos. Monarchinio valdymo formos. Respublikos valdymo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybės valdymo principai pagal Makiavelio "Valdovą"Valstybes valdymo principai pagal N.Makiavelio knyga "Valdovas" Skaityti daugiau
Valstybių formosValstybių formos. Valstybių valdymo formos. Absoliutinė monarchija. Parlamentinė monarchija. Prezidentinė respublika. Parlamentinė respublika. "Pusiau prezidentinė" respublika. Santvarkos formos. Unitarinė valstybė. Autonomija unitarinėje valstybėje. Federacija. Konfederacija. Skaityti daugiau
Valstybių galia ir įtakos galimybėsĮvadas. Galia: sąvoka ir požiūriai. Valstybių galios elementai. Valstybių įtakos galimybės ir metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių galia ir mažosios valstybėsĮvadas. Valstybių galios resursai. Galios resursų požiūrio skurdas. Valstybių galia ir mažosios valstybės. Išvados. Skaityti daugiau
Valstybių įsipareigojimai ir tarptautinės garantijos demokratijos plėtrai nūdienos EuropojeĮžanga. Demokratija, kaip geriausias valdymo būdas. Demokratijai būtini elementai. Žmogaus teisių ir demokratijos sąryšis. Pilietinių, politinių teisių ir demokratijos sąryšis. Žmogaus teisių apribojimas demokratinėje visuomenėje. Bandymas prognozuoti: galimi valstybės modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Versalio sistemaĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti Versalio sistemos reikšmę ir svarbą Europai bei Lietuvai. Europa po pirmojo pasaulinio karo. Versalio sistema. Taikos sutartys ir karo padariniai. Versalio sistemos silpnėjimas. Lietuva ir Versalio sistema. Lietuvos ginčai su Lenkija ir Rusija: sienų nustatymo problema. Versalio taikos konferencija ir Klaipėdos kraštas. Išvados. Skaityti daugiau
Verslo vietos politikos formavime analizėĮvadas. Verslo vieta politikos formavime. Verslo interesų grupės ir lobizmas. Rinkiminių kampanijų finansavimas. Lietuvos atvejis: LPK įtaka politikos formavimui. Išvados. Skaityti daugiau
Vieningos Europos konstituciniai pagrindaiTikslas. Įvadas. Europos bendrijos kūrimasis. Romos sutartis. Vieningos Europos aktas. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Vieningos Europos konstituciniai pamatai. Europos Sąjungos institucinė reforma. Šalims - kandidatėms keliami narystės kriterijaiĮvadas. Vieningos Europos konstituciniai pamatai. Mastrichto sutartis. Europos sąjungos institucinė reforma. Europos sąjungos institucinės reformos priežastys ir tikslai. Europos komisijos formavimas. Europos Sąjungos (ES) taryba: sudėties ir sprendimų priėmimo sistemos reforma. Teoriniai modeliai. "Parlamentinis" ir "reguliacinis" modeliai. Šalims – kandidatėms keliami narystės kriterijai. Išvados. Skaityti daugiau
Vieno iš politinio proceso aktorių dalyvavimas priimant politinius sprendimus. Rolandas PaksasĮvadas. Kelias į valdžią. Biografija. Rinkimai. Įvaizdis. Rinkiminė programa: pažadai ir realybė. Keli pastebėjimai iš dabartinės situacijos. Reziume. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas ir demokratijaĮvadas. Viešasis administravimas. Demokratija. Viešojo administravimo teorijos pradžia. Viešojo administravimo efektyvumo samprata. Strateginis planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas LietuvojeViešojo administravimo sąvoka, Lietuvos viešojo administravimo sistema, Korupcija Lietuvoje, Valdininkų atranka ir apmokymas Lietuvoje, Valstybės tarnybos reforma. Skaityti daugiau
Viešasis administravimas. DemokratijaĮvadas. Piliečių dalyvavimas valdymo procese. Demokratinė atskaitomybė. Pasitikėjimas valdžia ir tarnautojų kompetencija. Viešojo administravimo efektyvumas. Decentralizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios politikos analizėĮvadas. Viešosios politikos analizės raida. "Politikos analizė". Problemiškai orientuota analizė. Analizė, besidominti politikos formavimo procesu. Politikos analitikai. Politikos analitikų tipai. Analitinės schemos. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios politikos dalyviaiĮvadas. Rinkėjai. Politikai. Biurokratai. Interesų grupės. Išvados. Skaityti daugiau
Viešosios politikos įgyvendinimas: problemos Lietuvos politiniame procese ir Lietuvos narystės Europos sąjungos įtaka viešosios politikos įgyvendinimuiĮvadas. Viešosios politikos įgyvendinimas. Įgyvendinimo samprata. Įgyvendinimo procesų modeliai. Lietuvos narystė Europos sąjungoje ir jos įtaka politikos įgyvendinimui. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema Lietuvoje. Lietuvos integracijos į Europos sąjungos pasekmės: įtaka politikos įgyvendinimui. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto santykiai su Lietuvos diplomatine tarnybaVyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK). LDT ir VLIK’o santykiai. Skaityti daugiau
Visuomeninių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikaĮvadas. Visuomeninių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikos formos. Visuomeninės organizacijos ir piliečių dalyvavimo viešajame administravime esmė. Visuomenės dalyvavimo įtakos centrinės bei vietinės valdžios institucijų sprendimams ypatybės. Pagrindinės piliečių dalyvavimo prielaidos. Visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus teisinis reguliavimas. Visuomeninių organizacijų teisinė padėtis. Interesų grupės. Interesų grupių ir valdžios institucijų sąveikos modeliai. Interesų grupių veiklos formos. Nevyriausybinės organizacijos (NVO). NVO ir viešojo administravimo institucijų sąveikos ypatybės. NVO Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Vokietijos valstybės politinė sistemaĮvadas. Vokietija. Vokietijos pramonė. Vokietijos sąranga. Vokietijos politinė sistema. Skaityti daugiau
...