Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

TotalitarizmasTotalitarizmas kaip rėžimas, totalitarinis vadas, Masinės partijos ir valdymo forma, Ideologija, Propaganda, Teroras ir slaptoji policija, Post – totalitarizmas, Išvados. Skaityti daugiau
Totalitarizmas (2)Įvadas. Totalitarizmas. Kas tai ? Totalitarinio režimo atsiradimo priežastys. Pagrindiniai totalitarizmo požymiai. Totalitarinio režimo formos. Išvados. Skaityti daugiau
Totalitarizmas (3)Totalitarizmas. Totalitarizmo požymių formulė. Svarbiausias totalitarinės santvarkos uždavinys. Post-totalitarizmas. Skaityti daugiau
Totalitarizmo ištakos: H. Arendt interpretacijaĮvadas. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai. Totalitarizmo ištakos. Totalitarizmo ištakos: H. Arendt interpretacija. Totalitariniai sąjūdžiai. Masinis teroras. Izoliacija ir vienišumas. Išvados. Skaityti daugiau
Totalitarizmo koncepcijos ir jo veikimo mechanizmasĮvadas. Totalitarizmo susiformavimo priežastys. Totalitarinės valstybės bruožai. Totalitarizmo veikimo mechanizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Totalitarizmo veikimo mechanizmasĮvadas. Valdymo formų klasifikacijų problema. Totalitarizmo koncepcija. Totalitarizmo ištakos. Mokslo ir technologinė pažanga. Diktatūra, ideologija, asmenybė. Teisėtvarkos sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Tradiciniai teritorijos įgijimo būdaiĮvadas. Valstybės požymiai. Valstybės sienos sąvoka. Sausumos teritorija. Valstybės vandenų teritorija. Teisinio rėžimo teritorijos. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Teritorijos įgijimas. Teritorijos perleidimas (cesija). Okupacija. Senatis. Gamtos veikimas. Priteisimas. Užkariavimas. Bendras žmonijos palikimas. Tylus sutikimas, pripažinimas, estopelis. Laikina teisė. Teisiniai ir politiniai argumentai. Antraeilės teisės į teritoriją. Servitutai. Teritorijos suvereniteto pasikeitimo teisinės pasekmės. Sutartys (dėl teisių į teritoriją). "Judančių sutartinių sienų principas". Išvados. Skaityti daugiau
Trečiojo pasaulio šalysSąvokos "Trečiojo pasaulio šalys" atsiradimas ir taikymas. Būdingi bruožai. Pavyzdžiai. Afganistanas. Botsvana. Galingųjų valstybių politikos įtaka Trečiojo pasaulio šalims. Pilietinė visuomenė ir nacionalizmas Trečiojo pasaulio šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Turkija: turkų - kurdų etninis konfliktasĮvadas. Turkija. Kurdai. Turkų- kurdų konfliktas. Konflikto sprendimas. Išvados. Priedas (2). Skaityti daugiau
Turkijos etninė problema - Alevitų bendruomenėĮvadas. Tikslas yra apžvelgti Turkijos etninę, politinę, demografinę situaciją ir plačiau pristatyti vieną iš daugelio Turkijos etninių problemų - religinę, kultūrinę ir pusiau etninę alevitų bendruomenę. Turkija. Politinė sistema. Demografija ir etninė situacija. Alevitai – viena iš svarbiausių Turkijos etninių problemų. Išvados. Skaityti daugiau
Turkijos perspektyvos Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Europos tapatumo problema. Turkijos narystės Europos Sąjungoje (ES) perspektyvos. Apibendrinimas. Išnašos. Skaityti daugiau
Unitarinė, federacinė, konfederacinė valstybės teritorinė sąranga: skirtumai bei panašumaiĮvadas. Teritorinės sąrangos formos. Unitarinės sąrangos ypatumai. Federacinės sąrangos ypatumai. Konfederacinės sąrangos ypatumai. Teritorinių sąrangų formų skirtumai ir panašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Utopinio socializmo mokymaiĮvadas. Socializmas. Socialistinės kryptys. Socializmas: už ir prieš. Komunizmas ir socializmas. Ginčas dėl socializmo iki 1919 metų. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio politikaĮvadas. Lietuvos istorijos gairės. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai bei teritorinės problemos. Tarptautiniai santykiai su Rusija ir regioninis bendradarbiavimas. Straipsnis "Ekstra" 2002 m. Kaliningrado srities koridorius, jo problemų sprendimo variantai. Santykiai su Lenkija ir teritorinis bendradarbiavimas. Kaimynystė su Latvijos respublika ir teritorinė problema. Skaityti daugiau
Užsienio ryšiai ir Europos Sąjunga (ES)Europos Sąjunga (ES): trumpa istorija, struktūra, tikslai. Europos Parlamentas (EP). Europos Parlamento (EP) vaidmuo. Europos Sąjungos (ES) taryba. Europos Sąjungos Tarybos vaidmuo. Europos Komisija (EK). Europos Teisingumo Teismas. Audito rūmai. Europos Sąjunga ir pasauliniai ryšiai su neeuropinėmis šalimis. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų Europos integracija bipoliariniame pasaulyjeĮvadas. Bipoliarinio pasaulio apibūdinimas. Šaltojo karo priešaušris: grėsmių suvokimas. Maršalo (Marshall`o) planas: laisvosios prekybos erdvė, Vokietijos integracija ir Europos bendradarbiavimo pradžia. Prancūzijos būgštavimai ir Šumano (Schumann`o) planas. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų Europos integracija bipoliariniame pasaulyje (2)Įvadas. Šaltasis karas. Geopolitika Šaltojo karo metu. Vakarų Europos atstatymas tarptautinių bendrijų pagalba. Europos Sąjungos užuomazgos. Išvados. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). NATO ir saugumas. Skaityti daugiau
Vakarų ir Rytų karinių – politinių blokų paskirtis ir veikla pokaryjeĮvadas. Tarptautiniai santykiai po Antrojo Pasaulinio karo. NATO susikūrimas. NATO Šaltojo karo metais. Varšuvos sutarties organizacijos susikūrimas. VSO veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų ir rytų karinių-politinių blokų paskirtis ir veikla pokaryjeĮvadas. Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Šaltojo karo pradžia. Šaltojo karo priežastys. Karinių blokų kūrimasis. Ginklavimosi varžybos. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų socialdemokratų ir kairiųjų radikalų ekonominės teorijosIdeologijos šaknys. Reformizmas ar revoliucija? Pažiūra į nuosavybę. Socialdemokratijos vertybės. Laisvė. Lygybė. Solidarumas. Kapitalizmas. Kritika. Išvados. Skaityti daugiau
......