Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Rusijos ir Vokietijos bendradarbiavimas

  Partnerystė pilietinėje visuomenėje. Partnerystė ekonomikos ryšių plotmėje. Europinė plotmė. Europinis ir tarptautinis lygmuo.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2007-02-19
 • Rusijos konstitucinė sistema

  Rusijos istorija. Rusijos federacijos konstitucinė sistema. Valstybės valdžia Rusijos federacijoje. Rusijos valstybės Dūma. Rusijos federalinis susirinkimas. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-25
 • S. Šalkauskio ir K. Pakšto Lietuvos valstybės vizija: idėjos ir jų aktualumas

  Įvadas. Rašto darbo tikslas - palyginti S. Šalkauskio darbą "Momento reikalai ir principų reikalavimai" su K. Pakšto straipsniu "Iš praėjusio dešimtmečio į ateinantį" ir atrasti jų idėjų sąsajas, specifiškumą bei aktualumą šiomis dienomis. Krikščionys demokratai tarpukaryje. S. Šalkauskis ir K. Pakštas. Tarpukario Lietuvos realijos: krikščionių demokratų pozicijos. S. Šalkauskio ir K. Pakšto idėjų savitumas ir paskirtis. Visuomeninės santvarkos modelis S. Šalkauskio ir K. Pakšto idėjose. Korporatyvinė santvarka: krikščionių demokratų modelis. Demokratija, individas ir valstybė. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2010-04-06
 • Saugios visuomenės kūrimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Nacionalinio saugumo strategiją

  Įvadas. Išorinio saugumo stiprinimas. Narystė NATO. Narystė Europos Sąjungoje (ES). Kova su terorizmu. Energetinis saugumas. Vidaus saugumo stiprinimas. Viešojo saugumo užtikrinimas. Socialinis saugumas. Aplinkos apsauga. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-21
 • Savanorių vaidmuo įgyvendinant socialinės gerovės programas bendruomenėje

  Įvadas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Savanoriškas darbas nevyriausybinių organizacijų sektoriuje. Savanorystės samprata. Nevyriausybinės organizacijos savanoriai. Koordinatoriaus pareigos. Savanorio įsipareigojimai ir teisės. Savanorių vaidmuo bendruomenėje. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2005-10-16
 • Savivalda

  Įvadas. Informacija apie šalis. Vietos savivalda. Savivalda Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Vietos savivalda. Įstatymai reglamentuojantys savivaldą. Konstitucinės garantijos. Savivaldos konstitucijos. Savivaldos teisių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Vietos savivaldos įstatymas. Vietos savivalda Konstitucijoje ir įstatymuose. Europos vietos savivaldos chartija. Savivaldos funkcijos. Savivaldybių uždaviniai. Savivaldybių užduotys teisiniu požiūriu. Savivaldybių funkcijos. Valdybos ir Tarybos darbas. Valdyba. Organizacinės Valdybos struktūros modelis. Taryba. Rinkimai į savivaldybių tarybas. Vietos ir centrinės valdžios ryšys. Finansavimas. Savarankiškas biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sudarymas ir tvirtinimas. Biudžeto plano suskirstymas. Savivaldybių pajamos. Mokesčiai. Centralizuotos asignacijos. Rinkliavos ir įnašai. Kreditai. Savivaldybių išlaidos. Apie savivaldybių turtą. Savivaldybių pinigai. Išvados.
  Politologija, referatas(37 puslapiai)
  2006-12-06
 • Savivalda Lietuvoje: savivaldos funkcijos ir jų finansavimas

  Įvadas. Vietos savivaldos raida Lietuvoje. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios savivaldybių funkcijos. Valstybinės savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį. Savivaldybių biudžeto pajamos. Savivaldybių skolos. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2007-09-24
 • Seimo rinkimai Lietuvoje: istorinės raidos bruožai

  Lietuvos Politinės sistemos disciplinos referatas. Įvadas. Rinkimai. Rinkimų samprata ir pagrindiniai bruožai. Rinkimų sistemos. Seimo rinkimai Lietuvoje: istorinės raidos bruožai. Istorinė parlamento rinkimų raida Lietuvoje. Seimo rinkimų raida okupuotoje Lietuvoje. Seimo rinkimai Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2009-10-14
 • Seimo veiklos principai

  Įvadas. Konstitucija. Sesijos. Pagrindiniai Seimo veiklos uždaviniai. Seimo komitetų įgaliojimai. Seimo valdyba. Išvada.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-14
 • Seimo vieta ir funkcijos Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. Seimo sudėtis. Parlamento darbas. Seimo funkcijos. Įstatymų leidyba. Seimo vieta valstybės valdyme. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-22
 • Senovės romėnų teisinė sąmonė

  Įvadas. Romėnų politinė mintis. Stoicizmo įtaka. Romėnų teisininkai ir Cicerono prigimtinės teisės teorija. Romėnų teisė. Romėnų teisės periodizacija. Romėnų teisės raida. Piliečių teisės atsiradimas. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-09-23
 • Socialdemokratija

  Įvadas. Socialdemokratija ir jos mąstytojai. Socialdemokratija vakarų istorijoje. Socialdemokratija Lietuvoje. "Trečiasis kelias". Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-03-22
 • Socialinė politika (3)

  Įvadas. Pagrindiniai eurointegracijos aspektai. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Socialinė apsauga. Europos socialinis fondas. Laisvas asmenų judėjimas ir socialinės apsaugos sistemos koordinavimas. Europos užimtumo ir socialinės politikos ateitis. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2007-06-11
 • Socialinis kapitalas ir politinis dalyvavimas

  Įvadas. Socialinio kapitalo samprata ir politinis dalyvavimas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-15
 • Socialinis liberalizmas

  Įvadas. Liberalizmo raida. Socialinio liberalizmo idėjos. "Socialinis kompromisas". Socialliberalų vertybės. Lietuvos socialliberalų politikos tikslai ir uždaviniai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-16
 • Socializmas

  Socializmo raida Lietuvoje ir užsienyje. Socializmo idėja. V.Leninas. Komunizmas. Komunizmas ir bažnyčia. Marksistinės idėjos. Anarchistinis socializmas. Revoliucinis socializmas. Reformistinis socializmas. Krikščioniškasis socializmas. Socialistinis neoutopizmas. Naujasis socializmas.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-06-10
 • Socializmas (2)

  Tikslas. Kas yra socializmas? Socializmo evoliucijos kelias, raida. Socializmo ideologijos. Socializmas. Utopinis socializmas ir radikalizmas. Marksizmas – "Mokslinis socializmas". Socialdemokratų ir Komunistų idėjos. Anarchizmas. Solidarizmas ir respublika. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-15
 • Socializmas (3)

  Įvadas. Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-04
 • Socializmas Vakarų valstybėse

  Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-26
 • Socializmo koncepcijos taikymas Kuboje

  Socializmo pradžia Kuboje. Keturios pagrindinės marksistų idėjos. Svarbiausios ginkluoto sukilimo taisyklės. "Viršūnių krizė". Socializmo bruožai. Agrarinės reformos įstatymas. Kubos dabartis.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-02-10
Puslapyje rodyti po