Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Rusijos ir Vokietijos bendradarbiavimasPartnerystė pilietinėje visuomenėje. Partnerystė ekonomikos ryšių plotmėje. Europinė plotmė. Europinis ir tarptautinis lygmuo. Skaityti daugiau
Rusijos konstitucinė sistemaRusijos istorija. Rusijos federacijos konstitucinė sistema. Valstybės valdžia Rusijos federacijoje. Rusijos valstybės Dūma. Rusijos federalinis susirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
S. Šalkauskio ir K. Pakšto Lietuvos valstybės vizija: idėjos ir jų aktualumasĮvadas. Rašto darbo tikslas - palyginti S. Šalkauskio darbą "Momento reikalai ir principų reikalavimai" su K. Pakšto straipsniu "Iš praėjusio dešimtmečio į ateinantį" ir atrasti jų idėjų sąsajas, specifiškumą bei aktualumą šiomis dienomis. Krikščionys demokratai tarpukaryje. S. Šalkauskis ir K. Pakštas. Tarpukario Lietuvos realijos: krikščionių demokratų pozicijos. S. Šalkauskio ir K. Pakšto idėjų savitumas ir paskirtis. Visuomeninės santvarkos modelis S. Šalkauskio ir K. Pakšto idėjose. Korporatyvinė santvarka: krikščionių demokratų modelis. Demokratija, individas ir valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
Saugios visuomenės kūrimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Nacionalinio saugumo strategijąĮvadas. Išorinio saugumo stiprinimas. Narystė NATO. Narystė Europos Sąjungoje (ES). Kova su terorizmu. Energetinis saugumas. Vidaus saugumo stiprinimas. Viešojo saugumo užtikrinimas. Socialinis saugumas. Aplinkos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Savanorių vaidmuo įgyvendinant socialinės gerovės programas bendruomenėjeĮvadas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Savanoriškas darbas nevyriausybinių organizacijų sektoriuje. Savanorystės samprata. Nevyriausybinės organizacijos savanoriai. Koordinatoriaus pareigos. Savanorio įsipareigojimai ir teisės. Savanorių vaidmuo bendruomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
SavivaldaĮvadas. Informacija apie šalis. Vietos savivalda. Savivalda Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Vietos savivalda. Įstatymai reglamentuojantys savivaldą. Konstitucinės garantijos. Savivaldos konstitucijos. Savivaldos teisių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Vietos savivaldos įstatymas. Vietos savivalda Konstitucijoje ir įstatymuose. Europos vietos savivaldos chartija. Savivaldos funkcijos. Savivaldybių uždaviniai. Savivaldybių užduotys teisiniu požiūriu. Savivaldybių funkcijos. Valdybos ir Tarybos darbas. Valdyba. Organizacinės Valdybos struktūros modelis. Taryba. Rinkimai į savivaldybių tarybas. Vietos ir centrinės valdžios ryšys. Finansavimas. Savarankiškas biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sudarymas ir tvirtinimas. Biudžeto plano suskirstymas. Savivaldybių pajamos. Mokesčiai. Centralizuotos asignacijos. Rinkliavos ir įnašai. Kreditai. Savivaldybių išlaidos. Apie savivaldybių turtą. Savivaldybių pinigai. Išvados. Skaityti daugiau
Savivalda Lietuvoje: savivaldos funkcijos ir jų finansavimasĮvadas. Vietos savivaldos raida Lietuvoje. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios savivaldybių funkcijos. Valstybinės savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį. Savivaldybių biudžeto pajamos. Savivaldybių skolos. Išvados. Skaityti daugiau
Seimo rinkimai Lietuvoje: istorinės raidos bruožaiLietuvos Politinės sistemos disciplinos referatas. Įvadas. Rinkimai. Rinkimų samprata ir pagrindiniai bruožai. Rinkimų sistemos. Seimo rinkimai Lietuvoje: istorinės raidos bruožai. Istorinė parlamento rinkimų raida Lietuvoje. Seimo rinkimų raida okupuotoje Lietuvoje. Seimo rinkimai Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo. Išvados. Skaityti daugiau
Seimo veiklos principaiĮvadas. Konstitucija. Sesijos. Pagrindiniai Seimo veiklos uždaviniai. Seimo komitetų įgaliojimai. Seimo valdyba. Išvada. Skaityti daugiau
Seimo vieta ir funkcijos Lietuvos politinėje sistemojeĮvadas. Seimo sudėtis. Parlamento darbas. Seimo funkcijos. Įstatymų leidyba. Seimo vieta valstybės valdyme. Išvados. Skaityti daugiau
Senovės romėnų teisinė sąmonėĮvadas. Romėnų politinė mintis. Stoicizmo įtaka. Romėnų teisininkai ir Cicerono prigimtinės teisės teorija. Romėnų teisė. Romėnų teisės periodizacija. Romėnų teisės raida. Piliečių teisės atsiradimas. Išvados. Skaityti daugiau
SocialdemokratijaĮvadas. Socialdemokratija ir jos mąstytojai. Socialdemokratija vakarų istorijoje. Socialdemokratija Lietuvoje. "Trečiasis kelias". Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė politika (3)Įvadas. Pagrindiniai eurointegracijos aspektai. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Socialinė apsauga. Europos socialinis fondas. Laisvas asmenų judėjimas ir socialinės apsaugos sistemos koordinavimas. Europos užimtumo ir socialinės politikos ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinis kapitalas ir politinis dalyvavimasĮvadas. Socialinio kapitalo samprata ir politinis dalyvavimas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinis liberalizmasĮvadas. Liberalizmo raida. Socialinio liberalizmo idėjos. "Socialinis kompromisas". Socialliberalų vertybės. Lietuvos socialliberalų politikos tikslai ir uždaviniai. Išvados. Skaityti daugiau
SocializmasSocializmo raida Lietuvoje ir užsienyje. Socializmo idėja. V.Leninas. Komunizmas. Komunizmas ir bažnyčia. Marksistinės idėjos. Anarchistinis socializmas. Revoliucinis socializmas. Reformistinis socializmas. Krikščioniškasis socializmas. Socialistinis neoutopizmas. Naujasis socializmas. Skaityti daugiau
Socializmas (2)Tikslas. Kas yra socializmas? Socializmo evoliucijos kelias, raida. Socializmo ideologijos. Socializmas. Utopinis socializmas ir radikalizmas. Marksizmas – "Mokslinis socializmas". Socialdemokratų ir Komunistų idėjos. Anarchizmas. Solidarizmas ir respublika. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas (3)Įvadas. Socializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmas Vakarų valstybėseSocializmas Vakarų Pasaulio istorijoje. Socializmas Vakarų valstybėse. LSDP vaidmuo tarpukario Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Socializmo koncepcijos taikymas KubojeSocializmo pradžia Kuboje. Keturios pagrindinės marksistų idėjos. Svarbiausios ginkluoto sukilimo taisyklės. "Viršūnių krizė". Socializmo bruožai. Agrarinės reformos įstatymas. Kubos dabartis. Skaityti daugiau
......