Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Politinė kultūra LietuvojePolitinės kultūros apibrėžimas. Politinės sistemos objekto tipai. Politinės kultūros tipai. Politinės kultūros palikimas iš sovietinių laikų. Reformos ir politinė kultūra. Politinės kultūros įtaka reformų sėkmei. Pilietinės visuomenės formavimosi socialiniai varikliai Lietuvoje. Politinės kultūros tipai Lietuvoje. Skaityti daugiau
Politinė kultūra Lietuvoje (2)Politinės kultūros apibrėžimas ir įtakingiausios politinės kultūros sampratos ir jų raidos ypatumai. Politinės sistemos objekto tipai. Politinės kultūros tipai. Politinės kultūros palikimas iš sovietinių laikų. Reformos ir politinė kultūra. Politinės kultūros įtaka reformų sėkmei. Pilietinės visuomenės formavimosi socialiniai varikliai Lietuvoje. Politinės kultūros tipai Lietuvoje. Skaityti daugiau
Politinė kultūra Lietuvoje (3)Įžanga. Politinės kultūros bendra samprata. Gabrielio A. Almondo politinės kultūros samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Politinės kultūros tipologija. Politinės kultūros šaknys Lietuvoje. Lietuvių politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Politinė rinkodaraRinkodara. Rinkodara ir viešieji ryšiai. Politikos ir rinkodaros sąjungos šaknys. Rinkodaros "viešųjų ryšių" taikymas politikoje. Lietuviški pavyzdžiai ir klaidos. Politinės rinkodaros esmė. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė sistema ir jos samprataPolitinė sistema ir jos samprata. Politinės partijos samprata. Politinės partijos steigimas ir likvidavimas. Politinės partijos ir daugiapartinė sistema. Politinių partijų funkcijos demokratinėje visuomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės bendruomenės galios augimas ir politinio dalyvavimo racionalizacijaĮvadas. Politinė bendruomenė. Politinio dalyvavimo teorijos. Elito teorija. Pliuralizmas. Politinis dalyvavimas. Politinės partijos. Interesų grupės. Dalyvavimas rinkimuose. Nedalyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės kultūros bruožai LietuvojeĮvadas. Politikos ir kultūros santykis bei jų bendra samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Istorinės Lietuvos politinės kultūros šaknys. Sovietinės santvarkos palikimas Lietuvos politinėje kultūroje. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės kultūros samprata ir raidaĮvadas. Politinės kultūros samprata ir raida. Talcotto Parsonso kultūros samprata. Gabrielio A. Almondo ir Sidney Verba politinės kultūros samprata. Luciano W. Pye ir Sidney Verba alternatyvi politinės kultūros samprata. Sociokultūrinė teorija. Politinė kultūra Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės kultūros tipaiĮvadas. Politinės kultūros tipai pagal G. Almond. Politinės kultūros tipai pagal G. Almond ir S. Verba. Sociokultūrinės teorijos šalininkų politinės kultūros klasifikacija. Kitos politinės kultūros tipologijos. Lietuvos politinė kultūra. Skaityti daugiau
Politinės partijosPartija. Partijų reikšmė. Politinių partijų kūrimasis. Veiklos finansavimas. Partinės organizacijos. Partinės sistemos. Koalicijos. Skaityti daugiau
Politinės partijos (2)Politinių partijų atsiradimas. Politinės partijos samprata. Partinės saviidentifikacijos reikšmė. Partijų tipologija. Partijų tipologija pagal M. Diuže. Alternatyvi partijų tipologija. Lietuvos partijų tipologijos problemos. Partijų tipologija pagal schemą "dešinė – centras – kairė". Politinių partijų funkcijos ir priedermės. Partijų veiklos kryptys. Politinių partijų veiklos teisės ir garantijos. Skaityti daugiau
Politinės partijos ir jų funkcijosPolitinių partijų kilmė. Politinės partijos sąvoka. Politinėms partijoms būdingi bruožai. "Politinių partijų teisė". Politinių partijų funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos ir jų funkcijos (2)Įvadas. Politinės partijos. Politinių partijų funkcijos. Politinės partijos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos ir jų samprataĮvadas. Politinės partijos samprata. Politinės partijos. Politinių partijų struktūra ir funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos ir nevalstybinės organizacijos Lietuvos politinėje sistemojePolitinės partijos. Demokratinėje politikoje partijoms būdingos 4 pagrindinės funkcijos. Politinių partijų steigimo tvarka. Politinės partijos savo veikloje vadovaujasi demokratiškumo bei viešumo principais. Finansavimas. Politinių partijų klasifikavimas. Nevalstybinės organizacijos. Visuomeninių organizacijų atliekamos funkcijos. Skaityti daugiau
Politinės partijos ir partinių sistemų klasifikacijaĮvadas. Partijos apibrėžimas. Politinių partijų struktūra ir funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Partinės sistemos. Lietuvos politinių partijų ištakos Lietuvoje. Išvados. Reziumė. Skaityti daugiau
Politinės partijos: genezė, klasifikacija, funkcijosĮvadas. Partijos samprata ir funkcijos. Partijų genezė ir jos modeliai. Partijų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos: paskirtis, funkcijos, modeliaiĮvadas. Politinių partijų samprata. Partijų kilmė ir įtaka. Partijų modeliai. Politinių partijų funkcijos. Visuotinė partija. Kartelio partija. Masinė partija. Elito partija. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės paslaugos įvaizdis ir jo formavimasĮvadas. Politinės paslaugos įvaizdis. Politinės paslaugos įvaizdžio samprata. Politinės paslaugos įvaizdžio kūrimo strategija. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimas. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimo būdai. Politinės paslaugos įvaizdį formuojantys veiksniai. Priemonės įtakojančios politinės paslaugos įvaizdį. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politinės sistemos samprata ir jos funkcijosĮvadas. Politinės sistemos samprata, jos funkcijos. Politinės sistemos savybės ir elementai. Politinės valdžios samprata. Politikos elitas. Išvada. Skaityti daugiau
......