Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Politika (4)Referatas pagal J. G. Siauruko knygą "Politinių idėjų sistema". Įvadas. Politikos ir valdžios samprata. Koks yra geras pilietis? Žmonių politinė veikla. Politikos vieta tarp egzokratijos ir kultūros. Politika ir vadyba. Politika ir ekonomika. Politika ir gynyba. Politika ir teisėtvarka. Politika ir valdininkija. Politika ir informacinė sfera. Politika – organizuota visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Politika informacinėje (poindustrinėje) visuomenėjeĮvadas Darbo tikslas – aprašyti politiką šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje. Informacinių technologijų raidos tendencijos. Politika naujosios ekonomikos sąlygomis. Politiniai pokyčiai informacinėje visuomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
Politika ir politikos mokslas (2)Įvadas. Politika kaip socialinis mokslas. Pirmieji mąstymai apie politiką. Politinė filosofija. Politikos kilmė ir raidos etapai. Politikos mokslai Lietuvoje. Politikos problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politika: mokslas ir menasĮvadas. Kandidato į politikos vietą atrankos reikalavimai. Valstybės idealas. Liaudis – politinio spektaklio žiūrovas. Ateities vizija. Per dideli politikų šaukštai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos ir moralės santykis N. Machiavellio darbuoseĮvadas. Istorinės aplinkybės. Apie Niccolo Machiavelli. Šiek tiek biografijos. Machiavelli'o savybės. Machiavelli'o politinės pažiūros. Machiavelli'o darbai. Darbų išskirtinumas. Moralė Machiavelli'o darbuose. Politikos ir moralės santykis Machiavelli'o darbuose. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslasĮvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata ir problematika. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslasĮvadas. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė. Politikos mokslas Lietuvoje. Problematika ir tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (10)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (11)Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo funkcijos. Pagrindinės pažintinės funkcijos. Analizės metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (12)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo ištakos ir raida. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (13)Įvadas. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (14)Įvadas. Tikslas - nagrinėti politikos mokslą kaip socialinį mokslą. Politikos samprata. Politikos mokslo problematika. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (15)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (17)Įvadas. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo problematika. Politikos mokslas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (18)Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti politikos, kaip socialinio mokslo sąvoką. Politikos mokslas. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo ištakos ir kryptys. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (2)Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo funkcijos. Pagrindinės pažintinės funkcijos. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Dabartinė politikos mokslo būklė. Iš politikos mokslų Lietuvoje istorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (20)Įvadas. Politikos mokslo samprata. Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo funkcijos. politikos mokslo raida ir jos etapai. Politikos mokslo formavimasis. Politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (3)Įvadas. Politologijos samprata. Politologijos struktūra. Politologijos metodologija ir metodai. Politologijos funkcijos. Politologijos kilmė ir raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (4)Įvadas. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos samprata. Politologijos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos sociologija. Politikos mokslo funkcijos. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslas Lietuvoje. Politikos mokslo problematikos apibūdinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (5)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo kilmė. Politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
......