Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Max Weber biurokratizmo teorijos principai ir jų pasireiškimo ypatumai Lietuvos organizacijose

  Įvadas. Darbe aptariama kas Max Weber požiūriu apskritai yra biurokratija ir kodėl ji tapo vyraujančia modernios visuomenės įstaigų organizavimo forma. Biurokratijos atsiradimas ir jos apraiškos visuomenėje. Max Weber ir jo biurokratinis modelis. Biurokratinio valdymo privalumai ir trūkumai. Biurokratizmo teorijos pasireiškimo ypatumai Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-09-18
 • Migracijos departamento veikla

  Migracijos departamento veikla. Departamento kompetencija. Migracijos departamento funkcijos Europos Sąjungos (ES) kontekste. Bendra migracijos situacija 2003 metais. Vizų politika. Imigracija. Prieglobstis. Asmens dokumentas. Derybų eiga su Europos Sąjunga (ES). Administravimo pokyčiai. Tarptautinis bendradarbiavimas. Iškilusios problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. 2004 metų departamento veiklos prioritetai. Išvados.
  Politologija, referatas(25 puslapiai)
  2005-09-26
 • Ministrų taryba

  Įvadas. Europos Taryba. Ką Taryba veikia? Kaip organizuojamas Tarybos darbas? Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2006-11-20
 • Monarchijos sąvoka ir jos prasmė

  Monarchijos sąvoka ir jos prasmė. Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinės monarchijos Europoje pavyzdys Vatikanas. Konstitucinė monarchija Danijoje.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2006-05-12
 • Monarchinė valstybės valdymo forma

  Įžanga. Monarchija anksčiau. Monarchija. Kas tai? Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Marokas, kaip dualistinė konstitucinė monarchija. Parlamentinė konstitucinė monarchija. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2006-05-16
 • Monro doktrina (Monroe Doctrine) ir jos interpretacijos

  Įvadas. Prielaidos Monro doktrinai (Monroe Doctrine) atsirasti. XIX amžiaus Amerikos užsienio politikos ypatumai. Monroe doktrinos taikymo ribos. Roosvelt idėjos ir Monroe doktrinos papildymas. Monroe doktrinos interpretacijos XX amžiuje: Wilson doktrina. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2011-01-04
 • Moterys politikoje

  Moters padėtis visuomenėje. Feminizmas. Liberalus feminizmas. Marksistinis feminizmas. Radikalus feminizmas. Simbolinis interakcionizmas. Tiriamojo darbo hipotezės. Duomenų analizė. Metodologija. Istorinė lietuviško feminizmo ir moterų politinio dalyvavimo raida. 1996-2002 m. situacija Lietuvoje Lytys viešajame administravime ir politikoje Moteriškumo ir vyriškumo stereotipai visuomenėje. Lyčių charakterio savybės. Lyčių veiklos sritys. Moterų motyvacija dalyvauti politikoje. Visuomenės suinteresuotumas. Moterų užimtumo ir informacijos centro veikla kaip socialinės kaitos įgyvendinimo mechanizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(23 puslapiai)
  2005-05-20
 • Nacijos kintančiame pasaulyje

  Nacijos kintančiame pasaulyje. Internacionalizmas, nacionalizmas, regionalizmas ir eurointegracija. Nacionalizmas ir internacionalizmas. Regionalizmas. Eurointegracija. Ekonominė integracija. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-02-07
 • Nacionalinė Centro partija ir kitos neseiminės partijos

  Įvadas. Nacionalinė Centro partija. Partijos dalyvavimas rinkimuose. Respublikonų partija. Lietuvos laisvės sąjunga. Lietuvos socialdemokratų sąjunga. Tautinė partija. Lietuvos kelias. Tautininkų sąjunga. Išvados. Priedas.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-01-17
 • Nacionalizmas

  Įvadas. Nacionalizmas. Nacionalizmas praeityje ir dabartyje . Nacionalizmo ir komunizmo santykis. Nacionalizmo ir fašizmo tapatinimas bei "tautos" sąvokos. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-17
 • Nacionalizmas ir fašizmas. Nacionalizmo ir fašizmo palyginimas

  "Nacionalizmas ir fašizmas. Jų palyginimas". Įvadas. Nacionalizmo samprata. Nacionalizmas ir tūkstantmetis. Smurto kultas. Itališkasis fašizmas. Fašizmo idėjų paplitimas. Pasipriešinimas fašizmui. Nacionalizmo ir fašizmo palyginimas. Rasizmas ir antisemitizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-23
 • Nacionalizmo ideologijos principai

  Įvadas. Nacionalizmo ideologijos principai. Nacionalizmo samprata. Oficialus nacionalizmas. Naujasis nacionalizmas. Nacionalizmo problemos. Nacionalinių valstybių pasaulyje. Nacionalizmo ideologija Lietuvoje. Klaidingų nacionalizmo teorijų sąrašas. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2007-03-14
 • Nacionalizmo samprata

  Nacionalizmo samprata. Tautiečiais ne gimstama, o tampam. Vienijimosi priežastys. Kalbos ir kultūros reikšmė. Kur pradžia. Politinė faktų falsifikacija. Kas pavojinga. Jokių nuolaidų. Nacionalizmo perspektyvos. Kur mūsų vieta. Išvados. Siūlymai.
  Politologija, referatas(20 puslapių)
  2006-01-16
 • Napoleonas kaip politikas

  Įvadas. Kelias į valdžią. Napoleono politikos specifika. Kontinentinė sistema. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-07
 • NATO (11)

  Šiaurės Atlanto sutartis. NATO šalys. Tikslai ir įsipareigojimai. Lietuvos kelias į NATO. Kaip NATO veikia. Konsensusas ir bendras pritarimas. NATO parlamentinė asamblėja. Šiaurės Atlanto taryba. Nuolatiniai atstovai ir delegacijos. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-15
 • NATO (14)

  Kas yra NATO. Nacionalinio saugumo samprata. Narystės veiksnų planas. NATO istorija. NATO po šaltojo karo. Šiaurės Atlanto sutartis (ištrauka). NATO žodynėlis. NATO plėtra. NATO išlaidos.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-21
 • NATO (15)

  Kas yra NATO? Istorinė apžvalga. NATO struktūros. Šiaurės Atlanto sąjungos taryba. Karinės struktūros. Bendradarbiavimo su ne NATO valstybėmis struktūros. Lietuvos integracija į NATO. Visuomenės nuomonė: Baltijos šalių gyventojų apklausa. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-10
 • NATO (17)

  Kas yra ir ko siekia NATO. NATO istorija. Integracijos į NATO reikalavimai. Politinė ir ekonominė kryptis. Gynybos ir karinė krypti. Saugumo kryptis. Narystės aljanse privalumai. Vakarų šalių finansinė ir techninė pagalba. Lietuvos ir NATO bendradarbiavimas. Lietuvos kariuomenės reforma ruošiantis stojimui į NATO. Džordžo Bušo vizitas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-10-01
 • NATO (3)

  NATO: Politiniai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai. NATO transformacija. NATO politinės ir karinės struktūros. NATO finansavimas. Naujos pajėgų struktūros. Ginklų kontrolė. NATO plėtimasis. NATO šiandien. NATO Jugoslavijoje. Konferencija "NATO po 50 metų: naujas senasis Aljansas"
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-19
 • NATO (5)

  Referatas anglų kalba apie NATO istoriją ir dabartį: From the history of NATO, The Fundamental Role of NATO, Common Values, Transatlantic Partnership, Collective Defence, Peace and Stability, Democracy and Human Rights, NATO and Russia, NATO's Future.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-05-24
Puslapyje rodyti po