Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Atlantizmas ir europizmas vieningos Europos politikoje

  Atlantizmo koncepcija. Transatlantinio bendradarbiavimo projektai. Coheno ir Kissingerio atlantizmo koncepcijos. Europos idėja. Šių dienų Europos Sąjungos (ES) politika Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) atžvilgiu. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2005-05-10
 • Atlantizmas ir europizmas vieningos Europos politikoje (2)

  Įvadas. Atlantizmo koncepcija. Atlantizmo skilimas. Transatlantinio bendradarbiavimo projektai. S.Coheno ir Kissingerio atlantizmo koncepcijos. Europos idėja. Europos sąjungos politika Jungtinių Amerikos Valstijų atžvilgiu. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2006-03-21
 • Atsakomybė ir atskaitomybė viešajame sektoriuje

  Įvadas. Atsakomybė. Atskaitomybė. Atsakomybės aspektai. Kontrolė. Organizaciniai metodai. Viešumas. Vidinė viešosios organizacijos drausmė. Rinka. Kiti išorės kontrolės būdai. Interesų grupių spaudimas. Politiniai kontrolės metodai. Normatyviniai apribojimai. Administracinės atsakomybės principai. Išvados ir pasiūlymai.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-31
 • Atstovaujamoji ir tiesioginė demokratija

  Įvadas. Tiesioginė demokratija. Atstovaujamoji demokratija. Ryšys tarp tiesioginės ir atstovaujamosios demokratijos. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-11
 • Atstovavimas interesams Europos sąjungoje

  Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupių studijos. Interesų grupių politikos teorijos. Lobizmas Europoje. Interesų grupės ir Europos Sąjungos politikos formos. Verslo interesai. Profesinių sąjungų, viešieji interesai ir socialiniai judėjimai. Teritoriniai interesai. Nacionaliniai interesai. Atstovavimo interesams modelio aiškinimas. Atstovavimo paklausa. Priėjimo pasiūla. Išvados. Santrauka.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2007-08-23
 • Autokratija

  Įvadas. Autokratijos galimybės ir ribos. Autokratijos ir demokratijos skirtybės. Autoritarizmas. Autoritarizmo pagundos. Populistinis prieš prokapitalistinis autoritarizmas. Totalitarizmas. Vadizmas – kas tai? Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2006-03-24
 • Autokratija (2)

  Įvadas. Autokratijos struktūra. Autokratijos galimybės ir ribos. Autokratijos ir demokratijos skirtybės. Lietuva ir autokratija, demokratizacijos procesas. Autoritarizmas. Autoritarizmo pagundos. Totalitarinė autokratijos atmaina. Vadizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(23 puslapiai)
  2007-04-06
 • Autoritariniai politiniai rėžimai. Totalitarizmas

  Politiniai rėžimai. Nedemokratiniai rėžimai. Autoritariniai politiniai rėžimai. Totalitarizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-16
 • Autoritariniai režimai

  Įvadas. Autoritarizmo ideologija. Autoritarinio valdymo tipologija. Autoritarinių režimų bruožai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-26
 • Autoritariniai režimai: ištakos, bruožai ir klasifikavimas

  Autoritarinis valdymas – vyraujanti forma. Autoritarinio valdymo tipologija. Autoritarizmo esmė. Autoritarinis režimas. Autoritarinės diktatūros. Ar autoritarinis valdymas "blogas"? Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-17
 • Autoritarinio prezidentavimo ypatybės Lietuvoje

  Įvadas. Autoritarinių režimų rūšys. Autoritarizmo įsigalėjimas Lietuvoje ir svarbiausi naujojo valdymo bruožai. A. Smetonos atėjimas į valdžią. 1928 metų Konstitucijos pagrindiniai aspektai. 1926 metų perversmo padariniai. 1938 metų Konstitucijos pagrindiniai aspektai. Autoritarinio prezidentavimo laikotarpis. 1938 metų Konstitucija ir jos palyginimas su dabartine. Santykiai su kitomis šalimis. Santykiai su kitataučiais ir kiti pertvarkymai Lietuvoje. Santykiai su kitataučiais. Ekonominiai ir kultūriniai laimėjimai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-31
 • Autoritarizmas, totalitarizmas ir jų ideologija

  Įvadas. Ideologijos samprata. Autoritarizmas ir jo ideologija. Totalitarizmas ir jo ideologija. Pagrindiniai apibendrinimai ir išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-04
 • Balkanų konfliktas

  Įvadas. Istorinė apžvalga. Jugoslavijos socialistinę federacinę respubliką sudarė 6 socialistinės respublikos. Karo Balkanuose priežastys. Svarbiausi XX/XXI amžiaus faktai ir įvykiai Jugoslavijoje. Dabartinė buvusios Jugoslavijos teritorija. Balkanų integracija į Europos sąjungą.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Baltijos batalionas - BALTBAT

  Šiaurės šalių pagalba Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Baltijos batalionas - BALTBAT. BALTBAT struktūra ir organizacija. BALTBAT mokymai ir vystymas. Daugiašalio bendradarbiavimo rezultatai. Išvados. Priedai (1).
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-08-23
 • Baltijos valstybių ekonomika 1989-2005 metais

  Įvadas. Tyrimo tikslas: pateikti esamų aiškinimų, kurių objektas yra Baltijos valstybių postsocialistinės transformacijos eigos ir ekonominių rodiklių skirtumai, apžvalgą, palyginimą bei įvertinimą. Baltijos valstybės prieš SSRS žlugimą. Pirmieji Baltijos šalių žingsniai. Kodėl Estija o ne Latvija ar Lietuva. Estija. Lietuva. Latvija. Privatizacija. Baltijos valstybių valiutos politika. Baltijos šalių ekonominiai rodikliai 2000–2005 metai. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2009-07-22
 • Belgija - Europos Sąjungos valstybė

  Įvadas. Belgijos geografija, suskirstymas ir demografija. Istorija. Valdymo sistema ir politika. Kultūra. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-11
 • Bendra užsienio ir saugumo politika

  Įvadas. Bendra užsienio ir saugumo politika. BUSP samprata. Kaip funkcionuoja Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP). Politinio bendradarbiavimo atsiradimas. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Bendradarbiavimo užuomazgos. Bendradarbiavimo formos. Europos Sąjungos (ES) sutarties K.1. straipsnis. Amsterdamo sutartis. Šengenas ir laisvas asmenų judėjimas. Bendradarbiavimo ypatumai. Europolas. Bendra gynybos politika. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Gyvenimo ir keliavimo sąlygos Europos piliečiams. Sienų kontrolės atsisakymas Europos Sąjungos (ES) viduje. Europos Sąjungos prieglobsčio politika. Pereinamieji laikotarpiai darbui Europos Sąjungos (ES) šalyse. Situacija dabartinėse Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-28
 • Bendroji užsienio ir saugumo politika

  Bendroji užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Bendradarbiavimo užsienio ir saugumo politikos srityje pradžia ir vystymasis. Bendros užsienio ir saugumo politikos įteisinimas. Bendros užsienio ir saugumo politikos institucinė sąranga. Amsterdamo sutartimi BUSP srityje įdiegtos naujovės. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2005-10-19
 • Bendroji užsienio ir saugumo politika (2)

  Tikslas. Įvadas. BUSP atsiradimo istorija. BUSP veikimas: BUSP struktūra, elementai, sprendimų priėmimas. BUSP veiklos efektyvumas. Pagrindinės BUSP formavimo ir įgyvendinimo problemos. BUSP ir Lietuva. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-02-22
Puslapyje rodyti po