Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Atlantizmas ir europizmas vieningos Europos politikojeAtlantizmo koncepcija. Transatlantinio bendradarbiavimo projektai. Coheno ir Kissingerio atlantizmo koncepcijos. Europos idėja. Šių dienų Europos Sąjungos (ES) politika Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) atžvilgiu. Išvados. Skaityti daugiau
Atlantizmas ir europizmas vieningos Europos politikoje (2)Įvadas. Atlantizmo koncepcija. Atlantizmo skilimas. Transatlantinio bendradarbiavimo projektai. S.Coheno ir Kissingerio atlantizmo koncepcijos. Europos idėja. Europos sąjungos politika Jungtinių Amerikos Valstijų atžvilgiu. Išvados. Skaityti daugiau
Atsakomybė ir atskaitomybė viešajame sektoriujeĮvadas. Atsakomybė. Atskaitomybė. Atsakomybės aspektai. Kontrolė. Organizaciniai metodai. Viešumas. Vidinė viešosios organizacijos drausmė. Rinka. Kiti išorės kontrolės būdai. Interesų grupių spaudimas. Politiniai kontrolės metodai. Normatyviniai apribojimai. Administracinės atsakomybės principai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Atstovaujamoji ir tiesioginė demokratijaĮvadas. Tiesioginė demokratija. Atstovaujamoji demokratija. Ryšys tarp tiesioginės ir atstovaujamosios demokratijos. Išvados. Skaityti daugiau
Atstovavimas interesams Europos sąjungojeĮvadas. Interesų grupės. Interesų grupių studijos. Interesų grupių politikos teorijos. Lobizmas Europoje. Interesų grupės ir Europos Sąjungos politikos formos. Verslo interesai. Profesinių sąjungų, viešieji interesai ir socialiniai judėjimai. Teritoriniai interesai. Nacionaliniai interesai. Atstovavimo interesams modelio aiškinimas. Atstovavimo paklausa. Priėjimo pasiūla. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
AutokratijaĮvadas. Autokratijos galimybės ir ribos. Autokratijos ir demokratijos skirtybės. Autoritarizmas. Autoritarizmo pagundos. Populistinis prieš prokapitalistinis autoritarizmas. Totalitarizmas. Vadizmas – kas tai? Išvados. Skaityti daugiau
Autokratija (2)Įvadas. Autokratijos struktūra. Autokratijos galimybės ir ribos. Autokratijos ir demokratijos skirtybės. Lietuva ir autokratija, demokratizacijos procesas. Autoritarizmas. Autoritarizmo pagundos. Totalitarinė autokratijos atmaina. Vadizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Autoritariniai politiniai rėžimai. TotalitarizmasPolitiniai rėžimai. Nedemokratiniai rėžimai. Autoritariniai politiniai rėžimai. Totalitarizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Autoritariniai režimaiĮvadas. Autoritarizmo ideologija. Autoritarinio valdymo tipologija. Autoritarinių režimų bruožai. Išvados. Skaityti daugiau
Autoritariniai režimai: ištakos, bruožai ir klasifikavimasAutoritarinis valdymas – vyraujanti forma. Autoritarinio valdymo tipologija. Autoritarizmo esmė. Autoritarinis režimas. Autoritarinės diktatūros. Ar autoritarinis valdymas "blogas"? Išvados. Skaityti daugiau
Autoritarinio prezidentavimo ypatybės LietuvojeĮvadas. Autoritarinių režimų rūšys. Autoritarizmo įsigalėjimas Lietuvoje ir svarbiausi naujojo valdymo bruožai. A. Smetonos atėjimas į valdžią. 1928 metų Konstitucijos pagrindiniai aspektai. 1926 metų perversmo padariniai. 1938 metų Konstitucijos pagrindiniai aspektai. Autoritarinio prezidentavimo laikotarpis. 1938 metų Konstitucija ir jos palyginimas su dabartine. Santykiai su kitomis šalimis. Santykiai su kitataučiais ir kiti pertvarkymai Lietuvoje. Santykiai su kitataučiais. Ekonominiai ir kultūriniai laimėjimai. Išvados. Skaityti daugiau
Autoritarizmas, totalitarizmas ir jų ideologijaĮvadas. Ideologijos samprata. Autoritarizmas ir jo ideologija. Totalitarizmas ir jo ideologija. Pagrindiniai apibendrinimai ir išvados. Skaityti daugiau
Balkanų konfliktasĮvadas. Istorinė apžvalga. Jugoslavijos socialistinę federacinę respubliką sudarė 6 socialistinės respublikos. Karo Balkanuose priežastys. Svarbiausi XX/XXI amžiaus faktai ir įvykiai Jugoslavijoje. Dabartinė buvusios Jugoslavijos teritorija. Balkanų integracija į Europos sąjungą. Skaityti daugiau
Baltijos batalionas - BALTBATŠiaurės šalių pagalba Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Baltijos batalionas - BALTBAT. BALTBAT struktūra ir organizacija. BALTBAT mokymai ir vystymas. Daugiašalio bendradarbiavimo rezultatai. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Baltijos valstybių ekonomika 1989-2005 metaisĮvadas. Tyrimo tikslas: pateikti esamų aiškinimų, kurių objektas yra Baltijos valstybių postsocialistinės transformacijos eigos ir ekonominių rodiklių skirtumai, apžvalgą, palyginimą bei įvertinimą. Baltijos valstybės prieš SSRS žlugimą. Pirmieji Baltijos šalių žingsniai. Kodėl Estija o ne Latvija ar Lietuva. Estija. Lietuva. Latvija. Privatizacija. Baltijos valstybių valiutos politika. Baltijos šalių ekonominiai rodikliai 2000–2005 metai. Išvados. Skaityti daugiau
Belgija - Europos Sąjungos valstybėĮvadas. Belgijos geografija, suskirstymas ir demografija. Istorija. Valdymo sistema ir politika. Kultūra. Išvados. Skaityti daugiau
Bendra užsienio ir saugumo politikaĮvadas. Bendra užsienio ir saugumo politika. BUSP samprata. Kaip funkcionuoja Bendra užsienio ir saugumo politika (BUSP). Politinio bendradarbiavimo atsiradimas. Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Bendradarbiavimo užuomazgos. Bendradarbiavimo formos. Europos Sąjungos (ES) sutarties K.1. straipsnis. Amsterdamo sutartis. Šengenas ir laisvas asmenų judėjimas. Bendradarbiavimo ypatumai. Europolas. Bendra gynybos politika. Išvados. Skaityti daugiau
Bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityjeĮvadas. Bendrosios nuostatos. Gyvenimo ir keliavimo sąlygos Europos piliečiams. Sienų kontrolės atsisakymas Europos Sąjungos (ES) viduje. Europos Sąjungos prieglobsčio politika. Pereinamieji laikotarpiai darbui Europos Sąjungos (ES) šalyse. Situacija dabartinėse Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politikaBendroji užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos bendros užsienio ir saugumo politikos susiformavimas. Bendra užsienio ir saugumo politika. Bendradarbiavimo užsienio ir saugumo politikos srityje pradžia ir vystymasis. Bendros užsienio ir saugumo politikos įteisinimas. Bendros užsienio ir saugumo politikos institucinė sąranga. Amsterdamo sutartimi BUSP srityje įdiegtos naujovės. Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji užsienio ir saugumo politika (2)Tikslas. Įvadas. BUSP atsiradimo istorija. BUSP veikimas: BUSP struktūra, elementai, sprendimų priėmimas. BUSP veiklos efektyvumas. Pagrindinės BUSP formavimo ir įgyvendinimo problemos. BUSP ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
...