Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos socialdemokratija šiandien

  Socialdemokratinė ideologija. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Socialdemokratiniai principai šių dienų politinėje erdvėje. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Lietuvos socialdemokratų partija

  Įvadas. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Lietuvos socialdemokratų programa. Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos miesto skyriaus 2007 metų savivaldybės tarybos rinkimų programa. Klaipėdos miesto socialdemokratų rinkimų sąrašas. Partijų mandatai Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Lietuvos taryba, seimas, konstitucija

  Įvadas. Lietuvos taryba (1917-1920). Steigiamasis seimas. 1922 konstitucija. Seimų rinkimai ir jų politika. 1928 m. konstitucija. 1936 m. seimo rinkimai. 1938 m. konstitucija. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-10-16
 • Lietuvos valstybė šiandien. Lietuvos politinė santvarka. Lietuvos valdžia

  Įvadas. Lietuvos respublikos įstatymų leidžiamoji valdžia (Seimas). Lietuvos respublikos įstatymų vykdomoji valdžia. Prezidentas. Nuo Smetonos iki Adamkaus. Vyriausybė. Lietuvos respublikos teisminė valdžia. Lietuvos respublikos konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinis teismas. Teismai. Prokuratūra. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-12
 • Lietuvos Vyriausybės struktūra, formavimas ir funkcionavimas

  Įvadas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė ir prezidentas. Išvados. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-24
 • Lyginamoji analizė: S. Šalkauskio ir V. Gustainio idėjos ir jų aktualumas

  Įvadas. Darbo tikslas - palyginti S. Šalkauskio darbą "Momento reikalai ir principų reikalavimai" su V. Gustainio "Demokratija ir jos vadai" ir atrasti jų idėjų sąsajas, specifiškumą bei aktualumą šiomis dienomis. Krikščionys demokratai tarpukaryje ir S. Šalkauskis. Krikščionių demokratų pozicijos tarpukaryje. Šalkauskio demokratijos savitumas. V. Gustainio demokratijos suvokimas tarpukaryje. Demokratija ir vadai. Parlamentarizmas. S. Šalkauskio ir V. Gustainio idėjų savitumas, panašumas ir skirtumai. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-06
 • Lyginamoji konservatizmo ir liberalizmo analizė. Santykis tarp individo ir valstybės

  Įvadas. Lyginamoji konservatizmo ir liberalizmo analizė. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-11
 • Lyginamoji Lietuvos ir Latvijos valstybių analizė

  Įvadas. Vidiniai politinės sistemos veiksniai. Politinė kultūra. Partinė sistema. Rinkimų sistema. Prezidento rinkimai. Parlamento rinkimai. Savivaldybių tarybų rinkimai. Ekonominiai faktoriai. Išoriniai faktoriai. Lietuvos ir Latvijos santykiai su kaimynėmis. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2011-02-07
 • Lyginamoji politika (2)

  Lyginamosios politikos formavimosi istorija. Lyginamosios politikos apibrėžimas ir tikslai. Lyginamosios politikos analizės privalumai. Lyginamosios politikos analizės problemos. Analizės lygiai lyginamojoje politikoje. Lyginamosios politikos tyrimo metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai lyginamosios. politikos analizės metodai. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-07
 • Lygių galimybių politika

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti lygių galimybių politikos veiklą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Lygių galimybių samprata. Lygių galimybių politika Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Nelygybė – tik valdžios problema? Nelygybės paplitimas Lietuvoje. Diskriminacija. Diskriminacijos priežastys. Diskriminacijos rūšys. Lygių galimybių įgyvendinimo priemonės. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Nevyriausybinių organizacijų pagalba mažinant diskriminaciją. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2010-01-20
 • Liuteronizmo ir kalvinizmo politinių koncepcijų lyginamoji analizė

  Įvadas. Protestantiškosios reformacijos savitumai. Martyno Liuterio pagrindinės idėjos. Jono Kalvino mąstymo ypatumai. Kalvinizmo ir liuteronizmo politinės koncepcijos. Liuteronizmo ir kalvinizmo reikšmė kapitalizmui pagal M. Weber. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-26
 • Lobizmas Lietuvoje

  Įvadas. Teisinis lobistinės veiklos reguliavimas. Lobistų Lietuvoje tipai. Situacijos Lietuvoje apžvalga. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-27
 • Lobizmas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Lobizmo samprata. Lobizmo esmė. Lobizmo pradžia Lietuvoje ir raida. Lietuvos lobistų kategorijos ir tipai. Lietuvos respublikos lobistinės veiklos įstatymo trūkumai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-13
 • Lobizmas. Interesų grupės

  Įvadas. Interesų grupių samprata. Lobizmo samprata. Interesų grupės Lietuvoje. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Interesų grupių reikalingumas. Išvados. Summary.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-02-20
 • Lobizmo problema Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos Respublikos lobistinio veiklos įstatymo trūkumai. Nelegalus lobizmas ir korupcijos problema. Lobistinės veiklos metodai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Lobizmo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Atotrūkis tarp legalaus ir nelegalaus lobizmo: korupcijos problema. Atsilyginimas už veiksmus. Interesų grupių galios šaltiniai ir ištekliai. Lietuvos Respublikos Lobistinės veiklos įstatymo trūkumai. Lobistinės veiklos apibrėžimo problema. Lobistų registravimo problemos: ribotos legalaus lobizmo galimybės. Lobistinės veiklos būdai ir jos problemos. Tiesioginis lobizmas. Lobizmas pasitelkiant mases. Elektroninis lobizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-06-09
 • Lobizmo raiškų įvairovė

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su lobizmo raiškų įvairove ir etiniu suderinamumu. Lobizmo atsiradimas. Lobizmas Amerikoje. Lobizmas Europos sąjungoje. Lobizmas Lietuvoje. Lobizmo institucionalizavimas. Lobistinės veiklos reglamentavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-10-10
 • M. Gorbačiovo "Perestroika" Sovietų Sąjungoje

  Įvadas. Iki pertvarkymo. Vidaus ir užsienio politika. Politinių-ekonominių reformų vykdymas. Michailo Gorbačiovo iškilimas. Pirmieji žingsniai naujovių link. Vietos savivaldos, administracijos kaita. M. Gorbačiovo nesėkmių priežastys. Komunistinės sistemos irimas. XX amžiaus devintame dešimtmetyje (įvykis po įvykio). Po pertvarkymų ir komunizmo žlugimo. Socialinis kitimas. "Perestroikos" reikšmė Lietuvai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-10
 • M. Gorbačiovo reformų įtaka SSRS žlugimui

  Įvadas. I. Gorbačiovo reformos. Ekonominės reformos. Glasnost. Vidaus politikos reformos. Reformų įtaka Rytų Europai. M. Gorbačiovas ir "Naujasis politinis mąstymas". SSRS santykiai su JAV po 1985 metų. SSRS santykiai su Rytų Europa po 1985 metų. SSRS santykiai su Trečiojo pasaulio šalimis po 1985 metų. Reformų įtaka SSRS žlugimui. Išvados.
  Politologija, referatas(19 puslapių)
  2010-11-30
 • Masės ir elito samprata

  Įvadas. Dėstymas. Masės ir elito samprata. Ištakos. Santykis su kitais visuomenės elementais. Elitizmo atstovų nuomonės. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-25
Puslapyje rodyti po