Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Lietuvos socialdemokratija šiandienSocialdemokratinė ideologija. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Socialdemokratiniai principai šių dienų politinėje erdvėje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos socialdemokratų partijaĮvadas. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Lietuvos socialdemokratų programa. Lietuvos socialdemokratų partijos Klaipėdos miesto skyriaus 2007 metų savivaldybės tarybos rinkimų programa. Klaipėdos miesto socialdemokratų rinkimų sąrašas. Partijų mandatai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos taryba, seimas, konstitucijaĮvadas. Lietuvos taryba (1917-1920). Steigiamasis seimas. 1922 konstitucija. Seimų rinkimai ir jų politika. 1928 m. konstitucija. 1936 m. seimo rinkimai. 1938 m. konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybė šiandien. Lietuvos politinė santvarka. Lietuvos valdžiaĮvadas. Lietuvos respublikos įstatymų leidžiamoji valdžia (Seimas). Lietuvos respublikos įstatymų vykdomoji valdžia. Prezidentas. Nuo Smetonos iki Adamkaus. Vyriausybė. Lietuvos respublikos teisminė valdžia. Lietuvos respublikos konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas. Konstitucinis teismas. Teismai. Prokuratūra. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Vyriausybės struktūra, formavimas ir funkcionavimasĮvadas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė ir prezidentas. Išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Lyginamoji analizė: S. Šalkauskio ir V. Gustainio idėjos ir jų aktualumasĮvadas. Darbo tikslas - palyginti S. Šalkauskio darbą "Momento reikalai ir principų reikalavimai" su V. Gustainio "Demokratija ir jos vadai" ir atrasti jų idėjų sąsajas, specifiškumą bei aktualumą šiomis dienomis. Krikščionys demokratai tarpukaryje ir S. Šalkauskis. Krikščionių demokratų pozicijos tarpukaryje. Šalkauskio demokratijos savitumas. V. Gustainio demokratijos suvokimas tarpukaryje. Demokratija ir vadai. Parlamentarizmas. S. Šalkauskio ir V. Gustainio idėjų savitumas, panašumas ir skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Lyginamoji konservatizmo ir liberalizmo analizė. Santykis tarp individo ir valstybėsĮvadas. Lyginamoji konservatizmo ir liberalizmo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lyginamoji Lietuvos ir Latvijos valstybių analizėĮvadas. Vidiniai politinės sistemos veiksniai. Politinė kultūra. Partinė sistema. Rinkimų sistema. Prezidento rinkimai. Parlamento rinkimai. Savivaldybių tarybų rinkimai. Ekonominiai faktoriai. Išoriniai faktoriai. Lietuvos ir Latvijos santykiai su kaimynėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Lyginamoji politika (2)Lyginamosios politikos formavimosi istorija. Lyginamosios politikos apibrėžimas ir tikslai. Lyginamosios politikos analizės privalumai. Lyginamosios politikos analizės problemos. Analizės lygiai lyginamojoje politikoje. Lyginamosios politikos tyrimo metodai. Kiekybiniai ir kokybiniai lyginamosios. politikos analizės metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Lygių galimybių politikaĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti lygių galimybių politikos veiklą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Lygių galimybių samprata. Lygių galimybių politika Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Nelygybė – tik valdžios problema? Nelygybės paplitimas Lietuvoje. Diskriminacija. Diskriminacijos priežastys. Diskriminacijos rūšys. Lygių galimybių įgyvendinimo priemonės. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Nevyriausybinių organizacijų pagalba mažinant diskriminaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Liuteronizmo ir kalvinizmo politinių koncepcijų lyginamoji analizėĮvadas. Protestantiškosios reformacijos savitumai. Martyno Liuterio pagrindinės idėjos. Jono Kalvino mąstymo ypatumai. Kalvinizmo ir liuteronizmo politinės koncepcijos. Liuteronizmo ir kalvinizmo reikšmė kapitalizmui pagal M. Weber. Išvados. Skaityti daugiau
Lobizmas LietuvojeĮvadas. Teisinis lobistinės veiklos reguliavimas. Lobistų Lietuvoje tipai. Situacijos Lietuvoje apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Lobizmas Lietuvoje (2)Įvadas. Lobizmo samprata. Lobizmo esmė. Lobizmo pradžia Lietuvoje ir raida. Lietuvos lobistų kategorijos ir tipai. Lietuvos respublikos lobistinės veiklos įstatymo trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Lobizmas. Interesų grupėsĮvadas. Interesų grupių samprata. Lobizmo samprata. Interesų grupės Lietuvoje. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Interesų grupių reikalingumas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Lobizmo problema LietuvojeĮvadas. Lietuvos Respublikos lobistinio veiklos įstatymo trūkumai. Nelegalus lobizmas ir korupcijos problema. Lobistinės veiklos metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Lobizmo problemos LietuvojeĮvadas. Atotrūkis tarp legalaus ir nelegalaus lobizmo: korupcijos problema. Atsilyginimas už veiksmus. Interesų grupių galios šaltiniai ir ištekliai. Lietuvos Respublikos Lobistinės veiklos įstatymo trūkumai. Lobistinės veiklos apibrėžimo problema. Lobistų registravimo problemos: ribotos legalaus lobizmo galimybės. Lobistinės veiklos būdai ir jos problemos. Tiesioginis lobizmas. Lobizmas pasitelkiant mases. Elektroninis lobizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Lobizmo raiškų įvairovėĮvadas. Tikslas: susipažinti su lobizmo raiškų įvairove ir etiniu suderinamumu. Lobizmo atsiradimas. Lobizmas Amerikoje. Lobizmas Europos sąjungoje. Lobizmas Lietuvoje. Lobizmo institucionalizavimas. Lobistinės veiklos reglamentavimas. Išvados. Skaityti daugiau
M. Gorbačiovo "Perestroika" Sovietų SąjungojeĮvadas. Iki pertvarkymo. Vidaus ir užsienio politika. Politinių-ekonominių reformų vykdymas. Michailo Gorbačiovo iškilimas. Pirmieji žingsniai naujovių link. Vietos savivaldos, administracijos kaita. M. Gorbačiovo nesėkmių priežastys. Komunistinės sistemos irimas. XX amžiaus devintame dešimtmetyje (įvykis po įvykio). Po pertvarkymų ir komunizmo žlugimo. Socialinis kitimas. "Perestroikos" reikšmė Lietuvai. Išvados. Skaityti daugiau
M. Gorbačiovo reformų įtaka SSRS žlugimuiĮvadas. I. Gorbačiovo reformos. Ekonominės reformos. Glasnost. Vidaus politikos reformos. Reformų įtaka Rytų Europai. M. Gorbačiovas ir "Naujasis politinis mąstymas". SSRS santykiai su JAV po 1985 metų. SSRS santykiai su Rytų Europa po 1985 metų. SSRS santykiai su Trečiojo pasaulio šalimis po 1985 metų. Reformų įtaka SSRS žlugimui. Išvados. Skaityti daugiau
Masės ir elito samprataĮvadas. Dėstymas. Masės ir elito samprata. Ištakos. Santykis su kitais visuomenės elementais. Elitizmo atstovų nuomonės. Išvados. Skaityti daugiau
......