Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (2)

  Jungtinių tautų organizacija. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) organai. Generalinė asamblėja. Saugumo taryba. Tarptautinė taika ir saugumas. Lietuva ir jungtinių tautų organizacija. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tarptautinis įvertinimas.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-12
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (3)

  Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Chartija nustatė tokius veiklos tikslus. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Chartijoje taip pat yra nurodyti šie veiklos principai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) struktūra. Generalinė asamblėja. Saugumo Taryba. Ekonominė ir Socialinė Taryba. Globos Taryba. Tarptautinis teismas. Sekretoriatas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) biudžetas. Smurtas - kas tai? Žmogaus Teisių Deklaracija. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-12-19
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (5)

  Įvadas. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) tikslai ir principai. Pagrindinės Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) veiklos kryptis. Jungtinės Tautos (JT) ir specializuotos įstaigos. Europos bendrija. Europos Sąjungos (ES) įkūrimas. Bendroji Europos Sąjungos (ES) politika. Europos Sąjunga (ES) ir pasaulis. Išvados.
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-11-23
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (8)

  Įžanga. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) įsteigimas ir istorija. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai ir principai. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai ir principai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) institucijos ir galios pasiskirstymas tarp jų. Generalinė Asamblėja. Saugumo Taryba. Tarptautinis Teismas. Ekonominė ir Socialinė Taryba. Globos Taryba. Sekretoriatas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-04-15
 • Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) priemonės kovojant su terorizmu

  Įžanga. Terorizmas ir tarptautinis terorizmas. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Saugumo Taryba. Tarptautinė taika ir saugumas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) priemonės kovojant su terorizmu. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-05
 • Jungtinių tautų organizacijos (JTO) saugumo tarybos priimtų sprendimų efektyvumas

  Įvadas. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, jos pagrindinės funkcijos ir įgaliojimai. Irako krizė. Saugumo tarybos rezoliucija dėl karo Irake. Svarbiausiais punktas. Irakas nekreipia dėmesio į įspėjimus. Tikslus ir užduotys reikia įgyvendinti. Stereotipų griovimo metas. Persijos įlankos atvejis. Saugumo Tarybos ateities perspektyvos. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-02-06
 • Kaimo plėtros politikos formavimasis ir raida Lietuvoje bei Europos Sąjungoje

  Kaimo plėtros ir regioninės politikos referatas. Įvadas. Kaimo plėtra Lietuvoje. Lietuvos kaimo vizija. Kaimo plėtros politikos instrumentai. Kaimo turizmas. Sistemingas turizmo vystymas ir jo ryšys su "Keturių atramų modeliu". Pelningas, dinamiškas, konkurencingas ir augantis turizmas. Kaimo plėtra Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Europos Sąjungos (ES) kaimo plėtros finansavimas 1994-1999 metais. Kaimo plėtros tendencijos Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Pajamos iš žemės ūkio. Ūkininkaujančiųjų amžius. Austrijos patirtis. Suomijos kaimo plėtra. Vokietijos plėtros ypatumai. Pasiūlymai Lietuvai. Integracijos į ES teigemas poveikis bei laukiami rezultatai kaimo plėtros politikoje. Lėšos kaimo plėtrai. Lietuvos kaimo plėtros politikos raida: nuo pasirengimo narystei iki kaimo plėtros 2007-2013 metais. Parama pagal Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo priemones (2004-2008 metais). Parama pagal Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo priemonės orientavimo skyrių. Parama pagal Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo priemonės garantijų skyrių. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2011-09-15
 • Kaliningrado tranzitas

  Tranzitas per Lietuvos teritoriją ir vykimas į Lietuvą. Ar Lietuva galėjo rinktis?
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-15
 • Kapitalizmas, socializmas ir demokratija

  Įvadas. Požiūris į kapitalizmą. Kapitalizmo civilizacija. Perėjimas iš kapitalizmo į socializmą. Demokratijos doktrina. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-12
 • Karaliaučiaus kraštas

  Įvadas. Žvilgsnis į senąją Karaliaučiaus istoriją. Karaliaučiaus miesto kūrimasis. XIX amžiaus permainos. XX amžius – Karaliaučiaus krašto istorijos pabaiga. Rusijos dilema Kaliningrado srities atžvilgiu ir vakarų valstybių pozicija. Lietuvos politika srities atžvilgiu. Istorinės patirties balansas. Išvados.
  Politologija, referatas(23 puslapiai)
  2007-10-30
 • Karo industrializacija

  Įvadas. Karinė globalizacija ir ginklavimosi dinamika. Karo industrializacija. Ginklų gamybos sklaida. Karinės galios valdymas. Tarptautiniai saugumo režimai. Karas ir konfliktas. Karinės priemonės.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2008-06-10
 • Karų priežastys

  Karas. Istoriniai karų tipai. Pilietinis karas. Šaltasis karas. Karų priežastys. Keistos karų priežastys. Šiuolaikiniai karai. Karai ir jų priežastys. Antrasis pasaulinis karas. Karo priežastys. Didžioji Prancūzų revoliucija. Revoliucijos priežastys.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-15
 • Klasikinės demokratijos teorijos

  Įvadas. Klasikinė demokratija: Atėnai. Politiniai idealai ir tikslai. Instituciniai bruožai. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2007-05-05
 • Komunistai arba mirties kultūra

  Įvadas. Komunistinių idėjų identifikacijos metodologija. Komunistinės minties atgaivinimas. Komunistinė mintis ikirevoliucinėje Prancūzijoje. Komunizmas- natūralus žmonių būvis. Komunizmo samprata Tarybų Rusijos kontekste. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2006-04-23
 • Komunitarų ir liberalų ginčas

  Ch. Taylor "Susipynę tikslai: liberalų-komunitarų ginčas". Įvadas. Prieštaravimai dėl "aš" išskyrimo. Sandelo ontologijos suvokimas. Liberalios visuomenės modelis. Patriotizmo pagrindu kuriama visuomenė. Pokalbio svarba. Despotizmo santvarka. Laisva santvarka. Procedūrinis liberalizmas. Patriotinis liberalizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-06-09
 • Komunizmas

  Įžanga. K. Marksas ir F. Engelsas apie socializmą. Leninizmas. Stalinizmas. Komunistų partija.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-19
 • Komunizmas (2)

  Ankstyvasis komunizmas. Modernaus komunizmo iškilimas. Eurokomunizmas. Antikomunizmas. Tarybų Sąjungos žlugimas ir komunizmas XX amžiaus pabaigoje. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-28
 • Komunizmo žlugimas Rytų Europoje

  Įvadas. Komunistinio režimo realijos rytų Europoje XX amžiui baigiantis. Michailas Gorbočiovas - komunizmo giljotina? SSRS politinės, socialinės, ekonominės būklės analizė. Vietos savivaldos ir administracijos kaita komunistinėje sistemoje. Komunistinės santvarkos teorinės išlikimo ir sunykimo galimybės. Globalinis komunizmo tinklo irimas XX amžiaus devintame dešimtmetyje. Po komunizmo žlugimo. Postkomunistinis socialinis kismas Rytų Europoje. Postkomunistinės revoliucijos tendencijos. Pilietinės visuomenės reikšmė. Komunizmo raidos pėdsakai Europoje (Lietuvos ir Lenkijos partinės sistemos situacija). Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2005-11-13
 • Konfucionizmo ir daoizmo lyginamoji analizė

  Politinės minties istorija. Įvadas. Darbo tikslas – išryškinti konfucianizmo ir daoizmo reliacionizmą per valdomųjų, valdovų, valstybės ir visuomenės prizmes. Konfucianizmas ir daoizmas. Konfcianizmo ir daoizmo koncepcijų pradininkai. Konfucianizmo ir daoizmo sampratų suvokimas. Konfucianizmo ir daoizmo santykis. Valdančiojo ir valdomojo ryšys senovės Kinijos politiniuose mokymuose. Konfucianizmo ir daoizmo valstybės valdymo teorijų santykis. Visuomenės sampratos suvokties santykis konfucianizme ir daoizme. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-04-03
 • Konkurencijos politika Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Konkurencingumo samprata. Europos Sąjungos konkurencijos politikos raida. Konkurencijos politikos teisinis reglamentavimas. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos sritys. Įmonių susitarimai ir kiti suderinti veiksmai. Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi. Susiliejimų kontrolė. Valstybės pagalba. Europos Sąjungos nesąžiningos konkurencijos politika. Konkurencijos politiką administruojančios Europos Sąjungos institucijos. Išvados.
  Politologija, referatas(28 puslapiai)
  2006-04-06
Puslapyje rodyti po