Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Interesų grupės Lietuvos politinėje sistemojeĮvadas. Interesų grupių apibrėžimai ir samprata. Interesų grupių tipologija. Interesų grupių ir vyriausybės sąveika. Interesų grupių veiklos ypatumai Lietuvoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Interesų grupės Lietuvos politiniame gyvenimeĮvadas. Interesų grupių samprata. Interesų grupių istorinė raida Lietuvoje. Interesų grupių Lietuvoje teisinė institucionalizacija. Interesų grupių vaidmuo bei funkcijos. Išvados. Skaityti daugiau
Interesų grupių vaidmuo formuojant politiką LietuvojeĮvadas. Darbo tikslas: Apžvelgti ir išanalizuoti interesų grupių vaidmenį formuojant politiką Lietuvoje. Interesų grupių samprata ir požymiai. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių funkcijos ir veiklos būdai. Interesų grupių vaidmuo formuojant Lietuvos politiką. Interesų grupių dalyvavimas valdymo procesuose ir demokratija. Išvados. Skaityti daugiau
Interesų grupių vaidmuo formuojant viešąją politikąĮvadas. Interesų grupės: sandara, klasifikacija ir efektyvumas. Interesų grupių samprata. Interesų grupių tipai. Interesų grupių ir valdžios institucijų sąveikos modeliai. Interesų grupių reikalingumas. Interesų grupių funkcijos ir veiklos būdai. Interesų grupių efektyvumas. Interesų grupių atsiradimo nauda formuojant viešąją politiką. Piliečių dalyvavimas valdymo procesuose ir demokratija. Piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą nauda. Kaip įtraukti piliečius į vietos savivaldos procesą. Išvados. Skaityti daugiau
Interesų grupių vaidmuo politikos formavimo proceseĮvadas. Interesų grupių samprata. Interesų grupių ištakos. Interesų grupės. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių ir vyriausybės sąveika. Sąveikos formos. Interesų grupių galios elementai. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Interesų grupių vaidmuo politikos proceseInteresai ir interesų grupės. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių funkcijos ir veiklos būdai. Lobizmas. Trišalis bendradarbiavimas. Valstybės ir interesų grupių sąveika. Interesų grupės Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Interesų grupių vaidmuo politikos procese (2)Įvadas. Interesų grupių samprata. Interesų grupių funkcijos ir veikimo būdai. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių ir vyriausybės sąveika. Interesų grupių efektyvumas. Nerimą keliantys interesų grupių veiklos aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Interesų grupių vaidmuo politikos procese (3)Įvadas. Interesų grupių samprata. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių poveikio būdai. Interesų grupės ir valdžios institucijos. Politinės partijos ir interesų grupės. Interesų grupės ir vyriausybė. Interesų grupių vaidmuo bei funkcijos Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Interesų grupių vaidmuo politinėje sistemoje. Jų vieta LietuvojeĮžanga. Interesų grupės. Vaidmuo. Pliuralizmas. Korporatizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Interesų konfliktas viešojoje tarnybojeĮvadas. Interesų konflikto samprata. Viešųjų ir privačių interesų konflikto prevencija. Išvados. Skaityti daugiau
Ispanijos geopolitikaĮžanga. Bendrieji duomenys. Geografinė padėtis - geopolitiką įtakojantis faktorius. Glausta istorija. "Ispanijos amžius" arba Habsburgų ambicijų likimas. Įvykiai Ispanijoje, lėmę užsienio politikos formavimą. Santykiai su kitomis valstybėmis. Išvados. Skaityti daugiau
Ispanijos konstitucinis tribunolasĮvadas. Ispanijos konstitucingumo pradžia. Pirmoji ir kitos Ispanijos konstitucijos. Dabartinė Ispanijos konstitucija. Ispanijos teisminė valdžia ir konstitucinis tribunolas. Išvados. Skaityti daugiau
Išsiplėtusios Europos Sąjungos kultūrinė, politinė ir ekonominė ateitisĮvadas. Europos Sąjungos plėtra. Pagrindiniai Europos Sąjungos ateitį įtakojantys veiksniai. Lisabonos sutartis. Globalizacija. Kitų pasaulio valstybių įtaka Europos Sąjungai. Europos Sąjungos ateitis. Europos Sąjungos kultūrinė ateitis. Europos Sąjungos politinė ateitis. Europos Sąjungos ekonominė ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
ItalijaĮvadas. Parlamentinė respublika. Italijos istorija. Ankstyvoji istorija ir Viduramžiai. Naujieji laikai. Politinė sistema. Dabartinė politinė padėtis Italijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Itališkasis fašizmas ir vokiškasis nacionalsocializmasĮvadas. Fašizmo ir nacionalsocializmo kaip ideologijų pagrįstumas. Nacionalizmo ir socializmo sintezė. Tautos, elito, vado samprata. Mitų svarba. Požiūris į valstybę. Totalitarizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Itališkasis fašizmas ir vokiškasis nacionalsocializmas: politinių doktrinų lyginamoji analizėĮvadas. Vokiškasis nacionalsocializmas. Rasės teorija. Erdvės teorija – LEBENSRAUM. Itališkasis fašizmas. Itališkojo fašizmo ir vokiškojo nacionalsocializmo palyginimas. Panašumai. Skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
J. Arafatas – N. Makiavelio valdovas: Palestinos valstybės sukūrimo perspektyvaĮvadas. Tikslas – politinė galia. Tikslas pateisina priemones: prievartos naudojimas. Vienas valdovas – viena valdžia. Strategija: "liūtas" ir "lapė" viename asmenyje. Taip – valstybei, ne – demokratijai. Didžiausia blogybė – neatsižvelgimas į laiko realijas. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunimo teisės dalyvaujant politiniame gyvenimeJaunimas. Jaunimo teisės politinėje veikloje. Jaunimo teisės iki 18 metų. Jaunimo, sulaukusio pilnametystės, teisės. Jaunimo politika, jaunimo politikos struktūra. Institucijos formuojančios ir įgyvendinančios jaunimo politiką. Jaunimo dalyvavimas įvairiose organizacijose ir struktūrose. Savivaldybių jaunimo politika. Jaunimo organizacijos mokyklose. Jaunimas politikoje. Lietuvos jaunimo politikos baltoji knyga. Skaityti daugiau
Jungtinės Karalystės ParlamentasĮvadas. Darbo tikslas - susipažinti su Jungtinės Karalystės parlamentu. Parlemento samprata. Parlamento struktūra. Parlamento rūmų nariai ir jų rinkimas. Parlamento komitetai ir frakcijos. Parlamento funkcijos. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kova su terorizmuĮvadas. Terorizmas. Preliudija. Apibrėžimas. Pagrindinės rūšys. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) veiksmai terorizmo atžvilgiu. Viešoji diplomatija. Ekonominės sankcijos. Atlygio programa. Bendradarbiavimas teisinėje srityje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ateities perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
......