Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Globalizacijos įtaka valstybių ekonominiam ir politiniam gyvenimui

  Įvadas. Pagrindinė dėstomoji/tiriamoji dalis. Globalizacijos įtaka šalių ekonomikai Teigiami globalizacijos veiksniai šioje sferoje. Neigiami globalizacijos padariniai šioje sferoje. Globalizacijos įtaka prekių kainoms ir kokybei. Globalizacijos įtaka politikai. Apibendrinimas/Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2010-10-18
 • Globalizacijos proceso įtakos finansinei valstybės politikai apžvalga

  Įvadas. Tikslas ir yra apibūdinti, kaip globalizacijos procesai veikia nacionalinę finansinę politiką, kokie pagrindiniai globaliniai veiksniai įtakoja fiskalinių, monetarinių ir valiutos kurso valdymo sprendimų nacionaliniame lygmenyje priėmimą ir kaip įvairūs autoriai mokslinėje literatūroje vertina tokį poveikį. Pagrindinių finansinę valstybės politiką įtakojančių globalinių veiksnių apžvalga Teigiamų ir neigiamų globalizacijos įtakos valstybės finansinei politikai aspektų analizė. Pagrindinės išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2010-06-29
 • Globalizmas

  Globalizmas. Kuo skiriasi globalizmas nuo universalizmo. Pokario epochoje vyravo trys pasaulinės politikos darbotvarkės.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-27
 • Globalizmas: dominavimas ir priklausomybė

  Globalizmas: dominavimas ir priklausomybė. Globalizmas. Kapitalizmas. Markso teorija. Šiaurė ir Pietūs. "Trečiasis pasaulis". Neokolonializmas.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-06-06
 • Humanitarinė pagalba trečio pasaulio šalims

  Įvadas. Parama plėtotei. Teisinis veiklos pagrindas. Priemonės. Biudžetas. Tikslai ir priemonės. Lomės konvencijos. Kotonu sutartis. Parama vystymuisi – Europos Sąjungos (ES) prioritetas. Įvairi decentralizuota parama. Sveikatos apsaugai ir švietimui teikiamas pirmumas. Humanitarinė pagalba - Europos Sąjungos (ES) išorinės veiklos vitrina? Euromed - Europos ir Viduržemio jūros regiono partnerystė. Politika besivystančių šalių atžvilgiu. Humanitarinė pagalba echo. Bendrosios politikos aspektai. Humanitarinių operacijų apžvalga. Prognozės ir perspektyvos. Europos sąjunga – pasaulio partnerė. Afrikos, Karibų bei Ramiojo vandenyno baseino valstybės. Lotynų Amerika. Azija. Trečiasis pasaulis. Demografinė problema. Gamtos apsaugos pablogėjimas. Ekonominės ir socialinės raidos sunkumai. Politinis nestabilumas. Trečiasis pasaulis ir vakarai. Trečiojo pasaulio šalys. Azija. Afrika. Pietų Amerika. Okeanija. Lietuvos vaidmuo plėtros ir pagalbos politikoje. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2005-09-17
 • Ideologijų raida XX amžiuje

  Įvadas. XX amžiaus pradžios Europos politinių pokyčių apžvalga. XX amžiaus pradžios Vakarų Europos ideologijos. Jų įtaka Europos raidai. Liberalizmas. Liberalizmo reformos. Nacionalizmas. Nacionalizmo tipologija. Socializmas. Alternatyva demokratijai (Totalitariniai režimai). Fašizmo sukūrimas. Komunizmo sukūrimas. Fašizmo ir komunizmo panašumai. Fašizmo ir komunizmo skirtumai. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-09-20
 • Ideologijų raida XX amžiuje. Liberalioji demokratija, nacionalizmas, fašizmas, komunizmas, fundamentalizmas

  Įvadas. XX amžiaus pradžios Europos politinių pokyčių apžvalga. XX amžiaus Vakarų Europos ideologijos. Liberalizmas. Nacionalizmas. Fašizmas. Komunizmas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-26
 • Įmonės kolektyvinės sutartys

  Įmonės kolektyvinė sutartis. Kolektyvinių sutarčių įstatymas. Kolektyvinės sutarties projekto rengimas ir svarstymas. Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė. Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai. Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-09
 • Informacijos visuomenės ir politikos komunikacijos tarpusavio įtaka (2)

  Įvadas. Informacijos visuomenės ideologija ir samprata. Politikos komunikacija. Informacijos visuomenės ir politikos komunikacijos tarpusavio įtaka. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-28
 • Instituciniai modeliai

  Įvadas. Pusiau prezidentinės sistemos skiriamieji bruožai. Lietuvos pusiau prezidentizmo konstitucinis modelis. Prezidentas kaip vyriausybės vadovas. Politinių veiksnių reikšmė pusiau prezidentinėje sistemoje. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-04-10
 • Integracijos samprata ir tipai. Europos integracijos pradžia ir jos priežastys po II pasaulinio karo

  Integracijos samprata. Integracijos tipai. Pirmosios mintys įkurti Europos Sąjungą. Europos integracijos priežastys. Europos Sąjungos istorijos pradžia. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-07
 • Integration into European Union (EU)

  Darbas anglų kalba apie integraciją į Europos Sąjungą (ES): History of the European Union (EU). European Union (EU) institutions. European Parliament. European Commission (EC). Court of Justice of the European Communities. European Court of Auditors. European Ombudsman. European Union (EU) activities. Lithuania integration into the European Union (EU). Fiscal benefit. Social consequences. Political consequences. Safety consequences.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-07
 • Interesų grupės (2)

  Įvadas. Interesų grupės. Anoniminės interesų grupės. Neasocijuotos interesų grupės. Institucinės interesų grupės. Asocijuotos interesų grupės. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2006-03-03
 • Interesų grupės (3)

  Įvadas. Interesų grupių sąvoka, jų klasifikavimas. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Interesų grupės (4)

  Įvadas. Interesų grupės: kas jos. Interesų grupių tipologija ir klasifikacija. Interesų grupių funkcijos. Interesų grupių veikla. Interesų grupių veiklos būdai. Interesų grupių veiklos būtinumas. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Piliečiai kaip interesų grupių nariai. Sąveika kaip problemų sprendimo būdas. Koalicijų sudarymas. Interesų grupių įtakos šaltiniai. Poveikis balsavimo rezultatams. Rinkimų kampanijų finansavimas. Įtikinėjimas. Nerimą keliantys interesų grupių veiklos aspektai. Politinė nelygybė. Bendrų interesų pajungimas daliniams interesams. Veto teisė. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2007-09-23
 • Interesų grupės (6)

  Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupių samprata. Interesų grupių klasifikacija. Interesų grupių veiklos priemonės. Interesų grupių ir vyriausybės interesų sąveika. Interesų grupės ir politinės partijos. Interesų įtaka Europos Sąjungos (ES) politikai. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-11-19
 • Interesų grupės (8)

  Įvadas. Interesų grupės: kas tai? Interesų grupių klasifikacija. Pliuralizmas ir korporatyvizmas. Pliuralizmas. Korporatyvizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-05
 • Interesų grupės Europos Sąjungos (ES) sprendimų priėmime

  Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupių įtaka Europos Sąjungos (ES) sprendimų priėmimo procese. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Ministrų Taryba. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2008-11-11
 • Interesų grupės ir lobizmas

  Įvadas. Interesų grupės. Interesų grupių samprata. Interesų grupių klasifikavimas. Skirtumai tarp partijų ir interesų grupių. Interesų grupių funkcijos ir veiklos būdai. Lobizmas. Interesų grupių tyrimo modeliai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-12-27
 • Interesų grupės Lietuvoje. Lietuvos respublikos trišalė taryba

  Įžanga. Darbo tikslas: apžvelgti Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos kaip interesų grupės raidą, funkcijas, veiklą ir būdus bei efektyvumą. Interesai ir interesų grupės. Interesų grupės Lietuvoje: istorinė raida Lietuvos respublikos trišalės tarybos raida. Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos funkcijos. Lietuvos respublikos trišalės tarybos veikla ir jos būdai. Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos veiklos efektyvumas. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2011-01-17
Puslapyje rodyti po