Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Taryba

  Santrumpų sąrašas. Tarybos struktūra. Bendrųjų reikalų taryba. Ekofinas. Europos anglių ir plieno bendrija. Euratomas. Romos sutartis. Sprendimų priėmimas. Pirmininkavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2005-12-18
 • Europos Taryba (2)

  Įvadas. Lietuva – Europos Tarybos narė. Lietuva ir Europos Taryba šiandien. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-21
 • Europos taryba, ryšys su kiekviena šalimi - Europos sąjungos (ES) nare

  Įvadas. Teorinė darbo dalis. Internet paieškos sistemų apžvalga. Tarptautinės ir nacionalinės paieškų sistemos: privalumai, trūkumai. Pasirinktų paieškos instrumentų pagrindimas. "Surask" ir "Altavista" pristatymas. Lietuviškos paieškos sistemos analizė - Surask. Altavista paieškos sistemos analizė. Analitinė darbo dalis. Darbo temos aktualumas. Europos sąjungos (ES) Tarybos samprata, darbo principai ir tikslai. Europos sąjungos (ES) Tarybos vieta institucijų "medyje". Europos sąjungos (ES) Tarybos ryšiai su šalimis narėmis. Išvados.
  Politologija, referatas(20 puslapių)
  2006-01-03
 • Europos vadovų taryba

  Įvadas. Europos vadovų taryba. Kada įkurta. Kas jai vadovauja. Balsavimo tvarka. Užduotys ir atsakomybė. Sprendimų priėmimo procedūros. Reikšmė kitoms Europos sąjungos institucijoms. Įnašas į integraciją. Dalis istorinių įvykių. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Fašistų požiūris į meną

  Įvadas. Bendrojo Italijos fašistų požiūrio į meną apžvalga. Fašistų požiūris į dailę. Fašistų požiūris į architektūrą ir skulptūrą. Gruppo 7. MIAR – Italijos judėjimas už racionaliąją architektūrą. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-12-31
 • Fašizmas (4)

  Fašizmas. Jo atsiradimas. Fašizmo idėjos. Dučė Benitas Musolinis. Fašizmo diktatūra. Nacizmas. VNSDP. Nacizmo diktatūra. Fiureris Adolfas Hitleris. Hitlerio rasinė politika.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2007-05-15
 • Fašizmas (6)

  Įvadas. Fašizmas. Fašizmo susikūrimas. Programos punktai. Fašizmo idėjų paplitimas. Pasipriešinimas fašizmui. Itališkasis fašizmas ir jo vidaus politika. Italijos fašizmo vidaus politika. Nacionalizmas ir fašizmas. Kuo jie panašūs ir kuo skirtingi.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-02-11
 • Fašizmas ir nacionalizmas

  Įvadas. Nacionalizmo ideologija. Nacionalizmo ideologijos samprata. Nacionalizmas Lietuvoje. Rasizmas nacionalizmo ideologijoje. Fašizmo ideologija. Fašizmo ideologijos samprata. Fašizmas Italijoje. Fašizmas Vokietijoje. Adolfas Hitleris ir jo politinė veikla. Holokaustas. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-10-12
 • Feminizmas ir pilietybė: Liberalizmas ir jo nepasitenkinimas

  Liberalų tradicijos. Nuo pilietinės dorybės prie besivaržančių interesų: Tocqueville‘o demokratija Amerikoje. Feminizmas ir Amerikos liberalioji tradicija. Trys mąstytojos – feministės. Aš \ Kiti, Pilietis \ Valstybė - G.W.F. Hegel ir Jane Addams. Hegel ir mūsų amžius. Grįžimas į Hull Housą. Jane Addams ir socialinė mintis.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-04-06
 • Fernando Braudelio pasaulio ekonomikos koncepcija ir trečiasis pasaulis

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti trečiojo pasaulio problemas bei padėtį Fernando Braudelio ir Immanuelio Wallersteino teorijose. Fernando Braudelio pasaulinės ekonomikos samprata Trečiasis pasaulis. Skurdo priežastys. "Pasaulinės sistemos" teorija. Kapitalistinė pasaulio sistema. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2010-04-06
 • Filosofinis liberalizmo pagrindimas

  Įvadas. Laisvės ir lygybės vertybių priešprieša. Klasikiniai liberalai: Nuosavybės turėjimas ir laisvas žmogus. Šiuolaikinis liberalizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-10
 • Galia ir vertybės Niccolo Macchiavelli teorijoje

  Įvadas. Galios ir vertybių samprata. Vertybės N. Makiaveli teorijoje. Galia Niccolo Macchiavelli teorijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2009-03-26
 • Galios politikos sugrįžimas - žengiant į XXI amžių

  Globalizacijos problematika. Jungtinių Amrikos Valstijų (JAV) interesai. ABM sutarties peripetijos. ESDI problema. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-13
 • Galios vaidmuo tarptautinėje politikoje: praeitis ir dabartis

  Įvadas. Globalinės galios paradoksas. Prieštaringa misija. Pagrindinės vertybės ir gyvybiniai interesai. Valstybės galios prigimtis. Galimybės. Gyventojų skaičius. Geografija. Ekonomika. Vyriausybė ir karinės struktūros. Psichologiniai-socialiniai elementai. Tarptautinė strateginė padėtis.
  Politologija, referatas(35 puslapiai)
  2006-03-08
 • Geopolitinė situacija šiuolaikiniame pasaulyje

  Įvadas. Globalus pasaulis: vakarų – rytų pasaulio politinė, ekonominė bei socialinė padėtis. Civilizacijų priešprieša (tautinių konfliktų šaknys): S. Huntington pozicija. Gyventojų skaičiaus augimo problema geopolitiniame kontekste. Europos saugumo ir gynybos politika. Europos Sąjungos šalių interesai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos santykiai. NATO specifiškumas demokratiniame pasaulyje. Geopolitinė situacija artimuosiuose rytuose prieš karui Irake prasidedant. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-04-21
 • Globalizacija (10)

  Įvadas. Valstybės sąvoka ir raida. Valstybės funkcijos. Valstybės galia. Globalizacija. Globalizacijos "bruožai". Globalizacijos keliami iššūkiai valstybei. Globalizacijos grėsmė valstybės funkcijoms ir galiai. Išvados.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2007-11-13
 • Globalizacija (6)

  Globalizacijos reikšmė, raida ir įtaka. Formos. Charakteristikos. Europos Sąjunga ir pasaulio ekonomika. Kam naudinga globalizacija? Globalizacijos teigiamos - neigiamos savybės. Teigiamos pasekmės. Neigiamos pasekmės. Išvados.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-30
 • Globalizacija ir tarptautiniai santykiai

  Globalizacijos teorija ir praktika. Globalizacijos parametrai. Globalizacija ir uždarumas. Globalizacija ir integracija. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-12-08
 • Globalizacija. Globalizacijos poveikis Lietuvai ir socialinei aplinkai

  Įvadas. Globalizacija. Globalizacijos apibrėžimas ir jos reikšmė. Globalizacijos pobūdis ir tendencijos. Ekonomikos globalizacija. Ekonominės globalizacijos esmė ir tendencijos. Globalizacija ir antreprenerystė. Konvergencijos reikšmė globalizacijoje. Globalizacijos įtaka Lietuvai. Globalizacijos ir posocialistinės transformacijos įtaka Lietuvai. Globalizacijos poveikis Lietuvos ekonomikai. Globalizacijos poveikis Lietuvos pramonės įmonėms. Globalizacijos poveikis Lietuvos smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Globalizacijos poveikis Lietuvos žemės ūkiui. Globalizacijos poveikis Lietuvos finansiniam sektoriui. Globalizacijos įtaka užimtumui ir nedarbo lygiui Lietuvoje. Globalizacijos poveikis socialinei aplinkai. Globalizacijos teigiami ir neigiami socialiniai padariniai. Išvados.
  Politologija, referatas(24 puslapiai)
  2008-06-11
 • Globalizacijos įtaka socialinei apsaugai

  Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos įtakos. Globalizacija ir glokalizacija. Globalizacija ir socialinė apsauga. Globalizacija ir socialumas. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-05-24
Puslapyje rodyti po