Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Europos Sąjungos (ES) socialinė politikaPagrindiniai eurointegracijos aspektai. Įstatyminė bazė. Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Pagrindiniai dokumentai. Pagrindinės Europos sąjungos kryptys užimtumo ir Socialinės apsaugos srityje. Užimtumas. Darbo santykiai ir sąlygos. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos užduotis. Lygios teisės ir galimybės. Kova su diskriminacija ir atskirtimi. Europos socialinis fondas. Laisvas asmenų judėjimas ir socialinės apsaugos sistemos koordinavimas. Socialinių išmokų mokėjimas visų Europos sąjungos šalių gyventojams, kurie laikinai gyvena kitoje šalyje. Europos užimtumo ir socialinės politikos ateitis. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (2)Įvadas. Socialinė politika. Jos atsiradimas. Minimalūs Europos sąjungos socialinių standartų reikalavimai. Socialinė politika Europos sąjungos sutartyse. Socialinė politika ir užimtumas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (4)Įvadas. Europos sąjungos (ES) socialinės politikos vystymosi etapai. Europos socialinis fondas ir Romos sutartis. Europos sąjungos (ES) reglamentas. 8-9 dešimtmečiai. Amsterdamo sutartis. Europos sąjungos (ES) konstitucija. Europos sąjungos (ES) socialinės politikos vykdytojai. Pagrindiniai Europos sąjungos (ES) socialinės politikos aspektai. Europos užimtumo strategija. Minimalių standartų užtikrinimas. Laisvas darbuotojų migravimas. Bendra pensijų rinka. Socialinė sanglauda ir socialinė apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) socialinė politika (5)Įvadas. Europos Sąjungos (ES) socialinės politikos teisinė raida. Europos Sąjungos (ES)socialinės politikos raidos etapai. Socialinė politika Europos Sąjungos (ES) konstitucijoje. Pagrindinės socialinės politikos sritys. Lietuva ir Europos Sąjungos (ES) socialinė politika. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūra ir institucijosEuropos Sąjungos (ES) struktūra. Europos Sąjungos institucijų lentelė. Europos sąjungos institucijos: Europos viršūnių taryba. Taryba. Komisija. Europos Parlamentas (EP). Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Pirmos instancijos teismas. Bendrųjų reikalų taryba. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai (4)Europos Sąjungos struktūriniai fondai. 3 prioritetiniai struktūrinių lėšų investavimo tikslai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paskirtis Lietuvai. Lietuvos narystės Europos sąjungoje finansiniai aspektai. Europos sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo galimybės Lietuvos ekonomikoje. Europos sąjungos struktūrinių fondų valdymas Lietuvoje. Europos sąjungos struktūrinių fondų remiami ir neremiami ūkio sektoriai. Remiami sektoriai. Neremiami sektoriai. Parama skiriama tik projektui (ne institucijai, ne įmonei, ne teritoriniam vienetui) ir iš Europos sąjungos struktūrinių fondų gali būti finansuojami tik. Visiškai parengti projektai. Patvirtinti projektai. Patvirtintų projektų išlaidos, kurios yra tinkamos. Procedūriniai reikalavimai. Paramos gavėjui. Paramos teikėjui. Paramos forma. Lietuvoje jau įgyvendinama beveik 900 struktūrinių fondų remiamų projektų. Daugiausia paraiškų - iš Vilniaus. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) taryba ir Europos komisija (EK)Įvadas. Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos taryba (Ministrų taryba). Bendra charakteristika, funkcijos. Ministrų tarybos ryšys su kitomis grupėmis. Pirmininkavimas ministrų tarybai. Sprendimų priėmimas. Europos komisija (EK). Bendra charakteristika, funkcijos. Europos komisijos pirmininkas ir jo įgaliojimai. Posėdžiai. Komisijos struktūra. Sprendimų priėmimas komisijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) taryba ir jos veiklaĮvadas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjunga, jos veikla, principai ir ypatumai. Trumpa Europos Sąjungos (ES) istorinė apžvalga ir pagrindinės sutartys. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir jų vieta Europos Sąjungoje (ES). Tarybai priklausantis Generalinis sekretoriatas. Teisės aktų leidybos politika Taryboje. Darbotvarkės organizavimas. Balsavimo ir sprendimų priėmimo politika Taryboje. Derybos dėl teisės aktų tarp Tarybos ir Europos Parlamento. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) užsienio politikaĮvadas. Europos politinis bendradarbiavimas. Mastrichto sutartis ir BUSP atsiradimas. Amsterdamo sutarties pakeitimai. BUSP įgyvendinimas ir Lietuva. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) užuomazgos (iki 1958 metų)Įvadas. Pirmieji integracijos projektai ir tautų sąjunga. Paneuropa. Poreikis suvienyti Europą. Hagos kongresas ir Europos tarybos įsivaizdavimas. Pokario integracija. Europos integracija politikos srityje. Europos Taryba. Europos integracija gynybos srityje. Europos integracija ekonomikos srityje. Maršalo planas ir ekonominis bendradarbiavimas. Kokią pagalbą gavo Europos valstybės. R. Šumano deklaracija ir EAPB įkūrimas. Integraciniai įvykiai vidurio bei rytų europoje. Europos sąjungos užuomazgų apžvalga. Priedas (1). Skaityti daugiau
Europos sąjungos institucinė sandaraĮvadas. Europos parlamentas. Europos sąjungos taryba. Europos komisija. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos pagrindaiĮžanga. Istoriniai pagrindai. Ekonominiai pagrindai. Politiniai pagrindai. Teisiniai pagrindai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos paramos Lietuvos socialinei politikai aspektaiĮvadas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) poveikis socialinei politikai. Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo administravimo sistema. Europos socialinis fondas. Equal programa. Sudėtinės Equal dalys. Europos bendrijų iniciatyvos Equal įgyvendinimas Lietuvoje. Phare 2002 ekonominės ir socialinės sanglaudos programa. Europos socialinio fondo politikos. Regioniniai užimtumo politikos aspektai. Dabartinė padėtis. Problemos ir politika. Tinkamumas darbui. Lygios galimybės ir teisės. Dabartinė padėtis. Problemos ir politika. Europos sąjungos vykdoma darbuotojų ir savarankiškai dirbančiųjų politika. Piliečių galimybės įgyti gebėjimų užsienyje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos problemosĮvadas. Europos sąjungos organizacijos pavadinime neatsitiktinai yra žodis "Europos". Europos sąjungos šalių vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Trys "naujokės" iš šiaurės – pirmoji Europos sąjungos plėtra ir plėtros problemos. "Neutralų prisijungimas" – trečioji Europos sąjungos plėtra ir problemos. "Žygis į rytus" – didžiausia Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos regioninės politikos argumentaiĮvadas. Europos sąjungos regioninės politikos skeptikų ir šalininkų pozicijos. Argumentai, remiantys vieningą Europos sąjungos regioninę politiką. "Asmeninio suinteresuotumo" argumentas. Orientuoto finansavimo argumentas. Koordinacijos argumentas. Integracijos efektų argumentas. Kitų Europos Sąjungos (ES) politikų efektų argumentas. Tolesnės integracijos argumentas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimasSantrauka. Įvadas. Europos sąjungos regioninė politika – kas tai? Europos Sąjungos regioninės politikos atsiradimas. Europos Sąjungos regioninės politikos reikalavimai paramai gauti. Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės. Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimo sistema. Europos Sąjungos bendradarbiavimo sritys. Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimo etapai. Europos Sąjungos regioninės politikos veikla. Europos Sąjungos regioninės politikos instrumentai. Europos Sąjungos regioninės politikos tikslai ir principai. Europos Sąjungos regioninės politikos biudžetas. Europos Sąjungos įvertinimas bei perspektyvos. Europos Sąjungos regioninis komitetas. Europos Sąjungos regioninio komiteto struktūra. Europos Sąjungos regioninio komiteto veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos santykiai su kitais regionais ir šalimisĮvadas. Europos sąjunga pasaulio arenoje. Europos sąjungos tikslai bendradarbiaujant su kitomis užsienio šalimis ir regionais. Europos sąjungos prekyba. Europos sąjungos humanitarinė pagalba. Susitarimų klasifikacija. Dvišalė, regioninė ir tarpregioninė Europos sąjungos prekybos politika. Europos sąjungos preferencinių susitarimų sistema. Europos sąjungos preferencijų piramidė. Daugiašaliai Europos sąjungos prekybiniai santykiai. Europos sąjungos partneriai visame pasaulyje. Regionų šalių grupės. Daugiašaliai Europos sąjungos santykiai. Skaityti daugiau
Europos sąjungos sprendimus priimančios institucijos ir jų paskirtisĮvadas. Sutartys ir sprendimų priėmimas. Europos parlamentas: įmonių balsas. Europos sąjungos taryba: valstybių narių balsas. Europos komisija: bendro intereso skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos šalysĮvadas. Tikslas: pristatyti Europos Sąjungos (ES) raidą, taip pat etapus, kuriuos šios šalys turėjo praeiti, norėdamos patekti į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos istorija. Europos Sąjungos link. Ekonominės politikos tobulinimas. Įstatymų leidybos ir administraciniai pasirengimo darbai. Bendrieji administraciniai gebėjimai. Pažanga priimant ir įgyvendinant Acquis. Klausimai, reikalaujantys didesnių pastangų. Sritys, keliančios rimtą susirūpinimą. Šalys po įstojimo į Europos Sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO)Įžanga. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) istorinė raida. Organizacijos raida po Šaltojo karo. Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencija. ESBO bei Lietuva. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......