Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos pristatymai

Politologijos pristatymai (79 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) plėtra: nuo šešių iki penkiolikos

  Įvadas. Istorinis kontekstas. Pirmoji plėtra: Pirmasis etapas 1961 – 1963 metais. Antrasis etapas 1963 – 1967 metais. Trečiasis etapas 1967 – 1973 metais. Airija, Danija ir Norvegija. Antroji plėtra: Graikijos įstojimas. Trečiasis plėtros etapas - Ispanija ir Portugalija. Ketvirtoji plėtra. EEE kūrimosi procesas. Debatai dėl ELPA šalių narystės Europos Bendrijoje (EB). Išvados.
  Politologija, pristatymas(40 puslapių)
  2008-12-15
 • Europos Sąjungos (ES) veikla užtikrinant saugumą (BUSP, ESGP)

  PowerPoint pristatymas. Kaip viskas prasidėjo? Bendrosios užsienio saugumo politikos (BUSP) tikslai. Vakarų Europos Sąjunga (VES). Amsterdamo sutartis. Europos saugumo ir gynybos politika (ESGP). Kam naudinga Europos saugumo ir gynybos politika (ESGP)? Bendrosios užsienio saugumo politikos (BUSP) problemos.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2006-05-03
 • Europos Sąjungos ir valstybių-kandidačių derybos dėl narystės

  PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos sutartis (1992, Maastrichtas). Kopenhagos kriterijai (1993). Madrido kriterijus (1995). Stojimo derybų struktūros ir institucijos. Tarpvyriausybinė konferencija. Europos Komisija. Europos Parlamentas. Stojimo derybų procedūros.
  Politologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-04-18
 • Europos sąjungos plėtra ir jos problemos

  PowerPoint pristatymas. Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Įvadas. Prancūzijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Vokietijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Italijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Nyderlandų vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Belgijos vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Liuksemburgo vaidmuo Europos sąjungoje ir jos plėtroje. Trys "naujokės" iš šiaurės – pirmoji Europos sąjungos plėtra ir plėtros problemos. Jungtinės Karalystės problemos tampant Europos sąjungos nare. Danijos problemos tampant Europos sąjungos nare. "Neutralų prisijungimas" – trečioji Europos sąjungos plėtra ir problemos. Austrijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Švedijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Suomijos problemos tampant Europos sąjungos nare. "Žygis į rytus" – didžiausia Europos sąjungos plėtra ir jos problemos. Lenkijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Čekijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Slovakijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Slovėnijos problemos tampant Europos sąjungos nare. Lietuvos problemos tampant Europos sąjungos nare.
  Politologija, pristatymas(46 skaidrės)
  2006-01-16
 • Europos sąjungos plėtros etapai: motyvai ir nauda

  PowerPoint pristatymas. Kas yra Europos sąjunga? Kaip susikūrė Europos sąjunga? Įstojimo į Europos sąjungą kriterijai (Kopenhagos kriterijai). Kokie stojimo į Europos sąjungą motyvai? Europos sąjungos plėtros etapai. Europos sąjungos plėtros nauda. Išvados.
  Politologija, pristatymas(37 skaidrės)
  2007-05-24
 • Europos Sąjungos sukūrimo priežastys

  PowerPoint pristatymas. Mastrichto sutartis (1992) - lūžio taškas Europos integracijos istorijoje. Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Ekonominės Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Nuo bendrosios rinkos į ekonominę bei pinigų sąjungą (EPS). Politinės Europos sąjungos sukūrimo priežastys. Europos bendrijų kelias į politinę sąjungą. Išvados.
  Politologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-09-01
 • Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija

  PowerPoint pristatymas. Kūrimosi aplinkybės. Vakarų iškeltos sąlygos. Helsinkio konferencija. ESBO plėtra. Veiklos sritys. Veiklos kryptys. Veikiančios misijos. Svarbiausi ESBO darbai. CFE sutartis. Pasitikėjimo stiprinimo sutartis. "Open skys" sutartis.
  Politologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-05-03
 • Europos Teisingumo Teismas (ETT)

  PowerPoint pristatymas. Tikslas: aptarti Europos Teisingumo Teismo veiklą ir reikšmę. Uždaviniai. Keletas faktų apie teisingumo teismą. Europos Teisingumo Teismas (ETT). Teisingumo teismo paskirtis. Europos Teisingumo Teismo (ETT) sudėtis. Teismo pirmininkai. Dažniausiai nagrinėjamų bylų rūšys. Procesas.
  Politologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2010-04-07
 • Informacinis karas

  PowerPoint pristatymas. Analogijos. Informacijos svarba. Sąvokos. Sovietų sąjunga ir propaganda. Informacinio karo priemonės. Kodėl reikalingas IK. IK Persijos įlankoje ir Kosove skirtumai. I Čečėnijos kare taikytos IK strategijos. II Čečėnijos kare taikytos IK strategijos. I ir II Čečėnijos kare kilusios IK problemos. Požiūriai į IK. Išvada.
  Politologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-05-03
 • Institucinė aplinka

  PowerPoint pristatymas. Politinės institucijos politinėse sistemose ir moderniuose režimuose: institucinės aplinkos analizė. Politinė sistema: samprata, struktūra. Struktūrinė politinės sistemos teorija. Funkcinė politinės sistemos teorija. Politinės sistemos apibrėžimai. Politinės sistemos struktūra. Politinės sistemos posistemės. Politinės sistemos bruožai. Struktūrinis ir funkcinis aspektai. Modernieji politiniai režimai. Demokratija. Demokratizacija. Demokratizacijos vidiniai veiksniai.
  Politologija, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-04-24
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO)

  PowerPoint pristatymas. Kaip atsirado Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) pavadinimas? Kas yra Jungtinių Tautų Organizacija (JTO)? Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) chartija. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) istorija. JTO narių skaičius. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai. Kas yra Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) narės? Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) principai. Organizacijos struktūra. Generalinė asamblėja. Saugumo taryba. Ekonominė ir socialinė Taryba. Globos taryba. Tarptautinis Teismas. Sekretoriatas. Generalinis sekretorius. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vadovai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Generalinis sekretorius Kofi Annan. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) biudžetas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) veiklos problemos. Tarpvyriausybinės Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) agentūros. UNESCO. Pasaulio sveikatos organizacija. Tarptautinė atominės energijos agentūra. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinis valiutos fondas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) pabėgėlių komisaro biuras. Tarptautinė taika ir saugumas. Galimybės taikai užtikrinti. Visuotinis nusiginklavimas. Žmogaus teisės. Humanitarinė pagalba. Ekonominė pagalba. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir Lietuva. JTO organizacijos ir agentūros Lietuvoje. Iliustracijos.
  Politologija, pristatymas(54 skaidrės)
  2005-05-10
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (4)

  PowerPoint pristatymas. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Prevencinė diplomatija. Peacemaking. Prevencinė diplomatija/peacemaking. Peacebuilding. Peacekeeping. Principai, pagal kuriuos veikia Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) veiklos problemos.
  Politologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-05-03
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (6)

  PowerPoint pristatymas. Kaip atsirado šis vardas? Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tikslai. Jungtinių Tautų (JT) dukterinės organizacijos. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Chartija. Generalinė Asamblėja. Saugumo Taryba. Ekonominė ir socialinė taryba. Tarptautinis Teismas. Generalinis sekretorius. Jungtinių Tautų Maisto produktų ir žemės ūkio organizacija. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Pasaulinė sveikatos organizacija. Taikos palaikymas.
  Politologija, pristatymas(67 skaidrės)
  2007-02-05
 • Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) (7)

  PowerPoint pristatymas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) istorija. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) dabar. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) tūkstantmečio planai. Kas yra Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) ir ką ji daro. Jungtinių Tautų Organizacijos Chartija. Pagrindiniai Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) organai. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vėliava. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) Struktūra.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-22
 • Kapitalistinės valstybės

  PowerPoint pristatymas. Tikslas. Kapitalistinė valstybė. Kapitalizmo teorijos. Apklausa. Klausimų analizė. Išvada. Įdomybės.
  Politologija, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-10-18
 • Karas

  PowerPoint pristatymas. Kas yra karas? Karo rūšys. Tarptautinis karas. Valdžios ir piliečių konfliktai. Pilietinis nepaklusnumas. Žymiausios pilietinio nepaklusnumo akcijos. Pilietinis karas. Garsiausi pilietiniai karai. Revoliucija. Žymiausia revoliucija.
  Politologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2006-10-02
 • Karas Tito Jugoslavijai? Vengrų armijos vaidmuo Sovietų šaltojo karo strategijoje

  PowerPoint pristatymas. Pranešimo struktūra. Trys Vengrijos armijos vystymosi fazės. Pirmoji fazė. Pirmosios fazės rezultatas. Antroji fazė. Antrosios fazės rezultatai. Trečioji fazė. Trečiosios fazės rezultatai.
  Politologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2008-01-11
 • Kariniai ir politiniai veiksniai įtakojantys nacionalinį saugumą

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Darbo tikslas, uždaviniai, metodas. Nacionalinio saugumo samprata. Nacionalinio saugumo komponentai. Karinių grėsmių pavojus. Oro erdvės pažeidimai. Politinių grėsmių pavojus. Apibendrinimas.
  Politologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2008-03-07
 • Kašmyro konfliktas

  PowePoint pristatymas. Kašmyro konfliktas: Indija-Pakistanas. Kašmyro konflikto priežastys. Konflikto eiga (2). Kašmyro konflikto padariniai (2). Galimi Kašmyro konflikto sprendimo būdai  BBC portalo siūlomi situacijos sprendimo būdai (3). Taikos procesas (2). Europos Sąjungos (ES) požiūris (3). Jungtinių Tautų (JT) veikla Kašmyre.
  Politologija, pristatymas(16 skaidrių)
  2009-10-23
 • Kauno miesto merai

  PowerPoint pristatymas. Pirmasis Kauno meras Vidmantas Adomonis. Arimantas Račkauskas. Vladas Katkevičius. Alfonsas Andriuškevičius. Vytautas Šustauskas. Gediminas Budnikas. Erikas Tamašauskas. Giedrius Donatas Ašmys. Arvydas Garbaravičius.
  Politologija, pristatymas(27 skaidrės)
  2007-07-02
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po