Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Turkijos etninė problema - Alevitų bendruomenė

  Įvadas. Tikslas yra apžvelgti Turkijos etninę, politinę, demografinę situaciją ir plačiau pristatyti vieną iš daugelio Turkijos etninių problemų - religinę, kultūrinę ir pusiau etninę alevitų bendruomenę. Turkija. Politinė sistema. Demografija ir etninė situacija. Alevitai – viena iš svarbiausių Turkijos etninių problemų. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-12-07
 • Turkijos perspektyvos Europos Sąjungoje (ES)

  Įvadas. Europos tapatumo problema. Turkijos narystės Europos Sąjungoje (ES) perspektyvos. Apibendrinimas. Išnašos.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-05-13
 • UNESCO

  PowerPoint pristatymas. UNESCO. Generalinis direktorius. Pagrindinis UNESCO globojamos veiklos tikslas. Pagrindinės UNESCO funkcijos. Švietimas. "Švietimas visiems". Kultūra. Paveldas. Mokslas. UNESCO gamtos mokslų programa. Pagrindiniai programos prioritetai. Vykdomos programos. Socialiniai ir humanitariniai mokslai. Veiklos prioritetai ir formos. Veiklos sritys. Informacija ir komunikacija. Vykdomos programos. Lietuva ir UNESCO. Nacionalinė UNESCO komisija Lietuvoje.
  Politologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-01-26
 • Unitarinė, federacinė, konfederacinė valstybės teritorinė sąranga: skirtumai bei panašumai

  Įvadas. Teritorinės sąrangos formos. Unitarinės sąrangos ypatumai. Federacinės sąrangos ypatumai. Konfederacinės sąrangos ypatumai. Teritorinių sąrangų formų skirtumai ir panašumai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2010-11-05
 • Utopinio socializmo mokymai

  Įvadas. Socializmas. Socialistinės kryptys. Socializmas: už ir prieš. Komunizmas ir socializmas. Ginčas dėl socializmo iki 1919 metų. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-07-01
 • Užsienio politika

  Įvadas. Lietuvos istorijos gairės. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai bei teritorinės problemos. Tarptautiniai santykiai su Rusija ir regioninis bendradarbiavimas. Straipsnis "Ekstra" 2002 m. Kaliningrado srities koridorius, jo problemų sprendimo variantai. Santykiai su Lenkija ir teritorinis bendradarbiavimas. Kaimynystė su Latvijos respublika ir teritorinė problema.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-07-01
 • Užsienio ryšiai ir Europos Sąjunga (ES)

  Europos Sąjunga (ES): trumpa istorija, struktūra, tikslai. Europos Parlamentas (EP). Europos Parlamento (EP) vaidmuo. Europos Sąjungos (ES) taryba. Europos Sąjungos Tarybos vaidmuo. Europos Komisija (EK). Europos Teisingumo Teismas. Audito rūmai. Europos Sąjunga ir pasauliniai ryšiai su neeuropinėmis šalimis. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-12-16
 • Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje

  Įvadas. Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje. Lietuvos respublikos seimas. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministerijos. Vietos savivaldos institucijos, vaiko teisių apsaugos tarnybos. Nevyriausybinės organizacijos. Vaiko teisių apsaugos teisiniai pagrindai. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. Pagrindiniai nacionaliniai dokumentai. Vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo problemos. Išvados. Priedai (1).
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2011-09-26
 • Vakarų Europos integracija bipoliariniame pasaulyje

  Įvadas. Bipoliarinio pasaulio apibūdinimas. Šaltojo karo priešaušris: grėsmių suvokimas. Maršalo (Marshall`o) planas: laisvosios prekybos erdvė, Vokietijos integracija ir Europos bendradarbiavimo pradžia. Prancūzijos būgštavimai ir Šumano (Schumann`o) planas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-13
 • Vakarų Europos integracija bipoliariniame pasaulyje (2)

  Įvadas. Šaltasis karas. Geopolitika Šaltojo karo metu. Vakarų Europos atstatymas tarptautinių bendrijų pagalba. Europos Sąjungos užuomazgos. Išvados. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). NATO ir saugumas.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-23
 • Vakarų Europos Sąjunga (ES): organizacijos kilmė, paskirtis ir institucijų sąranga

  Vakarų Europos Sąjunga: organizacijos kilmė, paskirtis ir institucijų sąranga. Valstybės-narės. Asocijuotos narės. Stebėtojos. Asocijuotosios partnerės. Darbo grupės. Nuolatinės VES organizacijos.
  Politologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-03
 • Vakarų ir Rytų karinių – politinių blokų paskirtis ir veikla pokaryje

  Įvadas. Tarptautiniai santykiai po Antrojo Pasaulinio karo. NATO susikūrimas. NATO Šaltojo karo metais. Varšuvos sutarties organizacijos susikūrimas. VSO veikla. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-03-06
 • Vakarų ir rytų karinių-politinių blokų paskirtis ir veikla pokaryje

  Įvadas. Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Šaltojo karo pradžia. Šaltojo karo priežastys. Karinių blokų kūrimasis. Ginklavimosi varžybos. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-01
 • Vakarų socialdemokratų ir kairiųjų radikalų ekonominės teorijos

  Ideologijos šaknys. Reformizmas ar revoliucija? Pažiūra į nuosavybę. Socialdemokratijos vertybės. Laisvė. Lygybė. Solidarumas. Kapitalizmas. Kritika. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-11-30
 • Valdymo autoritarizmas ir dogmatizmas

  PowerPoint pristatymas. Autoritarizmas. Dogmatizmas. Objektyvūs (nuo vadovo nepriklausantys) veiksniai. Subjektyvūs (vadovo veikiami) veiksniai yra. Autoritarinis vadovo stilius. Sporto organizacijos vadovo autoritetas. Autoriteto tipai. Darbuotojų reagavimas į vadovavimo stiliaus pokyčius. Vadovui norinčiam tobulėti būtina atsižvelkti į šiuos aspektus. Bendraudamas su organizacijos nariais vadovas privalo laikytis šių reikalavimų. Vadovo funkcijos.
  Politologija, pristatymas(14 skaidrių)
  2012-02-27
 • Valdymo sistema. Politinės partijos

  Nedemokratinis valdymas. Autoritarizmas. Totalitarizmas. Politinės partijos ir interesų grupės. Valdymo sistema: parlamentinio, prezidentinio ir pusiauprezidentinio valdymo palyginimas. Šiuolaikinės valstybės tipai, formos ir funkcijos. Lyderiavimo samprata. Žiniasklaidos reikšmė politikoje. Pusiau prezidentinio valdymo raida Lietuvoje 1992 – 1997 m. Politinės sistemos formavimasis Lietuvoje nuo 1990 m. Dalyvavimo dėsningumai, tipai, modeliai. Demokratinio valdymo principai. Politikos mokslų raidos etapai ir struktūra. Šiuolaikinės valstybės komponentai. Jų tarpusavio sąveika. Politika. Valstybė. Viešoji nuomonė. Elitas. Dalyvavimas.
  Politologija, špera(6 puslapiai)
  2005-10-10
 • Valdymo sistemos: prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymo lyginamoji analizė

  Įvadas. Prezidentizmas ir pusiau prezidentizmas. Prezidentinė respublika . JAV ir Lietuvos valdymo sistemų palyginimai. Išvados.
  Politologija, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-11-03
 • Valdymo sistemos. Institucinių modelių įtaka demokratijos stabilumui

  PowerPoint pristatymas. Valdymo sistemos. Institucinių modelių įtaka demokratijos stabilumui. Parlamentinės sistemos. Parlamentinių sistemų privalumai. Parlamentinių sistemų problemos. Asamblėjos valdymas. Prezidentinės valdymo formos bruožai. Prezidentinės valdymo formos.
  Politologija, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-04-24
 • Valdymo struktūros centralizacijos lygiai Prancūzijoje ir Japonijoje

  Įvadas. Valdžios centralizacijos principai Prancūzijoje. Japonijos valdžios sistemos centralizacijos analizė. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2006-03-01
 • Valdžia (3)

  PowerPoint pristatymas. Valdžia dažnai yra sutapatinama su politika. Valdžios formos. Valdžia. Valdžios suskirstymas. Ketvirtoji valdžia. Politinės valdžios funkcijos. Valdžia ir korupcija. Kova su korupcija.
  Politologija, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-09-10
Puslapyje rodyti po