Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Turkijos etninė problema - Alevitų bendruomenėĮvadas. Tikslas yra apžvelgti Turkijos etninę, politinę, demografinę situaciją ir plačiau pristatyti vieną iš daugelio Turkijos etninių problemų - religinę, kultūrinę ir pusiau etninę alevitų bendruomenę. Turkija. Politinė sistema. Demografija ir etninė situacija. Alevitai – viena iš svarbiausių Turkijos etninių problemų. Išvados. Skaityti daugiau
Turkijos perspektyvos Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Europos tapatumo problema. Turkijos narystės Europos Sąjungoje (ES) perspektyvos. Apibendrinimas. Išnašos. Skaityti daugiau
UNESCOPowerPoint pristatymas. UNESCO. Generalinis direktorius. Pagrindinis UNESCO globojamos veiklos tikslas. Pagrindinės UNESCO funkcijos. Švietimas. "Švietimas visiems". Kultūra. Paveldas. Mokslas. UNESCO gamtos mokslų programa. Pagrindiniai programos prioritetai. Vykdomos programos. Socialiniai ir humanitariniai mokslai. Veiklos prioritetai ir formos. Veiklos sritys. Informacija ir komunikacija. Vykdomos programos. Lietuva ir UNESCO. Nacionalinė UNESCO komisija Lietuvoje. Skaityti daugiau
Unitarinė, federacinė, konfederacinė valstybės teritorinė sąranga: skirtumai bei panašumaiĮvadas. Teritorinės sąrangos formos. Unitarinės sąrangos ypatumai. Federacinės sąrangos ypatumai. Konfederacinės sąrangos ypatumai. Teritorinių sąrangų formų skirtumai ir panašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Utopinio socializmo mokymaiĮvadas. Socializmas. Socialistinės kryptys. Socializmas: už ir prieš. Komunizmas ir socializmas. Ginčas dėl socializmo iki 1919 metų. Išvados. Skaityti daugiau
Užsienio politikaĮvadas. Lietuvos istorijos gairės. Lietuvos ir Baltarusijos santykiai bei teritorinės problemos. Tarptautiniai santykiai su Rusija ir regioninis bendradarbiavimas. Straipsnis "Ekstra" 2002 m. Kaliningrado srities koridorius, jo problemų sprendimo variantai. Santykiai su Lenkija ir teritorinis bendradarbiavimas. Kaimynystė su Latvijos respublika ir teritorinė problema. Skaityti daugiau
Užsienio ryšiai ir Europos Sąjunga (ES)Europos Sąjunga (ES): trumpa istorija, struktūra, tikslai. Europos Parlamentas (EP). Europos Parlamento (EP) vaidmuo. Europos Sąjungos (ES) taryba. Europos Sąjungos Tarybos vaidmuo. Europos Komisija (EK). Europos Teisingumo Teismas. Audito rūmai. Europos Sąjunga ir pasauliniai ryšiai su neeuropinėmis šalimis. Išvados. Skaityti daugiau
Vaiko teisių apsaugos institucijos LietuvojeĮvadas. Vaiko teisių apsaugos institucijos Lietuvoje. Lietuvos respublikos seimas. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga. Lietuvos respublikos vyriausybė. Ministerijos. Vietos savivaldos institucijos, vaiko teisių apsaugos tarnybos. Nevyriausybinės organizacijos. Vaiko teisių apsaugos teisiniai pagrindai. Pagrindiniai tarptautiniai dokumentai. Pagrindiniai nacionaliniai dokumentai. Vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo problemos. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Vakarų Europos integracija bipoliariniame pasaulyjeĮvadas. Bipoliarinio pasaulio apibūdinimas. Šaltojo karo priešaušris: grėsmių suvokimas. Maršalo (Marshall`o) planas: laisvosios prekybos erdvė, Vokietijos integracija ir Europos bendradarbiavimo pradžia. Prancūzijos būgštavimai ir Šumano (Schumann`o) planas. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų Europos integracija bipoliariniame pasaulyje (2)Įvadas. Šaltasis karas. Geopolitika Šaltojo karo metu. Vakarų Europos atstatymas tarptautinių bendrijų pagalba. Europos Sąjungos užuomazgos. Išvados. Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). NATO ir saugumas. Skaityti daugiau
Vakarų Europos Sąjunga (ES): organizacijos kilmė, paskirtis ir institucijų sąrangaVakarų Europos Sąjunga: organizacijos kilmė, paskirtis ir institucijų sąranga. Valstybės-narės. Asocijuotos narės. Stebėtojos. Asocijuotosios partnerės. Darbo grupės. Nuolatinės VES organizacijos. Skaityti daugiau
Vakarų ir Rytų karinių – politinių blokų paskirtis ir veikla pokaryjeĮvadas. Tarptautiniai santykiai po Antrojo Pasaulinio karo. NATO susikūrimas. NATO Šaltojo karo metais. Varšuvos sutarties organizacijos susikūrimas. VSO veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų ir rytų karinių-politinių blokų paskirtis ir veikla pokaryjeĮvadas. Antrojo pasaulinio karo pabaiga. Šaltojo karo pradžia. Šaltojo karo priežastys. Karinių blokų kūrimasis. Ginklavimosi varžybos. Išvados. Skaityti daugiau
Vakarų socialdemokratų ir kairiųjų radikalų ekonominės teorijosIdeologijos šaknys. Reformizmas ar revoliucija? Pažiūra į nuosavybę. Socialdemokratijos vertybės. Laisvė. Lygybė. Solidarumas. Kapitalizmas. Kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo autoritarizmas ir dogmatizmasPowerPoint pristatymas. Autoritarizmas. Dogmatizmas. Objektyvūs (nuo vadovo nepriklausantys) veiksniai. Subjektyvūs (vadovo veikiami) veiksniai yra. Autoritarinis vadovo stilius. Sporto organizacijos vadovo autoritetas. Autoriteto tipai. Darbuotojų reagavimas į vadovavimo stiliaus pokyčius. Vadovui norinčiam tobulėti būtina atsižvelkti į šiuos aspektus. Bendraudamas su organizacijos nariais vadovas privalo laikytis šių reikalavimų. Vadovo funkcijos. Skaityti daugiau
Valdymo sistema. Politinės partijosNedemokratinis valdymas. Autoritarizmas. Totalitarizmas. Politinės partijos ir interesų grupės. Valdymo sistema: parlamentinio, prezidentinio ir pusiauprezidentinio valdymo palyginimas. Šiuolaikinės valstybės tipai, formos ir funkcijos. Lyderiavimo samprata. Žiniasklaidos reikšmė politikoje. Pusiau prezidentinio valdymo raida Lietuvoje 1992 – 1997 m. Politinės sistemos formavimasis Lietuvoje nuo 1990 m. Dalyvavimo dėsningumai, tipai, modeliai. Demokratinio valdymo principai. Politikos mokslų raidos etapai ir struktūra. Šiuolaikinės valstybės komponentai. Jų tarpusavio sąveika. Politika. Valstybė. Viešoji nuomonė. Elitas. Dalyvavimas. Skaityti daugiau
Valdymo sistemos: prezidentinio ir pusiau prezidentinio valdymo lyginamoji analizėĮvadas. Prezidentizmas ir pusiau prezidentizmas. Prezidentinė respublika . JAV ir Lietuvos valdymo sistemų palyginimai. Išvados. Skaityti daugiau
Valdymo sistemos. Institucinių modelių įtaka demokratijos stabilumuiPowerPoint pristatymas. Valdymo sistemos. Institucinių modelių įtaka demokratijos stabilumui. Parlamentinės sistemos. Parlamentinių sistemų privalumai. Parlamentinių sistemų problemos. Asamblėjos valdymas. Prezidentinės valdymo formos bruožai. Prezidentinės valdymo formos. Skaityti daugiau
Valdymo struktūros centralizacijos lygiai Prancūzijoje ir JaponijojeĮvadas. Valdžios centralizacijos principai Prancūzijoje. Japonijos valdžios sistemos centralizacijos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Valdžia (3)PowerPoint pristatymas. Valdžia dažnai yra sutapatinama su politika. Valdžios formos. Valdžia. Valdžios suskirstymas. Ketvirtoji valdžia. Politinės valdžios funkcijos. Valdžia ir korupcija. Kova su korupcija. Skaityti daugiau
......