Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Ronald Dworkin - laisvė, lygybė, bendruomenėĮvadas. Laisvė, lygybė bendruomenė. Etinis individualizmas. Motyvacinė ir paskirstomoji lygybė. Kas yra ekonominė lygybė? Ar lygybė prieštarauja laisvei? Bendruomenės reikalavimai. Dvi demokratijos sampratos. Išvados. Skaityti daugiau
Rusijos (Kaliningrado sritis) kariuomenė: struktūra, ginkluotė, galimybės. Bataliono struktūra, taktiniai ypatumaiĮvadas. Kaliningrado srities kariuomenės struktūra, ginkluotė, galimybės. Rusijos (Kaliningrado srities) motorizuotų šaulių batalionas: sudėtis, organizacinė struktūra ir ginkluotė. Taktikos ypatumai. Gynyba. Puolimas. Bataliono kovinės galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Rusijos ir Vokietijos bendradarbiavimasPartnerystė pilietinėje visuomenėje. Partnerystė ekonomikos ryšių plotmėje. Europinė plotmė. Europinis ir tarptautinis lygmuo. Skaityti daugiau
Rusijos konstitucinė sistemaRusijos istorija. Rusijos federacijos konstitucinė sistema. Valstybės valdžia Rusijos federacijoje. Rusijos valstybės Dūma. Rusijos federalinis susirinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Rusijos valdymo institucijų sistemaĮvadas. Rusijos Federacijos Prezidentas. Galios ir funkcijos. Skirtumai tarp Rusijos ir Lietuvos Prezidento institucijų. Vyriausybės struktūra ir funkcijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Federacinis susirinkimas – įstatymų leidžiamoji valdžia. Esminiai Rusijos ir Lietuvos parlamentų skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
S. Šalkauskio ir K. Pakšto Lietuvos valstybės vizija: idėjos ir jų aktualumasĮvadas. Rašto darbo tikslas - palyginti S. Šalkauskio darbą "Momento reikalai ir principų reikalavimai" su K. Pakšto straipsniu "Iš praėjusio dešimtmečio į ateinantį" ir atrasti jų idėjų sąsajas, specifiškumą bei aktualumą šiomis dienomis. Krikščionys demokratai tarpukaryje. S. Šalkauskis ir K. Pakštas. Tarpukario Lietuvos realijos: krikščionių demokratų pozicijos. S. Šalkauskio ir K. Pakšto idėjų savitumas ir paskirtis. Visuomeninės santvarkos modelis S. Šalkauskio ir K. Pakšto idėjose. Korporatyvinė santvarka: krikščionių demokratų modelis. Demokratija, individas ir valstybė. Išvados. Skaityti daugiau
S.M. Lipset. Politinis žmogus. Socialiniai politikos pagrindaiS.M. Lipset. Politinis žmogus. Socialiniai politikos pagrindai. Ekonominis vystymasis ir demokratija. Ekonominis vystymasis Europoje ir Amerikoje. Ekonominis vystymasis ir klasių kova. Metodologinis aspektas. Paskutiniai tyrimai ir išvados. Socialiniai demokratijos reikalavimai. Dirbančiųjų klasės autoritarizmas. Balsavimas ir demokratinė klasių kova postindustrinėje visuomenėje. Socialiniai demokratijos reikalavimai. Institucionalizacija. Vykdomosios valdžios ir rinkiminė sistemos. Vykdomosios valdžios pobūdis. Rinkiminės sistemos. Pilietinė visuomenė ir politinės partijos. Pilietinė visuomenė kaip politinė bazė. Politinės partijos kaip mediatoriai. Politinių partijų paramos šaltiniai. Įstatymo viešpatavimas. Skaityti daugiau
Saugios visuomenės kūrimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Nacionalinio saugumo strategijąĮvadas. Išorinio saugumo stiprinimas. Narystė NATO. Narystė Europos Sąjungoje (ES). Kova su terorizmu. Energetinis saugumas. Vidaus saugumo stiprinimas. Viešojo saugumo užtikrinimas. Socialinis saugumas. Aplinkos apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Savanorių vaidmuo įgyvendinant socialinės gerovės programas bendruomenėjeĮvadas. Nevyriausybinių organizacijų veiklos pagrindai. Nevyriausybinių organizacijų atsiradimas ir vystymasis. Nevyriausybinių organizacijų samprata. Savanoriškas darbas nevyriausybinių organizacijų sektoriuje. Savanorystės samprata. Nevyriausybinės organizacijos savanoriai. Koordinatoriaus pareigos. Savanorio įsipareigojimai ir teisės. Savanorių vaidmuo bendruomenėje. Išvados. Skaityti daugiau
SavivaldaĮvadas. Informacija apie šalis. Vietos savivalda. Savivalda Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Vietos savivalda. Įstatymai reglamentuojantys savivaldą. Konstitucinės garantijos. Savivaldos konstitucijos. Savivaldos teisių sistema. Lietuvos Respublikos (LR) Vietos savivaldos įstatymas. Vietos savivalda Konstitucijoje ir įstatymuose. Europos vietos savivaldos chartija. Savivaldos funkcijos. Savivaldybių uždaviniai. Savivaldybių užduotys teisiniu požiūriu. Savivaldybių funkcijos. Valdybos ir Tarybos darbas. Valdyba. Organizacinės Valdybos struktūros modelis. Taryba. Rinkimai į savivaldybių tarybas. Vietos ir centrinės valdžios ryšys. Finansavimas. Savarankiškas biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sudarymas ir tvirtinimas. Biudžeto plano suskirstymas. Savivaldybių pajamos. Mokesčiai. Centralizuotos asignacijos. Rinkliavos ir įnašai. Kreditai. Savivaldybių išlaidos. Apie savivaldybių turtą. Savivaldybių pinigai. Išvados. Skaityti daugiau
Savivalda Lietuvoje: savivaldos funkcijos ir jų finansavimasĮvadas. Vietos savivaldos raida Lietuvoje. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal sprendimų priėmimo laisvę. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos. Priskirtosios savivaldybių funkcijos. Valstybinės savivaldybių funkcijos. Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį. Savivaldybių biudžeto pajamos. Savivaldybių skolos. Išvados. Skaityti daugiau
Seimo rinkimai Lietuvoje: istorinės raidos bruožaiLietuvos Politinės sistemos disciplinos referatas. Įvadas. Rinkimai. Rinkimų samprata ir pagrindiniai bruožai. Rinkimų sistemos. Seimo rinkimai Lietuvoje: istorinės raidos bruožai. Istorinė parlamento rinkimų raida Lietuvoje. Seimo rinkimų raida okupuotoje Lietuvoje. Seimo rinkimai Lietuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo. Išvados. Skaityti daugiau
Seimo veiklos principaiĮvadas. Konstitucija. Sesijos. Pagrindiniai Seimo veiklos uždaviniai. Seimo komitetų įgaliojimai. Seimo valdyba. Išvada. Skaityti daugiau
Seimo vieta ir funkcijos Lietuvos politinėje sistemojeĮvadas. Seimo sudėtis. Parlamento darbas. Seimo funkcijos. Įstatymų leidyba. Seimo vieta valstybės valdyme. Išvados. Skaityti daugiau
Senovės romėnų teisinė sąmonėĮvadas. Romėnų politinė mintis. Stoicizmo įtaka. Romėnų teisininkai ir Cicerono prigimtinės teisės teorija. Romėnų teisė. Romėnų teisės periodizacija. Romėnų teisės raida. Piliečių teisės atsiradimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sirija (2)Sirijos Arabų Respublika (Sirija). Sirijos Arabų Respublika. Politinis Sirijos valdymas. 1973 metų Sirijos Konstitucija yra rašytinė konstitucija. Konstitucijos struktūra. Ypatingą svarbą valstybės gyvenime turi ekonomika. Trečioje dalyje kalbama apie Švietimą ir Kultūrą. Ketvirtojoje pirmo skyriaus dalyje prabylama apie Laisvę. Antrasis pagrindinės dalies skyrius susideda iš 4 dalių ir 80 straipsnių. Sekanti, antroji dalis kalba apie vykdomąją valdžią. Antras poskyris skirtas Ministrų Tarybai. Trečiame pagrindinės konstitucijos dalies skyriuje įvardijamas Teisų autoritetas. Konstitucijos teksto pabaigoje yra kalbama apie baigiamuosius ir pereinamuosius nuostatus. Realiai vykdomoji valdžia priklauso prezidentui. Ypatingoji padėtis ypač kenkia žmogaus teisėms. Fiktyvi konstitucija. Vyriausybė kontroliuoja masines informavimo priemones. Sirija yra sugriauta, kaip ir sugriauta socialinė tautos struktūra. Skaityti daugiau
Small States – Eurosceptic or Europhile?Rašinys anglų kalba. Mažų Europos sąjungų valstybių narystės sąjungoje nauda/žala, jų gyventojų požiūris į narystę. Skaityti daugiau
SocialdemokratijaĮvadas. Socialdemokratija ir jos mąstytojai. Socialdemokratija vakarų istorijoje. Socialdemokratija Lietuvoje. "Trečiasis kelias". Išvados. Skaityti daugiau
Socialinė politika (3)Įvadas. Pagrindiniai eurointegracijos aspektai. Europos Sąjungos užimtumo ir socialinė politika. Socialinė apsauga. Europos socialinis fondas. Laisvas asmenų judėjimas ir socialinės apsaugos sistemos koordinavimas. Europos užimtumo ir socialinės politikos ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
Socialinis kapitalas ir politinis dalyvavimasĮvadas. Socialinio kapitalo samprata ir politinis dalyvavimas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
......