Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Politiniai režimai (2)Politinis režimas. Totalitarizmas ir autoritarizmas – samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Politinio režimo samprata ir klasifikacija. Demokratija ir poliarchija. Demokratija ir jos bruožai. Poliarchija ir jos skirtumas nuo demokratijos. Poliarchijos susiformavimo sąlygos. Totalitarizmo samprata, pagrindiniai bruožai ir tipai. Autoritarizmo samprata ir tipai. Skaityti daugiau
Politiniai režimai (3)Įvadas. Demokratinis politinis režimas. Demokratinio režimo bruožai ir raidos etapai. Laisvės principas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Demokratinių režimų klasifikacija. Nedemokratiniai režimai. Autoritarinis režimas. Asmeninės diktatūros. Teokratijos. Ideologiniai kariniai režimai. Tariami demokratiniai režimai. Tiesioginis karinis valdymas. Civiliniai - kariniai režimai. Tradicinės monarchijos. Kleptokratijos. Totalitarinis režimas. Fašistinė doktrina. Nacistinė doktrina. Bolševikinė doktrina. Demokratiniai ir nedemokratiniai režimai istoriniame kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Politinio dalyvavimo esmė ir formosĮvadas. Dalyvavimo politikoje prielaidos. Politinio dalyvavimo tipologija. Netradicinė politinė elgsena. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Individo dalyvavimo politikoje veiksniai. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Politinio straipsnio analizėPolitinio straipsnio analizė: Rūta Žiliukaitė "Lietuvos jaunimo socialinės politinės vertybės: savanaudiškumas ir pilietinės veiklos", - Politologija 2008 Nr. 2. Skaityti daugiau
Politinis aktyvumas LietuvojePolitinis aktyvumas, politinė visuomenė, politinis aktyvumas ir demokratija, politinis aktyvumas ir pilietinė visuomenė, politinio aktyvumo Lietuvoje tyrimas. Skaityti daugiau
Politinis dalyvavimasPowerPoint pristatymas. Politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas, tai. Tipologija. Konvencinis dalyvavimas. Institucinės politinio dalyvavimo galimybės. Dalyvavimo politikoje prielaidos, sąlygos ir veiksniai. Dalyvavimo vertinimas. Skaityti daugiau
Politinis dalyvavimas LietuvojeĮvadas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis dalyvavimas: samprata ir rūšysĮvadas. Politinio dalyvavimo samprata. Politinio dalyvavimo rūšys. Politinio dalyvavimo kaita. Lietuvos atvejis. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis liberalizmasĮvadas. Politinis liberalizmas. Du pamatiniai klausimai. Politinės teisingumo koncepcijos idėja. Visuomenė kaip sąžiningo bendradarbiavimo sistema. Pirminės pozicijos idėja. Politinė asmens koncepcija. Gerai tvarkomos visuomenės idėja. Ne bendruomenė ir ne asociacija. Apie naudojimąsi abstrakčiomis koncepcijomis. Protingumas ir racionalumas. Asmens moralinės motyvacijos pagrindas. Politinis konstruktyvizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis lyderis ir jo įvaizdžio kūrimasĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti politinio lyderio fenomeną ir jo įvaizdžio kūrimo procesą. Politinio lyderio koncepcija, tipai ir funkcijos. Politinio lyderio sąvoka. Politinio lyderio tipai ir funkcijos. Politinio lyderio vaidmuo. Politinio lyderio įvaizdis. Politinio lyderio įvaizdžio formavimas. Politinio lyderio įvaizdžio elementai. Politinio lyderio įvaizdžio formavimo psichologiniai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis režimas: samprata ir tipologijaĮvadas. Darbo tikslas yra apibūdinti politinio režimo sampratą bei demokratinį ir nedemokratinį politinius režimus bei jų potipius, remiantis R. Dahl politinių režimų tipologijos schema. Politinio režimo samprata. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai ir jų tipologija. Autoritarinis politinis režimas. Totalitarinis politinis režimas. Mišraus tipo ir pereinamieji politiniai režimai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių jėgų konsolidacijos procesai bendrame politinės fragmentacijos foneĮvadas. Politinių jėgų fenomenas. Politinės partijos samprata. Politinės jėgos kairės ir dešinės skalėje. Politinės jėgos Lietuvoje. Dešiniosios politinės jėgos. Kairiosios politinės jėgos. Dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų skirtys. Politinių jėgų konsolidacija. LDDP ir LSDP susivienijimas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių lyderių lyginamoji analizė: Kazimiera Prunskienė ir Vaira Vykė FreibergaPowerPoint pristatymas. Politinių lyderių Kazimieros Prunskienės ir Vairos Vykės Freibergos lyginamoji analizė. Įvadas. Lyderystės ir politinio lyderio sampratos teorinis aspektas. Kazimieros Prunskienės ir Vairos Vykės Freibergos vaikystės įvykiai, kaip lyderių formavimosi pamatas. Kazimieros Prunskienės ir Vairos Vykės Freibergos išsilavinimo įtaka sprendimų priėmimui jų valdymo procese. Kazimiera Prunskienė ir Vaira Vykė Freiberga – moterys - lyderės. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų "transeuropeizacijos" fenomenas europinės integracijos įtakojeĮvadas. Politinės partijos. Nacionalinės partijos ir Europa. Frakcijos Europos Parlamente ir jų ideologijos. Politinių partijų "transeuropeizacijos" fenomenas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų atkūrimas emigracijoje (ALT veikla)Politinių partijų atkūrimas emigracijoje. Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) veikla. Įvadas. Įvadas. Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) veikla. Svarbiausi ALT (Amerikos Lietuvių Tarybos) kongresai. "Displaced persons Act". Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų indėlis ruošiant 1922 metų KonstitucijąĮvadas. Konstitucijos reikšmė valstybėje. 1922 Metų Konstitucijos rengimas. Politinių partijų interesų atitikmenys 1922 metų Konstitucijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų ypatybėsĮvadas. Politinių partijų samprata. Politinių partijų klasifikacija. Partijų funkcijos polinėse sistemose. Politinių partijų kilmė ir raida. Politinių partijų raida Lietuvoje. Lietuvos politinės partijos. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų palyginimas: Tėvynės Sąjungą ir Lenkijos šeimų lygą4 užduotis. Pasirinkite vieną Lietuvos ir vieną užsienio politinę partiją bei pateikite jų praktikos palyginimą pagal 1-3užduotyse išdėstytus teorinius kriterijus. TS ir LŠL politinės komunikacijos palyginimas. Tėvynės Sąjunga. Lenkijos šeimų lyga. Palyginimas. TS ir LŠL propagandos palyginimas. TS ir LŠL ryšių su visuomene palyginimas. TS ir LŠL politinio marketingo palyginimas. TS ir LŠL marketingo komplekso taikymas. Skaityti daugiau
Politinių partijų spektras LietuvojeĮvadas. Lietuvos politinių partijų raida iki 1990 metų . Partijų spektras šiuolaikinėje Lietuvoje . TS (LK). LKD (LKDP+KDS). LiCS (LCS+LLS+MKDS). NS (SL). SD koalicija (LDDP+LSDP). VNDPS (LVP+NDP). LD. Darbo partija. Išvados. Priedai (7). Skaityti daugiau
Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemojeĮžanga. Istorinė perspektyva. Politinių partijų funkcijos ir klasifikacija. Partija valdžioje. Partijos ir vyriausybė. Konstitucijos 35 straipsnio 3 dalies konkretizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......