Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Politinės partijos ir partinių sistemų klasifikacijaĮvadas. Partijos apibrėžimas. Politinių partijų struktūra ir funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Partinės sistemos. Lietuvos politinių partijų ištakos Lietuvoje. Išvados. Reziumė. Skaityti daugiau
Politinės partijos: genezė, klasifikacija, funkcijosĮvadas. Partijos samprata ir funkcijos. Partijų genezė ir jos modeliai. Partijų klasifikacija. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos: paskirtis, funkcijos, modeliaiĮvadas. Politinių partijų samprata. Partijų kilmė ir įtaka. Partijų modeliai. Politinių partijų funkcijos. Visuotinė partija. Kartelio partija. Masinė partija. Elito partija. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės partijos. Rinkimai ir rinkiminės sistemosPowerPoint pristatymas. Politinės partijos. Partijų definicijos. Partijų funkcijos. Politinių partijų klasifikacija. Rinkimai ir rinkiminės sistemos. Rinkiminė kampanija. Skaityti daugiau
Politinės paslaugos įvaizdis ir jo formavimasĮvadas. Politinės paslaugos įvaizdis. Politinės paslaugos įvaizdžio samprata. Politinės paslaugos įvaizdžio kūrimo strategija. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimas. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimo būdai. Politinės paslaugos įvaizdį formuojantys veiksniai. Priemonės įtakojančios politinės paslaugos įvaizdį. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politinės sistemos samprataPolitinė sistema. Politinės sistemos sąvoka. Politinės sistemos funkcijos. Subsistemos. Integracijos problema. Nacionaline integracija. Visuomenės vystymosi tikslų nustatymas. Išvada. Skaityti daugiau
Politinės sistemos samprata ir jos funkcijosĮvadas. Politinės sistemos samprata, jos funkcijos. Politinės sistemos savybės ir elementai. Politinės valdžios samprata. Politikos elitas. Išvada. Skaityti daugiau
Politinės sistemos: Danija ir LibanasĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas. Temos aktualumas. Darbo metodai. Danija. Libanas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės srovėsLiberalizmas. Konservatizmas. Socialdemokratija. Komunizmas ir socializmas. Fašizmas ir nacionalsocializmas. Nacionalizmas. Skaityti daugiau
Politinės teorijosPolitikos teorijos esmė. Politikos ir politikos teorijos samprata. Politikos teorijos formavimo procesas(pasaulėžiūra-ideologija-politikos teorija-politikos programa). Politinių doktrinų klasifikacija. Pagrindinės politinių doktrinų funkcijos. Politinių partijų vaidmuo, kuriant ir įgyvendinant politines teorijas. Klasikinės demokratijos teorija. Demokratijos idėjos raida. Klasikinės demokratijos teorijos pagrindai. Klasikinės demokratijos teorijos kritika. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos. Demokratijos trūkumai. Konservatizmo ir liberalizmo ideologijų gimimas. Kur susikerta liberalizmo ir konservatizmo keliai. Ideologijų esmė. Atstovavimas visuomenės sluoksniams. Ekonominis ideologijų aspektas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinės teorijos (2)Politika ir politikos teorijos samprata. Pasaulėžiūra. Ideologija. Politinių doktrinų klasifikacija. Politikos doktrinų funkcijos. Politinės partijos vaidmuo kuriant ir realizuojant politines doktrinas. Klasikinė demokratijos teorija. Klasikinė demokratijos teorija. Skaityti daugiau
Politinės teorijos (3)Politikos teorijos esmė ir funkcijos. Politikos ir politinės teorijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra- ideologija- politine teorija- politine programa). Politikos teorijų klasifikacija. Politikos teorijų funkcijos. Politines partijos vaidmuo kuriant ir įgyvendinant politinę teoriją. Klasikinės demokratijos teorija. Demokratijos idėjos raida. Klasikinės demokratijos teorijos susiformavimas. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos. Demokratijos privalumai ir trūkumai. Liberalizmas. Liberalizmo genezė (atsiradimas). Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinės formos liberalizmas. Neoliberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas: socialliberalizmas ir liberaldemokratizmas. Skaityti daugiau
Politinės teorijos (4)Politikos ir politinės teorijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas. Ideologija, politinė doktrina ir politinė programa. Politinių doktrinų klasifikacija. Doktrinų funkcijos. Politinės partijos vaidmuo kuriant ir įgyvendinant politinę teoriją. Politinės socializacijos funkcija. Rinkimų funkcija. Valdymo funkcija. Demokratijos idėjos raida. Demokratija. Svarbiausi politinės partijos bruožai. Partija. Ideologijos ir politinių doktrinų funkcija. Klasikinės demokratijos teorijos kritika. Klasikinės demokratijos teorijos susiformavimas. Demokratijos bruožai. 4 sąlygos demokratijai normaliai funkcionuoti. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos: Pliuralizmas, tolerancija, viešumas. Skaityti daugiau
Politinės teorijos (5)Politikos ir politikos teorijos samprata. Politikos teorijos formavimosi procesas. Politinė programa. Politinių doktrinų klasifikacija. Politinių doktrinų funkcijos. Klasikinės demokratijos teorija. Demokratijos samprata. Demokratijos principai. Demokratijos sąlygos. Demokratijos privalumai ir trūkumai. Liberalizmo genezė. Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Klasikinis liberalizmas. Skaityti daugiau
Politinės teorijos (6)Politikos ir politinės teorijos samprata. Kas tai yra politika? Pagrindinės politinių doktrinų funkcijos. Politinių partijų funkcijos. Klasikinės demokratijos teorijos kritika. Demokratijos principai. Tautos suverenitetas. Laisvė ir lygybė. Demokratijos sąlygos: pliuralizmas, tolerancija, viešumas. Pasaulėžiūra. Ideologija. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Žmogaus vieta visuomenėje. Lygybės principas. Liberalioji teisė. Požiūris į įstatymą ir tvarką. Požiūris į valdžią. Liberalizmo vertybės. Konservatizmas. Socializmas. Anglijos imperinė doktrina. Ekstremistinės teorijos. Trockizmas. Naujųjų kairiųjų judėjimas. Ekspansinės teorijos. Komunizmas. Socialdemokratija. Nacionalizmas. Bendrieji nacionalizmo tikslai ir bruožai. Demokratijos idėjos raida. Klasikinės demokratijos teorijos pagrindiniai principai. Šiuolaikinės demokratijos samprata. Politinės teorijos formavimo procesas (pasaulėžiūra, ideologija, politinė teorija). Politinės partijos vaidmuo įgyvendinant politines teorijas. Demokratijos idėjos raida. Demokratijos privalumai ir trūkumai. Liberalizmo genezė. Žmogaus prigimtinės teisės ir visuomenės sutarties sąvokos. Liberalizmo samprata. Liberalizmo doktrinos esmė. Ankstyvasis liberalizmas Anglijoje ir Prancūzijoje. Liberalizmas Prancūzijoje. Benjaminas Konsta. Klasikinis liberalizmas. Konservatizmo samprata. Pagrindinės konservatizmo idėjos. Pagrindinės konservatizmo idėjos. Neokonservatizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalų demokratizmas ir socialliberalizmas. Liberaliosios demokratijos idėjos. Socialliberalizmo ideologija. Konservatizmas. Skaityti daugiau
Politiniai aspektai filme "Nineteen eighty – four"Filmo pagal Dž. Orvelo knygą "1984-ieji" analizė. Politinių aspektų atskleidimas filme. Skaityti daugiau
Politiniai elitai ir lyderiaiPowerPoint pristatymas. Lyderystės fenomenas. Maksas Vėberis (Max Weber). Autoritariški lyderiai. Demokratiški lyderiai. Elitas. Kelios valdančiųjų elitų kategorijos. Elitų formavimosi būdai. Elitų teorijos. Mosca teorija. Pareto teorija. Michels teorija. Skaityti daugiau
Politiniai Lietuvos rekordaiPolitika. Jauniausias ir ilgiausiai valdęs Lietuvą kunigaikštis. Jauniausias prezidentas. Vyriausias prezidentas. Ilgiausiai valdęs prezidentas. Trumpiausiai valdęs prezidentas. Mažiausiai laiko pasaulyje iki rinkimų šalyje praleidęs prezidentas. Ilgiausiai veikusi valstybinės valdžios institucija. Didžiausias seimas. Mažiausias seimas. Jauniausias Seimo narys. Daugiausia kartų vyriausybei vadovavo. Ilgiausiai Ministrų Tarybos pirmininku. Trumpiausiai ministru pirmininku. Jauniausias vyriausybės vadovas. Ilgiausiai buvo ministru Jauniausias ministras – Darius Kuolys. Jis, būdamas 27 metų amžiaus, 1990 m. Aukščiausias ministras pirmininkas. Jauniausias meras. Daugiausia pavadinimų keitusi politinė organizacija. Ilgiausiai partijai vadovavo. Ilgiausiai trukusi protesto akcija. Masiškiausias mitingas. Ilgiausias mitingas. Ilgiausia rankomis susikibusių žmonių grandinė. Didžiausia pasaulyje peticija. Daugiausia Lietuvoje parašų Daugiausia balsų alternatyviuose prezidento rinkimuose. Daugiausia balsų alternatyviuose rinkimuose. Daugiausia vienmandatėje rinkimų apygardoje kandidatų į Seimo narius. Daugiausia politinių partijų, organizacijų ir koalicijų. Daugiausia į Seimo narius kandidatų. Daugiausia referendume rinkėjų. Mažiausia referendume rinkėjų. Didžiausias biuletenis. Užsienio politika. Seniausi Lietuvos de jure pripažinimai. Stichija ir nelaimės. Stipriausias žemės drebėjimas. Didžiausias potvynio apsemtas plotas. Aukščiausiai potvynio metu vanduo pakilo. Ilgiausiai potvynis truko. Daugiausia aukų dėl vėjo. Daugiausia aukų dėl viesulo. Daugiausia žmonių nukentėjo nuo šalčių. Didžiausi miesto gaisrai. Daugiausia gaisro aukų būta. Didžiausiame dujotiekio gaisre. Didžiausia avarija pramonės įmonėje. Didžiausias sudužęs prie Lietuvos krantų tanklaivis. Didžiausia geležinkelio katastrofa. Didžiausia geležinkelio avarija. Didžiausia geležinkelio avarija vežant nuodingąsias medžiagas. Didžiausia lėktuvo katastrofa. Didžiausia sraigtasparnio katastrofa. Daugiausia aukų autoavarijoje. Daugiausia sužeistųjų eismo avarijoje. Daugiausia automobilių susidūrė autoavarijoje Didžiausios masinės žudynės. Masiškiausi ilgalaikiai trėmimai. Masiškiausias trėmimas. Ilgiausiai ir neteisėtai kalintas. Ilgiausiai specialaus tipo psichiatrinėse ligoninėse kalintas. Skaityti daugiau
Politiniai mokymai senovės Kinijoje: konfucionizmas ir daoizmasKonfucionizmas. Daoizmas. Konfucionizmo ir daoizmo svarba. Jų išpažįstamos tiesos bei jų tarpusavio sąryšis. Išvados. Skaityti daugiau
Politiniai režimaiĮvadas. Demokratizmo kilmė. Tiesioginės demokratijos ištakos ir vertinimas. Atstovaujamosios demokratijos ištakos (Anglijos parlamentas). Autoritarizmo ištakos. Totalitarizmo sąvokos, modelio, genezės aiškinimas ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
......