Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Politikos mokslas — socialinis mokslas (2)Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo funkcijos. Pagrindinės pažintinės funkcijos. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Dabartinė politikos mokslo būklė. Iš politikos mokslų Lietuvoje istorijos. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (20)Įvadas. Politikos mokslo samprata. Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo funkcijos. politikos mokslo raida ir jos etapai. Politikos mokslo formavimasis. Politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (3)Įvadas. Politologijos samprata. Politologijos struktūra. Politologijos metodologija ir metodai. Politologijos funkcijos. Politologijos kilmė ir raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (4)Įvadas. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos samprata. Politologijos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos sociologija. Politikos mokslo funkcijos. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Dabartinė politikos mokslo būklė. Politikos mokslas Lietuvoje. Politikos mokslo problematikos apibūdinimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (5)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo kilmė. Politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (6)Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Politikos sąvoka. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir raidos etapai. Mąstytojai, teoretikai, ideologai. Politikos mokslo problematika. Išnašos. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (7)Įvadas. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo metodologija ir metodai. Politikos mokslo funkcijos. Istoriniai politologijos raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (8)Įvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata. Politikos mokslo raida. Politikos mokslo struktūra. Politologijos metodologija ir metodai. Politikos mokslo problematika. Politikos mokslas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (9)Įvadas. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas ir jo struktūraĮvadas. Politikos mokslas, jo esmė. Politikos mokslo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslasĮvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata. Politikos mokslo raida. Politikos mokslo struktūra. Politologijos metodologija ir metodai. Politikos mokslo problematika. Politikos mokslas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (2)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslas Lietuvoje. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (3)Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Empirinė teorija. Formalioji teorija. Normatyvinė teorija. Politiniai institutai. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos sociologija. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (4)Įvadas. Politikos mokslo kilmė. Pagrindiniai politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo problematikos apibūdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (5)Įvadas. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (6)Įvadas. Politikos mokslas – kaip socialinis mokslas. Politologijos kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslo ištakos bei raidaĮvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo šakos. Politikos mokslo problematikos apibūdinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politikos mokslo raidos etapaiĮvadas. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos objektasPolitikos esmė ir funkcijos. Mokslinės politikos principai. Politika kaip menas, principai. Politika sėkminga, jeigu. Politikos funkcijos. Politika skirstoma. Politologijos esmė ir funkcijos. Skaityti daugiau
Politikos problema: aukštojo mokslo reformaĮvadas. Aukštojo mokslo reforma. Partijų rinkimų programos. Socialdemokratų rinkimų programos nuostatos. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos rinkimų programos nuostatos. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratų rinkimų programos. Nuostatos. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
......