Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Politika ir politikos mokslas (2)Įvadas. Politika kaip socialinis mokslas. Pirmieji mąstymai apie politiką. Politinė filosofija. Politikos kilmė ir raidos etapai. Politikos mokslai Lietuvoje. Politikos problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politika ir politologijaPolitika ir politologija. Politinio mokslo funkcijos. Analizės metodai. Valdžia. Valdžia tapatinama su autoritetu. Valdžios pagrindai ir resursai. Politinės valdžios legitimumas (teisėtumas). Politinė vadovybė ir politinis elitas. Politinė sistema. Šiuolaikinė valstybė. Monarchijos samprata. Rinkimai. Politikos objektas. Politiniai santykiai, interesai, institutai. Skaityti daugiau
Politika ir politologija (2)Politika ir politologija. Politika ir moralė. Politikos mokslo objektas ir kryptys. Politikos tyrinėjimo kryptys. Valdžia. Valdžios raiškos socialinės formos. Valdžios ištekliai (resursai). Autoritetas ir legitimumas. Legitimumo atsiradimas. Šiuolaikinės legitimumo sampratos. Politinės santvarkos (19-20 amžiuje). Klasikinė liberalioji teorija. Empirinė demokratijos teorija. Poliarchinė teorija. Dalyvavimo demokratija – particitorinė. Informacijos amžius ir demokratija. XX amžiaus socialistinės sistemos. Skaityti daugiau
Politika: mokslas ir menasĮvadas. Kandidato į politikos vietą atrankos reikalavimai. Valstybės idealas. Liaudis – politinio spektaklio žiūrovas. Ateities vizija. Per dideli politikų šaukštai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos ir moralės santykis N. Machiavellio darbuoseĮvadas. Istorinės aplinkybės. Apie Niccolo Machiavelli. Šiek tiek biografijos. Machiavelli'o savybės. Machiavelli'o politinės pažiūros. Machiavelli'o darbai. Darbų išskirtinumas. Moralė Machiavelli'o darbuose. Politikos ir moralės santykis Machiavelli'o darbuose. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos įvedimasPowerPoint pristatymas. Sprendimų priėmimas: pavyzdžiai. Klasikinis racionalus problemų sprendimo procesas pagal Lasswell (1963). Politikos ciklas (supaprastintas). Politikos etapų turinys (1). Politikos etapų turinys (2). H. Simono sprendimų priėmimo modelis. Politikos sėkmės sąlygos. Sprendimų priėmimas: pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Politikos mokslaiĮžanga. Analizė: Petro Ragausko straipsnis "Piliečių dalyvavimas leidžiant įstatymus"; Vaidučio Laurėno straipsnis "Politinė krizė Lietuvoje 2003-2004 metais"; Ainės Ramonaitės straipsnis "Gerovė ir parama demokratijai Lietuvoje". Straipsnių palyginimas. Skaityti daugiau
Politikos mokslasMokslinio pažinimo instrumentai. Klasifikacija ir tipologija. Pagrindiniai politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo teorijos. Galia ir autoritetas. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Modernieji politiniai režimai ir jų transformacija. Konstituciniai valstybės sąrangos pagrindai. Biurokratijos vieta ir vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Politinė kultūra ir politinė socializacija. Politinės partijos ir partinės sistemos. Interesų grupės ir jų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje. Politinis dalyvavimas ir rinkiminis elgesys. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslasĮvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata ir problematika. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslasĮvadas. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė. Politikos mokslas Lietuvoje. Problematika ir tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (10)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (11)Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo funkcijos. Pagrindinės pažintinės funkcijos. Analizės metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (12)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo ištakos ir raida. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (13)Įvadas. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (14)Įvadas. Tikslas - nagrinėti politikos mokslą kaip socialinį mokslą. Politikos samprata. Politikos mokslo problematika. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (15)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (16)Įvadas. Tikslas - pateikti kuo daugiau bei išsamesnės informacijos apie politikos mokslą. Politikos samprata. Politikos mokslas ir jo raida. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (17)Įvadas. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo problematika. Politikos mokslas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (18)Įvadas. Darbo tikslas: atskleisti politikos, kaip socialinio mokslo sąvoką. Politikos mokslas. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo ištakos ir kryptys. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (19)Įvadas. Politikos mokslas - socialinis mokslas. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
......