Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pilietinės visuomenės elementai žmonijos istorijoje. Antika.

  Platono valstybės modelis. Valstybės prigimties problema. Valstybės tipologijų sistema. Teisingumas ir įstatymai valstybėje. Politinių teorijų istorija. Aristotelio idealios valstybės paieškos. Pilietybė ir santvarka. "Geriausias žmogus". Valstybės santvarkų tipologija. Vidurinioji klasė ir jos funkcijos. Idealios valstybės modelis. Teisingumas. Įstatymas ir jų ryšys su dorybe.
  Politologija, konspektas(6 puslapiai)
  2008-01-31
 • Pilietinės visuomenės idėjos

  Pilietinės visuomenės samprata. Pilietinės visuomenės sąvokos plėtojimo kryptys po XVIII amžiaus vidurio – XIX amžiaus vidurio. Pilietinės visuomenės samprata Vakarų ir Vidurio ir Rytų Europoje. Škotų moralistai (D. Hume, A. Ferguson) ir pietinės visuomenės idėjos raida. Individualumo/socialumo ir viešumo/ privatumo priešstatos. Fergosonas. Hume'as. G. Hegel ir K. Marx pilietinės visuomenės sampratos. Konflikto tarp socialinio ir privataus perkėlimas į pilietinės visuomenės sritį.
  Politologija, konspektas(5 puslapiai)
  2006-01-24
 • Pilietinės visuomenės kultūriniai aspektai

  Įvadas. Kultūriniai pilietinės visuomenės aspektai. Pilietinės visuomenės samprata. Kultūros samprata. Tradicijos vaidmuo. Pilietinės visuomenės kultūra. Pilietinės visuomenės teisinė kultūra. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-06
 • Pilietinės visuomenės kūrimas Ukrainoje

  Pilietinė visuomenė. Oranžinė revoliucija. Akademinė Ukrainos bendruomenė.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-07
 • Pirmosios politinės partijos Lietuvoje

  Įvadas. Spaudos draudimo panaikinimas – Lietuvos politinio konteksto kūrimas. Lietuvos socialdemokratų partijos susikūrimas ir tikslai. Lietuvos demokratų partijos susikūrimas ir tikslai. Lietuvos krikščionių demokratų partijos susikūrimas ir tikslai. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-17
 • Pirmosios politinės partijos Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos socialdemokratų partijos kūrimosi aplinkybės. Lietuvos demokratų partijos kūrimosi aplinkybės. Lietuvos krikščionių demokratų partijos kūrimosi aplinkybės. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-05-26
 • Planinės ekonomikos reliktai Azerbaidžane

  Pranešimas. Planinės ekonomikos reliktai Azerbaidžane. Demokratija. Rinkos ekonomika.
  Politologija, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-10-02
 • Planinės ekonomikos reliktai Azerbaidžane

  Politologijos pranešimas. Azerbaidžano ekonomika. Apžvelgiama šiandieninė Azerbaidžano demokratija, jos procesas, koks ekonomikos modelis taikomas, pateikiami pagrindiniai socialiniai ir ekonominiai rodikliai.
  Politologija, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-10-05
 • Platono ir Aristotelio politinių teorijų skirtumai

  Įvadas. Dėstymas. Idealo ir tikrovės priešprieša. Platonas ir Aristotelis: ar geriau būti valdomam geriausio žmogaus, ar geriausių įstatymų? Geriausios santvarkos. Požiūriai į tradicijas. Požiūris į šeimą ar nuosavybę. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-05
 • Pokyčiai po gegužės 1 dienos Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare

  Įvadas. Pokyčiai po gegužės 1 d. Lietuvai tapus Europos Sąjungos (ES) nare. Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą (ES) finansinis, ekonominis ir socialinis poveikis. Galimi kainų pokyčiai. Prekybos režimų pokyčiai, Lietuvai tapus Europos sąjungos nare. Išvados. Priedai (1).
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-26
 • Pokomunistinė transformacija Lietuvoje: dvinarės vykdomosios valdžios susiformavimas

  Įvadas. Vykdomoji valdžia demokratijoje. Vykdomosios valdžios esmė ir funkcijos. Vykdomosios valdžios modeliai. Dvinarės vykdomosios valdžios susiformavimas Lietuvoje. Dvinarės vykdomosios valdžios susiformavimas. Vyriausybės vaidmuo. Valstybės prezidento įgaliojimai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2011-05-08
 • Pokomunistinės šalys: demokratijos įtvirtinimo problemos

  Įvadas. Rytai- Vakarai? Vakarai! Demokratija. Kas tai? Problema Nr.1: Silpna pilietinė visuomenė. Problema Nr. 2: Menkas žmogaus teisių vaidmuo. Problema Nr.3: Neefektyvi teisinė sistema. Problema Nr.4: Valdžios rinkimai. Išvada.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-20
 • Politėja ir geriausios santvarkos problema

  Įvadas. Politėja kaip geriausia įgyvendinama santvarka. Vidurio laikymosi principas. Geriausios santvarkos problema: tarp demokratijos ir oligarchijos. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2007-09-05
 • Politika

  Pilietinės visuomenės sąvoka. Pilietinio ugdymo svarba. Pilietinės vertybės ir antipilietiškumas. Antipilietinės vertybės. Antikinė Graikija ir demokratijos praktika. Klasikinė Roma ir demokratijos praktika. Viduramžiai ir atstovaujančios valdžios vystymasis. Konstitucinis valdymas Anglijoje. Didžioji laisvių chartija. Peticija dėl teisės. Anglijos teisių bilis. Liberalių idėjų pradžia XVII amžiaus Anglijoje. Demokratijos plėtra XVIII amžiaus (18 amžiaus) Amerikoje. T. Džefersono nepriklausomybės deklaracija. Amerikos teisių bilis. Prancūzijos revoliucija ir žmonių bei piliečių teisių deklaracija. Liberaliosios demokratijos vystymasis XIX - XX amžiuje (19-20 amžiuje). Demokratijos samprata. Sokrato, Platono, Aristotelio požiūris į demokratiją. Pilietinės visuomenės funkcijos liberalioje demokratijoje. Pilietinė visuomenę ir politinė kultūra. Viešoji nuomonė demokratijoje. Partijos politiniame respublikos peizaže. Politikos subjekto samprata. Politikos subjektas demokratinėse, autoritarinėse ir totalitarinėse sistemose. Politikos subjektų klasifikacija. Tautos politinis subjektiškumas. Politinės partijos samprata. Politinių partijų atsiradimo istorija. Politinių partijų funkcijos politinėse sistemose. Partinės sistemos ir jų tipai. Modernaus socializmo ir komunizmo genezė (vystymasis). Marksistinis socializmas ir komunizmas. Komunizmo praktikos užuomazga. Komunizmo išsigimimas. Komunizmo pabaiga. Postkomunizmas. Reformistinis demokratinis socializmas. Nacionalizmo samprata, skirtingi nacionalizmo vertinimai. Sionizmas. Tautinių mažumų nacionalizmas, separatizmas. Tautinių mažumų problemų sprendimo keliai. Nacionalizmas ir tarp valstybiniai santykiai. Nacionaliniai pavojai, nacionalizmas ir internacionalizmas.
  Politologija, špera(10 puslapių)
  2006-10-02
 • Politika - rytdienos kūrėja. Turizmo politikos aspektu

  PowerPoint pristatymas. Turizmo politikos formavimas. Politika ir turizmas - institucijos. Institucijų atsakomybė. Turizmo politika. Esama padėtis. "Rytdienos kūrimas". Turizmo plėtros politika. Šiandienos galimybės, siekiant "Suplanuotos rytdienos".
  Politologija, pristatymas(29 skaidrės)
  2006-05-22
 • Politika (2)

  Įvadas. Politika ir valdžia. Politinė atmosfera Lietuvoje. Politinės vertybės. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-25
 • Politika (3)

  PowerPoint pristatymas. Politikos termino reikšmė. Skiriamos trys politikos sampratos grupės. Politikos apibūdinimai. Politika ir ekonomika.Du požiūriai į politiką. Politikos mokslo funkcijos.
  Politologija, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-09-10
 • Politika (4)

  Referatas pagal J. G. Siauruko knygą "Politinių idėjų sistema". Įvadas. Politikos ir valdžios samprata. Koks yra geras pilietis? Žmonių politinė veikla. Politikos vieta tarp egzokratijos ir kultūros. Politika ir vadyba. Politika ir ekonomika. Politika ir gynyba. Politika ir teisėtvarka. Politika ir valdininkija. Politika ir informacinė sfera. Politika – organizuota visuomenė. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-03-26
 • Politika informacinėje (poindustrinėje) visuomenėje

  Įvadas Darbo tikslas – aprašyti politiką šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje. Informacinių technologijų raidos tendencijos. Politika naujosios ekonomikos sąlygomis. Politiniai pokyčiai informacinėje visuomenėje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2011-02-08
 • Politika ir politikos mokslas

  Politika ir politikos mokslas. Ką tyrinėja politikos mokslas? Politikos mokslo struktūra. Liberalizmas: ištakos. Liberalizmas: esminės vertybės. Konservatizmas. Šiuolaikinio konservatizmo bruožai. Socialdemokratizmas. Valdžios samprata. Valdžios funkcijos ir formos. Autoritetas ir legitimumas. Trys legitimaus viešpatavimo tipai (pagal M. Weberį). Elitarinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis. Klasikinis valdžios pasiskirstymo visuomenėje modelis (K. Marksas, M. Weberis). Valstybė: sąvoka, bruožai ir funkcijos. Totalitarizmas ir jo bruožai. Autoritarizmas. Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją. Klasikiniai demokratijos modeliai. Pliuralistinė demokratijos samprata. Parlamentinis ir prezidentinis režimas: bendroji charakteristika. Pusiauprezidentinis režimas ir jo tipai (Lietuvos pavyzdžiu). Politinės partijos ir jų funkcijos. Partijų klasifikacija. Partinės sistemos, jų klasifikacija. G. Sartori partinių sistemų tipologija. Politinės kultūros samprata ir tipai.
  Politologija, konspektas(11 puslapių)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po