Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • NATO (2)

  Visos datos, susijusios su NATO: nuo NATO įkūrimo iki Lietuvos įstojimo į NATO.
  Politologija, konspektas(9 puslapiai)
  2005-05-17
 • NATO (3)

  NATO: Politiniai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai. NATO transformacija. NATO politinės ir karinės struktūros. NATO finansavimas. Naujos pajėgų struktūros. Ginklų kontrolė. NATO plėtimasis. NATO šiandien. NATO Jugoslavijoje. Konferencija "NATO po 50 metų: naujas senasis Aljansas"
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-05-19
 • NATO (4)

  Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO). Trumpa istorija. Svarbiausi NATO tikslai. Aljanso narių tarpusavio įsipareigojimai. Politinė ir ekonominė sritys. Ištekliai. Saugumas. Bendradarbiavimas mokslo ir aplinkos apsaugos srityse. Kaip NATO veikia. Lietuvos kelias į NATO.
  Politologija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-05-19
 • NATO (5)

  Referatas anglų kalba apie NATO istoriją ir dabartį: From the history of NATO, The Fundamental Role of NATO, Common Values, Transatlantic Partnership, Collective Defence, Peace and Stability, Democracy and Human Rights, NATO and Russia, NATO's Future.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-05-24
 • NATO (6)

  Eikim į NATO! Lietuva ir NATO. Ar pritariate tezei "Lietuva be NATO"– Lietuva be ateities? NATO – Lietuvos vizija. Kam mums reikalinga NATO?
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-21
 • NATO (7)

  Trumpa NATO istorija. Ką Lietuva įsipareigojo, stodama į NATO. Kaip NATO veikia. Šiaurės Atlanto taryba. Nuo ko mus saugo NATO? Skeptikai.
  Politologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-07-31
 • NATO (8)

  Įvadas. Kas yra NATO? Datos ir pagrindiniai faktai. NATO struktūra. NATO šiandien. Lietuvos kelias į NATO. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2005-11-07
 • NATO (9)

  Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Politiniai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai. NATO transformacija. NATO politinės ir karinės struktūros. Šiaurės Atlanto sąjungos taryba(NAC). Gynybos planavimo komitetas (DPC). Branduolinio planavimo grupė (NPG). Karinis komitetas. NATO finansavimas. Naujos pajėgų struktūros. Partnerystė taikos labui (PFP). NATO vaidmuo taikos palaikymo procese buvusioje Jugoslavijoje. Ginklų kontrolė. NATO plėtimasis. Madrido deklaracija. NATO šiandien. "Bombos ir kraujas NATO pergalės vis nepriartina". "NATO akylai stebi kiekvieną kandidatę".
  Politologija, konspektas(7 puslapiai)
  2006-04-12
 • NATO funkcijų kaita

  Pagrindiniai NATO strateginės koncepcijos raidos laikotarpiai. Šaltojo karo laikotarpis (1949-1990). Detente (įtampos mažinimo) laikotarpis. Laikotarpis po šaltojo karo (nuo 1991 metų iki dabar).
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • NATO ir saugumas

  PowerPoint pristatymas. NATO įkūrimo priežastys. NATO įkūrimas. 1952 m. Turkija ir Graikija tapo NATO narėmis dėl... Padėtis Šiaurės regione. ŠGS nesusikūrė dėl. 1955 05 05 Vokietija priimta į NATO. Varšuvos sutarties organizacija. NATO plėtra. NATO krizės Šaltojo karo metu. Kodėl NATO turėjo išlikti po ŠK. NATO po Šaltojo karo. NATO adaptacija. Misijų Spektras. NATO pajėgos. Finansavimas. Standartizacija. NATO problemos po plėtros. NATO plėtros teigiamas aspektas.
  Politologija, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-05-03
 • NATO raida

  Įžanga. NATO raida. Kas yra NATO? NATO istorija. Kokia yra Šiaurės Atlanto sutarties reikšmė? Pokyčiai ir pereinamumas. Madrido aukščiausiojo lygio susitikimo reikšmė. Kodėl NATO kviečia kitas valstybes tapti Aljanso narėmis? Aljanso atvėrimo naujoms narėms procesas. Vidinis Aljanso atsinaujinimas. Kaip veikia NATO? Lietuvos kelias į NATO. Sunkus Lietuvos kelias į NATO. Procesas ir svarbiausi įvykiai. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2006-10-26
 • NATO. Lietuvos kelias į NATO.

  Įvadas. Dėstymas. Trumpa istorija. Tikslai ir įsipareigojimai. Svarbiausi NATO tikslai. Po Šaltojo karo atsiradusios naujos grėsmės, su kuriomis NATO pasirengusi kovoti. Aljanso narių tarpusavio įsipareigojimai. NATO, kaip gynybinio Aljanso, veikimo pagrindą sudaro 5-asis Šiaurės Atlanto sutarties straipsnis. Politinė ir ekonominė sritys. Gynybos ir kariniai klausimai. Ištekliai. Saugumas. Teisė. Procesas. Lietuva ir NATO. Veiksmų chronologija. Lietuvos pasirengimas NATO. Išvada.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-27
 • Naujoji politologija

  Maksas Vėberis (Max Webber) (1864-1920). Delikto teorijos. Gaetano Mosca. Vilfredo Pareto. Robertas Michelsas. Jozefas Šunpeteris (1883-1950). Fašizmo politinė doktrina. Benitas Musolinis. Vokiečių nacional-socialistų bruožai – Adolfas Hitleris. Svarbiausi XX amžiaus filosofai. Herbertas Markūzė (Herbert Marcuse). Totalitarizmas. Hana Arent (Hannah Arendt). F. von Hayekas (Friedrich August von Hayek). Sisteminiai politikos tyrimai. Gabrielis Almondas (Gabriel Almond). Lyginamieji politikos tyrimai. Kultūros koncepcija.
  Politologija, konspektas(12 puslapių)
  2008-11-14
 • Naujosios Sąjungos politikos nuostatos

  Trumpa Naujosios sąjungos atsiradimo ir raidos apžvalga. Naujoji sąjunga priklauso valdančiajai koalicijai kartu su socialdemokratais. Naujosios sąjungos (socialliberalų) ideologijos ypatybės. Socialliberalų vertybės. Nauji NS tikslai ir uždaviniai. Pasiekimai socialiniame ir ekonominiame šalies gyvenime. Naujosios sąjungos frakcijos veikla seime. Programinės nuostatos ir prioritetai. Žmogaus teisių apsauga. Šeima – visuomenės pagrindas. Pilietinės bendruomenės. Teisės vietos politikai ir regioninės teisės. Valstybės tarnybos pareiga – tarnauti piliečiams. Valdžios pasidalijimas. Teisinė sistema. Žmogaus gyvybės, sveikatos ir turto apsauga. Kova su nusikalstamumu ir korupcija. Darbo vietų kūrimas, darbo apmokėjimas. Politika skurdui įveikti. Naujosios sąjungos veikla šiomis dienomis.
  Politologija, referatas(20 puslapių)
  2005-12-20
 • Nedemokratiniai politiniai režimai

  Įvadas. Valstybės valdymo forma. Politinio režimo sąvoka. Jo reikšmė apibūdinant valstybę. Nedemokratiniai politiniai režimai. Autoritariniai (autokratiniai) režimai. Totalitarinis režimas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2007-12-10
 • Nelegali migracija: prekyba žmonėmis

  Įžanga. Teorinė dalis. Prekybos žmonėmis schema. Verbavimo procesas. Praktine šio aspekto pusė. Informacija apie prekybos žmonėmis mastus. Pavyzdžiai. Problemos sprendimo galimybės. Vyriausybes programa. NATO kovos su prekyba žmonėmis politika. Visuomeniniai projektai Lietuvoje. Visuomenės nuomonė. Išvados.
  Politologija, analizė(26 puslapiai)
  2006-12-14
 • Nelegalios migracijos Europos sąjungoje ir Lietuvoje ypatumai

  Migracijos srautai. Administracinė atsakomybė. Baudžiamoji atsakomybė. Baudžiamosios priemonės. Europos sąjungos koordinavimas.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-07
 • Neofunkcionalizmas

  Neofunkcionalizmas. Hoffmann. Vidaus skirtumai ir skirtingi požiūriai. Dvi logikos. Nuo ko priklauso funkcionalizmo sėkmė. Hoffmann pamokos. Kokios yra V Europos perspektyvos? Kokias generalizacijas galima išvesti iš visos patirties? Pabaigai.
  Politologija, rašinys(5 puslapiai)
  2008-12-30
 • Neofunkcionalizmo reabilitacija

  Įžanga. Neofunkcionalizmo kilmė. Neofunkcionalizmo kritika. Reabilitacijos bandymai. Išvados.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-15
 • Neokonservatizmas

  Nekonservatyvizmo samprata. Neokonservatizmo istorinė raida. Pagrindinės neokonservatizmo pakraipos moderniojoje politinėje istorijoje. Neokonservatizmo doktrinos reikšmė pastaraisiais metais. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-06
Puslapyje rodyti po