Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Liuteronizmo ir kalvinizmo politinių koncepcijų lyginamoji analizė

  Įvadas. Protestantiškosios reformacijos savitumai. Martyno Liuterio pagrindinės idėjos. Jono Kalvino mąstymo ypatumai. Kalvinizmo ir liuteronizmo politinės koncepcijos. Liuteronizmo ir kalvinizmo reikšmė kapitalizmui pagal M. Weber. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-26
 • Lobizmas Lietuvoje

  Įvadas. Teisinis lobistinės veiklos reguliavimas. Lobistų Lietuvoje tipai. Situacijos Lietuvoje apžvalga. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-27
 • Lobizmas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Lobizmo samprata. Lobizmo esmė. Lobizmo pradžia Lietuvoje ir raida. Lietuvos lobistų kategorijos ir tipai. Lietuvos respublikos lobistinės veiklos įstatymo trūkumai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-13
 • Lobizmas. Interesų grupės

  Įvadas. Interesų grupių samprata. Lobizmo samprata. Interesų grupės Lietuvoje. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Interesų grupių reikalingumas. Išvados. Summary.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-02-20
 • Lobizmo problema Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos Respublikos lobistinio veiklos įstatymo trūkumai. Nelegalus lobizmas ir korupcijos problema. Lobistinės veiklos metodai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Lobizmo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Atotrūkis tarp legalaus ir nelegalaus lobizmo: korupcijos problema. Atsilyginimas už veiksmus. Interesų grupių galios šaltiniai ir ištekliai. Lietuvos Respublikos Lobistinės veiklos įstatymo trūkumai. Lobistinės veiklos apibrėžimo problema. Lobistų registravimo problemos: ribotos legalaus lobizmo galimybės. Lobistinės veiklos būdai ir jos problemos. Tiesioginis lobizmas. Lobizmas pasitelkiant mases. Elektroninis lobizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-06-09
 • Lobizmo raiškų įvairovė

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su lobizmo raiškų įvairove ir etiniu suderinamumu. Lobizmo atsiradimas. Lobizmas Amerikoje. Lobizmas Europos sąjungoje. Lobizmas Lietuvoje. Lobizmo institucionalizavimas. Lobistinės veiklos reglamentavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-10-10
 • M. Gorbačiovo "Perestroika" Sovietų Sąjungoje

  Įvadas. Iki pertvarkymo. Vidaus ir užsienio politika. Politinių-ekonominių reformų vykdymas. Michailo Gorbačiovo iškilimas. Pirmieji žingsniai naujovių link. Vietos savivaldos, administracijos kaita. M. Gorbačiovo nesėkmių priežastys. Komunistinės sistemos irimas. XX amžiaus devintame dešimtmetyje (įvykis po įvykio). Po pertvarkymų ir komunizmo žlugimo. Socialinis kitimas. "Perestroikos" reikšmė Lietuvai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-10
 • M. Gorbačiovo reformų įtaka SSRS žlugimui

  Įvadas. I. Gorbačiovo reformos. Ekonominės reformos. Glasnost. Vidaus politikos reformos. Reformų įtaka Rytų Europai. M. Gorbačiovas ir "Naujasis politinis mąstymas". SSRS santykiai su JAV po 1985 metų. SSRS santykiai su Rytų Europa po 1985 metų. SSRS santykiai su Trečiojo pasaulio šalimis po 1985 metų. Reformų įtaka SSRS žlugimui. Išvados.
  Politologija, referatas(19 puslapių)
  2010-11-30
 • Marsilijaus Paduviečio pasaulietinės valdžios teorija

  Įvadas. Aristoteliška Marsilijaus mintis. Valstybė. Apie įstatymus ir įstatymų leidėją. Bažnyčia ir dvasininkija. Išvados.
  Politologija, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-04-05
 • Masės ir elito samprata

  Įvadas. Dėstymas. Masės ir elito samprata. Ištakos. Santykis su kitais visuomenės elementais. Elitizmo atstovų nuomonės. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-25
 • Mastrichto kriterijai ir jų įvertinimas Baltijos šalių pavyzdžiu

  Įvadas. Europos Sąjungos kūrimosi pradžia. Mastrichto sutarties priešistorė. Mastrichto sutartis ir konvergencijos kriterijai. Konvergencijos reikalavimų kontrolė. Konvergencijos kriterijų tendencijos Baltijos šalyse. Infliacija. Valstybės skola. Valstybės deficitas. Valiutos kurso stabilumas. Ilgalaikių paskolų palūkanų norma. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Politologija, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-04
 • Max Weber biurokratizmo teorijos principai ir jų pasireiškimo ypatumai Lietuvos organizacijose

  Įvadas. Darbe aptariama kas Max Weber požiūriu apskritai yra biurokratija ir kodėl ji tapo vyraujančia modernios visuomenės įstaigų organizavimo forma. Biurokratijos atsiradimas ir jos apraiškos visuomenėje. Max Weber ir jo biurokratinis modelis. Biurokratinio valdymo privalumai ir trūkumai. Biurokratizmo teorijos pasireiškimo ypatumai Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-09-18
 • Migracijos departamento veikla

  Migracijos departamento veikla. Departamento kompetencija. Migracijos departamento funkcijos Europos Sąjungos (ES) kontekste. Bendra migracijos situacija 2003 metais. Vizų politika. Imigracija. Prieglobstis. Asmens dokumentas. Derybų eiga su Europos Sąjunga (ES). Administravimo pokyčiai. Tarptautinis bendradarbiavimas. Iškilusios problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. 2004 metų departamento veiklos prioritetai. Išvados.
  Politologija, referatas(25 puslapiai)
  2005-09-26
 • Ministrų taryba

  Įvadas. Europos Taryba. Ką Taryba veikia? Kaip organizuojamas Tarybos darbas? Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2006-11-20
 • Mokslinio straipsnio recenzija: "Rinkimų pažadų vykdymas – Sizifo darbas"

  Mokslinio straipsnio recenzija. Leono Sabaliūno darbas "Rinkimų pažadų vykdymas – Sizifo darbas ?" publikuoto 2004 m. mokslinių darbų žurnale "Politologija" Nr. 33, p. 56-61.
  Politologija, recenzija(2 puslapiai)
  2009-11-17
 • Monarchijos sąvoka ir jos prasmė

  Monarchijos sąvoka ir jos prasmė. Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinės monarchijos Europoje pavyzdys Vatikanas. Konstitucinė monarchija Danijoje.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2006-05-12
 • Monarchinė valstybės valdymo forma

  Įžanga. Monarchija anksčiau. Monarchija. Kas tai? Absoliutinė monarchija. Konstitucinė monarchija. Marokas, kaip dualistinė konstitucinė monarchija. Parlamentinė konstitucinė monarchija. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2006-05-16
 • Monopolinė rinka. Monopolinių rinkų pavyzdžiai ir ypatybės Lietuvos ūkyje

  Įvadas. Darbo tikslas- aptarti monopolinę rinką, rasti pavyzdžių ir ypatybių Lietuvos ūkyje. Monopolizavimo priežastys. Įėjimo į monopolinę šaką kliūtys. Monopolinės rinkos rūšys. Monopolinės firmos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Pelno maksimalizavimas. Maksimalios kainos nustatymas, mokesčiai ir subsidijos. Diskriminacija kainomis. Monopolinių rinkų ypatybės Lietuvos ūkyje. "Lietuvos geležinkeliai" ir jų veikla. "Lietuvos energija" ir jos veikla. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-06-30
 • Monro doktrina (Monroe Doctrine) ir jos interpretacijos

  Įvadas. Prielaidos Monro doktrinai (Monroe Doctrine) atsirasti. XIX amžiaus Amerikos užsienio politikos ypatumai. Monroe doktrinos taikymo ribos. Roosvelt idėjos ir Monroe doktrinos papildymas. Monroe doktrinos interpretacijos XX amžiuje: Wilson doktrina. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2011-01-04
Puslapyje rodyti po