Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija

Politologija (1132 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatymo analizė

  Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo įstatymo analizė. Liberalizmui būdingi šie straipsniai. Konservatizmui būdingi šie straipsniai. Socializmui būdingi šie straipsniai. Socialdemokratijai būdingi šie straipsniai. Išvados.
  Politologija, analizė(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Lietuvos Respublikos 1992 metų Konstitucijos rengimas ir priėmimas

  Įvadas. Įvykiai lėmę Konstitucijos atsiradimą. Konstitucijos rengimo ir priėmimo procesai. Parengiamasis etapas ir pirmieji žingsniai. Konstitucinių konfrontacijų etapas. Politinių jėgų kompromisas ir Konstitucijos priėmimas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2012-03-30
 • Lietuvos Respublikos įsipareigojimai tarptautinėms organizacijoms ir užsienio valstybėms

  Įvadas. Lietuvos integracija į Europos sąjungą. Europos sąjunga – kas tai? Istorijos pradžia. Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Principai. Ypatumai. Valstybės narės. Kas yra Europos sąjungos valstybės narės? Institucijos. Piliečių teisės. Teisės aktai. Kokiais kriterijais remiantis priimamos naujos valstybės? Europos sąjunga padeda. Euras. Europos sąjungos programos vykdomos Lietuvoje – PHARE. Apie Lietuvos įstojimą į Europos sąjungą. Lietuvos įnašas į biudžetą ir gaunamos išmokos. Kiek kainuoja Lietuvos pasirengimas narystei Europos sąjungoje? Kaip bus mokama pensija, Lietuvai tapus Europos sąjungos nare? Ar galėsime laisvai dirbti Europos sąjungoje? Europos sąjunga ir Lietuvos jaunimas. Aukštasis mokslas. Eurošalininkai ir europriešininkai. Išvados. Narystės Europos sąjungoje kriterijai. Derybų dėl narystės Europos sąjungoje objektas. Apie derybas dėl narystės Europos sąjungoje.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2006-01-04
 • Lietuvos Respublikos įstatymai mano gyvenime (8)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas. 3 straipsnis. Teisė įgyti aukštąjį išsilavinimą Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymas. VI Skirsnis. 39 straipsnis. Studijų tipai, pakopos ir formos. Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo įstatymas. VII Skirsnis. 49 straipsnis. Studentų teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos paso įstatymas. Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymas. Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymas. IX skirsnis. Valstybinės kalbos taisyklingumas. Lietuvos Respublikos pinigų įstatymas. 7 straipsnis. Susidėvėję ir sugadinti pinigai. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas. 3 straipsnis. Šio įstatymo draudžiami veiksmai. Lietuvos Respublikos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio darbo įstatymas. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2010-05-07
 • Lietuvos Respublikos konstitucija (2)

  50 klausimų politologijos testas. Atsakymai. Lietuvos Respublikos konstitucijos testas.
  Politologija, testas(7 puslapiai)
  2009-02-11
 • Lietuvos Respublikos konstitucija (3)

  20 klausimų politologijos testas. Atsakymai. Lietuvos Respublikos konstitucijos testas.
  Politologija, testas(4 puslapiai)
  2009-05-05
 • Lietuvos Respublikos Prezidentas (2)

  Įvadas. Lietuvos Respublikos Prezidentas. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant vykdomąją valdžią. Konstitucinių normų analizė: Respublikos Prezidento funkcijos ir vyriausybės funkcijos. Politinė sistema ir valdymo tipas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-18
 • Lietuvos Respublikos Seimas

  Lietuvos Parlamentas. Parlamentarai. Pirmoji Statuto redakcija. Rinkimai. Sesijos. Plenariniai posėdžiai. Komitetai. Frakcijos. Diagramos.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-29
 • Lietuvos Respublikos Seimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimas. Projekto esmė. Kas yra Lietuvos Respublikos (LR) Seimas? Seimo funkcijos. Seimo pirmininkas.
  Politologija, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-06-01
 • Lietuvos Respublikos Seimas (3)

  Įvadas. Kolektyvinės seimo narių teisės. Teisė pateikti seimui sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją. Seimo narių teisė pradėti nepasitikėjimo, interpeliacijos procedūras. Seimo narių kolektyvinė teisė šaukti neeilinę seimo sesiją ir neeilinį posėdį. Kolektyvinė seimo narių teisė kreiptis su prašymu į Konstitucinį Teismą. Kolektyvinė seimo narių inicijuoti apkaltos procesą. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2008-01-09
 • Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai 2004 metų spalio 10 dieną. Pirmas rinkimų turas

  PowerPoint pristatymas. Partijų sąrašas, jų pagrindiniai lyderiai. 2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. TV3 "Išankstiniai seimo rinkimai". Išankstinių Seimo Rinkimų rezultatai. Daugiausiai balsų pelniusi partija. Svarbiausi Darbo partijos uždaviniai. Bendra informacija apie Darbo partijos lyderį.
  Politologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2006-11-14
 • Lietuvos Respublikos Seimo veiklos principai

  Lietuvos Respublikos Seimo (LRS) veiklos principai. Įvadas. Seimas – atstovaujamoji valstybės valdžios institucija. Seimo rinkimų tvarka. Seimo nario įgaliojimų įgijimas ir pasibaigimas. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo struktūriniai padaliniai. Seimo pirmininkas. Seimo valdyba. Seimo komitetai ir komisijos. Seniūnų sueiga. Seimo Kancleris. Seimo frakcijos. Sesijos. Pagrindiniai seimo veiklos uždaviniai. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-05-23
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV)

  Lietuvos vyriausybės struktūra, Vyriausybės formavimas, Vyriausybės santykiai su Seimu, Respublikos Prezidentu ir visuomene, Vyriausybės veiklos organizavimas, Vyriausybės funkcionavimas.
  Politologija, referatas(23 puslapiai)
  2005-05-02
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybė (LRV) (5)

  Įvadas: vyriausybė ir jos struktūra. Vyriausybė – kas tai? Vyriausybės sudarymo modelis. Kada Vyriausybė turi atsistatydinti? Vyriausybės sudarymas kitose Europos šalyse. Naujoji vyriausybė: jos programa. Pabaiga. Išnašos.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-03-15
 • Lietuvos respublikos vyriausybės kompetencijos aspektai nuo 1991 metų

  Įvadas. Darbo tikslas yra identifikuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencijos aspektus nuo 1991 metų. Laikinojo pagrindinio įstatymo idėjos aspektai. Bendrasis laikinojo pagrindinio įstatymo apibūdinimas. Valstybės valdžios ir valdymo institucijų sistema. Vyriausybės įgaliojimų istorinė raida. Vyriausybės kompetencija Laikinajame pagrindiniame įstatyme. Vyriausybei pavestos galios kaita. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-08-24
 • Lietuvos rinkimų sistema ir jos ypatumai

  Įvadas. Lietuvos respublikos rinkimų sistema. Referendumas. Referendumų rūšys. Rezultatų nustatymas. Kiti ypatumai. Istorija ir faktai. Respublikos Prezidento rinkimai. Pasyvioji teisė. Rinkimų vykdymas. Istorija ir faktai. Seimo rinkimai. Seimo rinkimų sistema. Pasyvioji teisė. Seimo rinkimų vykdymas. Istorija ir faktai. Palyginimas su kaimynėmis. Savivaldybių tarybų rinkimai. Ypatumai. Istorija ir faktai. Rinkimai į Europos Parlamentą. Ypatumai. Faktai. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2006-03-18
 • Lietuvos santykiai su Rusijos Federacija

  Trumpa priešistorė. Derybos su Rusija dėl SSRS kariuomenės pasitraukimo iš Lietuvos. Vakarų valstybių parama siekiant okupacinės kariuomenės išvedimo iš Baltijos valstybių. Okupacijos palikimas po Rusijos kariuomenės išvedimo. Okupacinės kariuomenės buvimo pėdsakai. Vadinamoji rusakalbių teisių problema Lietuvoje.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-20
 • Lietuvos savivaldos ir vietinio valdymo sistema ir ją reglamentuojantys įstatymai

  Lietuvos savivaldos ir vietinio valdymo sistema ir ją reglamentuojantys įstatymai. Savivaldos įgyvendinimo principai. Savivaldos ištakos Lietuvoje.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-29
 • Lietuvos sienų problemos XX amžiaus pabaigoje

  Įvadas. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas ir sienų klausimo iškėlimas 1990-1991 metais. Lietuvos sienos su Rusija ir Kaliningrado sritimi nustatymas. Lietuvos siena su Baltarusija. Vilniaus krašto problema. Sienos su Lenkija nustatymas. Lietuvos siena su Latvijos Respublika. Išvados.
  Politologija, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-10-15
 • Lietuvos socialdemokratija šiandien

  Socialdemokratinė ideologija. Lietuvos socialdemokratų partijos istorinė apžvalga. Socialdemokratiniai principai šių dienų politinėje erdvėje. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po