Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Europos Sąjunga (ES) (31)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos anglių ir plieno bendrija. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos institucijos. Europos Parlamentas (EP). Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Vadovų Taryba. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (32)Įvadas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Bendrosios rinkos priežiūros padalinys. Informacijos skleidimas: paslauga pilietiniai visuomenei. Bendrosios Europos Sąjungos (ES) politikos kryptys. Europos Sąjungos pilietybė ir socialinė politika. Bendroji žemės ūkio politika. Bendroji prekybos politika. Bendroji transporto politika. Bendroji vidaus rinkos politika. Aplinkos apsaugos politika. Struktūrinė politika. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (33)Europos Sąjunga (ES) iš arčiau. Europos Sąjunga (ES) - nuo idėjos iki realybės. Tolesnė Europos integracija: institucijų formavimas. BEA poveikis Europos institucijoms. Europos Sąjungos (Mastrichto) sutarties įtaka Europos Sąjungos (ES) institucijoms. Amsterdamo sutartis - posūkis link parlamentinio valdymo modelio? Plėtros į Rytus pasekmės Europos Sąjungos (ES) institucijoms. Išvados. Kas mūsų laukia. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (5)Europos Sąjunga (ES). Kodėl Europa vienijasi? Euras. Bendroji rinka. Bendroji užsienio ir saugumo politika. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (6)Europos Sąjungos (ES) institucijos ir sprendimų priėmimas. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos institucijų lentelė. Europos Sąjungos institucijos: Europos viršūnių taryba; Taryba; Komisija; Europos Parlamentas (EP); Teisingumo teismas; Audito rūmai; Ombudsmenas; Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; Regionų komitetas; Europos investicijų bankas; Europos centrinis bankas (ESB); Pirmos instancijos teismas; Bendrųjų reikalų taryba. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (7)Europos Sąjunga (ES). Lietuva ir Europos Sąjunga (ES). Stojimo į Europos Sąjungą pliusai. Stojimo į Europos Sąjungą minusai. Euras. Lietuvos gyventojų apklausa. Apklausos išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (8)Bendrija. Sąjunga. Pilietybė. Parlamentas. Valdžia. Teisė. Teismas. Policija. Biudžetas. Bankas. Pinigai. Kalbos. Konventas. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (9)Kas yra Europos Sąjunga (ES)? Tikslai. Pagrindiniai Europos Sąjungos principai. Skirtumai nuo kitų tarptautinių organizacijų. Piliečių teisės. Sprendimų priėmimas. Naujų valstybių priėmimas. Europos Sąjungos (ES) šalys kandidatės. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) besikeičiančiame pasaulyjeĮvadas. Kūrimo istorija. Europos Sąjungos (ES) plėtra: istorinė galimybė. Narystės Europos sąjungoje sąlygos. Plečiantis privalu išvengti naujų kliūčių. Valstybės narės ir kandidatės. Europos sąjunga besikeičiančiame pasaulyje. Geresnės ekonominės perspektyvos dabartinėms narėms. Saugesnė Europa. Efektyvesnė kova su tarptautiniu nusikalstamumu. Aplinkos apsauga. Griežtesni branduolinės saugos reikalavimai. Kaimynystės politika. Europos vaidmuo pasaulinėje arenoje. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) ir jos privalumaiEuropos Sąjunga (ES). Europos sąjunga šiandien. Europos Sąjungos veikla. Tikslai. Principai. Ypatumai. Piliečių teisės. Penkios Europos Sąjungos (ES) institucijos, kurių kiekviena atlieka savitą vaidmenį. Europos Sąjungos (ES) dokumentai. Europos Sąjungos institucijos. Europos Sąjungos privalumai. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) ir LietuvaIntegracija ir regionalizacija globalėjančiame pasaulyje (sąvokų esmė, tendencijų charakteristika). Ekonominės integracijos esmė, prielaidos ir etapai. GATT įkūrimo tikslai ir principai. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ir GATT panašumai ir skirtumai. Lietuvos narystė Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) (raida, buvę trukdžiai, privalumai ir problemos). Europos sąjungos (ES) ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) tarpusavio santykių problemos. Europos vienijimosi šalininkų motyvai po Antrojo pasaulinio karo. Politinė ir gynybinė integracija. Maršalo planas ir OECD užuomazga (trumpa veiklos charakteristika). Europos bendrijų steigimas, tikslai ir uždaviniai. Europos sąjungos (ES) plėtros etapai. Europos sąjunga (ES) ir kitos tarptautinės organizacijos (panašumai ir skirtumai). Mastrichto sutarties esmė. Europos sąjungos ramsčiai (jais remiasi Mastrichto sutartis). Europos sąjungos ir VES santykių raida. Europos sąjunga ir EFTA; EEE sukūrimas. Amsterdamo ir Nicos Sutarčių esmė. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES): nuo susikūrimo ir šių dienųĮvadas. Pokarinės integracijos Europoje istorija. Kas yra Europos Sąjunga (ES)? Tikslai. Principai. Ypatumai. Svarbiausios sutartys. Valstybės narės ir kandidatės. Kalbos. Piliečių teisės. Simboliai. Sprendimų priėmimas. Teisės aktai. Pagrindinės Europos integracijos datos. Išvada. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos organizacinė struktūraEuropos Sąjunga. Europos Sąjungos organizacinė struktūra. Europos Komisijos delegacija Lietuvoje. Lietuvos dalyvavimas Europos Sąjungos vidaus rinkoje: laisvas prekių judėjimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES). Valstybės pagrindų pristatymasĮžanga. Kam reikalinga Europos Sąjunga (ES)? Taika. Saugumas. Ekonominis ir socialinis solidarumas. Glaudesnis bendradarbiavimas remiant Europos visuomenės modelį. Europos Sąjungos (ES) plėtros etapai. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Sąjungos Taryba. Europos Vadovų Taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos Komisija (EK). Teisingumo Teismas. Audito Rūmai. Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos Ombudsmenas. Europos Sąjunga ir Lietuva (istoriniai žingsniai). Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) institucinė sandara, bendros politikos formavimasĮvadas. Europos sąjungos institucinė sandara. Europos bendra užsienio ir saugumo politika. Europos Sąjungos (ES) valstybių bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Šengeno sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) santykiai su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV)Santrumpos. Įvadas. Saugumo ir gynybos politika. Visiems naudinga prekyba. Lietuvos, Europos Sąjungos (ES) narės, vieta Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) didžiojoje strategijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos sąjungos institucijos ir valdymasPowerPoint pristatymas. Europos bendrijos. Bendrijų institucijos. Europos parlamentas. Parlamentinė Asamblėja tampa Parlamentu. Parlamento rinkimai. Bendrijos plėtra ir Parlamento kaita. Politinės partijos ir koalicijos. Parlamentinio darbo patirtis. Būstinė. Vadybinės parlamento struktūros. Darbas komitetuose. Plenariniai posėdžiai. Teisės aktų priėmimas. Biudžeto tvirtinimas. Vykdomosios valdžios kontrolė. Parlamentas ir pagrindinės ES politikos. Europos sąjungos taryba (vadovų taryba). Bendra charakteristika ir funkcijos. Sudėtis ir posėdžiai. Generalinis sekretoriatas. Tarybos komitetai ir darbo grupės. Nuolatinių atstovų komitetas – Coreper’as. Ekonomikos ir finansų komitetas. Sprendimų priėmimas. Europos komisija. Bendra charakteristika ir funkcijos. Pirmininkas. Komisijos sudarymas. Generalinis sekretoriatas. Komisijos patariamieji komitetai. Europos sąjungos teisingumo teismas. Europos audito rūmai. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos centrinis bankas. Europos investicijų bankas. Europos ombudsmenas. Skaityti daugiau
Europos sąjungos "Trijų ramsčių" struktūraPowerPoint pristatymas. 2 pozicijos. Mastrichto sutartis. Trys Europos sąjungos ramsčiai. Šventykla. Pirmasis ramstis. Europos bendrijų institucijos. Antrasis ramstis. Trečiasis ramstis. Europos sąjungos formulė. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano santykiaiPolitinė situacija. Užsienio politika. Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano santykiai. Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano prekybos santykiai. Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano politiniai santykiai. Ateities santykiai tarp Europos Sąjungos (ES) ir Azerbaidžano. Skaityti daugiau
Europos Sąjungos (ES) ateities vizijosĮvadas. Trumpai apie Europos sąjungą. Europos sąjungos įkūrimas. Europos sąjunga dabar. Lietuva ir Europos sąjunga. Europos sąjungos ateities vizijos. "Vientisa ir laisva Europa". Galimi Europos sąjungos ateities scenarijai. Tautinio identiteto klausimas. Europa ir pasaulis. Diskusijos dėl Europos ateities. "Europos ateitis naujajame Europos sąjungos kontekste". Išvados. Skaityti daugiau
......