Šperos.lt > Politologija
Politologija

(1132 darbai)

Europos Sąjunga (ES)Europos Sąjunga – kas tai yra? Europos Sąjunga (ES) šiandien. Europos Sąjungos šalys ir šalys kandidatės įstoti į Europos Sąjungą (ES). Dažniausi Lietuvos piliečiams kylantys klausimai. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) nauda Lietuvai ir jos piliečiams. Įžymių žmonių pasisakymai apie Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą (ES). Referendumas dėl Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą (ES). Referendumo rezultatai. Trumpai apie referendumus kitose šalyse. Apklausos rezultatai. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (10)Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) principai. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir sprendimų priėmimas. Europos parlamentas (EP). Europos Sąjungos taryba. Europos vadovų taryba. Europos komisija (EK). Teisingumo teismas. Audito rūmai. Regiono komitetas. Papildomos Europos Sąjungos funkcijos. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Bendrųjų reikalų taryba. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (11)Integracija. Ekonominė integracija. Europos integracijos motyvai. Europos Sąjungos (ES) išskirtiniai bruožai. Tikslai. Kompetencijos sritys. Institucijos. Svarbiausios parlamento funkcijos. Tarybos įgaliojimai. Komisijos funkcijos. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Bendroji rinka. Ekonominė ir pinigų sąjunga. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (12)Europa po Pirmojo pasaulinio karo. Europa po Antrojo pasaulinio karo. Vakarų Europos integracijos pradžia. Europos Sąjunga šiandien. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos komisija. Europos Sąjungos taryba. Europinė taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos teismas. Europos Taryba (ET). Kuo skiriasi Europos Taryba ir Europos Sąjunga (ES). Europos simboliai. Europos jaunimo forumas. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Europos Sąjungos programos, vykdomos Lietuvoje. Jaunimas Europai. Socrates. Leonardo da Vinci. Europos Sąjungos šalys-narės. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (13)Įžanga. Kokie yra narystės Europos Sąjungoje pliusai? Kokie yra narystės Europos Sąjungoje minusai? Kas įstojus į Europos Sąjungą laukia ūkininkų? Ar žinote, kad. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (14)Trumpai apie Europos Sąjungą (ES). Bendrai apie kriterijus stojant į Europos Sąjungą (ES). Politinis stabilumas ir demokratija. Fukcionuojančios rinkos ekonomikos kūrimas. Kriterijai priimant valstybes į Europos Sąjungos (ES) pinigų sąjungą. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (15)Pagrindinis Europos Sąjungos (ES) tikslas. Kiti Europos Sąjungos tikslai. Socialinė politika. Regioninė politika. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politika. Vartotojų apsaugos politika. Švietimo politika. Kultūros politika. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (16)Europos Sąjunga (ES). Tikslai. Kiti Europos Sąjungos (ES) tikslai. Pagrindiniai Europos Sąjungos (ES) principai. Europos Sąjunga (ES) nuo kitų tarptautinių organizacijų skiriasi. Istorijos pradžia. Svarbiausios sutartys. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (17)Europos sąjungos atsiradimo istorija. Europos sąjungos tikslai. Europos Sąjungos ypatumai. Europos sąjungos valiuta. Šalių – narių bendradarbiavimas ir interesų apsauga. Europos simboliai. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir kiti organai. Sprendimų priėmimo procesas. Europos Taryba. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Europos Sąjungos šalys ir pagrindiniai jų duomenys. Europos Ekonominė Bendrija (EEB) ir Europos Sąjungos(ES) kūrimosi raida (lentelė). Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (2)Istoriniai pagrindai. Ekonominiai pagrindai. Politiniai pagrindai. Teisiniai pagrindai. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (20)Europos Sąjungos (ES) atsiradimas. Steigiamųjų sutarčių revizijos. Vieningas Europos aktas. Europos Sąjungos (ES) sutartys. Amsterdamo sutartis. Nicos sutartis. Europos Sąjungos (ES) institucijų sistema. Pagrindinėmis Europos Sąjungos (ES) institucijomis laikomos. Europos Taryba (Ministrų taryba). Europos Komisija. Europos parlamentas (EP). Europos teisingumo teismas (ETT). Pirmosios instancijos teismas. Audito rūmai. Ekonomikos ir Socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Europos bendrijų sprendimų priėmimo procedūros. Pritarimo procedūra. Laisvas prekių, asmenų ir kapitalo judėjimas. Muitų mokesčių panaikinimas ir muitų sąjunga. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (21)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) sostinė ir pirmininkai. Europos Sąjunga (ES). Europos Sąjungos (ES) taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos Komisija (EK). Europos Sąjunga (ES) ir Lietuva. Europos Sąjungos (ES) reikšmė. Europos Sąjungos (ES) tikslai. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) sutartys. Euras. Žingsnis po žingsnio euro link. Kokia ateitis laukia Europos? Pagrindinės Europos integracijos datos. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (22)PowerPoint pristatymas. Kas yra Europos Sąjunga (ES)? Istorija. Svarbiausios sutartys. Europos Sąjunga šiandien. Vėliava. Himnas. Kalbos. Europos Sąjungos narės. Europos sąjungos institucijos. Europos Sąjungos (ES) veikla. Europos Sąjungos įtaka verslui. Ryšys su Lietuva. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (24)Įžanga. Dėstomoji dalis. Europos Sąjungos (ES) raida viduramžiais. Valstybių bendradarbiavimas pokario Europoje. Europos Bendrijos kūrimasis 1950-1986 metais. Romos sutartis. Vieningos Europos aktas. Europos laisvosios prekybos asociacijos (EFTA) sukūrimas. Mastrichto sutartis. Europos Bendrijos pagrindiniai principai ir tikslai. Europos Sąjungos (ES) politika Vidurio Rytų Europos (VRE) šalių atžvilgiu. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (25)Europos Sąjungos (ES) susikūrimas. Pagrindinės Europos Sąjungos (ES) steigimosi sutartys (pirminė Europos Sąjungos teisė). Europos Sąjungos steigimosi sutarčių pakeitimo bei papildymo sutartys (pirminė Europos Sąjungos teisė). Europos Sąjungos plėtra. Europos Sąjungos simboliai. Europos Sąjungos teisė. Bendrijos teisės viršenybė. Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai. Valstybės narės atsakomybė už Europos Sąjungos teisės pažeidimus. Europos Sąjungos institucijos. Europos vadovų (viršūnių) taryba. Europos Sąjungos (ministrų) taryba. Pirmininkavimas Tarybai. Europos Sąjungos komisija. Europos Sąjungos parlamentas. Europos Sąjungos teisingumo teismas ir pirmos instancijos teismas. Europos Sąjungos audito rūmai. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (26)Europos Sąjungos(ES) institucijos ir sprendimų priėmimas. Europos Sąjungos struktūra. Europos Sąjungos institucijų lentelė. Europos Sąjungos institucijos. Europos viršūnių taryba. Taryba. Komisija. Europos Parlamentas (EP). Teisingumo teismas. Audito rūmai. Ombudsmenas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Regionų komitetas. Europos investicijų bankas. Europos centrinis bankas (ECB). Pirmos instancijos teismas. Bendrųjų reikalų taryba. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (27)39 klausimų testas su atsakymais apie Europos Sąjungą (ES) Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (29)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) šalys. Europos Sąjungos (ES) sąjungos istorija. Europos Sąjungos (ES) institucijos ir kitos organizacijos. Lietuvos europarlamentarai. Kam reikalinga Europos Sąjunga (ES)? Plėtra. Euras. Ar žinojote, kad... Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (3)Europos parlamentas (1962). Europos Sąjungos taryba (ministrų taryba) (1952, Briuselis, Liuksemburgas). Europos Sąjungos taryba (viršūnių taryba) (1974). Europos komisija (1958, Briuselis, Liuksemburgas). Europos teisingumo teismas (1952, Liuksemburgas). Audito rūmai (1977, Liuksemburgas). Europos centrinis bankas (1998). Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (1958, Briuselis). Regionų komitetas (1994, Briuselis). Europos Sąjungos ombudsmenas (1995, Strasbūras). Sprendimų priėmimas Europos sąjungoje. Vėliava. Himnas. Istoriniai žingsniai. Bendrieji Europos integracijos principai. Skaityti daugiau
Europos Sąjunga (ES) (30)PowerPoint pristatymas. Europos Sąjunga (ES). Pagal Mastrichto sutartį, Europos Sąjungos trys sudedamosios dalys (ramsčiai). Sprendimus dėl teisės aktų ir dėl bendros Europos sąjungos politikos priima trys pagrindinės Europos sąjungos institucijos. Finansinės organizacijos. Patariamosios organizacijos. Tarpinstitucinės organizacijos. Decentralizuotos agentūros. Europos Sąjungos Taryba. Europos Parlamentas (EP). Europos komisija. Eurai kišenėje. Euras Europoje. Skaityti daugiau
......