Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Europinės politikos pradžia ir vystymasisĮvadas. Europinės politikos pradžia ir vystymasis. Bendrosios europinės politikos įteisinimas. Europos Sąjungos (ES) įtaka užsienio ir politikos srityje. Europos užsienio ir saugumo politikos tikslai ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Lietuva ir Europos saugumo ir gynybos politika. Išvados. Skaityti daugiau
Europinio politinio mentaliteto ypatybėsĮvadas. Individas ir visuomenė. Požiūris į individą antikoje. Visuomenės idėjos Viduramžiais. Naujųjų amžių visuomenė. Nūdienos pasaulis. Religijos svarba. Religija Antikoje. Viduramžiai – "tikėjimo epocha". Religingumas Naujaisiais laikais. Valdžia. Valdžios samprata Antikoje. Viduramžių valdžios praktika. Valdžia Naujaisiais amžiais. Teisė. Teisės samprata. Antikinė teisė. Teisės svarba Viduramžiais. Išvados. Skaityti daugiau
Europinio politinio mentaliteto ypatumaiĮvadas. Antika. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Europolas – Europos Sąjungos (ES) teisėsaugos organizacijaMisija. Istorija. Įgaliojimai. Nacionaliniai padaliniai. Europolo kompiuterinė sistema (EKS). Darbuotojai. Europolo ryšių palaikymo pareigūnai (ERPP). Valdymas ir kontrolė. Finansavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Lietuvos narystei Europole – vieneri. Kontaktai. Išvados. Skaityti daugiau
Europos anglių ir plieno bendrija – pirmasis Europos integracijos metodasĮvadas. Europos anglių ir plieno bendrija. Keturios pagrindinės Europos anglių ir plieno bendrijos institucijos. Europos anglių ir plieno bendrijos įkūrimas buvo svarbus būsimajai Europos bendrijai dviem aspektais. Išvados. Skaityti daugiau
Europos audito rūmaiĮvadas. Audito Rūmų struktūra. Veikla. Biudžeto sudarymas. Europos audito rūmų (EAR) bendradarbiavimas su šalimis kandidatėmis. Europos audito rūmai (EAR) bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. Išvados. Skaityti daugiau
Europos BendrijaĮžanga. Europos bendrijos kūrimas. Pradinis kūrimosi etapas 1945 – 1949. Galutinis Europos bendrijos etapas 1950 – 1992. Laisvas asmenų (darbo jėgos) judėjimas. Laisvas prekių judėjimas. Europos sąjungos organizacinė struktūra. Skaityti daugiau
Europos bendrijų evoliucija į Europos sąjungąEuropos studijų kurso rašto darbas. Įvadas. Europos Bendrijos. Europos Bendrijų sąvoka, jų veikla, tikslai ir skirstymas. Europos bendrijų evoliucija į Europos Sąjungą Vieningos Europos Aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos bendrijų evoliucija į Europos Sąjungą (ES)Įvadas ir tikslai. Europos anglių ir plieno bendrija. Euratomas ir Europos ekonominė bendrija. Bendrijos plėtra. Vieningos Europos aktas. Europos Sąjungos (ES) plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos bendrijų institucijosĮvadas. Europos parlamentas. Parlamentas vykdo tris svarbiausias funkcijas. Parlamento darbas yra dalijamas į du pagrindinius etapus. Europos Sąjungos Taryba. Iš viso yra devyneriopos Tarybos. Taryba turi šešis svarbiausius įgaliojimus. Europos Komisija. Europos Komisija vykdo keturias svarbiausias funkcijas. Teisingumo Teismas. Teismas nagrinėja ir sprendžia jame iškeltas bylas. Būdingiausi bylų tipai yra šie. Audito rūmai. Skaityti daugiau
Europos idėjaĮvadas. Europos idėja graikų politinėje filosofijoje. Kanto "Amžinosios taikos" ir "Paneuropos" idėja. Europos sąjungos istorija. Europos Sąjungos sukūrimas. Europos Sąjungos (ES) plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
Europos integracijos prielaidos, Europos Bendrijos (EB) susikūrimas ir evoliucija į Europos Sąjungą (ES)Įvadas. Integracijos sąvoka. Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Europos Bendrijų sąvoka. Europos bendrijų susikūrimas, skirstymas, jų veikla, tikslai ir tarpusavio sąveika. Europos bendrijų evoliucija į Europos Sąjungą: tarpvyriausybinės konferencijos, integracijos sutartys, jų tikslai. Vieningos Europos Aktas. Išvados. Skaityti daugiau
Europos integracijos prielaidos, Europos Bendrijos (EB) susikūrimas ir evoliucija į Europos Sąjungą (ES) (2)Įžanga. Istorinės Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Europos bendrijų susikūrimas bei jų veiklos ir tarpusavio sąveikos pobūdis. Nesutarimai tarp Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Sumaištis Bendrijoje. Europos Bendrijų (EB) raida devintajame dešimtmetyje. Europos Sąjungos gimimas bei raida. Ekonominės Europos integracijos prielaidos ir pagrindinės priežastys. Išvados. Skaityti daugiau
Europos Komisija (EK)Europos Komisijos funkcijos. Europos Komisijos veikla. Naujų teisės aktų siūlymas. Europos sąjungos politikos ir biudžeto vykdymas. Europos sąjungos teisės įgyvendinimas. Atstovavimas Europos Sąjungos (ES) tarptautinėje arenoje. Kaip organizuojamas komisijos darbas. Bendrijos politikos iniciatorė. Vykdytojo funkcija. Bendrijos sutarčių sergėtoja. 2004 – 2009 metų Europos Komisijos nariai. Skaityti daugiau
Europos Komisija (EK) (3)Įžanga. Europos komisija. Istorinė raida. Pagrindai. Komisijos veikla. Naujų teisės aktų siūlymas. ES politikos ir biudžeto vykdymas. Europos Sąjungos (ES) teisės įgyvendinimas. Atstovavimas tarptautinėje arenoje. Komisijos darbo organizavimas. Administracinė struktūra. Dabartinė komisijos sudėtis. Komisijos santykiai su kitomis Europos Sąjungos (ES) institucijomis. Europos komisijos galios. Komisijos dydis ateityje. Išvados. Skaityti daugiau
Europos konventas ir Europos sąjungos konstitucijaĮvadas. Europos konventas. Konvento sukūrimo priežastys. Konvento sudėtis ir struktūra. Konvento tikslai. Sutarties dėl konstitucijos Europos sąjungai projektas. Konstitucinės Sutarties projekto rengimo Konvente procesas. Sutarties dėl Konstitucijos Europai reikšmė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Europos Parlamentas (EP) (2)Įvadas. Europos parlamentas. Jo rinkimai. Europos parlamento sąvoka. Parlamentinė asamblėja tampa parlamentu. Parlamento rinkimai. Europos parlamento veikla. Europos parlamento funkcijos. Parlamento darbo organizavimas. Plenariniai posėdžiai. Pirmininkavimas, biuras ir pirmininkų konferencija. Politinės frakcijos. Parlamento nuolatiniai komitetai. Didėjanti Europos parlamento politinė įtaka. Bendra užsienio ir saugumo politika. Tarptautiniai susitarimai ir sutartys. Globalizacija. Žmogaus teisių gynimas pasaulyje. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė. Europos ateities konventas. Ar žinote kad... Išvados. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (3)Per keletą dešimtmečių – kelių amžių kelias. Europarlamentarai. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (4)Europos Parlamento sąvoka. Europos Parlamento kompetencijos, įgaliojimai. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Biudžeto valdžia. Vykdomosios valdžios kontrolė. Europos Parlamento galių augimas. Funkcionavimas ir organizacija. Europos Parlamento komitetai. Europos Parlamento nariai ir politinės frakcijos. Skaityti daugiau
Europos parlamentas (EP) (5)Europos Parlamentas. Europos Parlamento įgaliojimai ir kompetencijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Biudžeto valdžia. Vykdomosios valdžios kontrolė. Europos Parlamento galių augimas. Organizacija ir funkcionavimas. Europos Parlamento komitetai. Pagrindinės politinės grupės. Lietuvos atstovai Europos parlamente. Darbo vieta. Europos Parlamento nariai. Europos Parlamento Prezidentai. Skaityti daugiau
......