Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Demokratija (13)Įvadas. Kas yra demokratija? Demokratijos istorija. Demokratijos principai. Laisvė, lygybė ir demokratija. Demokratinės minties prieštaringumai. Demokratinės minties atradimai ir praradimai. Koks pilietinių, politinių teisių ir demokratijos sąryšis? Demokratijos trys pagrindinės idėjos - principai. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (14)Demokratija. Įvadas. Demokratijos apibūdinimas. Demokratija – politinio gyvenimo forma. Empirinės demokratijos teorijos. Demokratėjimo etapai ir jų bruožai. Demokratinė tendencija - sukurti geriausią iš visų galimų sistemų. Demokratijos sėkmės sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (15)Įvadas. Kas yra demokratija? Klasikinė demokratija. Jos raida bei teorija. Antikos demokratijos bruožai. Demokratijos bruožai. Demokratijos etapai ir jų bruožai. Pagrindinės šiuolaikinės demokratijos pakraipos. Demokratijos "pliusai". Skaityti daugiau
Demokratija (16)Įvadas. Demokratijos samprata. Modernioji demokratijos prigimtis ir jos aiškinimas. Demokratėjimo etapai ir jų bruožai. Šiuolaikinės demokratijos esmė. Prokapitalistinė demokratija pieš bendradarbiavimo demokratiją. Demokratijos išsigimimo pavojai. Demokratizacijos patikimumas. Ar gali demokratija susinaikinti? Filosofų požiūris į demokratiją. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (17)Įvadas. Demokratijos sampratos evoliucija. Tiesioginė ir atstovaujamoji demokratija. Demokratija Lietuvoje. Mintys apie demokratiją. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (18)Įvadas. Demokratijos istorija. Demokratijos samprata. Demokratijos kilmė. Demokratijos savybės. Teigiamoji demokratijos pusė. Neigiama demokratijos pusė. Tradicinė ir šiandienė demokratija. Tradicinė demokratija. Šiandieninė demokratija. Šiandieninės ir tradicinės demokratijos palyginimas. Demokratijos modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (2)Demokratijos istorija. Demokratijos formos. Parlamento atsiradimas. Demokratija ir piliečių laisvė. Demokratijos principai. Demokratinė autonomija. Demokratijos patrauklumas. Autonomijos principas. Klasikinės XX (20) amžiaus demokratijos teorijos paveldas. Demokratija: dvilypis procesas. Demokratijos etapai Lietuvoje. Išvados. Abėcėlinė rodyklė. Skaityti daugiau
Demokratija (3)Įvadas. Demokratijos istorija. Demokratijos formos. Parlamentarų atsiradimas. Demokratija ir piliečių laisvė. Demokratijos principai. Skaityti daugiau
Demokratija (4)Demokratija. Tiesioginė demokratija. Tiesioginės demokratijos privalumai. Tiesioginės demokratijos trūkumai. Antikinė (tiesioginė) demokratija. Demokratijos sampratos raida iki XIX amžiaus. Ginamoji demokratija. Už ir prieš. Demokratija ir piliečių laisvė. Demokratijos principai. Kad demokratija stiprėtų. Reikia laisvės. Reikia atsakomybės. Reikia pasitikėjimo. Reikia vertybių. Reikia šeimos. Reikia racionalumo. Reikia ne tik vartojimo. Reikia Dievo. Reikia bažnyčių. Mes galime būti laimingi. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (5)Įvadas. Demokratijos istorija. Parlamentų atsiradimas. Demokratija ir piliečių laisvė. Demokratijos principai. Demokratija ir diktatūra. Tiesioginė ir atstovaujamoji demokratija. Demokratijos etapai Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (7)Įvadas. Demokratija. Demokratijos istorija. Demokratijos formos. Demokratijos principai. Demokratinė tendencija - sukurti geriausią iš visų galimų. Kuo demokratija nėra tobula valdymo forma? Demokratijos prasmė šiandien. XX amžiaus pabaigos demokratinis pasaulis. Demokratijos idėja atgimimo metais Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija (8)Antikinė (tiesioginė) demokratija. Demokratijos raida iki XIX amžiaus. Ginamoji demokratija. Demokratijos tipologija. Kontrolė, valdžios padalijimas ir rinkimai. Demokratija ir piliečių laisvė. Demokratija ir kitos valstybių valdymo formos. Darbas ir mokslas — demokratijos pagrindai. Už ir prieš. Empirinės ir normatyvinės demokratijos teorijos. Teisės viršenybė ir teisinė valstybė. Demokratija Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija ir jos interpretacijosĮžanga. Kas yra demokratija? Demokratijos prielaidos. Ekonominio išsivystymo lygis. Privati nuosavybe. Pilietine visuomene. Pliuralizmas. Demokratinė politinė kultūra. Dalyvavimas. Teisine valstybe. Pavojus demokratijai. Demokratija pasaulyje. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija mūsų mokyklojeDemokratija. Demokratijos idėja. Demokratijos veiksmingumo užtikrinimas. Demokratija valstybėje ir mokykloje. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratija. Demokratinis politinis režimasĮvadas. Demokratija. Demokratijos samprata. Demokratinės valstybės esminiai bruožai. Demokratijos formos ir tipai. Pliuralizmas. Demokratijos požymiai ir principai. Demokratinis politinis režimas. Politinis režimas. Demokratinio politinio rėžimo charakteristika. Demokratijos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratijos bruožai ir demokratijos kritikaĮvadas. Trumpa demokratijos istorinė apžvalga. Demokratijos bruožai. Demokratijos kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratijos bruožai ir demokratijos kritika (2)Įvadas. Istorinė demokratijos raida. Demokratijos samprata ir svarba. Demokratijos komponentai. Demokratijos bruožai. Demokratijos modeliai. Demokratijos kritika. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratijos deficito problemaĮvadas. Europos Sąjunga (ES) ir tarptautinė organizacija. Demokratijos deficitas vertybiniu požiūriu. Demokratijos deficitas Ministrų Taryboje. Demokratijos deficitas ir Europos Parlamentas. Demokratijos deficito sprendimas valstybėse-narėse: Danijos, Prancūzijos ir Vokietijos patirtis. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratijos deficito problema Europos Sąjungos (ES) institucijoseĮvadas. Darbo tikslas - atskleisti demokratijos deficito problemą Europos Sąjungos (ES) institucijose. Demokratijos samprata. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Demokratijos deficitas Europos Sąjungoje (ES). Demokratijos deficito sprendimas. Išvados. Skaityti daugiau
Demokratijos etapai LietuvojeĮvadas. Perėjimo iš autoritarinio ar totalitarinio režimo. Tarpukario Lietuva. Identifikavimo procesas. Sąjūdžio veikla ir reikšmė. Situacija po Nepriklausomybės atkūrimo. Resursų perskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
......