Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Šiuolaikinė politinė filosofijaĮvadas. I. Berlin dvi laisvės sąvokos. R.M. Hare utilitarizmas . R.M. Hare tolerancija ir fanatizmas. Išnašos. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės parlamentinės monarchijosĮvadas. Parlamentinė monarchija. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė. Ispanijos karalystė. Danijos Karalystė. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės valstybės požymiaiĮvadas. Šiuolaikinės valstybės kilmė ir susiformavimo priežastys. Šiuolaikinės valstybės požymiai. Tauta ir teritorija. Valstybinė valdžia. Valstybės suverenitetas. Tarptautinis valstybės pripažinimas. Šiuolaikinės valstybės funkcijos. Valstybės tipai. Išvados. Skaityti daugiau
Švedijos valdymo institucijų sistema (vykdomoji valdžia)Įvadas. Švedijos demokratijos pagrindas. Valstybės valdymą nusakantis dokumentai. Valstybės valdymo struktūra. Ministro pirmininko kabinetas. Žemės ūkio, maisto ir vartotojų visuomenės ministerija. Apsaugos ministerija. Mokslo, tyrimų ir kultūros ministerija. Finansų ministerija. Užsienio reikalų ministerija. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ministerija. Pramonės, užimtumo, susisiekimo ministerija. Teisingumo ministerija. Išteklių ministerija. Švedijos ir Lietuvos panašumai. Išvados. Skaityti daugiau
Šveicarijos švietimo sistemaĮvadas. Šveicarijos politinė sistema. Šveicarijos švietimo sistema. Ikimokyklinė pakopa. Privalomas ugdymas ir mokyklų valdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Pirmoji vidurinė pakopa. Antroji vidurinė pakopa. Profesinis ugdymas. Aukštasis mokslas. Aukštojo mokslo struktūra. Pedagogų rengimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės krizės: kilmė, raiška ir valdymasĮvadas. Tarptautiniai konfliktai ir krizės. Konfliktų tipai. Tarptautinės krizės kilmė. Tarptautinių krizių valdymas ir reguliavimas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vaidmuo tarptautinių krizių sureguliavimo procese. Tarpininkavimas kaip krizių sprendimo būdas. Lietuvos Respublikos nutarimai dėl tarptautinių krizių. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės organizacijos (2)Tarptautinės organizacijos. Įtakingiausios po antrojo pasaulinio karo įkurtos regioninės organizacijos. Europos Sąjunga. Europos taryba. Vakarų Europos Sąjunga. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Afrikos vienybės organizacija. Arabų šalių lyga. Pietryčių Azijos valstybių asociacija. Nepriklausomų valstybių sandrauga. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Jungtinių tautų organizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai konfliktai ir jų reguliavimasValstybių sąveikos priemonės ir metodai. Diplomatija. Propaganda. Konflikto samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis saugumas ir taikaus sugyvenimo politika pokario EuropojeAktualumas. Tikslai. Dėstymas. Vokietijos ateitis po Antrojo Pasaulinio karo, bei sąjungininkų konferencija po Antrojo Pasaulinio karo. Europos bendradarbiavimas, bei saugios Europos kūrimas. Terorizmas. Skaityti daugiau
Tarptautinis terorizmasĮvadas. Terorizmas. Terorizmo rūšys. Religinis terorizmas. Nacionalistinis terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarptautinis terorizmas – grėsmė pasaulio bendruomeneiĮvadas. Terorizmo sąvokos apibrėžimas. Tarptautinio terorizmo definicija. Nacionalinio saugumo sąvokos aiškinimas. Realistų ir idealistų nacionalinio saugumo koncepcijos. B. Buzano nacionalinio saugumo samprata. Grėsmės nacionaliniam saugumui. Karinės grėsmės. Politinės grėsmės. Socialinės grėsmės. Ekonominės grėsmės. Ekologinės grėsmės. Tarptautinis terorizmas – grėsmė nacionaliniam saugumui. Valstybės remiamas terorizmas. Terorizmas ir Islamas. Kova prieš tarptautinį terorizmą. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis terorizmas ir jo likvidavimasTerorizmas: priežastis ir vaistai. Žiniasklaida ir terorizmas: Terorizmo racionalizavimas, Terorizmo etiketės klijavimas, Teroristai kaip "vieniši vilkai", Žiniasklaidos "Stokholmo sindromas". Terorizmas ir islamas. Lietuvos ataskaita apie veiklą kovoje su terorizmu. Skaityti daugiau
Tarptautinių organizacijų vaidmuo tarptautinėje sistemojeĮvadas. Tarptautinio Raudonojo kryžiaus (TRK) ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) sąlyčio su Karo sanitarijos tarnyba (KST) taškai. LRK draugijos pagalba ir parama KST. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių pokyčiai globalizacijos proceseĮvadas. Globalizacijos įtaka tarptautiniams santykiams. Tarptautinių santykių realizavimas globalinėje erdvėje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių samprataTarptautinių santykių samprata. Tarptautinio konflikto samprata. Terorizmas. Teroristų išpuoliai Rusijoje. Artimųjų Rytų konfliktas. Skaityti daugiau
Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožaiĮvadas. Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai. Skaityti daugiau
Tautinės mažumos Europos šalyse ir Europos Sąjungos politika jų atžvilgiuĮžanga. Tautinių mažumų sąvoka. Tautinių mažumų istorijos faktai ir rezultatai. Mažumų teisės individualios ar kolektyvinės. Skaityti daugiau
Tautos suvereniteto tapatumas valstybėje, remiantis Ž.Ž. Ruso idėjomisĮvadas. Suvereniteto samprata. Žano Žako Ruso suverenumo paieškų pradžia. Legistų suverenumo paieškos. Suvereniteto teisės ir statuso pakeitimas. Politinės piliečių teisės ir liaudies absoliutizmo demokratija Ruso konstrukcijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tautų sąjunga ir Vilniaus krašto problemaĮvadas. Darbo tikslas - apžvelgti Lietuvos ir Lenkijos santykius tarpukariu, pažymėti Lenkijos siekį tapti didesne valstybe, šių dviejų valstybių derybas, taip pat plačiai išanalizuoti bylą Tautų Sąjungoje, kurioje dalyvavo abi konfliktuojančios pusės. Išnagrinėti Vilniaus krašto problemą, kuri buvo šių valstybių konflikto esmė. Tautų Sąjungos Įkūrimas. Tautų Sąjunga ir Lietuva. Vilniaus krašto problema Tautų Sąjungos dienotvarkėje. Išvados. Skaityti daugiau
Teisinės valstybės idėja LietuvojeĮvadas. Teisinės valstybės idėjos kilmė. Teisinės valstybės idėjos XVI - XX amžiuje. Lietuvos teisinėje doktrinoje. "Teisingo įstatymo" samprata. Teisinės valstybės idėja Lietuvoje Antrosios Respublikos laikotarpiu. Teisinė valstybė – "organinės valstybės" komponentas. Išvados. Skaityti daugiau
......