Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šiuolaikinė politinė filosofija

  Įvadas. I. Berlin dvi laisvės sąvokos. R.M. Hare utilitarizmas . R.M. Hare tolerancija ir fanatizmas. Išnašos.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2007-05-11
 • Šiuolaikinės parlamentinės monarchijos

  Įvadas. Parlamentinė monarchija. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė. Ispanijos karalystė. Danijos Karalystė. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-02-29
 • Šiuolaikinės valstybės požymiai

  Įvadas. Šiuolaikinės valstybės kilmė ir susiformavimo priežastys. Šiuolaikinės valstybės požymiai. Tauta ir teritorija. Valstybinė valdžia. Valstybės suverenitetas. Tarptautinis valstybės pripažinimas. Šiuolaikinės valstybės funkcijos. Valstybės tipai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-28
 • Švedijos valdymo institucijų sistema (vykdomoji valdžia)

  Įvadas. Švedijos demokratijos pagrindas. Valstybės valdymą nusakantis dokumentai. Valstybės valdymo struktūra. Ministro pirmininko kabinetas. Žemės ūkio, maisto ir vartotojų visuomenės ministerija. Apsaugos ministerija. Mokslo, tyrimų ir kultūros ministerija. Finansų ministerija. Užsienio reikalų ministerija. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ministerija. Pramonės, užimtumo, susisiekimo ministerija. Teisingumo ministerija. Išteklių ministerija. Švedijos ir Lietuvos panašumai. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-26
 • Šveicarijos švietimo sistema

  Įvadas. Šveicarijos politinė sistema. Šveicarijos švietimo sistema. Ikimokyklinė pakopa. Privalomas ugdymas ir mokyklų valdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Pirmoji vidurinė pakopa. Antroji vidurinė pakopa. Profesinis ugdymas. Aukštasis mokslas. Aukštojo mokslo struktūra. Pedagogų rengimas. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2005-06-02
 • Tarptautinės krizės: kilmė, raiška ir valdymas

  Įvadas. Tarptautiniai konfliktai ir krizės. Konfliktų tipai. Tarptautinės krizės kilmė. Tarptautinių krizių valdymas ir reguliavimas. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) vaidmuo tarptautinių krizių sureguliavimo procese. Tarpininkavimas kaip krizių sprendimo būdas. Lietuvos Respublikos nutarimai dėl tarptautinių krizių. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2007-01-16
 • Tarptautinės organizacijos (2)

  Tarptautinės organizacijos. Įtakingiausios po antrojo pasaulinio karo įkurtos regioninės organizacijos. Europos Sąjunga. Europos taryba. Vakarų Europos Sąjunga. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija. Afrikos vienybės organizacija. Arabų šalių lyga. Pietryčių Azijos valstybių asociacija. Nepriklausomų valstybių sandrauga. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Jungtinių tautų organizacija. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-13
 • Tarptautiniai konfliktai ir jų reguliavimas

  Valstybių sąveikos priemonės ir metodai. Diplomatija. Propaganda. Konflikto samprata. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-10
 • Tarptautinis saugumas ir taikaus sugyvenimo politika pokario Europoje

  Aktualumas. Tikslai. Dėstymas. Vokietijos ateitis po Antrojo Pasaulinio karo, bei sąjungininkų konferencija po Antrojo Pasaulinio karo. Europos bendradarbiavimas, bei saugios Europos kūrimas. Terorizmas.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-04-20
 • Tarptautinis terorizmas

  Įvadas. Terorizmas. Terorizmo rūšys. Religinis terorizmas. Nacionalistinis terorizmas. Kairiojo sparno terorizmas. Dešiniojo sparno terorizmas. Anarchistinis terorizmas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-02
 • Tarptautinis terorizmas – grėsmė pasaulio bendruomenei

  Įvadas. Terorizmo sąvokos apibrėžimas. Tarptautinio terorizmo definicija. Nacionalinio saugumo sąvokos aiškinimas. Realistų ir idealistų nacionalinio saugumo koncepcijos. B. Buzano nacionalinio saugumo samprata. Grėsmės nacionaliniam saugumui. Karinės grėsmės. Politinės grėsmės. Socialinės grėsmės. Ekonominės grėsmės. Ekologinės grėsmės. Tarptautinis terorizmas – grėsmė nacionaliniam saugumui. Valstybės remiamas terorizmas. Terorizmas ir Islamas. Kova prieš tarptautinį terorizmą. Išvados.
  Politologija, referatas(28 puslapiai)
  2006-05-23
 • Tarptautinis terorizmas ir jo likvidavimas

  Terorizmas: priežastis ir vaistai. Žiniasklaida ir terorizmas: Terorizmo racionalizavimas, Terorizmo etiketės klijavimas, Teroristai kaip "vieniši vilkai", Žiniasklaidos "Stokholmo sindromas". Terorizmas ir islamas. Lietuvos ataskaita apie veiklą kovoje su terorizmu.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-05-25
 • Tarptautinių organizacijų vaidmuo tarptautinėje sistemoje

  Įvadas. Tarptautinio Raudonojo kryžiaus (TRK) ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) sąlyčio su Karo sanitarijos tarnyba (KST) taškai. LRK draugijos pagalba ir parama KST. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-03
 • Tarptautinių santykių pokyčiai globalizacijos procese

  Įvadas. Globalizacijos įtaka tarptautiniams santykiams. Tarptautinių santykių realizavimas globalinėje erdvėje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-20
 • Tarptautinių santykių samprata

  Tarptautinių santykių samprata. Tarptautinio konflikto samprata. Terorizmas. Teroristų išpuoliai Rusijoje. Artimųjų Rytų konfliktas.
  Politologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai

  Įvadas. Tarptautinių santykių sistemos istorinio vystymosi bruožai.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-03-06
 • Tautinės mažumos Europos šalyse ir Europos Sąjungos politika jų atžvilgiu

  Įžanga. Tautinių mažumų sąvoka. Tautinių mažumų istorijos faktai ir rezultatai. Mažumų teisės individualios ar kolektyvinės.
  Politologija, referatas(37 puslapiai)
  2007-09-26
 • Tautos suvereniteto tapatumas valstybėje, remiantis Ž.Ž. Ruso idėjomis

  Įvadas. Suvereniteto samprata. Žano Žako Ruso suverenumo paieškų pradžia. Legistų suverenumo paieškos. Suvereniteto teisės ir statuso pakeitimas. Politinės piliečių teisės ir liaudies absoliutizmo demokratija Ruso konstrukcijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-11-30
 • Tautų sąjunga ir Vilniaus krašto problema

  Įvadas. Darbo tikslas - apžvelgti Lietuvos ir Lenkijos santykius tarpukariu, pažymėti Lenkijos siekį tapti didesne valstybe, šių dviejų valstybių derybas, taip pat plačiai išanalizuoti bylą Tautų Sąjungoje, kurioje dalyvavo abi konfliktuojančios pusės. Išnagrinėti Vilniaus krašto problemą, kuri buvo šių valstybių konflikto esmė. Tautų Sąjungos Įkūrimas. Tautų Sąjunga ir Lietuva. Vilniaus krašto problema Tautų Sąjungos dienotvarkėje. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2009-12-16
 • Teisinės valstybės idėja Lietuvoje

  Įvadas. Teisinės valstybės idėjos kilmė. Teisinės valstybės idėjos XVI - XX amžiuje. Lietuvos teisinėje doktrinoje. "Teisingo įstatymo" samprata. Teisinės valstybės idėja Lietuvoje Antrosios Respublikos laikotarpiu. Teisinė valstybė – "organinės valstybės" komponentas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-06
Puslapyje rodyti po