Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendroji užsienio ir saugumo politika (3)

  Tikslas. Įvadas. BUSP atsiradimo istorija. Kaip funkcionuoja BUSP. Pirmoji stadija: bendroji pozicija. Antroji stadija: bendri veiksmai. Trečioji stadija: bendrų priemonių įgyvendinimas. Kodėl reikalinga BUSP? BUSP trūkumai BUSP ir Lietuva. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-04-11
 • Bendroji užsienio ir saugumo politika (5)

  Įvadas. Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir NATO. Europos politinio bendradarbiavimo atsiradimas. BUSP samprata ir esmė. Kaip funkcionuoja BUSP? Pirmoji stadija: bendroji pozicija (ESS J.2 STR.). Antroji stadija: bendri veiksmai (ESS J.3 STR.). Trečioji stadija: bendrų priemonių įgyvendinimas (ESS J.5 STR.). Kodėl reikalinga BUSP? Kokie yra BUSP trūkumai? Bendra gynybos politika. NATO. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija. Nacionalinis saugumas. Saugumo institucijų Europoje struktūra. Nacionalinio saugumo strategija. Bendrosios nuostatos. Saugumo politikos pagrindinės prielaidos. Lietuvos respublikos saugumo interesai. Iššūkiai, pavojai ir grėsmės. Lietuvos respublikos saugumo politika. Pagrindiniai nacionalinio saugumo strategijos įgyvendinimo būdai ir priemonės. Baigiamosios nuostatos. Išvados.
  Politologija, referatas(36 puslapiai)
  2006-05-15
 • Bendroji užsienio ir saugumo politika (6)

  Įvadas. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos atsiradimo istorija. Mastrichto sutartis. Amsterdamo sutartis. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos veikimas. Bendrosios užsienio ir saugumo politikos priemones. Europos saugumas ir gynyba. Bendroji užsienio ir saugumo politika ir Lietuva. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-17
 • Biurokratija (2)

  Biurokratijos samprata. Biurokratijos samprata. Biurokratinis personalas, jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratijos kontrolė.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-02
 • Biurokratija (3)

  Įvadas. Biurokratijos samprata. Biurokratinis personalas, jo atranka. Biurokratai ir jų asmeniniai interesai. Biurokratijos kontrolė. Išnašos.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-02-21
 • Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje

  Įvadas. Biurokratija. Wėberio požiūris į biurokratiją. Idealios biurokratijos tipas. M. Wėberio teorijos reikšmė. Biurokratija ir demokratija. Biurokratija šiuolaikinėje visuomenėje. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Biurokratija šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse

  Įvadas. Viešoji biurokratija. Politinė kultūra ir viešasis administravimas. Beasmenės taisyklės ir organizacijos. Laisvė ir prievarta. Pasitikėjimas ir nepasitikėjimas: biurokratijos galios teorija. Politika ir viešasis administravimas. Biurokratija ir politinės partijos. Administracinė reforma. Politika. Viešasis administravimas dvidešimt pirmame amžiuje. Valdymas naujame tūkstantmetyje.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-04
 • Biurokratijos vaidmuo modernioje valstybėje

  Biurokratijos atsiradimas modernioje valstybėje. Biurokratijos organizavimas modernioje visuomenėje. Demokratinė biurokratijos kontrolė. Idealus biurokratijos tipas ir jos bruožai modernioje visuomenėje. Biurokratija Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2006-10-18
 • Biurokratijos vaidmuo modernioje visuomenėje

  Įvadas. Biurokratijos fenomenas. Sąvoka. Max'o Weber'io idealusis biurokratijos mechanizmas. Max'o Weber'io teorijos reikšmingumas. Biurokratija ir biurokratai: neigiamas požiūris. Biurokratijos vaidmuo šiuolaikinėje - modernioje visuomenėje. Biurokratijos bruožai šiuolaikinėje - modernioje visuomenėje. Biurokratijos rekrutavimas ir kontrolės formos. Biurokratijos privalumai ir disfunkcijos. Biurokratijos neišvengiamumo sąlygos. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2007-10-08
 • Būsimoji Europos Sąjungos politinė sistema

  Įvadas. Politinės sistemos sąrangos alternatyvų klausimas. Plėtros ir vienijimosi prieštaringumas. Supranacionalistai ir internacionalistai. Naujų Europos Sąjungos (ES) politinių institucijų legitimumo problema. Prezidentinės sąrangos perspektyva. Parlamentarizmo perspektyva. Europos "vientisos istorijos" problema. Lietuva Europos federacijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-12
 • Cicerono prigimtinis įstatymas, pilietybė

  Įvadas. Prigimtinės teisės samprata. Cicerono prigimtinės teisės paradigmos konstrukciniai elementai. Įstatymas – teisingumo ir neteisingumo teisėjas. Pilietis ir valstybė. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-13
 • Chodžistinio komunizmo judėjimas ir partijos šiandieniniame pasaulyje

  Įvadas. Enver Hoxhos biografija. Albanija Enver Hoxhos valdymo laikotarpiu. Hoxhos politiniai siekiai. Albanijos santykiai su Jugoslavija. Stalino įtaka ir santykiai su komunistinėmis šalimis. Albanijos raida valdant Hoxhai. Chodžistinės partijos šiandieninėje Albanijoje. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-04-09
 • Čekijos integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Įvadas. Istorija. Politinė sistema. Ekonomika. Demografija. Kelias į Europos Sąjungą (ES) (datos). Euroreferendumas Čekijoje. Partijų eurointegracinės nuostatos. Visuomenės pritarimo eurointegracijai raida ir motyvai. Kampanija. Referendumo rezultatai. Situacija Čekijoje po referendumo. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Danger of terrorism

  Terorizmo pavojus. Darbas anglų kalba. Introduction. International crimes. Danger of international crimes. Terrorism definition. The main reason for terror acts. Terrorist groups. Terror prevention. Nato – transatlantic organization. European Union (EU) security policy. Terrorism menace. Terror acts in USA. Countries with large terrorism presence. Future of terrorism. Finding.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2008-01-10
 • Darbo partija Lietuvos politinėje sistemoje

  Įvadas. Darbo partija dirba Jūsų gerovei. Neatidėliotini vyriausybės veiksmai. Darbo partijos suvažiavimas vykęs 2005-04-02 d. Vilniuje. Pajamų mokestį mažinti visiems dirbantiesiems žmonėms. Apibendrinimas.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-05
 • Darbo rinka ir socialinė politika

  Įvadas. Europos socialinė politika. Europos socialiniai modeliai. Lietuvos socialinis modelis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-09
 • Demokratija

  Įvadas. Demokratija senajame ir šiuolaikiniame pasaulyje. Antika. Šiandiena. Demokratijos samprata ir pagrindiniai jos bruožai. Sąvokos apibūdinimas. Demokratijos teorijos. Realistiškesnė visuomenė. Šios teorijos klausimą galima suformuluoti šitaip: kaip reikia tvarkyti valstybę, kad prastų valdytojų būtų galima atsikratyti be kraujo praliejimo, be prievartos? Demokratinė tendencija. Sukurti geriausią iš visų galimų sistemų. Prigimtinės lygybės idėja. Demokratija kaip maksimaliai įmanomos laisvės sąlyga. Bendroji laisvė. Apsisprendimo laisvė. Moralinė autonomija. Demokratinio proceso teorija. Politinės santvarkos prielaidos. Demokratinio proceso kriterijai. Balsavimo lygybė sprendžiamojoje fazėje. Demokratijos sėkmės sąlygos. Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2005-11-01
 • Demokratija (10)

  Įvadas. Demokratijos istorija. Demokratinis režimas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-11
 • Demokratija (11)

  Įvadas. Demokratijos istorija. Parlamentų atsiradimas. Demokratija ir piliečių laisvė. Demokratijos principai. Demokratija ir diktatūra. Tiesioginė ir atstovaujamoji demokratija. Demokratijos etapai Lietuvoje. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2006-12-12
 • Demokratija (12)

  Įvadas. Demokratijos samprata ir kilmė. Antikinė demokratija. Keturi šių dienų demokratizavimo etapai. Tiesioginė demokratija. Atstovaujamoji demokratija. Demokratinis rėžimas. Demokratinė politinė kultūra. Demokratijos trūkumai ir problemos. Lietuvos kelias į demokratiją. Ar gali demokratija susinaikinti? Ir kaip išlaikyti šią santvarką? Išvados.
  Politologija, referatas(18 puslapių)
  2007-02-20
Puslapyje rodyti po