Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Politinės sistemos: Danija ir LibanasĮvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas. Temos aktualumas. Darbo metodai. Danija. Libanas. Išvados. Skaityti daugiau
Politiniai mokymai senovės Kinijoje: konfucionizmas ir daoizmasKonfucionizmas. Daoizmas. Konfucionizmo ir daoizmo svarba. Jų išpažįstamos tiesos bei jų tarpusavio sąryšis. Išvados. Skaityti daugiau
Politiniai režimaiĮvadas. Demokratizmo kilmė. Tiesioginės demokratijos ištakos ir vertinimas. Atstovaujamosios demokratijos ištakos (Anglijos parlamentas). Autoritarizmo ištakos. Totalitarizmo sąvokos, modelio, genezės aiškinimas ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Politiniai režimai (3)Įvadas. Demokratinis politinis režimas. Demokratinio režimo bruožai ir raidos etapai. Laisvės principas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Demokratinių režimų klasifikacija. Nedemokratiniai režimai. Autoritarinis režimas. Asmeninės diktatūros. Teokratijos. Ideologiniai kariniai režimai. Tariami demokratiniai režimai. Tiesioginis karinis valdymas. Civiliniai - kariniai režimai. Tradicinės monarchijos. Kleptokratijos. Totalitarinis režimas. Fašistinė doktrina. Nacistinė doktrina. Bolševikinė doktrina. Demokratiniai ir nedemokratiniai režimai istoriniame kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Politinio dalyvavimo esmė ir formosĮvadas. Dalyvavimo politikoje prielaidos. Politinio dalyvavimo tipologija. Netradicinė politinė elgsena. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Individo dalyvavimo politikoje veiksniai. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis aktyvumas LietuvojePolitinis aktyvumas, politinė visuomenė, politinis aktyvumas ir demokratija, politinis aktyvumas ir pilietinė visuomenė, politinio aktyvumo Lietuvoje tyrimas. Skaityti daugiau
Politinis dalyvavimas LietuvojeĮvadas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis dalyvavimas: samprata ir rūšysĮvadas. Politinio dalyvavimo samprata. Politinio dalyvavimo rūšys. Politinio dalyvavimo kaita. Lietuvos atvejis. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis liberalizmasĮvadas. Politinis liberalizmas. Du pamatiniai klausimai. Politinės teisingumo koncepcijos idėja. Visuomenė kaip sąžiningo bendradarbiavimo sistema. Pirminės pozicijos idėja. Politinė asmens koncepcija. Gerai tvarkomos visuomenės idėja. Ne bendruomenė ir ne asociacija. Apie naudojimąsi abstrakčiomis koncepcijomis. Protingumas ir racionalumas. Asmens moralinės motyvacijos pagrindas. Politinis konstruktyvizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis lyderis ir jo įvaizdžio kūrimasĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti politinio lyderio fenomeną ir jo įvaizdžio kūrimo procesą. Politinio lyderio koncepcija, tipai ir funkcijos. Politinio lyderio sąvoka. Politinio lyderio tipai ir funkcijos. Politinio lyderio vaidmuo. Politinio lyderio įvaizdis. Politinio lyderio įvaizdžio formavimas. Politinio lyderio įvaizdžio elementai. Politinio lyderio įvaizdžio formavimo psichologiniai aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinis režimas: samprata ir tipologijaĮvadas. Darbo tikslas yra apibūdinti politinio režimo sampratą bei demokratinį ir nedemokratinį politinius režimus bei jų potipius, remiantis R. Dahl politinių režimų tipologijos schema. Politinio režimo samprata. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai ir jų tipologija. Autoritarinis politinis režimas. Totalitarinis politinis režimas. Mišraus tipo ir pereinamieji politiniai režimai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių jėgų konsolidacijos procesai bendrame politinės fragmentacijos foneĮvadas. Politinių jėgų fenomenas. Politinės partijos samprata. Politinės jėgos kairės ir dešinės skalėje. Politinės jėgos Lietuvoje. Dešiniosios politinės jėgos. Kairiosios politinės jėgos. Dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų skirtys. Politinių jėgų konsolidacija. LDDP ir LSDP susivienijimas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų "transeuropeizacijos" fenomenas europinės integracijos įtakojeĮvadas. Politinės partijos. Nacionalinės partijos ir Europa. Frakcijos Europos Parlamente ir jų ideologijos. Politinių partijų "transeuropeizacijos" fenomenas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų atkūrimas emigracijoje (ALT veikla)Politinių partijų atkūrimas emigracijoje. Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) veikla. Įvadas. Įvadas. Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) veikla. Svarbiausi ALT (Amerikos Lietuvių Tarybos) kongresai. "Displaced persons Act". Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų indėlis ruošiant 1922 metų KonstitucijąĮvadas. Konstitucijos reikšmė valstybėje. 1922 Metų Konstitucijos rengimas. Politinių partijų interesų atitikmenys 1922 metų Konstitucijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemojeĮžanga. Istorinė perspektyva. Politinių partijų funkcijos ir klasifikacija. Partija valdžioje. Partijos ir vyriausybė. Konstitucijos 35 straipsnio 3 dalies konkretizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinių paslaugų teikimo lygmenys: jų privalumai ir trūkumaiĮvadas. Politinių paslaugų lygmenys: I lygmuo. Politinių paslaugų teikimas nuliniu kanalu (lygmeniu). II lygmuo. Politinių paslaugų teikimo kanalo tarpininkas. III lygmuo. Dviejų lygmenų politinių paslaugų realizavimo kanalo tarpininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Politologija (23)Įvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata ir problematika. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Prancūzijos partinė sistemaĮvadas. Darbo tikslas. Darbo tikslas – išanalizuoti Prancūzijos partinę sistemą. Partijos ir politinės partijos samprata. Prancūzijos partinė sistema. Kairioji politinė spektro pusė. Dešinioji daugybinė pusė. Išvados. Skaityti daugiau
Prancūzų didžiosios revoliucijos ištakos, eiga ir rezultataiĮvadas. Revoliucijos fenomenas. Revoliucijos teorijos. Didžiosios prancūzų revoliucijos ištakos ir priežastys. Didžiosios revoliucijos reikšmė. Politinės nuostatos. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Išvados. Skaityti daugiau
......