Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Politologija>Politologijos referatai

Politologijos referatai (705 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Politinės sistemos: Danija ir Libanas

  Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Darbo objektas. Temos aktualumas. Darbo metodai. Danija. Libanas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-18
 • Politiniai mokymai senovės Kinijoje: konfucionizmas ir daoizmas

  Konfucionizmas. Daoizmas. Konfucionizmo ir daoizmo svarba. Jų išpažįstamos tiesos bei jų tarpusavio sąryšis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-03
 • Politiniai režimai

  Įvadas. Demokratizmo kilmė. Tiesioginės demokratijos ištakos ir vertinimas. Atstovaujamosios demokratijos ištakos (Anglijos parlamentas). Autoritarizmo ištakos. Totalitarizmo sąvokos, modelio, genezės aiškinimas ir problemos. Išvados.
  Politologija, referatas(13 puslapių)
  2006-01-24
 • Politiniai režimai (3)

  Įvadas. Demokratinis politinis režimas. Demokratinio režimo bruožai ir raidos etapai. Laisvės principas. Lygybės principas. Solidarumo principas. Demokratinių režimų klasifikacija. Nedemokratiniai režimai. Autoritarinis režimas. Asmeninės diktatūros. Teokratijos. Ideologiniai kariniai režimai. Tariami demokratiniai režimai. Tiesioginis karinis valdymas. Civiliniai - kariniai režimai. Tradicinės monarchijos. Kleptokratijos. Totalitarinis režimas. Fašistinė doktrina. Nacistinė doktrina. Bolševikinė doktrina. Demokratiniai ir nedemokratiniai režimai istoriniame kontekste. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-01-03
 • Politinio dalyvavimo esmė ir formos

  Įvadas. Dalyvavimo politikoje prielaidos. Politinio dalyvavimo tipologija. Netradicinė politinė elgsena. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Individo dalyvavimo politikoje veiksniai. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2007-05-17
 • Politinis aktyvumas Lietuvoje

  Politinis aktyvumas, politinė visuomenė, politinis aktyvumas ir demokratija, politinis aktyvumas ir pilietinė visuomenė, politinio aktyvumo Lietuvoje tyrimas.
  Politologija, referatas(3 puslapiai)
  2005-03-09
 • Politinis dalyvavimas Lietuvoje

  Įvadas. Demokratija ir politinis dalyvavimas. Politinis dalyvavimas ir pilietinė visuomenė. Išvados.
  Politologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-15
 • Politinis dalyvavimas: samprata ir rūšys

  Įvadas. Politinio dalyvavimo samprata. Politinio dalyvavimo rūšys. Politinio dalyvavimo kaita. Lietuvos atvejis. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-05-11
 • Politinis liberalizmas

  Įvadas. Politinis liberalizmas. Du pamatiniai klausimai. Politinės teisingumo koncepcijos idėja. Visuomenė kaip sąžiningo bendradarbiavimo sistema. Pirminės pozicijos idėja. Politinė asmens koncepcija. Gerai tvarkomos visuomenės idėja. Ne bendruomenė ir ne asociacija. Apie naudojimąsi abstrakčiomis koncepcijomis. Protingumas ir racionalumas. Asmens moralinės motyvacijos pagrindas. Politinis konstruktyvizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-10-19
 • Politinis lyderis ir jo įvaizdžio kūrimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti politinio lyderio fenomeną ir jo įvaizdžio kūrimo procesą. Politinio lyderio koncepcija, tipai ir funkcijos. Politinio lyderio sąvoka. Politinio lyderio tipai ir funkcijos. Politinio lyderio vaidmuo. Politinio lyderio įvaizdis. Politinio lyderio įvaizdžio formavimas. Politinio lyderio įvaizdžio elementai. Politinio lyderio įvaizdžio formavimo psichologiniai aspektai. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2010-03-18
 • Politinis režimas: samprata ir tipologija

  Įvadas. Darbo tikslas yra apibūdinti politinio režimo sampratą bei demokratinį ir nedemokratinį politinius režimus bei jų potipius, remiantis R. Dahl politinių režimų tipologijos schema. Politinio režimo samprata. Demokratinis politinis režimas. Nedemokratiniai politiniai režimai ir jų tipologija. Autoritarinis politinis režimas. Totalitarinis politinis režimas. Mišraus tipo ir pereinamieji politiniai režimai. Išvados.
  Politologija, referatas(25 puslapiai)
  2010-05-27
 • Politinių jėgų konsolidacijos procesai bendrame politinės fragmentacijos fone

  Įvadas. Politinių jėgų fenomenas. Politinės partijos samprata. Politinės jėgos kairės ir dešinės skalėje. Politinės jėgos Lietuvoje. Dešiniosios politinės jėgos. Kairiosios politinės jėgos. Dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų skirtys. Politinių jėgų konsolidacija. LDDP ir LSDP susivienijimas. Išvados.
  Politologija, referatas(15 puslapių)
  2008-09-23
 • Politinių partijų "transeuropeizacijos" fenomenas europinės integracijos įtakoje

  Įvadas. Politinės partijos. Nacionalinės partijos ir Europa. Frakcijos Europos Parlamente ir jų ideologijos. Politinių partijų "transeuropeizacijos" fenomenas. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2009-05-26
 • Politinių partijų atkūrimas emigracijoje (ALT veikla)

  Politinių partijų atkūrimas emigracijoje. Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) veikla. Įvadas. Įvadas. Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT) veikla. Svarbiausi ALT (Amerikos Lietuvių Tarybos) kongresai. "Displaced persons Act". Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2010-05-27
 • Politinių partijų indėlis ruošiant 1922 metų Konstituciją

  Įvadas. Konstitucijos reikšmė valstybėje. 1922 Metų Konstitucijos rengimas. Politinių partijų interesų atitikmenys 1922 metų Konstitucijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-27
 • Politinių partijų vaidmuo politinėje sistemoje

  Įžanga. Istorinė perspektyva. Politinių partijų funkcijos ir klasifikacija. Partija valdžioje. Partijos ir vyriausybė. Konstitucijos 35 straipsnio 3 dalies konkretizavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-02
 • Politinių paslaugų teikimo lygmenys: jų privalumai ir trūkumai

  Įvadas. Politinių paslaugų lygmenys: I lygmuo. Politinių paslaugų teikimas nuliniu kanalu (lygmeniu). II lygmuo. Politinių paslaugų teikimo kanalo tarpininkas. III lygmuo. Dviejų lygmenų politinių paslaugų realizavimo kanalo tarpininkai. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-25
 • Politologija (23)

  Įvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata ir problematika. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados.
  Politologija, referatas(17 puslapių)
  2006-10-17
 • Prancūzijos partinė sistema

  Įvadas. Darbo tikslas. Darbo tikslas – išanalizuoti Prancūzijos partinę sistemą. Partijos ir politinės partijos samprata. Prancūzijos partinė sistema. Kairioji politinė spektro pusė. Dešinioji daugybinė pusė. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2009-11-23
 • Prancūzų didžiosios revoliucijos ištakos, eiga ir rezultatai

  Įvadas. Revoliucijos fenomenas. Revoliucijos teorijos. Didžiosios prancūzų revoliucijos ištakos ir priežastys. Didžiosios revoliucijos reikšmė. Politinės nuostatos. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Išvados.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2008-09-23
Puslapyje rodyti po