Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Politikos mokslas — socialinis mokslas (6)Įvadas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Politikos sąvoka. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir raidos etapai. Mąstytojai, teoretikai, ideologai. Politikos mokslo problematika. Išnašos. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (7)Įvadas. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo metodologija ir metodai. Politikos mokslo funkcijos. Istoriniai politologijos raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (8)Įvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata. Politikos mokslo raida. Politikos mokslo struktūra. Politologijos metodologija ir metodai. Politikos mokslo problematika. Politikos mokslas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas — socialinis mokslas (9)Įvadas. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas ir jo struktūraĮvadas. Politikos mokslas, jo esmė. Politikos mokslo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslasĮvadas. Politikos samprata. Politologijos samprata. Politikos mokslo raida. Politikos mokslo struktūra. Politologijos metodologija ir metodai. Politikos mokslo problematika. Politikos mokslas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (2)Įvadas. Politikos mokslas – socialinis mokslas. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslas Lietuvoje. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (3)Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Empirinė teorija. Formalioji teorija. Normatyvinė teorija. Politiniai institutai. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos sociologija. Politikos mokslinis aiškinimas. Politikos mokslo formavimosi ypatybės. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (4)Įvadas. Politikos mokslo kilmė. Pagrindiniai politikos mokslo raidos etapai. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo problematikos apibūdinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (5)Įvadas. Politikos mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė ir raida. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas (6)Įvadas. Politikos mokslas – kaip socialinis mokslas. Politologijos kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Skaityti daugiau
Politikos mokslo ištakos bei raidaĮvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo šakos. Politikos mokslo problematikos apibūdinimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politikos mokslo raidos etapaiĮvadas. Politikos mokslo raidos etapai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė aplinka ir jos įtaka Lietuvos versluiĮvadas. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos raida Lietuvoje. Verslumo ugdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (10)Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti politinę kultūrą. Politinė kultūra. Politinės kultūros samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Lietuvos politinės kultūros užuomazgos. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (11)Įvadas. Politinės kultūros sąvokos turinys. Kultūros sąvokos reikšmė politikos plotmėje. Politinės kultūros sąvokos raida. Politinės kultūros koncepcija pagal S. Verbą ir G. Almondą. Politinės kultūros tipologija pagal S. Verbą ir G. Almondą. Demokratinės politinės kultūros bruožai pagal S. Verbą ir G. Almondą. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (2)Politinės kultūros sąvoka. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Politinių orientacijų tipai. Politinių orientacijų objektai. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (7)Įvadas. Politinės kultūros apibrėžimai, samprata. Politinės kultūros struktūra. Politinės kultūros tipologija. Politinio elgesio modeliai. Politinių orientacijų tipai. Istorinės Lietuviškos politinės kultūros šaknys. Lietuvos politinė kultūra postsocializmo laikotarpiu. Išvados. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (8)Įvadas. Politinės kultūros apibrėžtis. Apie tipologiją. G. Almond ir B. Powell tipologija. Elito ir masių tipologija. Sociokultūrinė teorija. Lietuvos politinės kultūros tipai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Politinė kultūra (9)Įžanga. Darbo tikslas: politinės kultūros ir dalyvavimo Lietuvoje apžvalga. Politinė kultūra ir sistema. Politinė sistema ir valstybė. Politinės kultūros formavimasis. Politinė kultūra. Politinė kultūra ir dalyvavimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
......