Šperos.lt > Politologija > Politologijos referatai
Politologijos referatai

(705 darbai)

Liberalizmas (4)Įvadas. Liberalizmo numatymai iki naujųjų laikų. Liberalizmas naujųjų laikų pradžioje. Liberalizmas ir švietimas. Liberalioji epocha. Klasikinis liberalizmas. Skaityti daugiau
Liberalizmas (7)Referato tikslas – susipažinti su pagrindiniais liberalizmo atstovais, jų keliamomis idėjomis, jų tarpusavio sąryšiu, klasikų nenuoseklumais, dėl kurių liberalizmas neišsilaikė politinėje filosofijoje kaip pagrindinė doktrina. Johnas Locke'as ir prigimtinės teisės. Adamo Smitho įžvalga. Klasikų nenuoseklumas. Kolektyvistinio utilitarizmo įtaka. Liberalus kolektyvizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Liberalizmas (8)Įvadas. Liberalizmo samprata. Žymiausi liberalizmo atstovai. Liberalizmo raida. Liberalizmo numatymai iki naujųjų laikų. Liberalizmas naujųjų laikų pradžioje. Liberalizmo epocha. Klasikinis liberalizmas. Šiuolaikinis liberalizmas. Liberalizmo tapatumo problema. Išvados. Skaityti daugiau
Liberalizmas (9)Įvadas. Darbo tikslas atskleisti liberalizmo kaitą, svarbą, reikšmingumą, išskirtinumą nuo kitų ideologijų. Politinės ideologijos samprata. Reikšmingiausios politinės ideologijos. Liberalizmas. Liberalizmo ištakos. Liberalizmo dalys. Ekonominis liberalizmas. Politinis liberalizmas. Socialinis liberalizmas. Neoliberalizmas. Liberalizmas ir ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
Liberalizmas ir konservatizmasKonservatizmo ir liberalizmo ideologijų gimimas. Kur susikerta liberalizmo ir konservatizmo keliai. Ideologijų esmė. Atstovavimas visuomenės sluoksniams. Ekonominis ideologijų aspektas. Neoideologijos ir paradoksalus supanašėjimas. Išvados. Skaityti daugiau
Liberalizmo pradžiaĮvadas. Liberalizmo samprata bei bruožai. Liberalizmo sąvoka. Liberalizmo bruožai. Liberalizmo užuomazgos, atsiradimo priežastys bei raida. Liberalizmo užuomazgos. Liberalizmo atsiradimo priežastys. Liberalizmo idėjų atsiradimas. Liberalizmo raida. Liberalizmas Lietuvoje bei liberalizmo šalininkai. Liberalizmas Lietuvoje. Liberalizmo šalininkai. Išvados. Skaityti daugiau
Libertarizmo termino prasmės, sampratos, vartosenosĮvadas. Libertarizmo apibrėžimas ir terminologija. Libertarizmo padėtis politiniame spektre. Libertarizmo santykis su valstybe. Libertarų požiūris į žmogaus teises, laisves ir įstatymus. Privatinė nuosavybė. Libertarizmas ekonomikoje. Libertarizmo įtaka šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva — Europos sąjungos narėĮžanga. Šis tas apie Europos Sąjungą. Europos sąjunga šiandien. Tikslai. Piliečių teisės. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Kalbant apie teigiamas pasekmes, galima išskirti kelias jų grupes. Pliusai. Socialinės pasekmės. Minusai. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuva Europos Sąjungoje (ES)Europos Sąjungos (ES) kūrimo istorija. Naujų Europos Sąjungos (ES) narių priėmimo ir dalyvavimo joje teisinės sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė teisinei Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą (ES). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva Europos Sąjungoje (ES)— teigiamos ir neigiamos pusėsĮvadas. Šiuolaikinė plėtros samprata. "Plėtra". Ekonominė plėtros nauda Lietuvai ir kitoms Europos sąjungos narėms. Socialinė nauda Lietuvai. Politinė buvimo Europos sąjungoje nauda. Galimybė įsijungti į Europos pinigų sąjungą. Europos sąjunga (ES)- saugumo ir stabilumo užtikrinimas. Lietuvos ekonomikos augimas. Infliacija. Nedarbas. Verslo atstovų požiūris į Europos sąjungos plėtros pasekmes. Pirminis Lietuvos integracijos į Europos sąjunga pasekmių įvertinimas. Kodėl svarbu įvertinti integracijos pasekmes? Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva ir Europos tarybaĮvadas. Europos Taryba. Europos Tarybos institucijos. Ministrų kabinetas. Parlamentinė Asamblėja (PA). Europos vietos ir regionų valdžios kongresas (EVRVK). Sekretoriatas. Lietuvos santykiai su Europos Taryba. Lietuvos įsipareigojimai Europos Tarybai. Lietuvai suteiktos teisės Europos Taryboje. Lietuvos veikla Europos Tarybos Institucijose. Bendradarbiavimas su Europos Tarybos Parlamentine Asamblėja. Bendradarbiavimas su Europos vietos ir regionų valdžių kongresu. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpis ET Ministrų Kabinete. Europos Tarybos indėlis skatinant ir plėtojant demokratiją Lietuvoje. Žmogaus teisių apsauga. Tautinių mažumų teisės ir laisvės. Lietuvos žiniasklaida ir Europos Taryba. Bendradarbiavimas savivaldos srityje. Bendradarbiavimas vidaus reikalų srityje. Socialinės apsaugos politika. Švietimas. Aplinkos apsauga. Jaunimo aktyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuva ir NATO (2)Narės. NATO. Tikslas. Kovo 29 – Lietuvos įstojimo į NATO diena. Kas yra NATO? NATO civilinė struktūra. Gynybos planavimo komitetas. Branduolinio planavimo grupė. NATO karinė struktūra. Lietuvos kelias į NATO. NATO valdymas. Skaityti daugiau
Lietuva tarptautinių santykių sistemojeĮvadas. Lietuvos vystymasis nuo Žečpospolitos laikų iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1922 m. Šiuolaikiniai tarptautiniai santykiai. Baltijos valstybės ir Lietuva. Lietuva ir NATO. Lietuva ir Europos sąjunga. Lietuva ir Rusija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuviškoji socialdemokratų partija (LSDP)Pirmoji - 1896 metų LSDP programa. 1905 metų programa. 1931 metų programa. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos atstovų veikla Europos Sąjungos (ES) institucijoseĮvadas. Darbo tikslas – aptarti Lietuvos atstovų veiklą Europos Sąjungos (ES) institucijose. Europos vadovų taryba. Europos parlamentas. Europos komisija. Teisingumo teismas. Pirmos instancijos teismas. Audito rūmai. Regionų komitetas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos demokratijos modelio paieškaĮvadas. Demokratijos koncepcijos reikšmė politinių filosofų veikaluose ir šiandien pasaulyje. Lietuvos demokratijos ir ją įtakojančių veiksnių vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyjeĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizavus mokslinę literatūrą, nustatyti, kokios buvo pirmosios Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas ir diplomatinės veiklos pradžia. Pirmosios diplomatinės atstovybės užsienyje. Lietuvos diplomatinių atstovybių veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos geopolitinė padėtis: istorija ir dabartisĮvadas. Geopolitika. Lietuvos geopolitinė padėtis istorijoje. Lietuvos geopolitinė padėtis dabar. Grėsmės Lietuvos saugumui. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos institucinė sąranga: pusiau–prezidentizmasĮvadas. Parlamentarizmas, prezidentizmas, pusiau – prezidentizmas. Lietuvos valstybinės formos problematika. De jure pusiau – prezidentalizmas. De facto parlamentarizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (3)Įvadas. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) proceso aktualijos. Europos Sąjungos (ES) techninė pagalba Lietuvai. Nacionalinė PHARE programa. Nacionalinė PHARE Bendradarbiavimo abipus sienos programa. PHARE Daugiašalė programa. PHARE Horizontalios programos. Europos Sąjungos (ES) programos. Nacionalinės teisės peržiūra ("SCREENING"). Lietuvos dalyvavimas politiniame dialoge su Europos Sąjunga. Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių apžvalga. Ekonominis bendradarbiavimas su Europos Sąjunga. Europos sutarties vykdymas. Prekyba su Europos Sąjunga. Skaityti daugiau
......